Огляд панелі «Абзац»

Використовуйте панель «Абзац» («Вікно» > «Текст» > «Абзац»), щоб змінювати форматування стовпців та абзаців. Коли текст виділено, або взято інструмент «Текст», аби відформатувати абзац, ви можете також скористатися параметрами на панелі керування.

Відео про роботу із символами й стилями абзацу дивіться за адресою www.adobe.com/go/vid0047_ua.

Панель «Абзац», показано всі параметри
Панель «Абзац» (показано всі параметри)

A. Вирівнювання тексту B. Відступ зліва C. Абзацний відступ зліва D. Пробіл перед абзацом E. Переноси F. Відступ справа G. Пробіл після абзацу  
Параметри форматування абзаців на кшталт зміни стилів шрифту
A. Шрифт B. Накреслення C. Розмір шрифту D. Вирівнювання за лівим краєм E. Вирівнювання за центром F. Вирівнювання за правим краєм 

Типово на панелі «Абзац» показуються лише найуживаніші параметри. Аби показати всі параметри, виберіть «Показати параметри» в меню панелі. В іншому випадку, натисніть на подвійному трикутникові на закладці панелі, щоб переглянути розміри відображення.

Вирівнювання тексту

Текст в області і текст за контуром можна вирівнювати за одним чи обома краями контуру тексту.

 1. Виділіть текстовий об’єкт або поставте курсор на абзаці, що його бажаєте змінити.

  Якщо ви не виділили текстовий об’єкт та не поставили курсор на абзаці, вирівнювання буде застосоване до наступного створеного тексту.

 2. На панелі керування або на панелі «Абзац» клацніть на кнопці вирівнювання.

Вирівняти текст

Текст вирівнюється, коли він вирівнюється з обох сторін. Ви можете робити вирівнювання всього тексту абзацу включно з останнім рядком або без нього.

 1. Виділіть текстовий об’єкт або поставте курсор на абзаці, до якого бажаєте застосувати вирівнювання тексту.

  Якщо ви не виділили текстовий об’єкт та не поставили курсор на абзаці, вирівнювання тексту буде застосоване до наступного створеного тексту.

 2. На панелі «Абзац» клацніть на кнопці вирівнювання тексту.

Налаштування міжслівного й міжлітерного інтервалу у вирівняному тексті

Ви з точністю можете контролювати, як програми Photoshop встановлюють міжслівний та міжлітерний інтервали та масштабують символи. Налаштування інтервалів особливо підходить для вирівняного тексту, хоча ви також можете налаштувати інтервал для невирівняного тексту.

 1. Поставте курсор на абзац, який необхідно змінити, або виділити текстовий об'єкт або кадр, щоб змінити усі з його абзаців.
 2. Виберіть «Вирівнювання тексту» у меню палітрі «Абзац».
 3. Введіть значення для Міжслівних інтервалів, Міжлітерний інтервал та Інтервал між гліфами. Максимальне та мінімальне значення визначають діапазон допустимого інтервалу лише для вирівняних абзаців. Значення «За бажанням» визначає довільний інтервал для вирівняних та невирівняних абзаців:

  Міжслівні інтервали

  Міжслівний інтервал в результаті натискання пробілу. Значення для «Міжслівних інтервалів» можуть знаходитися в діапазоні від 0% до 1000%, при 100% між словами не додається жодного інтервалу.

  Міжлітерний інтервал

  Відстань між літерами, у тому числі, значення кернінгу та трекінгу. Значення «Міжлітерного інтервалу» змінюються в діапазоні від ‑100% до 500%: при 0% між літерами не додається жодного інтервалу; при 100% повна ширина інтервалу додається між літерами.

  Масштаб гліфів

  Ширина символів (гліф є будь-яким символом шрифту). Значення «Інтервали гліфів» можуть знаходитися в діапазоні від 50% до 200%.

  Підказка: параметри інтервалу завжди застосовуються до всього абзацу. Щоб налаштувати інтервал у декількох символах, а не у всьому абзаці, скористайтеся параметром «Трекінг».

 4. Встановіть параметр «Вирівнювання одного слова», щоб вказати, як необхідно вирівняти абзаци з одним словом.

  У вузьких колонках одне слово може випадково з'явитися одне у рядку. Якщо абзац налаштований на повне вирівнювання, одне слово у рядку може з'явитися занадто розтягнутим. Замість повного вирівнювання таких слів ви можете розмістити їх по центру або вирівняти їх по лівому або правому полю.

Відступ у тексті

Відступ - це число пропусків між текстом і межею текстового об’єкта. Відступ охоплює лише виділені абзаци або всі абзаци, відтак ви легко можете налаштувати різні відступи для різних абзаців.

Ви можете встановлювати відступи через панель «Табуляція», панель керування або панель «Абзац». Працюючи з текстом в області, ви також можете регулювати відступи табуляторами, або змінюючи відбиття текстового об’єкта.

Примітка.

Працюючи з японським шрифтом, ви можете скористатися налаштуванням «модзікумі» замість панелі «Абзац», щоб встановити відступ першого рядка. Якщо ви встановили відступ для першого рядка на панелі «Абзац» і задали налаштування «модзікумі» для відступу першого рядка, текст розміщується в межах суми обох відступів.

