Створення дублікатів за допомогою перетягування

 1. Виділіть один або кілька об'єктів:

 2. Оберіть «Виділення», «Часткове виділення» або «Групове виділення».

 3. Перетягніть виділення, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) (але не ручку на рамці розміру).

Створення дублікатів об'єктів за допомогою панелі «Шари»

Ви можете швидко створювати дублікати об'єктів, груп та цілих шарів за допомогою панелі «Шари».

 1. На панелі «Шари» виділіть елементи, дублікати яких ви хочете створити.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть команду «Створити дублікат “назва шару”» із меню панелі «Шари».

  • Перетягніть елементи, що знаходяться на панелі «Шари», до кнопки «Створити шар» , яка розташована в нижній частині панелі.

  • Починайте перетягувати елемент до нового місця розташування на панелі «Шари», а потім утримуйте натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). Відпустіть кнопку миші, коли індикатор буде розташований у позиції, де ви хочете розташувати дублікат елементу. Якщо ви відпустите кнопку миші в тому місці, де індикатор буде вказувати на шар або групу, дублікат елементу буде додано у верхню позицію шару або групи. Якщо ви відпустите кнопку миші, коли індикатор знаходитиметься між елементами, дублікат елементу буде додано до вказаної позиції.

Створення дублікатів виділень за допомогою перетягування

Виділені елементи з файлів Illustrator можна переносити у файли інших програм Adobe, зокрема в Adobe Photoshop, ® та Adobe InDesign, за допомогою буферу обміну. Буфер обміну особливо підходить для імпорту контурів, оскільки контури копіюються до буферу обміну у вигляді описів мови PostScript. Ілюстрація, яка копіюється до буферу обміну, вставляється у формат PICT у більшості програм. Однак деякі програми приймають версію PDF (наприклад, InDesign) або AICB. PDF зберігає прозорість; AICB дозволяє вказати, чи хочете ви зберегти загальний вигляд виділення або його копії у вигляді набору контурів (що може знадобитися у Photoshop).

Щоб зазначити уподобання копіювання, виберіть пункт меню «Редагування» > «Параметри» > «Обробка файлів та буфер обміну» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Обробка файлів та буфер обміну» (Mac OS). Оберіть PDF, AICB або обидва формати. Якщо ви обираєте формат AICB, виберіть «Зберегти контури», щоб скасувати прозорість у копії ілюстрації, або «Зберегти вигляд і накладання», щоб звести прозорі елементи й зберегти вигляд ілюстрації та накладання об’єктів.

Перетягування ілюстрацій у документ Photoshop

 1. Виберіть ілюстрацію, яку потрібно скопіювати.

 2. Відкрийте документ Photoshop, у який ви хочете скопіювати виділене.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Для копіювання ілюстрації у Photoshop у вигляді бітового зображення перетягніть виділене до вікна Photoshop, коли з'явиться чорний контур, відпустіть кнопку миші. Для розташування виділення по центру зображення Photoshop утримуйте натиснутою клавішу Shift перед перетягуванням виділення. За замовчуванням виділені об'єкти копіюються у вигляді бітових зображень до активного шару.

  • Для копіювання векторної ілюстрації у Photoshop у вигляді контурів, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), перетягуйте виділення до документа Photoshop. Коли ви відпускаєте кнопку миші, виділення отримує контур програми Photoshop.

Перетягування ілюстрацій із Photoshop до Illustrator

 1. Відкрийте документ Photoshop, з якого ви хочете скопіювати.

 2. Виберіть ілюстрацію, яку потрібно скопіювати.

 3. Оберіть інструмент «Переміщення»  та перетягніть виділення з файлу Photoshop до файлу Illustrator.

Перетягування ілюстрацій на робочий стіл (лише для Mac OS)

 1. Виберіть ілюстрацію, яку потрібно скопіювати.

 2. Перетягніть виділення на робочий стіл.

  Виділення копіюються на робочий стіл у вигляді відсікання фотографії, яке можна перетягнути до потрібного документа. Відсікання фотографій перетворюються у формат PICT під час перетягування на робочий стіл.

Зсування дублікатів об'єктів

Ви можете створити точну копію об'єкта, розташовану від виділеного об'єкта на певній відстані, за допомогою команди «Зсунути контур» або ефекту «Зсув контуру». Функція зсуву об'єктів дуже корисна у випадках, коли потрібно створити концентричні форми або багато дублікатів об'єкта на певній відстані один від одного.

За допомогою ефекту «Зсунути контур» в меню «Ефект» можна посунути контур об'єкта відносно його початкового контуру. Цей ефект зручний для перетворення сіткового об'єкту на звичайний контур. Наприклад, якщо ви звільнили конверт або хочете перетворити сіткову фігуру для використання у іншій програмі, застосуйте команду «Зсунути контур» зі значенням зсуву 0, а потім видаліть сіткову фігуру. Після цього ви можете редагувати контури, що залишилися.

Зсування об'єктів за допомогою команди «Зсув контуру»

 1. Виділіть один або кілька об'єктів:

 2. Оберіть «Об'єкт > Шлях > Зсув контуру».

 3. Вкажіть відстань зсуву, тип єднання ліній та зрізання.

 4. Натисніть «OK».

Зсування об'єктів за допомогою ефекта зсування контура

 1. Виділіть один або кілька об'єктів:

 2. Оберіть «Об'єкт > Шлях > Зсув контуру».

 3. Вкажіть відстань зсуву, тип єднання ліній та зрізання.

 4. Натисніть «OK».

Зсув об'єктів за допомогою клавіатури

 1. Виділіть один або кілька об'єктів:

 2. Утримуючи натисненою клавішу Alt, натисніть стрілку.

Створюється дублікат об'єкта, який зміщується відповідно до значення приросту клавіатурою, встановленого у вікні загальних параметрів. Напрямок зсуву об'єкта залежить від клавіші зі стрілкою, яку було натиснуто.

Примітка.

Якщо дублікат не створено, слід перевірити, чи значення приросту клавіатурою не дорівнює нулю.