Про відсічні маски

Відсічна маска — це об’єкт, форма якого маскує іншу ілюстрацію таким чином, що тільки області в межах маски є видимими і, як результат, відбувається відсікання ілюстрації згідно з формою маски. Відсічна маска та об’єкти, які маскуються, називаються комплектом вирізки. Комплект вирізки можна зробити з двох або більше виділених об’єктів або з усіх об’єктів групи або шару.

Комплекти вирізки для об’єктів об’єднані у групу на панелі «Шари». Під час створення комплектів вирізки для шару об’єкт, що знаходиться зверху, вирізає всі об’єкти, що розташовані під ним у цьому ж шарі. Всі операції, що виконуються з комплектом вирізки для об’єкта, такі як перетворення чи вирівнювання, здійснюються відповідно до меж маски вирізки, а не меж ілюстрації поза маскою. Створивши відсічну маску для об’єктів, можна виділити лише вміст вирізки, скориставшись панеллю «Шари», інструментом «Часткове виділення», або виділивши комплект вирізки.

Відсічні маски в програмі Illustrator
До маскування (ліворуч) і результат маскування (праворуч)

Наступні вказівки застосовуються для створення відсічних масок:

 • Об’єкти, які маскуються, переміщуються до групи відсічної маски на панелі «Шари», якщо вони ще там не розміщені.

 • Відсічними масками можуть бути тільки векторні об’єкти, проте застосовувати маскування можна до будь-якої ілюстрації.

 • Якщо для створення відсічної маски використовується шар або група, перший об’єкт шару або групи маскує всі об’єкти шару або групи.

 • Незалежно від попередніх атрибутів відсічна маска змінюється на об’єкт без заливки або обведення.

  Підказка: щоб створити напівпрозору маску, скористайтеся панеллю «Прозорість» для створення маски непрозорості.

Приховання частин об’єктів за допомогою відсічної маски

 1. Створіть об’єкт, який необхідно використати як маску.

  Цей об’єкт називається відсічним контуром. Відсічними контурами можуть бути тільки векторні об’єкти.

 2. Перемістіть відсічний контур над об’єктами, які необхідно маскувати в порядку розташування.
 3. Виділіть відсічний контур і об’єкти, які необхідно маскувати.
 4. Виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Відсічна маска» > «Створити».

  Примітка.

  Щоб створити відсічний контур з області, де накладаються два або більше об’єктів, спочатку згрупуйте об’єкти.

Створення відсічної маски для групи або шару

 1. Створіть об’єкт, який необхідно використати як маску.

  Цей об’єкт називається відсічним контуром. Відсічними контурами можуть бути тільки векторні об’єкти.

 2. Перемістіть відсічний контур і об’єкти, які необхідно маскувати, на шар або групу.
 3. Переконайтеся, що на панелі «Шари» маскуючий об’єкт знаходиться зверху групи або шару, а потім клацніть ім’я шару або групи.
 4. Натисніть кнопку «Створити/Зняти відсічну маску» внизу панелі «Шари» або виберіть «Створити відсічну маску» в меню панелі «Шари».

Редагування відсічної маски

 1. На панелі «Шари» виберіть відсічний контур. Або виділіть комплект вирізки і виберіть «Об’єкт» > «Відсічна маска» > «Редагувати маску».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Перемістіть відсічний контур шляхом перетягування центральної контрольної точки об’єкта за допомогою інструмента «Часткове виділення».
  • Змініть форму відсічного контуру інструментом «Часткове виділення».
  • Застосуйте до відсічного контуру заливку і обведення.

  Примітка.

  Щоб виділити усі відсічні контури документу, зніміть виділення з усієї ілюстрації. Потім виберіть пункт меню «Виділення» > «Об’єкт» > «Відсічні маски».

Редагування контурів у комплекті вирізки

Для редагування частин контуру, що не увійшли до маски вирізки, потрібно вибрати відповідний контур в межах маски вирізки і редагувати цей контур.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Вкажіть контур на панелі шарів.
  • Наведіть інструмент безпосереднього вибору на ділянку контуру, що відображається в масці. Коли з’явиться зображення контуру, клацніть його.

  Примітка.

  Щоб виділити відсічний контур, клацнувши на нього, необхідно клацнути на ділянку, що знаходиться в масці.

 2. Відредагуйте контур.

Додавання або видалення об’єкта з ілюстрації з маскуванням

 1. На панелі «Шари» перетягніть об’єкт до чи з групи або шару, який містить відсічний контур.

Звільнення об’єктів від відсічної маски

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виділіть групу, яка містить відсічну маску, і виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Відсічна маска» > «Звільнити».
  • На панелі «Шари» клацніть ім’я групи або шару, який містить відсічну маску. Натисніть кнопку «Створити/Звільнити відсічні маски» внизу панелі або виберіть «Звільнити відсічну маску» в меню панелі.

  Завдяки тому, що відсічній масці назначено заливку і обведення зі значенням «Немає», маска є невидимою, доки її не вибрано або не назначено нові атрибути заливки.