Про візерунки

Illustrator постачається разом з багатьма візерунками, які доступні на панелі зразків та у теці Illustrator Extras на диску Illustrator. Ви можете персоналізувати наявні візерунки та візерунки оформлення з робочої області за допомогою одного з інструментів Illustrator. Візерунки для заливки об'єктів візерунки заливки відрізняються у оформленні та розбитті від візерунків, що призначення для застосування до контуру за допомогою панелі пензлів (візерунки пензлів). Для кращих результатів використовуйте візерунки заливки, щоб залити об'єкти та візерунки пензлів до об'єктів контуру.

Під час оформлення візерунків корисно буде розуміти, як Adobe Illustrator розбиває візерунки:

 • Усі візерунки розбиваються зліва направо від початку лінійки (за замовчуванням у лівій нижній частині ілюстрації) до протилежної сторони ілюстрації. Щоб налаштувати початок розбиття усіх візерунків у ілюстрації, ви можете змінити початок лінійки файлу.

  Примітка: лінійки CS5 та CS4 відрізняються початком відліку значень. Через це у разі копіювання об'єктів з CS4 у CS5 вигляд візерунків, які розбиваються, може не збігатися. Для таких об’єктів сегменти можна буде перенести за допомогою панелі «Трансформування», щоб забезпечити відповідність вигляду.

 • Зазвичай візерунки заливки мають лише один сегмент.

 • Пензельні візерунки можуть включати до п'яти сегментів - для сторін, внутрішнього кута, зовнішнього кута, початку та кінця контуру. Додаткові кутові сегменти активують пензельні візерунки для гладкого протікання у кутах.

 • Візерунки заливки розбиваються перпендикулярно до осі x.

 • Пензельні візерунки розбиваються перпендикулярно до контуру (вершина візерункового сегменту завжди направлена назовні). Також кутові сегменти повертаються на 90° за годинниковою стрілкою кожного разу, коли контур змінює напрям.

 • Візерунки заливки розбивають ілюстрацію лише у типі обмежувальної рамки-незалитому та необведеному (недрукованому) прямокутникові у задній частині ілюстрації. Для візерунків заливки рамка розміру служить маскою.

 • Пензельні візерунки розбивають ілюстрацію у типі обмежувальної рамки, висовуючись або групуючись з нею.

Рекомендації для побудування візерункових сегментів

Дотримуйтеся цих основних рекомендацій для побудування візерункових сегментів:

 • Щоб зробити візерунок менш складним, щоб надрукувати його більш чітко, видаліть непотрібну деталізацію з візерункової ілюстрації та згрупуйте об'єкти, розмальовані один кольором, щоб вони були суміжними у порядку стекування.

 • Якщо ви створили візерунковий сегмент, наблизьте ілюстрацію для більш точного вирівнювання елементів, а потім віддаліть ілюстрацію для кінцевого виділення.

 • Чим складніший візерунок, тим менше повинно бути виділення, що використовується для його створення; однак чим менше виділення (та візерунковий сегмент, що його створює), тим більше копій необхідно для створення візерунку. Тому 1-дюймовий квадратний сегмент більш ефективним, ніж 1/4-дюймовий квадратний сегмент. Якщо ви створюєте простий візерунок, ви можете включити декілька копій об'єкта з виділення, призначене для візерункового сегменту.

 • Щоб створити прості візерунки лінії, розшаруйте обведені лінії різної ширини та кольору та розташуйте незалиту, необведену рамку розміру за лініями, щоб створити візерунковий сегмент.

 • Щоб створити органічний або текстурний візерунок нестандартним, трохи змініть сегментовану ілюстрацію для більш реалістичного ефекту. Ви можете застосовувати ефект огрубіння для контролювання варіацій.

 • Щоб забезпечити гладке розбиття, закрийте контури перед визначенням візерунку.

 • Збільшіть перегляд ілюстрації та перевірте дефекти перед визначенням візерунку.

