Методи об’єднання об’єктів

У програмі Illustrator можна різними способами об’єднувати векторні об’єкти для створення фігур. Отримані контури або фігури відрізняються залежно від методу, який використовується для об’єднання об’єктів.

Ефекти обробки контурів

Ефекти обробки контурів дозволяють об’єднувати кілька об’єктів, використовуючи різні режими взаємодії. За використання ефектів «Обробка контурів» змінити режим взаємодії між об’єктами неможливо. Див. Об’єднання об’єктів за допомогою ефекту «Обробка контурів».

Складені фігури

Складені фігури дозволяють об’єднувати декілька об’єктів і визначати, як кожний об’єкт взаємодіє з іншими об’єктами. Складені фігури універсальніші за складені контури, тому що вони забезпечують чотири типи взаємодії: додавання, віднімання, перетин і виключення. Крім того, складові об’єкти не змінюються, тому кожний об’єкт у складеній фігурі можна виділяти для редагування або змінювати режим взаємодії. Див. Об’єднання об’єктів за допомогою складених фігур.

Складені контури

Складені контури дозволяють використовувати об’єкт для вирізання отвору в іншому об’єкті. Наприклад, з двох вкладених кіл можна створити фігуру «бублик». Після створення складеного контура контури використовуються як груповані об’єкти. Можна виділяти і керувати об’єктами окремо, використовуючи інструменти «Часткове виділення» або «Групове виділення»; або виділяти і редагувати складений контур. Див. Об’єднання об’єктів за допомогою складених контурів.

Примітка.

Можна також домальовувати об’єкт за допомогою інструмента «Пензель "ляпка"». Контури, намальовані цим інструментом, приєднуються до сусідніх контурів, що мають ідентичні атрибути заливки. Див. розділи Малювання та об’єднання контурів за допомогою інструмента «Пензель "ляпка"» та Побудова нових фігур за допомогою інструмента «Створення фігур».

Об’єднання об’єктів за допомогою ефекту «Обробка контурів»

Перейдіть на панель «Обробка контурів»

Використовуйте панель «Обробка контурів» («Вікно» > «Обробка контурів») для об’єднання об’єктів у нові фігури.

Обробка контурів (панель) огляд
панель «Обробка контурів»

Використовуючи кнопки верхнього ряду панелі, створіть звичайні або складені контури. Щоб створити складену фігуру, натискайте ці кнопки, одночасно утримуючи клавішу Alt або Option. 

Виберіть один із зазначених режимів створення фігур:

Додати до області фігури

Додає область компоненту до розташованої нижче геометрії.

Відняти від області фігури

Віднімає область компоненту від розташованої нижче геометрії.

Перетинає області фігур

Використовує область компоненту для відсікання розташованої нижче геометрії як маска.

Виключити зони накладання областей фігур

Використовує область компоненту для інверсії розташованої нижче геометрії, перетворюючи залиті області на отвори і навпаки.

Нижній ряд кнопок на панелі під назвою «Ефекти обробки контурів» дозволяє створювати остаточні комбінації фігур одним натисненням кнопки. (Див. розділ Застосування ефектів обробки контурів.)

Ефекти обробки контурів
Режими фігур

A. Усі компоненти в режимі додавання B. Режим віднімання, застосований до квадратів C. Режим перетину, застосований до квадратів D. Режим виключення, застосований до квадратів 

Визначення параметрів обробки контурів

Параметри обробки контурів можна встановити в меню панелі «Обробка контурів» або двічі клацнувши ефект обробки контурів на панелі «Вигляд».

Точність

Впливає на точність ефектів обробки контурів, які обчислюють контур об’єкта. Чим точніше обчислення, тим більш точним будуть креслення, і тим більше часу потрібно для генерації результуючого контура.

Видалити зайві точки

Видаляє зайві точки, якщо натиснути кнопку обробки контурів.

Розділення і окреслення вилучать незабарвлений витвір

Видаляє будь-які незаповнені об’єкти у виділеній ілюстрації, якщо натиснути кнопку «Розділити» або «Окреслити».

Застосування ефектів обробки контурів

Ефекти обробки контурів дозволяють створювати нові фігури з об’єктів, які накладаються. Для застосування ефектів обробки контурів використовується меню «Ефекти» або панель «Обробка контурів».