Встановлення відступів через панель «Абзац»

 1. За допомогою інструмента «Текст» клацніть абзац, у якому ви хочете зробити відступ.
 2. Налаштуйте відповідні значення відступу на панелі «Абзац». Наприклад, виконайте одну з таких дій:
  • Для відступу всього абзацу на одну піку введіть значення (наприклад 1p) у полі «Лівий відступ» .

  • Щоб застосувати відступ лише першого рядка абзацу в одну піку, введіть значення (наприклад 1p) в полі «Відступ абзацу зліва» .

  • Щоб створити висячий відступ в одну піку, введіть додатне значення (таке як 1p) у полі «Відступ зліва» і від’ємне значення (таке як ‑1p) у полі «Абзацний відступ зліва».

Встановлення відступів через панель «Табуляція»

 1. За допомогою інструмента «Текст» клацніть абзац, у якому ви хочете зробити відступ.
 2. На панелі «Табуляція» зробіть із маркерами відступів одне з наведеного нижче:
  • Перетягніть верхній маркер, щоб зробити відступ першого рядка тексту. Перетягніть нижній маркер, щоб зробити відступ всього тексту, окрім першого рядка. Перетягніть нижній маркер, утримуючи Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), щоб перетягнути обидва маркери і застосувати відступ до всього абзацу.

  Абзацний відступ (ліворуч), відсутність відступу (праворуч)
  Абзацний відступ (ліворуч), відсутність відступу (праворуч)

  • Виділіть верхній маркер і введіть значення для Х, щоб застосувати відступ до першого рядка тексту. Виділіть обидва маркери і введіть значення для Х, щоб зсунути все, окрім першого речення.

Створення висячого відступу

У разі висячого відступу відступ застосовується до всіх рядків в абзаці, окрім першого. Висячі відступи особливо зручні, коли ви бажаєте додати ілюстрацію на початку абзацу або коли ви бажаєте створити маркірований список.

Без відступу (ліворуч) і висячий відступ (праворуч)
Без відступу (ліворуч) і висячий відступ (праворуч)

 1. За допомогою інструмента «Текст» клацніть абзац, у якому ви хочете зробити відступ.
 2. На панелі керування або на панелі «Табуляція» задайте значення лівого відступу більше нуля.
 3. Щоб задати від’ємний абзацний відступ зліва, зробіть одне з наведеного:
  • На панелі «Абзац» введіть від’ємне значення абзацного відступу зліва .

  • На панелі «Табуляція» перетягніть верхній маркер ліворуч або нижній маркер праворуч.

Налаштування інтервалу між абзацами

 1. Поставте курсор на абзаці, який ви бажаєте змінити, або виділіть текстовий об’єкт, щоб змінити всі його абзаци. Якщо ви не поставите курсор на абзаці або не виділите текстовий об’єкт, налаштування буде застосоване до наступного тексту, що його ви створите.
 2. На панелі «Абзац» налаштуйте значення «Інтервал перед» ( або ) й «Інтервал після» ( або ).

  Примітка.

  Якщо абзац починається вгорі стовпчика, перед абзацом не буде додаткового проміжку. У такому разі ви можете збільшити інтерліньяж першого рядка абзацу або змінити відбиття текстового об’єкта.

Висяча пунктуація

Висяча пунктуація робить краї тексту більш рівними, пересуваючи розділові знаки на поля абзацу.

Абзаци без висячої пунктуації (ліворуч) порівняно з абзацами з висячою пунктуацією (праворуч)
Абзаци без висячої пунктуації (ліворуч) порівняно з абзацами з висячою пунктуацією (праворуч)

Illustrator надає такі можливості для висячої пунктуації:

Латинська висяча пунктуація

Контролює вирівнювання розділових знаків для окремого абзацу. Якщо включено «Латинська висяча пунктуація», наведені нижче символи на 100% з'являтимуться на берегах: одинарні дужки, подвійні дужки, дефіси, крапки і коми; наведені далі символи на 50% з’являтимуться на полях: зірочки, тильди, три крапки, короткі тире, довгі тире, двокрапки, крапки з комою. Щоб застосувати це налаштування, поставте курсор на абзаці і виберіть «Латинська висяча пунктуація» в меню панелі «Абзац».

Візуальне вирівнювання полів

Регулює вирівнювання розділових знаків для всіх абзаців усередині текстового об’єкта. Коли ввімкнено «Візуальне вирівнювання полів», латинські розділові знаки, а також краї літер (таких як W і A) виступають за поля тексту, так що текст виглядає вирівняним. Щоб застосувати це налаштування, виділіть текстовий об’єкт і виберіть «Текст» > «Візуальне вирівнювання полів».

Burasagari

Регулює вирівнювання двобайтових розділових знаків (наявних у китайських, японських та корейських шрифтах). На ці розділові знаки параметр «Латинська висяча пунктуація» або параметр «Візуальне вирівнювання полів» не впливає.

Пам'ятайте, що вирівнювання абзаців визначає поле, від якого розділові знаки будуть висячими. Для вирівняних з лівого або правого краю абзаців розділові знаки розташовуються за лівим та правим краєм відповідно. Для вирівняних з верхнього або нижнього краю абзаців, розділові знаки розташовуються за верхнім та нижнім полем відповідно. Для абзаців, вирівняних по центру або по ширині, розділові знаки розташовуються за обома полями.

Примітка: якщо після знаку пунктуації стоять лапки, обидва символи стають висячими.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності