У цій статті розглядаються робочі процеси зі створення і редагування візерунків у програмі Adobe Illustrator CS6 та пізніших версіях. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо роботи з візерунками в попередніх версіях Illustrator, див. статтю Візерунки.

Відеопосібник. Визначення візерунка

Відеопосібник. Визначення візерунка
Train Simple

Створення та редагування візерунків

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб створити візерунок, оберіть зображення, на основі якого слід створити візерунок, а потім оберіть команди меню «Об’єкт» > «Візерунок» > «Зробити».
  • Для редагування візерунка двічі клацніть його на панелі зразків візерунків або виділіть об’єкт, що містить візерунок, та виберіть команди меню «Об’єкт» > «Візерунок» > «Редагувати візерунок».
 2. (Додатково) Введіть нове ім’я для візерунка або змініть існуюче в діалоговому вікні «Параметри візерунка».

 3. Змініть відповідним чином інші параметри, доступні у вікні «Параметри візерунка»:

  Панель «Параметри візерунка»
  Панель «Параметри візерунка»

  Тип сегмента

  Виберіть тип розташування сегментів:

  • Сітка. Центр кожного сегмента вирівнюється за горизонталлю чи вертикаллю відносно центрів суміжних сегментів.
  • Цегла рядками. Сегменти прямокутні та розташовуються рядками. Центри сегментів у рядках вирівнюються за горизонталлю. Центри сегментів у переміжних стовпцях вирівнюються за вертикаллю.
  • Цегла стовпцями. Сегменти прямокутні та розташовуються стовпцями. Центри сегментів у стовпцях вирівнюються за вертикаллю. Центри сегментів у переміжних стовпцях вирівнюються за горизонталлю.
  • Шестикутники стовпцями. Сегменти шестикутні та розташовуються стовпцями. Центри сегментів у стовпцях вирівнюються за вертикаллю. Центри сегментів у переміжних стовпцях вирівнюються за горизонталлю.
  • Шестикутники рядками. Сегменти шестикутні та розташовуються рядками. Центри сегментів у рядках вирівнюються за горизонталлю. Центри сегментів у переміжних рядках вирівнюються за вертикаллю.

  Зсув блоку

  Застосувати до:

  • Цегла рядками. Визначає відхил центрів сегментів у суміжних рядках від вертикальної осі.
  • Цегла стовпцями. Визначає відхил центрів сегментів у суміжних рядках від горизонтальної осі.

  Ширина / висота

  Визначає висоту та ширину сегмента. Для цього параметра можна обирати різні значення, менші або більші за розмір початкового зображення. Значення, більші за розмір початкового зображення, призводять до збільшення сегментів та появи порожніх ділянок між ними. Значення, менші за розмір початкового зображення, призводять до перекриття суміжних сегментів.

  Сегмент за розміром до ілюстрації

  Якщо вибрано цей параметр, розмір сегмента буде стиснуто відповідно до розмірів початкового зображення, на основі якого було створено візерунок.

  Перемістити сегмент із ілюстрацією

  Виберіть цей параметр, щоб сегмент переміщувався разом із візерунком.

  Інтервал H / інтервал V

  Параметр визначає відстань між суміжними сегментами.

  Накладання

  Якщо суміжні сегменти накладаються, цей параметр визначає, який із них буде попереду.

  Копії

  Визначає, скільки саме рядків і стовпців сегментів є видимими під час редагування візерунка.

  Затемнити копії до

  Визначає рівень непрозорості копій сегментів під час редагування і попереднього перегляду візерунка.

  Показати край сегмента

  Виберіть цей параметр, щоб сегмент відображався в рамці.

  Показати межі зразка

  Відображається базовий повторюваний блок візерунка, із якого утворюється візерунок.

 4. На лінійці під панеллю керування виберіть параметр збереження  або скидання змін візерунка.

  Примітка.

  Нові візерунки зберігаються на панелі зразків. Після редагування візерунка оновлюється й візерунок на панелі зразків.