 • Ефекти обробки контурів у меню «Ефекти» можуть бути застосовані до груп, шарів і текстових об’єктів. Після застосування ефекту можна вибрати і відредагувати початкові об’єкти. Можна також скористатися панеллю «Вигляд» для зміни або видалення ефекту. Див. Застосування ефекту обробки контурів за допомогою меню «Ефект».

 • Ефекти обробки контурів на панелі «Обробка контурів» можуть застосовуватися до будь-якої комбінації об’єктів, груп і шарів. Остаточна комбінація фігур створюється натисканням кнопки обробки контурів; після цього початкові об’єкти редагувати неможливо. Якщо ефект впливає на декілька об’єктів, вони автоматично групуються. Див. Застосування ефекту обробки контурів за допомогою панелі «Обробка контурів».

Застосування ефекту обробки контурів за допомогою меню «Ефект»

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Згрупуйте разом необхідні об’єкти і виділіть групу.

   -або-

  • Перемістіть необхідні об’єкти в окремий шар і визначте цільовий шар.

 2. Виберіть пункт меню «Ефект» > «Обробка контурів» і виберіть ефект обробки контурів.

  Примітка.

  Щоб швидко застосувати той самий ефект обробки контурів знову, виберіть пункт меню «Ефект» > «Застосувати» [ефект].

Застосування ефекту обробки контурів за допомогою панелі «Обробка контурів»

 1. Виберіть об’єкти, до яких потрібно застосувати ефект.

  Щоб застосувати ефект обробки контурів для групи або шару, виділіть групу або шар.

 2. На панелі «Обробка контурів» натисніть кнопку обробки контурів (у нижньому рядку), або клацніть з натиснутою клавішею Alt (Windows) або клавішею Option (Mac OS) кнопку «Режим фігури» (у верхньому рядку).

Зведення ефектів обробки контурів

Додавання

Показує контур всіх об’єктів як єдиного об’єднаного об’єкта. Остаточна фігура отримує параметри зафарбування верхнього об’єкта.

Перетин

Показує контур області, перекритої усіма об’єктами.

Виключення

Показує усі неперекриті області об’єктів і робить перекриті області прозорими. У місці, де перекривається парна кількість об’єктів, область перекривання стає прозорою. У місці, де перекривається непарна кількість об’єктів, область перекривання стає заповненою.

Віднімання

Віднімає об’єкти на передньому плані від об’єкта на задньому плані. Цю команду можна використовувати для видалення областей ілюстрації шляхом налаштування порядку розташування.

Мінус нижній

Віднімає об’єкти на задньому плані від об’єкта на передньому плані. Цю команду можна використовувати для видалення областей ілюстрації шляхом налаштування порядку розташування.

Розділення

Розділяє ілюстрацію на фацети з компонентною заливкою, (фацет – це область, не розділена відрізком лінії).

Примітка. Натиснувши кнопку «Розділення» на панелі «Обробка контурів», можна вибрати інструмент «Часткове виділення» або «Групове виділення» для керування окремими отриманими фацетами. Вибравши команду «Розділення», можна також визначити, чи слід видалити або зберегти незалиті об’єкти.

Обрізання

Видаляє приховану частину залитого об’єкта. Видаляються будь-які обведення і не об’єднуються об’єкти однакового кольору.

Об’єднання

Видаляє приховану частину залитого об’єкта. Видаляються будь-які обведення і об’єднуються суміжні або накладені об’єкти однакового кольору.

Кадрування

Розділяє ілюстрацію на компоненти, заповнені фацетами, а потім видаляє всі частини ілюстрації, які виходять за межі верхнього об’єкта. Також видаляються будь-які обведення.

Контур

Розділяє об’єкт на компоненти, складені з відрізків ліній або країв. Ця команда корисна для підготовки ілюстрації, яка потребує трепінгу для об’єктів з накладанням Див. розділ Використання трепінгу.

Примітка. Натиснувши кнопку «Контур» на панелі «Обробка контурів», можна використовувати інструменти «Часткове виділення» або «Групове виділення» для незалежного керування кожним краєм. Застосувавши команду «Контур», можна також визначити, чи слід видалити або зберегти незалиті об’єкти.

Жорстке змішування

Об’єднує кольори шляхом вибору найвищого значення кожного з компонентів кольору. Наприклад, якщо Колір 1 містить 20% блакитного, 66% пурпурового, 40% жовтого та 0% чорного; а Колір 2 містить 40% блакитного, 20% пурпурового, 30% жовтого та 10% чорного, отриманий в результаті колір міститиме 40% блакитного, 66% пурпурового, 40% жовтого та 10% чорного.

