Вибір текстових об’єктів

Виділення символів дає вам змогу редагувати їх, форматувати їх за допомогою панелі «Символ», застосовувати до них атрибути заливки й обведення, змінювати їхню прозорість. Також ви можете застосувати ці зміни до одного символу, ряду символів або всіх символів текстового об’єкта. Виділені символи підсвічуються у вікні документа, і на панелі «Вигляд» з’являється слово «Символи».

Виділення текстового об’єкта дає вам змогу застосовувати глобальні параметри форматування до всіх символів об’єкта, включно з параметрами з панелей «Символ» і «Абзац», атрибутами заливки й обведення, налаштуваннями прозорості. Окрім того, ви можете застосовувати до виділеного текстового об’єкта ефекти, кілька варіантів заливки і обведення, непрозорих масок. (Це неможливо для окремо виділених символів). Коли виділено текстовий об’єкт, навколо нього у вікні документа з’являється рамка розміру, і слово «Текст» з’являється на панелі «Вигляд».

Виділення контуру тексту дає вам змогу налаштовувати його форму і застосовувати атрибути заливки й обведення. Цей рівень виділення недоступний для початку набору. Коли виділено контур тексту, на панелі «Вигляд» з’являється слово «Контур».

Виділення символів

 1. Візьміть будь-який текстовий інструмент і виконайте одну з наведених дій:
  • Перетягніть вказівник, щоб виділити один або декілька символів. Перетягніть вказівник, утримуючи Shift, щоб розширити чи звузити виділення.

  • Поставте вказівник на слові і двічі клацніть, щоб виділити його.

  • Поставте вказівник на абзаці і тричі клацніть, щоб виділити цілий абзац.

  • Виділіть один або кілька символів, виберіть «Виділити» > «Все», щоб виділити всі символи текстового об’єкта.

Виділення текстових об’єктів

Виділення текстового об’єкта дає вам змогу застосовувати глобальні параметри форматування до всіх символів об’єкта, включно з параметрами з панелей «Символ» і «Абзац», атрибутами заливки й обведення, налаштуваннями прозорості. Окрім того, ви можете застосовувати до виділеного текстового об’єкта ефекти, кілька варіантів заливки і обведення, непрозорих масок. (Це неможливо для окремо виділених символів). Коли виділено текстовий об’єкт, навколо нього у вікні документа з’являється рамка розміру, і слово «Текст» з’являється на панелі «Вигляд».

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • У вікні документа клацніть на тексті інструментом «Виділення»  або «Часткове виділення»  Клацніть, утримуючи Shift, щоб виділити додаткові текстові об’єкти.

  • На панелі «Шари» знайдіть текстовий об’єкт, який ви бажаєте виділити, і потім клацніть на його правому краї між об’єктною кнопкою і смугою прокрутки. Утримуючи Shift, клацайте на правому краї елементів на панелі «Шари», щоб долучати об’єкти до наявного виділення або вилучати їх.

  • Щоб виділити всі текстові об’єкти у документі, виберіть «Виділити» > «Об’єкт» > «Текстові об’єкти».

Виділення контуру тексту

Виділення контуру тексту дає вам змогу налаштовувати його форму і застосовувати атрибути заливки й обведення. Цей рівень виділення недоступний для початку набору. Коли виділено контур тексту, на панелі «Вигляд» з’являється слово «Контур».

Примітка.

Виділити контур тексту найпростіше в режимі перегляду «Контур».

 1. Візьміть інструмент «Часткове виділення»  або «Групове виділення» 
 2. Якщо виділяється текстовий об’єкт, клацніть поза рамкою розміру об’єкта, щоб зняти виділення.
 3. Клацніть на контурі тексту; будьте обережні, щоб не клацнути на символах. (Якщо ви клацнете на символі, то виділите текстовий об’єкт замість контуру тексту).

Примітка.