 • Якщо ви малюєте рамку розміру навколо ілюстрації, впевніться, що рамка прямокутна, що вона є самим заднім об'єктом сегменту, що незалита та необведена. Якщо Illustrator використовує цю рамку розміру для пензельного візерунку, впевніться, що нічого не висовується з неї.

Створюючи пензельні візерунки, дотримуйтеся цих додаткових рекомендацій:

 • Коли можливо, обмежте ілюстрацію до нерозфарбованої рамки розміру, щоб ви могли контролювати розбиття візерунку.

 • Кутові сегменти повинні бути квадратними та мати однакову висоту з боковими сегментами, щоб відповідно вирівнятися на контурі. Якщо ви плануєте використовувати кутові сегменти з пензельним візерунком, вирівняйте об'єкти у кутових сегментах по горизонталі з об'єктами у бокових сегментах, щоб візерунки розбивалися належним чином.

 • Створення спеціальних кутових ефектів для пензельних візерунків за допомогою кутових сегментів.

Створення зразків візерунку

 1. Створіть ілюстрацію для візерунку.
 2. (Додатково) Щоб контролювати проміжок між елементами візерунку або відсікати частини візерунку, намалюйте тип обмежуючої рамки (незалитий прямокутник) навколо ілюстрації, яку ви бажаєте використовувати як візерунок. Оберіть «Об'єкт > Впорядкувати > На задній план», щоб зробити прямокутник об'єктом на самому задньому плані. Щоб використовувати прямокутник як рамку розміру для пензля або візерунку заливки, застосуйте для його заливки та обведення зразок «Немає».
 3. Використовуйте інструмент «Виділення», щоб виділити ілюстрацію та рамку розміру (при наявності), що створює візерунковий сегмент.
 4. Виконайте одну з таких дій:
  • Оберіть «Редагування» > «Визначити візерунок», введіть назву у діалоговому вікні «Створити зразок» та натисніть ОК. Візерунок відображається на панелі зразків.

  • Перетягніть ілюстрацію на панель зразків.

Створення плавних геометричних візерунків

 1. Впевніться, що «Швидкі» напрямні ввімкнені та «Прив'язати до точки» виділено у меню перегляду.
 2. Виділіть геометричний об'єкт. Для точно розташування розташуйте інструмент «Часткове виділення» на одній з опорних точок об'єкта.
 3. Розпочніть перетягування об'єкта по вертикалі з однієї із опорних точок; потім натисніть Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS), щоб скопіювати об'єкт та обмежити переміщення.
 4. Коли копія об'єкта прив'язана до місця, відпустіть кнопку миші, а потім відпустіть клавіші.
 5. Використовуючи інструмент «Групове виділення», натисніть, утримуючи Shift, щоб обрати обидва об'єкти, та розпочніть перетягування об'єкта по горизонталі з однієї із опорних точок; потім натисніть Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS), щоб створити копію та обмежити переміщення.
  Виділення обох об’єктів (зліва) й перетягнення для створення копії (справа)
  Виділіть обидва об'єкти (зліва) та перетягніть для створення копії (справа).

 6. Коли копія об'єкта прив'язана до місця, відпустіть кнопку миші, а потім відпустіть клавіші.
 7. Повторіть кроки 2-6, поки не вибудуєте необхідний візерунок.
 8. За допомогою інструмент «Прямокутник» виконайте одну з таких дій:
  • Для візерунку заливки намалюйте рамку розміру від центральної точки лівого верхнього об'єкта до центральної точки правого нижнього об'єкта.

  • Для пензельного візерунку намалюйте рамку розміру, що оточує об'єкти та співпадає з їхніми зовнішніми межами. Якщо візерунок повинен бути кутовим сегментом, утримуйте Shift при перетягуванні, щоб обмежити рамку розміру до квадрату.