М’яке змішування

Робить нижні кольори видимими через накладену ілюстрацію, а потім ділить зображення на лицьові сторони його компонентів. Ви маєте вказати відсоткове співвідношення видимості для кольорів, що накладаються.

Трепінг

Заповнює можливі пробіли між кольорами в ілюстрації, створюючи невелику область накладання (трепінг) між суміжними кольорами.

Об’єднання об’єктів із використанням складених фігур

Складена фігура – це придатна для редагування ілюстрація, яка складається з одного або більше об’єктів, кожен з яких має свій режим фігури. Складені фігури спрощують створення складних фігур, тому що можна точно керувати режимом фігури, порядком розташування, формою, місцем розташування і виглядом кожного контура.

Складені фігури використовуються як груповані об’єкти і відображаються як елементи <Складена фігура> на панелі «Шари». За допомогою панелі «Шари» можна відображати, вибирати і керувати вмістом складеної фігури – наприклад, змінити порядок розташування її компонентів. Інструменти «Часткове виділення» та «Групове виділення» дозволяють також виділити компоненти складеної фігури.

Під час створення складеної фігури вона отримує атрибути заливки і прозорості найвищого компоненту в режимі «Додавання», «Перетин» або «Виключення». Можна також змінювати атрибути фарби, стилю або прозорості складеної фігури. Illustrator спрощує цей процес, автоматично вибираючи всю складену фігуру під час вибору будь-якої частини, якщо явно не вибрано компонент на панелі «Шари».

Складені фігури
Робота зі складеними фігурами

A. Цільовий документ об’єкти B. Створена складена фігура C. Індивідуальні режими фігури, застосовані до кожного компонента D. Стиль, застосований до всієї складеної фігури 

Створення складеної фігури

 1. Виділіть усі об’єкти, які будуть частинами складеної фігури.

  У складену фігуру можна включати контури, складені контури, групи, інші складені фігури, переходи, текст, конверти і деформації. Будь-які вибрані відкриті контури автоматично закриваються.

 2. Виконайте одну з таких дій:
  • На панелі «Обробка контурів» натисніть кнопку «Режими фігури», утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). Кожному компоненту складеної фігури назначено вибраний режим фігури.

   -або-

  • Виберіть «Створити складену фігуру» на панелі меню «Обробка контурів». Кожному компоненту складеної фігури назначено режим «Додавання» за замовчуванням.

 3. Змініть режим фігури будь-якого компоненту шляхом виділення його інструментом «Часткове виділення» або натиснувши кнопку «Режим фігури» на панелі «Шари».

  Примітка. Пам’ятайте, що змінювати режим компоненту на задньому плані немає необхідності, тому що його режим стосується складеної фігури.

  Примітка.

  Для максимальної продуктивності замість використання багатьох індивідуальних компонентів створюйте складні складені фігури шляхом вкладання інших складених фігур (кожна з яких містить до 10 компонентів).

Зміна складеної фігури

 1. Інструментом «Часткове виділення» або за допомогою панелі «Шари» виберіть окремий компонент складеної фігури.
 2. Знайдіть виділену кнопку «Режим фігури» на панелі «Обробка контурів», щоб визначити, який режим в даний момент застосовано до вибраного компоненту.

  Примітка.

  Якщо вибрано два або більше компонентів, які використовують різні режими, на кнопках «Режим фігури» з’являться значки запитання.

 3. На панелі «Обробка контурів» натисніть іншу кнопку «Режими фігури».

Звільнення і розгортання складеної фігури

Звільнення складеної фігури розділяє фігуру на окремі об’єкти. Розгортання складеної фігури зберігає форму складеного об’єкта, але далі вже неможливо виділяти окремі компоненти.

 1. Виділіть складену фігуру за допомогою інструмента виділення або панелі «Шари».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Натисніть кнопку «Розгорнути» на панелі «Обробка контурів».

   -або-

  • У меню панелі «Обробка контурів» виберіть команду «Розгорнути складену фігуру».

   Залежно від використовуваного режиму фігури складена фігура перетворюється на панелі «Шари» на елемент <Контур> або <Складений контур>.

   -або-

  • У меню панелі «Обробка контурів» виберіть команду «Звільнити складену фігуру».