Параметри «Виділення текстового об’єкта лише за контуром» визначає чутливість інструментів виділення під час виділення текстових об’єктів у вікні документа. Якщо це уподобання вибрано, ви повинні клацати просто на контурі тексту, щоб виділити текст. Коли цей прапорець не встановлено, можна виділити текст, клацнувши на текст або на контур. Ви можете встановити це уподобання, вибравши «Редагування» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS).

Пошук і заміна тексту

 1. Виберіть «Редагування» > «Знайти і замінити».
 2. Введіть текстовий рядок, який бажаєте знайти, та, якщо треба, текстовий рядок, на який ви бажаєте його замінити.

  Ви можете вибрати різноманітні спеціальні символи зі спливаючих меню праворуч від параметрів «Знайти і замінити».

 3. Щоб налаштувати, як Illustrator має шукати зазначений текстовий рядок, виберіть будь-який із наведених нижче параметрів:

  Враховувати регістр

  Відбирає лише текстові рядки, що точно збігаються за регістром із текстом у полі «Знайти».

  Шукати ціле слово

  Шукає лише серед цілих слів, що збігаються з текстом у полі «Знайти».

  Пошук у зворотному напрямку

  Шукає файл знизу догори за порядком укладання у стеку.

  Перевіряти приховані шари

  Шукає текст на прихованих шарах. Якщо цей параметр не вибрано, Illustrator ігнорує текст на прихованих шарах.

  Перевірити заблоковані шари

  Шукає текст на заблокованих шарах. Якщо цей параметр не вибрано, Illustrator ігнорує текст на заблокованих шарах.

 4. Клацніть на «Знайти», щоб розпочати пошук.
 5. Якщо Illustrator знайшов екземпляр текстового рядку, зробіть одне з наведеного нижче:
  • Клацніть на «Замінити», щоб замінити текстовий рядок, потім клацніть на «Шукати далі», щоб знайти наступний екземпляр.

  • Клацніть на «Замінити і знайти», щоб замінити текстовий рядок і шукати наступний екземпляр.

  • Клацніть на «Замінити всі», щоб замінити всі зразки текстового рядку у документі.

 6. Клацніть на «Готово», щоб закрити діалогове вікно.

  Примітка.

  Щоб знайти наступний зразок текстового рядку, коли діалог «Знайти і замінити» закрито, виберіть «Редагування» > «Знайти наступне».

Вибір кольору і вигляду символів

Ви можете змінити колір і вигляд текстових об’єктів, застосувавши заливку, обведення, параметри прозорості, ефекти та стилі графіки. Ви можете редагувати текст, доки не застосуєте растеризацію до нього.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб змінити вигляд окремих символів у текстовому об’єкті, виберіть ці символи.

  • Щоб змінити вигляд усіх символів у текстовому об’єкті або застосувати декілька заливок та обведень, виберіть текстовий об’єкт.

  • Щоб залити чи обвести контур тексту, виділіть його.

 2. Застосуйте бажані заливку, обведення, параметри прозорості, ефекти і стилі графіки.

  Коли ви зміните колір текстового об’єкта, Illustrator перезапише атрибути окремих символів текстового об’єкта.

  Примітка.

  Скористайтеся панеллю керування, щоб швидко змінювати колір виділеного тексту.

Огляд панелі символів

Ви використовуєте панель «Символ» («Вікно» > «Текст» > «Символ»), щоб застосувати параметри до форматування окремих символів у вашому документі. Коли текст виділено або взято інструмент «Текст», аби відформатувати символи, ви можете також скористатися параметрами на панелі керування.

Панель символів
Панель символів

A. Меню панелі B. Шрифт C. Накреслення D. Інтерліньяж E. Трекінг F. Горизонтальне масштабування G. Поворот символів H. Метод згладжування I. Розмір шрифту J. Кернінг K. Вертикальне масштабування L. Зсув від опорної лінії 
Параметри символів
A. Шрифт B. Накреслення C. Розмір шрифту D. Вирівнювання за лівим краєм E. Вирівнювання за центром F. Вирівнювання за правим краєм 

Типово на панелі «Символ» показуються лише найуживаніші параметри. Аби показати всі параметри, виберіть «Показати параметри» в меню параметрів. В іншому випадку, натисніть на подвійному трикутникові на закладці панелі, щоб переглянути розміри відображення.

