Групування й розгрупування об’єктів

Ви можете об'єднувати декілька об'єктів у групу таким чином, що вони сприйматимуться як окрема одиниця. В подальшому ви можете переміщати їх або трансформувати кількість об'єктів, не впливаючи на їх атрибути або відносні позиції. Наприклад, ви б могли групувати об'єкти у оформлення емблеми таким чином, що емблему можна було б переміщати та масштабувати як одне ціле.

Згруповані об'єкти стекуються послідовно на одному і тому ж шарі ілюстрації та на передньому плані об'єкту у групі; таким чином, групування може змінювати шарування об'єкті та їх порядок стекування у даному шарі. Якщо ви виділяєте об'єкти у різних шарах, а потім групуєте їх, вони групуються у шарі об'єкту, який був обраний найпершим.

Групи також можуть бути вкладеними; це означає, що вони можуть групуватися в межах інших об'єктів або груп з метою формування більших груп. Групи відображуються як елемент <Група> на панелі «Шари». Ви можете скористатися панеллю «Шари» для переміщення елементів у групи та поза їх межі.

 1. Виділіть об'єкти для групування або групу, яку потрібно розгрупувати.

 2. Оберіть пункт «Об'єкт» > «Групувати» або «Об'єкт» > «Розгрупувати».

Розширення об’єктів

Розширення об'єктів дозволяє вам розділити окремий об'єкт на декілька об'єктів, які й створюють його вигляд. Наприклад, якщо ви розширюєте простий об'єкт, наприклад, коло із заливкою чистого кольору та обведенням, то заливка і обведення стають дискретним об'єктом. Якщо ви розширюєте більш складну ілюстрацію, наприклад, яка являє собою об'єкт із заливкою візерунком, візерунок ділиться між всіма чіткими контурами, які його створили.

Зазвичай ви розширюєте об'єкт, коли вам потрібно модифікувати атрибути вигляду та інші властивості окремих елементів в його межах. До того ж розширення об'єктів може стати в пригоді, якщо ви хочете скористатися «рідним» об'єктом Illustrator (наприклад, сітковий об'єкт) в іншій програмі, яка не розпізнає цей об'єкт.

До (ліворуч) і після (праворуч) розширення об’єкту, який має заливку й обведення.
До (ліворуч) і після (праворуч) розширення об’єкту, який має заливку й обведення.

Примітка.

Розширення може виявитися особливо корисним, якщо у вас виникли проблеми під час друку ефектів прозорості, 3D-об'єктів, візерунків, градієнтів, обведень, переходів, відблисків, конвертів або символів.

 1. Виділіть об'єкт.

 2. Оберіть «Об'єкт» > «Розширити».

  Якщо об'єкт має атрибути вигляду, які до нього застосовуються, команда «Об'єкт» > «Розширити» неактивна. У такому випадку оберіть «Об'єкт» > «Розширити» вигляд, а потім - «Об'єкт» > «Розширити».

 3. Налаштуйте параметри та натисніть OK:

  Об’єкт.

  Розширює складні об’єкти, включаючи швидкі накладання кольорів, конверти, набори символів і відблиски.

  Заливка.

  Розширює заливку.

  Обведення.

  Розширює обведення.

  Сітчастий градієнт.

  Розширює градієнти до єдиного сіткового об’єкту.

  Вказати.

  Встановлює допуск для значення кольорів між точками кольору. Більша кількість допомагає зберегти плавний перехід кольорів; менша може створити більшу наявність облямівки.

  Примітка.

  Для розширення градієнта за допомогою параметрів, які вводилися останніми в діалогове вікно «Розширити», утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) й оберіть «Об’єкт» > «Розширити».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності