Про переходи об'єктів

Переходи об'єктів можна використовувати для створення і рівномірного розповсюдження фігур між двома об'єктами. Можна також сполучати два відкриті контури для створення плавного переходу між об'єктами, а також об'єднувати перехід кольорів і об'єктів для створення колірних переходів згідно з формою певного об'єкта.

Примітка.

Перехід об'єктів — це не те ж саме, що застосування режимів накладання або прозорості до об'єктів. Для отримання інформації про режими накладання і прозорість див. Про режими накладання.

Після створення переходу сполучені об'єкти інтерпретуються як один об'єкт. Якщо перемістити один з початкових об'єктів або змінити опорні точки початкового об'єкта, перехід зміниться відповідним чином. Слід зазначити, що нові об'єкти, створені між початковими об'єктами, не мають власних опорних точок. Можна розгорнути перехід, щоб розділити його на окремі об'єкти.

Приклад використання переходу для розповсюдження фігур рівномірно між двома об’єктами.
Приклад використання переходу для розповсюдження фігур рівномірно між двома об’єктами.

Приклад використання переходу для розповсюдження кольору рівномірно між двома об’єктами.
Приклад використання переходу для розповсюдження кольору рівномірно між двома об’єктами.

Наступні правила застосовуються до об'єктів з переходом і пов'язаних із ними кольорів:

 • Неможливо створити перехід між сітковими об'єктами.

 • Якщо зробити перехід з одного об'єкта, зафарбованого тріадним кольором, до іншого об'єкта, зафарбованого плашковим кольором, фігури переходу фарбуються проміжним тріадним кольором. Якщо зробити перехід двох різних плашкових кольорів, для фарбування проміжних кроків використовуються тріадні кольори. Однак, якщо робити перехід відтінків того ж самого плашкового кольору, кроки фарбуються відсотками плашкового кольору.

 • Якщо робити перехід двох об'єктів з візерунками, кроки переходу використовуватимуть тільки заливку об'єкта з найвищого рівня.

 • Якщо виконувати перехід між об'єктами, що мають режими накладання, визначені на панелі «Прозорість», кроки переходу використовуватимуть режим накладання верхнього об'єкта.

 • Якщо виконувати перехід між об'єктами з багатьма зовнішніми атрибутами (ефекти, заливка або обведення), Illustrator здійснює спробу накласти параметри.

 • Якщо виконувати перехід між двома зразками одного символу, кроки переходу будуть зразками цього символу. Проте, якщо виконувати перехід між двома зразками різних символів, кроки переходу не будуть зразками символів.

 • За замовчуванням переходи створюються як прозорі групи з витисненням, і, якщо кроки складаються з накладених прозорих об'єктів, ці об'єкти не видно один крізь другий. Можна змінити цей параметр шляхом вибору переходу і зняття прапорця «Група з витисненням» на панелі «Прозорість».

Створення переходів

Інструмент «Перехід» і команда «Створити перехід» дозволяють створювати переходи, які є послідовностями проміжних об'єктів і кольорів між двома або більше виділеними об'єктами.

Створення переходу за допомогою інструмента «Перехід»

 1. Виберіть інструмент «Перехід» .
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб виконати перехід в послідовному порядку без повороту, клацніть у будь-якому місці об'єкта, уникаючи лише опорних точок.

  • Щоб виконати перехід до визначеної опорної точки на об'єкті, клацніть опорну точку інструментом «Перехід». Коли курсор знаходиться над опорною точкою, він змінюється з білого квадрату на прозорий з чорною точкою в центрі.

  • Щоб зробити перехід відкритих контурів, виберіть кінцеву точку на кожному контурі.

 3. Після закінчення додавання об'єктів до переходу клацніть інструмент «Перехід» знову.

  Примітка.

  За замовчуванням Illustrator обчислює оптимальну кількість кроків для створення плавного переходу кольорів. За допомогою параметрів переходу можна керувати кількістю кроків і відстанню між кроками (див. Параметри переходу).