Примітка.

В Illustrator CC 2017 ви можете з легкістю працювати з текстовими об’єктами, що містять шрифти різних стилів, проте з одного сімейства, і навпаки. Наприклад, якщо для двох виділених текстових об’єктів вибрано сімейство шрифтів Arial, проте для одного вибрано звичайний стиль, а для іншого – жирний, поле стилю буде пустим, але в полі Сімейства шрифтів відображатиметься Arial.

Підкреслення або перекреслення тексту

 1. Виділіть текст, який ви бажаєте підкреслити або перекреслити. Якщо ви не виділили ніякого тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб підкреслити текст, натисніть кнопку «Підкреслити»  на панелі символів.

  • Щоб перекреслити текст, натисніть кнопку «Перекреслити»  на панелі символів.

Щільність підкреслення та перекреслення за замовчуванням залежить від розміру тексту.

Застосування «усі великі» або «капітелі»

Коли ви форматуєте текст як капітелі, Illustrator автоматично використовує малі заголовні символи, розроблені як частина цього шрифту, якщо такі є. Якщо їх немає, Illustrator синтезує капітелі, масштабуючи звичайні великі літери.

Написання великих літер
Звичайні великі літери (вгорі) у порівнянні з капітелями (внизу)

 1. Виділіть символи або текстові об’єкти, які ви бажаєте змінити. Якщо ви не виділили ніякого тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. Оберіть «Усі великі» або «Капітелі» у меню панелі «Символ».

Щоб указати розмір синтезованих капітелей, виберіть «Файл» > Параметри документа. У пункті «Капітелі» введіть відсоток первинного розміру шрифту для тексту, набраного капітелями. (Значення за замовчуванням – 70%).

Примітка.

Щоб змінити стиль набору на великі літери, маленькі літери, літери заголовку, великі на початку речення, скористайтеся командою «Текст» > «Змінити регістр».

Зміна стилів набору великими літерами

 1. Виділіть символи або текстові об’єкти, які ви бажаєте змінити.
 2. Виберіть щось одне з підменю «Текст» > «Змінити регістр»:

  ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ

  щоб набрати всі символи великими літерами.

  Команда «ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ» повертає додаткові лігатури до звичайного тексту. Те саме відбувається з командами «Регістр Заголовку» і «Регістр речення», коли додаткові лігатури з’являються на початку слова.

  малі літери

  Щоб набрати всі символи малими літерами.

  Регістр Заголовку

  Щоб робити великими перші літери кожного слова.

  Регістр речення

  Щоб робити великими перші літери кожного речення.

  Команда «Регістр речення» передбачає, що крапка (.), знак оклику (!), знак питання (?) позначають кінець речення. Застосування регістру речення може спричинили непередбачувані зміни регістру, коли ці символи використовуються в інший спосіб, наприклад у скороченнях, назвах файлів, URL. Окрім того, перші літери власних імен також можуть перетворитися на малі.

  Підказка: якщо використовується шрифт OpenType, можна скористатися форматом «Усі великі», аби надати текстові елегантнішого вигляду.

Застосування наборів варіантів накреслення гліфів

Набори варіантів накреслення гліфів можна застосовувати до вибраного блока тексту. У разі застосування набору варіантів накреслення гліфів його гліфи замінять стандартні гліфи шрифту на виділеному фрагменті тексту. Назва набору варіантів накреслення гліфів, задана розробником шрифту, зазначена в програмі Illustrator у різних місцях. Для деяких шрифтів програма Illustrator відображає назви наборів варіантів накреслення гліфів як «Набор 1», «Набор 2» тощо. До одного фрагмента тексту можна застосувати кілька наборів варіантів накреслення гліфів. Докладніші відомості про застосування наборів варіантів накреслення гліфів до фрагмента тексту див. у розділі Спеціальні символи.

Для застосування набору варіантів накреслення гліфів до символу або стилю абзацу виконайте такі дії.

 1. Виберіть «Вікно» > «Текст» > «Стилі символів» / «Стилі абзацу», щоб відкрити відповідну панель.

 2. У меню панелі виберіть пункт «Створити стиль символу/абзацу».

 3. Виберіть вкладку «Функції OpenType» у лівій частині діалогового вікна створення стилю символу/абзацу.

 4. Клацніть і виберіть зі списку потрібні набори варіантів накреслення гліфів.

  Character-panel--stylistic-sets
  Додавання наборів варіантів накреслення гліфів до стилю символів
 5. Натисніть «OK».

Вибір прямих або загнутих лапок

Типографські дужки, які часто називають загнутими лапками, змішуються з лапками шрифту. Типографські дужки традиційно використовуються в якості лапок та апострофів. Прямі лапки зазвичай використовуються для абревіатур футів та дюймів.

 1. Виберіть «Файл» > Параметри документа і виконайте одну з описаних нижче дій, а потім натисніть кнопку «OK».
  • Щоб використовувати прямі лапки, зніміть прапорець із пункту «Використовувати типографські дужки».

  • Щоб використовувати типографські дужки, виділіть «Використовувати типографські дужки», виберіть мову, для якої бажаєте налаштувати лапки, і виберіть параметри «Подвійні лапки» та «Одиночні лапки».

   Параметри лапок можна задати одразу для декількох мов. Тип лапок застосовуються до тексту залежно від мови, вибраної на панелі символів або в налаштуваннях «Мова за замовчуванням».

   Підказка: аби замінити прямі лапки на типографські, скористуйтеся командою «Типографська пунктуація».

Встановлення параметрів згладжування для тексту

Коли ви записуєте ілюстрацію у растровому форматі, такому як JPEG, GIF чи PNG, Illustrator растеризує всі об’єкти з роздільністю 72 пікселі на дюйм і застосовує до них згладжування. Проте, якщо ваш матеріал містить текст, типові параметри згладжування можуть не дати бажаного результату. Illustrator надає кілька можливостей окремо для растеризації тексту. Щоб скористатися цими можливостями, вам слід растеризувати текстові об’єкти перед тим, як записувати вашу ілюстрацію.

 1. Виберіть текстовий об’єкт і виконайте одну з таких дій:
  • Щоб постійно растеризувати текст, виберіть «Об’єкт» > «Растеризувати».

  • Щоб створити вигляд растеризації, не змінюючи базової структури об’єкта, виберіть «Ефект» > «Растеризувати».

 2. Виберіть параметр згладжування:

  Немає

  Не застосовує згладжування і зберігає гострі краї растеризованого тексту.

  Оптимізовано для об’єкта (суперсемплінг)

  Параметр за замовчуванням, що растеризує всі об’єкти разом із текстовими об’єктами із визначеною роздільною здатністю і застосовує згладжування. Стандартна роздільна здатність становить 300 пікселів на дюйм.

  Оптимізовано для тексту (гінтинг)

  Застосовує згладжування, що найкраще відповідає текстові. Згладжування пом’якшує вигляд зазублених країв на растеризованому зображенні і надає текстові гладкішого вигляду на екрані. Проте малий текст може стати незручним для читання.

Створення надрядкового і підрядкового тексту

Текст у надіндексі та підіндексі (також називається текст над та під рядком) – це текст зменшеного розміру, що піднімається або опускається відносно базової лінії шрифту.

Коли ви створюєте текст у надіндексі чи підіндексі, Illustrator застосовує наперед встановлене значення відхилення від базової лінії і розмір тексту. Значення, що застосовуються, є відсотками кеглю та інтерліньяжу та базуються на налаштуваннях у розділі «Текст» діалогового вікна «Налаштування документа».

Створення надіндекса або підіндекса у звичайних шрифтах

 1. Виділіть текст, який ви бажаєте змінити. Якщо ви не виділили жодного тексту, будь-який новий текст буде візуалізуватися як надіндекс або підіндекс.
 2. Оберіть «Надіндекс» або «Підіндекс» у меню панелі «Символ». Доступ до панелі «Символ» можна отримати з панелі керування.
  Superscript-and-Subscript-options-in-the-Character-panel-menu_2
  Параметри «Надіндекс» та «Підіндекс» у меню панелі символів
  Параметри «Надіндекс» та «Підіндекс» у меню панелі символів

  A. CALLOUT_DEFINITION B. CALLOUT_DEFINITION C. CALLOUT_DEFINITION 

Створення надіндекса або підіндекса у шрифтах OpenType

 1. Виділіть символи, які ви бажаєте змінити на надіндекс або підіндекс. Якщо ви не виділили ніякого тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. Переконайтеся, що вибрано шрифт OpenType. Щоб визначити, чи є шрифт шрифтом OpenType, подивіться в меню «Текст» > «Шрифт» – шрифти OpenType мають позначку .
 3. На панелі «OpenType» виберіть параметр зі спливаючого меню «Розташування»:

  Позиція за замовчуванням

  Застосовує позицію за замовчуванням до поточного шрифту.

  Індекс над рядком

  Використовує підняті символи (якщо є в поточному шрифті).

  Індекс під рядком

  Використовує опущені символи (якщо є в поточному шрифті).

  Чисельник

  Використовує символи, що виглядають як чисельники дробів (якщо є в поточному шрифті).

  Знаменник

  Використовує символи, що виглядають як знаменники дробів (якщо є в поточному шрифті).

Змінює розмір і місце підіндекса або надіндекса

 1. Виберіть «Файл» > Параметри документа і вкажіть значення наведених нижче параметрів верхнього та нижнього індексів, потім натисніть кнопку «OK».
  • У пункті «Розмір» введіть відсоток розміру шрифту для тексту надіндекса і підіндекса.

  • У пункті «Положення» введіть відсоток звичайного інтерліньяжу, щоб вказати, наскільки переміщується надіндекс і підіндекс.

Перетворення тексту на контури

Ви можете перетворити текст на набір складених контурів або контурів, які можна редагувати та якими можна маніпулювати, як будь-яким іншим графічним об’єктом. Текст у якості контурів зручно використовувати для зміни вигляду виділюваного шрифту великого розміру, але контури рідко використовуються для основного тексту або іншого тексту при невеликих розмірах.

Інформація щодо контуру шрифту міститься у файлах дійсного шрифту, що встановлено на вашій системі. Під час створення контурів із тексту символи перетворюються у свої поточні позиції; вони зберігають форматування усієї графіки, наприклад обведення та заливку.

Зміна графічної форми літер
Зміна графічної форми літер

A. Вихідний текстовий об’єкт B. Текст, перетворений на контури, розгрупований та змінений 

Примітка.

Перетворення растрових шрифтів або шрифтів, захищених від застосування до них контурів, неможливе.

Під час перетворення тексту на контури він втрачає поради – інструкції, що вбудовані у шрифти для того, щоб налаштувати їхню форму, щоб вони оптимальним чином відображалися або друкувалися вашої системою при широкому діапазоні розмірів. Якщо у ваші плани входить масштабування тексту, перед його перетворенням налаштуйте розмір точки.

Ви повинні перетворити увесь текст у виділенні; перетворення однієї літери у текстовому рядку неможливе. Щоб перетворити одну літеру у контурі, створіть окремий текстовий об’єкт, що містить лише одну літеру.

 1. Виберіть текстовий об’єкт.
 2. Оберіть «Текст > Створити контури».

Вибір стилю цифр у шрифтах OpenType

 1. Щоб змінити стиль наявних цифр, виділіть символи або текстові об’єкти, які бажаєте змінити. Якщо ви не виділили ніякого тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. Переконайтеся, що вибрано шрифт OpenType.
 3. На панелі OpenType виберіть параметр зі спливаючого меню «Цифри»:

  Цифра за замовчуванням

  Використовує стандартний стиль для поточного шрифту.

