Про шари

Під час створення складних ілюстрацій важко слідкувати за всіма елементами у вікні документа. Менші елементи ховаються за більшими, що ускладнює виділення ілюстрації. Шари дають можливість керувати всіма елементами, які входять до складу вашої ілюстрації. Вважайте шари чистими теками, які містять ілюстрацію. Якщо ви переставляєте папки, ви змінюєте порядок стекування елементів у ілюстрації. Ви можете переміщати елементи між теками та створювати в папках підпапки.

Структура шарів у документі може бути простою або складною у залежності від вашого бажання. За замовчуванням всі елементи організовані у вигляді окремого батьківського шару. Однак ви можете створювати нові шари та переміщати в них елементи або переміщати елементи із одного шару в інший у будь-який час. Панель «Шари» забезпечує простий спосіб для виділення, приховування, блокування та зміни атрибутів вигляду ілюстрації. Ви навіть можете створювати шаблонні шари, які можете використовувати для трасування ілюстрації, а також обмінюватися шарами із Photoshop.

Навчальне відео про те, як за допомогою шарів зберегти гнучку і чітко організовану структуру документа з ілюстрацією, див. у розділі Впорядкування ілюстрацій за допомогою шарів.

Огляд панелі «Шари»

Користуйтеся панеллю «Шари» («Вікно > Шари») для створення списку, організації та редагування об’єктів у документі. За замовчуванням кожен новий документ містить один шар, кожен створений вами об’єкт вноситься до списку цього шару. Однак, ви можете створювати нові шари та переставляти елементи так, як буде найзручніше для вас.

За замовчуванням Illustrator застосовує певний колір (всього дев’ять кольорів) до кожного шару на панелі «Шари». Колір відображується на панелі біля назви шару. Таким самим кольором у вікні ілюстрації відображаються рамка, контур, опорні точки та центральна точка виділеного об’єкту. За допомогою цього кольору ви можете швидко відшукати місце знаходження відповідного шару об’єкта на панелі «Шари», а також можна змінити колір шару у разі потреби.

Якщо елемент на панелі «Шари» містить інші елементи, зліва від назви елементу з’являється трикутник. Клацніть на трикутникові, щоб показати або приховати зміст. Якщо трикутник не з’являється, елемент не містить додаткових елементів.

Панель «Шари»
Layers panel

A. Visibility column B. Edit column C. Target column D. Selection column 

Панель «Шари» відображує колонки з лівої та правої сторони списків. Для керування наступними характеристиками натисніть у колонці:

Колонка видимості

Вказує, чи елементи на шарах видимі  або приховані (пробіл), а також чи є шари шаблонними  або контурними .

Редагувати колонку

Вказує, заблоковані елементі чи ні. Значок блокування  показує, що елемент заблоковано і його не можна редагувати, пробіл показує, що елемент не заблоковано, його можна редагувати.

Кінцева колонка

Показує, чи елементи призначені для застосування ефектів та атрибутів редагування на панелі вигляду. Якщо кнопка призначення з’являється у вигляді значка подвійного кільця ( або ), елемент є кінцевим; значок одного кільця означає, що елемент не кінцевий.

Колонка виділення

Вказує, чи виділені елементі. Фрагмент кольору з’являється, коли виділяється елемент. Якщо елемент, такий як шар або група, містить деякі виділені та невиділені об’єкти, біля батьківського елементу з’являється менший фрагмент кольору виділення. Якщо у батьківському елементі виділені всі об’єкти, фрагменти кольору виділення такого ж самого розміру, що й позначки, які з’являються поряд із виділеними об’єктами.

Для відображення деяких шарів як контурів та інших елементів у тому вигляді, у якому вони відображатимуться у кінцевій ілюстрації, ви можете скористатися панеллю «Шари». Ви також можете затіняти зв’язані зображення та бітові зображення для полегшення процесу редагування ілюстрації у верхній частині зображення. Це особливо зручно під час відслідковування бітового зображення.

Відобразити параметри для ілюстрації шарами
Display options for layered artwork

A. Object displayed in Outline view B. Bitmap object dimmed to 50% C. Selected object displayed in Preview view 

Змінення відображення панелі «Шари»

 1. Виберіть панель параметрів із меню палітри «Шари».

 2. На панелі «Шари» оберіть «Показувати лише шари» для того, щоб сховати контури, групи та спільні елементи.

 3. Для розміру рядка виберіть параметр для позначення висоти рядків. (Щоб вказати персональний розмір, введіть значення від 12 до 100).

 4. Для мініатюр виділіть поєднання шарів, груп та об’єктів, для яких потрібно відображати перегляди мініатюр.

  Примітка.

  Відображення мініатюр на панелі «Шари» може стати причиною повільної роботи під час обробки складних файлів. Для покращення роботи вимкніть мініатюри шарів.

Налаштування параметрів шарів та підшарів

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • На панелі «Шари» двічі клацніть на назві елементу.

  • Клацніть на назві елементу та оберіть «Параметри для <назва елементу>» з меню панелі «Шари».

  • Оберіть «Створити шар» або «Створити підшар» в меню палітри «Шари».

 2. Вкажіть одне з наступного:

  Назва

  Вказує назву елементу, коли він відображується на панелі «Шари».

  Колір

  Вказує налаштовування кольорів шару. Ви можете обирати колір з меню або двічі клацнути на зразку кольору для того, щоб визначити колір.

  Шаблон

  Перетворює звичайний шар на шаблон.

  Блокувати

  Не дозволяє змінювати елемент.

  Показати

  Відображує всі ілюстрації, які містяться в шарі на монтажній області.

  Друк

  Робить ілюстрацію, яка міститься в шарі, придатною до друку.

  Попередній перегляд

  Відображує ілюстрації, які містяться в шарі, у кольорі, а не у вигляді контурів.

  Затемнені зображення

  Зменшує інтенсивність зв’язаних та бітових зображень, які містяться в шарі, до вказаного відсоткового співвідношення.

Створення шару

 1. На панелі «Шари» натисніть на назві шару, над яким (або у який) ви хочете додати новий шар.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Для додавання нового шару над виділеним шаром натисніть кнопку «Створити новий шар»  на панелі «Шари».

  • Для створення нового підшару у виділеному шарі натисніть кнопку «Створити новий підшар»  на панелі «Шари».

   Підказка: для налаштування параметрів під час створення нового шару оберіть «Створити шар» або «Створити підшар» в меню панелі «Шари».

  Для різних режимів малювання у Illustrator передбачено такі можливості:

  • Режим малювання позаду автоматично створює новий активний шар позаду наявного активного шару.

  • У режимі малювання позаду нові елементи ілюстрації створюються позаду всіх об’єктів на виділеному шарі, якщо не виділено жодного об’єкта.

Переміщення об’єкта в інший шар

 1. Виділіть об’єкт.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть на назві потрібного шару на панелі «Шари». Потім оберіть «Об’єкт > Упорядкувати > Перемістити до поточного шару».

  • Перетягніть індикатор виділеного арт-об’єкта , який розташований справа від шару на панелі «Шари», до потрібного шару.

   Ви можете переміщати об’єкти або шари до нових шарів, виділяючи їх та обираючи команду «Об’єднати у новому шарі» з меню панелі «Шари». Для виділення несуміжних елементів утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS); для виділення суміжних елементів утримуйте Shift.

Розподілення елементів між різними шарами

Команда «Звільнити у шари» перерозподіляє всі елементи, які містяться у шарі, у окремі шари, а також може вбудовувати нові об’єкти у кожен шар на основі порядку стекування об’єкта. Ви можете скористатися цією функцією для підготовки файлів до роботи веб-анімації.

 1. Натисніть на назві шару або групи на панелі «Шари».

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Для розподілу кожного елементу по новому шару оберіть команду «Звільнити у шари» (послідовно) з меню панелі «Шари».

  • Для розподілу елементів між шарами та дублювання об’єктів для створення кумулятивної послідовності оберіть команду «Звільнити у шари» (створити) з меню панелі «Шари». Об’єкт, розташований найнижче, з’являється у кожному новому шарі, а найвищий об’єкт – лише в найвищому шарі. Наприклад, уявіть, що Шар 1 містить у собі коло (найнижчий об’єкт), квадрат та трикутник (найвищий об’єкт). Дана команда створює три шари – один із колом, квадратом та трикутником; один із колом та квадратом; один лише із колом. Це зручно для створення послідовностей кумулятивних анімацій.

  Команда «Звільнити у шари» (створити) створює нові шари
  Release To Layers (Build) command creates new layers

Збирання шарів та груп

Функції сполучення та зведення шарів подібні, оскільки дозволяють об’єднувати об’єкти, групи та підшари в один шар або групу. За допомогою сполучення ви можете виділяти елементи, які хочете об’єднати; за допомогою зведення всі видимі елементи у ілюстрації об’єднуються в єдиний шар. Під час застосування кожного з цих параметрів порядок стекування ілюстрації залишається незмінним, але інші атрибути рівня шару, такі як відсічні маски, не зберігаються.

 • Для сполучення елементів у єдиний шар або групу, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), клацніть на назвах шарів або груп, які ви хочете сполучити. Також це можна зробити утримуючи клавішу Shift для виділення всіх списків між назвами шару або групи, на які ви натискаєте лівою кнопкою миші. Потім у меню панелі «Шари» виберіть команду «Об’єднати виділені». Зауважте, що елементи будуть об’єднані у шар або групу, які ви виділяли востаннє.

  Шари можна об’єднувати лише з іншими шарами, які знаходяться на однаковому рівні ієрархії на панелі «Шари». Так само підшари можна об’єднувати лише з іншими підшарами, які знаходяться в межах одного шару та на одному рівні ієрархії. Об’єкти можуть об’єднуватися з іншими об’єктами.

 • Для об’єднання шарів натисніть на назві шару, у якому ви хочете об’єднати ілюстрацію. Потім в меню панелі «Шари» виберіть команду «Виконати склеювання».

Розміщення елементів на панелі «Шари»

Коли ви виділяєте елемент у вікні документа, ви можете швидко знайти місце розташування відповідного елементу на палітрі «Шари» за допомогою команди «Локалізувати об’єкт». Ця команда особливо допомагає при локалізації елементів у згорнутих шарах.

 1. Виділіть об’єкт у вікні документа. Якщо ви виділяєте більше одного об’єкту, локалізованим буде об’єкт, що знаходиться на передньому плані порядку стекування.

 2. Виберіть команду «Локалізувати об’єкт» із меню палітри «Шари». Дана команда зміниться на команду «Локалізувати шар», якщо параметр «Показувати лише шари» активний.