Компонувальники Adobe для шрифтів азійських мов

Компонувальники Adobe для шрифтів азійських мов дають змогу створювати вміст мовами Близького Сходу й Південної Азії. Текст можна вводити арабською, івритом, англійською й іншими мовами, а також використовувати в тексті комбінації цих мов.

Доступні компонувальники можна вибрати в меню панелі «Абзац» («Вікно» > «Абзац» > меню панелі). Наприклад, ви можете скористатися інструментом Однорядковий компонувальник для шрифтів мов Близького Сходу й Південної Азії або Багаторядковий компонувальник для шрифтів мов Близького Сходу й Південної Азії.

Докладнішу інформацію про інші азійські мови, які підтримуються в програмі Illustrator, див. у статті Компонувальник для наборів символів азійських мов.

Примітка.

Щоб переглянути опції вводу для шрифтів мов Близького Сходу в інтерфейсі програми Illustrator, виберіть «Параметри» > «Текст» > «Показати параметри тексту індійськими мовами».

Компонувальники для шрифтів мов Близького Сходу й Південної Азії
Компонувальники для шрифтів мов Близького Сходу й Південної Азії

Можна також зберігати файли з іменами, набраними арабською мовою або івритом.

Напрямок тексту

Для створення контенту арабською мовою та івритом можна обрати параметр напрямку тексту «Справа наліво» та встановити його за замовчуванням. Відтепер під час роботи з документами, що містять текст із напрямком зліва направо, можна легко перемикати налаштування напрямку тексту.

Виберіть напрямок абзацу на панелі «Абзац».

Вибір напрямку абзацу
Вибір напрямку абзацу

Якщо в одному абзаці використовується кілька мов, напрямок тексту можна визначити на рівні символів. Для вставлення дат і чисел також потрібно визначати напрямок тексту на рівні символів.

У меню панелі «Символ» виберіть потрібний напрямок символів.

Напрямок символів
Напрямок символів

Типи цифр

Якщо для роботи використовується арабська або іврит, можна вибирати потрібні типи цифр. Можна вибирати між арабськими, хінді та фарсі.

За замовчуванням для арабської мови автоматично вибирається версія хінді, а для івриту використовуються цифри арабського типу. Однак за потреби можна переключитися на арабські цифри.

  1. Виділіть цифри у введеному тексті.
  2. На панелі «Символ» (Ctrl+T) скористайтеся списком цифр, щоб вибрати шрифт для відображення цифр.
Вибір типу цифр
Вибір типу цифр

Підтримка застарілого шрифту

У цьому випуску програмного забезпечення можна продовжувати використовувати традиційні шрифти (наприклад, шрифти АХТ). Однак для текстових елементів рекомендовано використовувати новіші шрифти Open Type.

У програмі Illustrator за замовчуванням увімкнено захист відсутніх гліфів. Якщо для шрифту, що використовується, гліфи не доступні, текст обробляється автоматично. Щоб вимкнути цю функцію, виберіть «Параметри» > «Текст» і зніміть прапорець із поля «Увімкнути захист відсутніх гліфів».

Стандартні шрифти

Під час інсталяції версії для Близького Сходу та Північної Африки за промовчанням установлюється шрифт, що відповідає мові інсталяції. Наприклад, якщо інстальовано англійсько-арабську версію, за промовчанням установлюється шрифт Adobe Arabic. Аналогічно, якщо встановлено версію, у якій використовуються англійська й іврит, за замовчуванням установлюється шрифт Adobe Hebrew.

Автоматичне вставлення кашиди

В арабській мові текст вирівнюється додаванням кашиди. Кашида додається до арабських символів, щоб їх подовжити. Пробіл не змінюється. Використовуйте автоматичне вставлення кашиди, щоб вирівняти абзаци тексту арабською мовою.

Виділіть абзац і на панелі «Абзац» («Вікно» > «Текст» > «Абзац») виберіть опцію з розкривного списку «Вставити кашиду». Доступні такі опції: «Немає», «Коротка», «Середня», «Довга» або «Стилістичний варіант». Кашида вставляється, тільки якщо абзац вирівняно. Цей параметр не застосовується до абзаців, які мають параметри вирівнювання.

Щоб застосувати кашиду до групи символів, виділіть їх і в меню панелі «Символи» виберіть пункт «Кашида».

Автоматична кашида
Автоматична кашида

Лігатури

До пар символів арабської мови або івриту можна автоматично застосовувати лігатури. Лігатури – це типографічні символи заміни для певних пар літер, якщо вони доступні у визначеному шрифті Open Type.

Якщо в меню панелі «Символи» або панелі керування вибрати пункт «Лігатури», створюється стандартна лігатура, визначена в шрифті.

  1. Виділіть текст.
  2. Виберіть «Вікно» > «OpenType» і натисніть «Стандартні лігатури» в меню панелі.

Деякі шрифти Open Type містять декоративні додаткові лігатури, які можна створити, вибравши пункт «Дискретні лігатури». Щоб застосувати ці лігатури, виберіть «Додаткові лігатури» в меню панелі OpenType.

Увімкнення автоматичних лігатур
Увімкнення автоматичних лігатур

Копіювання та вставлення з програми Microsoft Word

Ви можете копіювати текст із програми Microsoft Word і вставляти його безпосередньо в документ. Вирівнювання й напрямок вставленого тексту вибираються автоматично відповідно до арабського тексту або тексту івритом.

Перенесення слів

Речення, які складаються з більшої кількості слів, ніж може поміститися в одному рядку, автоматично переносяться на наступний рядок. Тип вирівнювання тексту, що застосовується під час перенесення слів, іноді спричиняє вставлення в рядок зайвих пробілів, які не мають ані стилістичної, ані граматичної цінності. Перенесення дає змогу розбити останнє слово в рядку за допомогою дефіса. Завдяки цьому речення краще переноситься на наступний рядок.

Змішаний текст: функція вставлення кашиди впливає на перенесення слів у змішаному тексті. Коли ввімкнено функцію кашиди, вона вставляється в усіх потрібних місцях, а слова в неарабському тексті переносяться. Коли функцію кашиди вимкнено, переносяться лише слова в неарабському тексті.

Примітка. Якщо вибрати значення «Арабська» для параметра «Мова» на панелі «Символ», цю функцію буде вимкнено.

Текст івритом: перенесення слів дозволяється. Щоб увімкнути перенесення слів і налаштувати параметри, виберіть «Вікно» > «Текст» > «Абзац» > меню панелі > «Переноси».

Параметри перенесення слів
Параметри перенесення слів

Пошук і заміна

Для арабської мови й івриту доступна можливість пошуку та заміни будь-якого тексту. Окрім пошуку та заміни простого тексту, можна також шукати та заміняти текст із певними характеристиками. До цих характеристик можуть належати діакритичні знаки, кашида, спеціальні символи (як-от алеф), цифри різними мовами (наприклад, хінді) тощо.

Щоб виконати функцію пошуку й заміни, виберіть «Редагувати» > «Знайти й замінити».

Діакритичні знаки

В арабському письмі діакритичний знак — це гліф, який використовується для позначення довжини приголосного звука або коротких голосних. Діакритичний знак ставиться над або під написаним текстом. Для кращого оформлення тексту або зручнішого читання певних шрифтів можна контролювати вертикальне й горизонтальне розміщення діакритичних знаків.

  1. Виділіть текст, у якому є діакритичні знаки.
  2. На панелі «Символ» змініть положення діакритичних знаків відносно написаного тексту. Можна змінювати такі значення: «Скорегувати горизонтальну діакритичну позицію» і «Скорегувати вертикальну діакритичну позицію».
Змінення положення діакритичних знаків
Змінення положення діакритичних знаків

Гліфи

Користувачі версії для арабської мови та івриту можуть застосовувати гліфи зі стандартного набору символів. Однак для пошуку, вибору й застосування гліфів із набору символів за замовчуванням або з набору іншої мови слід використовувати панель «Гліфи» («Текст» > «Гліфи»)

Пошук, вибір і застосування гліфів
Пошук, вибір і застосування гліфів