  Табличне вирівнювання

  Використовує цифри повної висоти – всі однакової ширини (якщо є у поточному шрифті). Цей параметр підходить у ситуації, коли цифри мають вирівнюватися від одного рядка до наступного, як у таблиці.

  Пропорційне випрямлення

  Використовує цифри з повною висотою різної ширини (якщо є у поточному шрифті). Цей параметр рекомендовано для тексту, де всі літери великі.

  Пропорційні у старому стилі

  Використовує цифри різної висоти та ширини (якщо є у поточному шрифті). Цей параметр рекомендовано для класичного вишуканого вигляду тексту без режиму «всі великі».

  Табличне у старому стилі

  Використовує цифри різної висоти і однакової фіксованої ширини (якщо є у поточному шрифті). Цей параметр рекомендовано, коли ви бажаєте мати класичний вигляд цифр у старому стилі, але вам треба вирівнювати їх у стовпчиках – наприклад, у щорічному звіті.

Форматування дробів та порядкових чисел у шрифтах OpenType

Використовуючи шрифт OpenType, ви можете автоматично форматувати порядкові числа за допомогою надіндексів (наприклад, ). Такі символи, як надіндекс над літерами «а» та «о» у словах іспанською мовою segunda () і segundo (), також форматуються належним чином. Так само можна перетворювати числа, розділені символом «коса риска» (наприклад, 1/2), на дробові частини шилінгу (наприклад, ).

 1. Оберіть символи або текстові об’єкти, до яких ви хочете застосувати параметр. Якщо ви не виділили ніякого тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. Переконайтеся, що вибрано шрифт OpenType.
 3. На панелі «OpenType» клацніть на кнопці «Порядкові», щоб ввімкнути або вимкнути порядкові числа, або «Дроби», щоб ввімкнути або вимкнути дроби. Ці кнопки мають вплив лише тоді, коли порядкові числа і дроби наявні у даному шрифті.

Застосування типографської пунктуації

Команда «Типографська пунктуація» шукає клавіатурні розділові знаки і замінює їх на типографські еквіваленти. На додаток ви можете використовувати команду «Типографська пунктуація», аби глобально вставляти лігатури і дроби, якщо шрифт містить ці символи.

Примітка.

Якщо ви використовуєте шрифт OpenType, скористайтеся панеллю «OpenType» замість діалогового вікна «Типографська пунктуація», аби набрати лігатури та дроби.

 1. Якщо ви бажаєте замінити символи в окремій частині тексту, а не в усьому тексті документа, виділіть потрібний текстовий об’єкт або символи.
 2. Виберіть «Текст» > «Типографська пунктуація».
 3. Виберіть один чи декілька з наведених нижче параметрів:

  Лігатури ff, fi, ffi

  Візуалізує комбінації літер ff, fi або ffi як лігатури.

  Лігатури ff, fl, ffl

  Візуалізує комбінації літер ff, fl або ffl як лігатури.

  Лапки

  Змінює прямі (клавіатурні) лапки на загнуті.

  Примітка. Функція «Розумні лапки» завжди замінює прямі лапки на загнуті, незалежно від того, який тип лапок (подвійні або одинарні) вибрано в діалоговому вікні Налаштування документа.

  Типографські пробіли

  Усуває кілька пропусків після крапки.

  Короткі, довгі тире

  Замінює подвійну клавіатурну риску на тире, а потрійну клавіатурну риску – на довге тире.

  Еліпси

  Замінює три клавіатурні крапки на один символ «три крапки».

  Експертні дроби

  Замінює окремі символи, що використовуються для представлення дробів, односимвольними еквівалентами.

 4. Виберіть «Весь документ», щоб замінити текстові символи в усьому файлі, або «Лише текст», щоб замінити символи лише у виділеному тексті.
 5. (За потребою) Виберіть «Звіт про результати», щоб подивитися перелік замінених символів.
 6. Клацніть на «OK», щоб знайти і замінити вибрані символи.