Створення переходу за допомогою команди «Створити перехід»

 1. Виділіть зображення, в яких необхідно зробити перехід.
 2. Виберіть пункт меню «Об'єкт» > «Перехід» > «Створити».

  Примітка.

  За замовчуванням Illustrator обчислює оптимальну кількість кроків для створення плавного переходу кольорів. За допомогою параметрів переходу можна керувати кількістю кроків й відстанню між кроками.

Параметри переходу

Ви можете змінювати параметри існуючого переходу. Для цього виберіть об’єкт переходу й виконайте одну з описаних нижче дій.

 • Двічі клацніть значок інструмента «Перехід» .
 • Виберіть «Об’єкт» > «Перехід» > «Параметри переходу».
 • На панелі «Властивості» натисніть кнопку «Параметри переходу» в розділі «Швидкі дії». 

Відобразиться діалогове вікно «Параметри переходу», у якому можна задати описані нижче параметри.

Інтервали.

Визначає кількість кроків, що додаються до переходу.

Згладжування кольору.

Дозволяє програмі Illustrator автоматично обчислювати кількість кроків для переходів. Якщо об'єкти заповнені або обведені різними кольорами, кроки обчислюються із забезпеченням оптимальної кількості для плавного переходу кольорів. Якщо об'єкти містять ідентичні кольори або градієнти чи візерунки, кількість кроків базується на найбільшій відстані між краями рамки розміру двох об'єктів.

Задано кроків.

Визначає кількість кроків між початком і кінцем переходу.

Задана відстань.

Керує відстанню між кроками в переході. Задана відстань вимірюється від краю одного об'єкта до відповідного краю наступного об'єкта (наприклад, з правого краю одного об'єкта до правого краю іншого об'єкта).

Орієнтація.

Визначає орієнтацію об’єктів із переходом.

Вирівняти за сторінкою .

Орієнтує перехід перпендикулярно до осі x сторінки.

Вирівняти за контуром .

Орієнтує перехід перпендикулярно до контуру.

До переходу застосовано параметр «Вирівняти за сторінкою».
До переходу застосовано параметр «Вирівняти за сторінкою».

До переходу застосовано параметр «Вирівняти за контуром».
До переходу застосовано параметр «Вирівняти за контуром».

Зміна напрямної об'єкта з переходом

Напрямна — це контур, вздовж якого вирівнюються кроки в об'єкті переходу. За замовчуванням напрямна утворює пряму лінію.

 • Щоб налаштувати форму напрямної, перетягніть опорні точки і сегменти контуру на напрямній за допомогою інструмента «Часткове виділення».
 • Щоб замінити напрямну іншим контуром, намалюйте об'єкт, який буде використовуватися як нова напрямна. Виділіть об'єкт з напрямною і об'єкт переходу і виберіть пункт меню «Об'єкт» > «Перехід» > «Замінити напрямну».
 • Щоб змінити напрямок переходу на напрямній на протилежний, виділіть об'єкт з переходом і виберіть пункт меню «Об'єкт» > «Перехід» > «Змінити напрямок напрямної».

Зміна порядку накладання в об’єкті переходу на зворотний

 1. Виділіть об'єкт із переходом.
 2. Виберіть пункт меню «Об'єкт» > «Перехід» > «У зворотному порядку».
  Початковий порядок розташування (зверху) порівняно із застосуванням команди «У зворотному порядку» (внизу)
  Початковий порядок розташування (зверху) порівняно із застосуванням команди «У зворотному порядку» (внизу)

Звільнення або розгортання об’єкта з переходом

Звільнення об'єкта з переходом видаляє нові об'єкти і відновлює початкові об'єкти. Розгортання об'єкта з переходом розділяє перехід на окремі об'єкти, які можна редагувати індивідуально як будь-який об'єкт.

 1. Виділіть об'єкт із переходом.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть пункт меню «Об'єкт» > «Перехід» > «Звільнити».

  • Виберіть пункт меню «Об'єкт» > «Перехід» > «Розгорнути».