Переміщення складених фігур між Illustrator і Photoshop

Фігурні шари і відсічні контури шару (векторні маски) в Adobe Photoshop – це типи складених фігур. Ви можете імпортувати фігурні шари і відсічні контури шару в Illustrator як складені фігури і продовжувати керувати ними. Крім того, можна експортувати складені фігури у Photoshop. Під час використання складених фігур у Photoshop пам’ятайте про наступне:

 • Як фігурні шари у Photoshop можна експортувати лише складені фігури, розміщені на верхньому рівні ієрархії шарів.

 • Складена фігура з намальованим обведенням з використанням з’єднань (окрім круглих), або з товщиною у пунктах, що не є цілим числом, растеризується під час експорту у формат файлу PSD.

Об’єднання об’єктів із використанням складених контурів

Складений контур містить два або більше контурів, намальованих таким чином, що з’являються отвори, де відбувається накладання контурів. Якщо визначити об’єкти як складений контур, всі об’єкти в складеному контурі отримають атрибути заливки і стилю об’єкта на задньому плані в порядку розташування об’єктів.

Складені контури використовуються як груповані об’єкти і відображаються як елементи <Складений контур> на панелі «Шари». Виділити компоненти складеного контура можна за допомогою інструмента «Часткове виділення» або «Групове виділення». Ви можете керувати формою індивідуальних компонентів складеного контура, але неможливо змінювати зовнішні атрибути, стилі графіки або ефекти для окремих компонентів, а також неможливо керувати компонентами індивідуально на панелі «Шари».

Примітка.

Для розширення можливостей створення складеного контура можна створити складену фігуру, а потім розгорнути її.

Вирізання отвору в об’єкті за допомогою складеного контура

 1. Виділіть об’єкт, який використовується як отвір, і розташуйте його, щоб він перекривав об’єкт, який необхідно вирізати. Повторіть це для додаткових об’єктів, які необхідно використати як отвори.
 2. Виділіть усі об’єкти, які необхідно включити до складеного контура.
 3. Виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Складений контур» > «Створити».

Застосування правил заливки для складених контурів

Можна також визначити, чи складений контур є ненульовим контуром із завихренням або навіть непарним контуром.

Правило ненульової заливки із завихренням

Використовує математичні рівняння для визначення, чи знаходиться точка за межами або в межах фігури. Illustrator використовує правило ненульового завихрення за замовчуванням.

Правило заливки «Парний-непарний»

Використовує математичні рівняння для визначення, чи знаходиться точка за межами або в межах фігури. Це правило є прогнозованішим, тому що кожна інша область в межах парного-непарного складеного контура є отвором, незважаючи на напрямок контура. Деякі програми, наприклад Adobe Photoshop, використовують правило «парний-непарний» за замовчуванням, тому складені контури, що імпортуються з цих програм, використовуватимуть правило «парний-непарний».

Контури, що самоперетинаються – це контури, що перетинають самі себе. Залежно від необхідного вигляду, можна вибрати створення цих контурів як ненульових із завихренням або як парних-непарних.

Складені контури
Самоперетинаючі контури з використанням правила заливки «Ненульове із завихренням» (зліва) порівняно з використанням правила заливки «Парний-непарний» (праворуч)

Якщо створити ненульовий складений контур із завихренням, то, натиснувши кнопку «Зворотній напрямок контура» на панелі «Атрибути», можна визначити, чи контури, які накладаються, буде відображено як отвори або як залиті області.

Чотирьохколові контури
Правила заливки

A. Чотирьохколові контури B. Колові контури виділені і перетворені на складений контур C. Зворотній напрямок контура застосовано до найглибшого контура 

Зміна правила заливки для складеного контура

 1. Виділіть складений контур за допомогою інструмента виділення або панелі «Шари».
 2. На панелі «Атрибути» натисніть кнопку «Використати правило ненульової заливки із завихренням» або кнопку «Використати правило заливки "парний-непарний"» .

Заміна отвору у складеному контурі на залиту область

 1. Переконайтеся, що для складеного контура використовується правило ненульової заливки із завихренням.
 2. Інструментом «Часткове виділення» виділіть частину складеного контура, щоб змінити напрямок. Не вибирайте весь складений контур цілком.

 3. На панелі «Атрибути» натисніть кнопку «Вимкнути зворотній напрямок контура»  або кнопку «Увімкнути зворотній напрямок контура» .

Повернення до початкових компонентів складеного контура

 1. Виділіть складений контур за допомогою інструмента виділення або панелі «Шари».
 2. Виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Складений контур» > «Звільнити».