  Рамка розміру для візерунку заливки (зліва) у порівнянні з рамкою розміру для пензельного візерунку (справа)
  Рамка розміру для візерунку заливки (зліва) у порівнянні з рамкою розміру для пензельного візерунку (справа)

 9. Розфарбуйте геометричні об'єкти у необхідний колір.
 10. Збережіть геометричні об'єкти як зразок візерунку.

Побудування нестандартно текстурованих візерунків

 1. Виберіть «Перегляд > Прив'язка до точки».
 2. Намалюйте рамку розміру. Якщо ви створюєте пензельний візерунок, здійсніть перехід до дії 13.
 3. Намалюйте текстуру з об'єктами або лініями, що перетинаються лише у лівій стороні обмежуючого прямокутника.
 4. Використовуючи інструмент «Часткове виділення», виділіть текстуру та прямокутник, та розташуйте вказівник у лівому нижньому куті прямокутника.
 5. Перетягніть прямокутник вправо, потім натисніть Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS), щоб створити копію та обмежити рух.
  Малювання текстури на лівій стороні рамки розміру (зліва) й копіювання текстури та прямокутника (справа)
  Намалюйте текстуру на лівій стороні рамки розміру (зліва), а потім скопіюйте текстуру та прямокутник (справа).

  Коли ліва верхня кутова точка копії прив'язується до правої верхньої кутової точки рамки розміру, відпустіть кнопку миші, а потім відпустіть клавіші.

  Примітка.

  Якщо вам відомі точні розміри рамки розміру, ви можете виділити лише текстури та скористатися командою «Перемістити», щоб вказати горизонтальне переміщення ширини прямокутника. Впевніться, щоб у діалоговому вікні натиснуто на ОК, а не «Перемістити».

 6. Клацніть за межами прямокутника, щоб зняти з нього виділення.
 7. Виділіть правий прямокутник та видаліть його.
 8. Продовжуйте малювати текстуру лише з об'єктами та лініями, що перетинаються на верхній стороні прямокутника.
 9. Коли ви закінчите лише вершину частину, виділіть усі лінії або об'єкти, що перетинають верхню частину рамки розміру; потім натисніть Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS) та перетягніть вниз, щоб створити копію та обмежити переміщення.
  Малювання текстури на верхній стороні рамки розміру (зліва) і копіювання текстури й прямокутника (справа)
  Намалюйте текстуру на верхній стороні рамки розміру (зліва), а потім скопіюйте текстуру та прямокутник (справа).

 10. Коли ліва верхня кутова точка копії прив'язується до правої нижньої кутової точки прямокутника, відпустіть кнопку миші, а потім клавіші.
 11. Зняти виділення з усього.
 12. Виділіть нижній прямокутник та будь-який з об'єктів, що не перетинають верхній прямокутник, та видаліть їх.
 13. Використовуючи інструмент «Олівець», залийте середину прямокутника вашою текстурою. Слідкуйте за тим, що не перетнути жоден з країв прямокутника. Розфарбуйте текстуру.
 14. Збережіть ілюстрацію та прямокутник як зразок візерунку.
  Визначення ілюстрації й прямокутника як візерунку (зліва) у порівнянні із заливкою області візерунком (справа)
  Визначення ілюстрації й прямокутника як візерунку (зліва) у порівнянні із заливкою області візерунком (справа)

Створення кутових сегментів для пензельних візерунків

Кутове розбиття надає спеціальні ефекти межі під час застосування пензельних візерунків. Ви можете створити кутове розбиття з робочої області або використати сегмент сторони пензельного візерунка як основу для створення додаткового зовнішнього та внутрішнього (відображено як -135°) кутового розбиття.

 1. Оберіть «Файл > Відкрити», розмістіть файл з пензельним візерунком (постачається з) Adobe Illustrator, який необхідно використати, та натисніть «Відкрити».
 2. Оберіть «Вікно > Пензлі». Виділіть сегмент, який необхідно використати, та перетягніть його у центр вашої ілюстрації.
 3. Якщо сегмент не має квадратної рамки розміру, створіть вікно, що повністю оточує ілюстрацію, однакової висоти з боковим сегментом (боковий сегмент може бути прямокутним). Залийте та обведіть вікно порожнім кольором («Немає»), оберіть «Об'єкт > Упорядкувати > На задній план», щоб вікно відійшло на задній план у вашій ілюстрації (рамка розміру допомагає вирівнювати новий сегмент).
 4. Виділіть сегмент та рамку розміру.
 5. Щоб створити зовнішній кутовий сегмент, використайте інструмент «Поворот»  для повороту сегменту та його рамки розміру на 180°. Пропустіть цей крок, щоб створити внутрішній кутовий сегмент.
  Вставлений сегмент (зліва) у порівнянні з тим самим сегментом після повороту на 180° (справа)
  Вставлений сегмент (зліва) у порівнянні з тим самим сегментом після повороту на 180° (справа)

 6. Використовуючи інструмент «Поворот», натисніть на лівий нижній кут рамки розміру, утримуючи Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS). Введіть значення 90° та натисніть «Копіювати», щоб створити копію, очищену зліва від першого сегменту. Цей сегмент перетворюється на кутовий.
 7. Використовуючи інструмент «Виділення», перетягніть лівий сегмент вниз правою опорною точкою, натискаючи Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS), щоб створити копію обмежити переміщення, щоб ви створили третій сегмент під другим. Коли права верхня опорна точка копії прив'язується до правої нижньої опорної точки кутового сегменту, відпустіть кнопку миші та Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS).

  Ви використовуєте третю копію для вирівнювання.

  Поворот на 90° і копіювання лівого сегмента (зліва), перетягування кутового сегмента з утримуванням Alt (Windows) або Option (Mac OS) для створення копії під ним (справа)
  Здійсніть поворот на 90° та скопіюйте лівий сегмент (зліва), а потім перетягніть кутовий сегмент, утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), щоб створити копію під ним (справа).

 8. Виберіть ілюстрацію у лівому сегменті. Перетягніть її вліво, натискаючи Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS), щоб ілюстрація правого сегменту наклалася на ілюстрацію у кутовому сегменті.
  Копіювання (зліва) й переміщення правого верхнього сегмента над кутовим (справа)
  Скопіюйте (зліва) та перемістіть правий верхній сегмент над кутовим (справа).

 9. Відредагуйте кутовий сегмент, що ілюстрація вирівнялася з сусідніми сегментами по вертикалі та по горизонталі. Виділіть та видаліть будь-яку частину сегменту, що є лишньою у куті, та відредагуйте ілюстрацію, що залишилася, щоб створити остаточний зовнішній кутовий сегмент.
  Видалення непотрібних елементів (зліва) для створення остаточного зовнішнього кутового сегмента (справа)
  Видалення непотрібних елементів (зліва) створює остаточний зовнішній кутовий сегмент (справа).

 10. Виділіть усі частини сегменту , у тому числі, рамку розміру.
 11. Збережіть новий візерунок як зразок.
 12. Двічі натисніть на новий зразок візерунку, щоб з'явилося діалогове вікно «Параметри зразків», назвіть сегмент як варіацію вихідного документу (наприклад, використовуйте суфікс «над») та натисніть ОК.

Зміна візерунків

 1. Перевірте, щоб на ілюстрації нічого не було виділено.
 2. На панелі зразків виділіть зразок візерунку, який бажаєте змінити.
 3. Перетягніть зразок візерунку у ілюстрацію та відредагуйте візерунковий сегмент у ній.
 4. Виберіть візерунковий сегмент та, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS), перетягніть змінений візерунок поверх старого візерунку на панелі зразків.

  Візерунок заміщується на панелі зразків та оновлюється у поточному файлі.