Переміщення, вирівнювання та розподілення об’єктів

Переміщення об’єктів

Ви можете переміщати об’єкти, перетягуючи їх за допомогою специфічних інструментів, використовуючи клавіші зі стрілками на клавіатурі, або вводячи точні значення на панелі або у діалоговому вікні.

Ви можете скористатися прив’язуванням для розміщення об’єктів під час переміщення. Наприклад, ви можете прив’язати курсор до напрямних та опорних точок, а межі об’єкту до ліній сітки. Ви також можете скористатися панеллю «Вирівнювання» для розміщення об’єктів по відношенню один до одного.

Ви можете скористатися клавішею Shift для збереження переміщення одного або декількох об’єктів таким чином, що вони переміщатимуться чітко по горизонталі, вертикалі або діагоналі по відношенню до поточної орієнтації осей x та y. Ви також можете скористатися клавішею Shift для повороту об’єктів на 45°.

Переміщення об’єктів
Під час перетягування або малювання до межі переміщення на наступних 45° утримуйте клавішу Shift.

Переміщення або створення дублікату об’єкта під час вставляння

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:

 2. Оберіть меню «Редагування» > «Вирізати» для того, щоб перемістити виділення, або меню «Редагування» > «Копіювати» для створення дублікату виділення.

 3. Для того, щоб вставити об’єкт у інший файл, відкрийте файл (Для вставляння об’єкта між шарами див. розділ «Вставляння об’єктів між шарами».)

 4. Виберіть одну з наступних команд:

  «Редагування» > «Вставити»

  Вставляє об’єкт у центр активного вікна.

  «Редагування» > «Вставити попереду»

  Вставляє об’єкт безпосередньо перед виділеним об’єктом.

  «Редагування» > «Вставити позаду»

  Вставляє об’єкт безпосередньо після виділеного об’єкту.

  «Редагування» > «Вставити в місці»

  Вставляє ілюстрацію в поточній монтажній області в те саме місце, з якого ілюстрацію було скопійовано в іншій монтажній області.

  «Редагування» > «Вставити в усі монтажні області»

  Вставляє ілюстрацію в усі монтажні області в те саме місце, у якому ілюстрація є на поточній монтажній області.

Переміщення об’єкта за допомогою перетягування

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:

 2. Перетягніть об’єкт на нове місце.

  Якщо виділений об’єкт має заливку, ви можете перетягувати з будь-якого місця на об’єкті. Якщо виділений об’єкт не має заливки, якщо ви переглядаєте ілюстрацію у вигляді контурів, або якщо параметр «Виділення об’єктів лише за контуром» активний, перетягувати потрібно, клацаючи на контурі об’єкта. (Див. розділ «Створення дублікатів виділень за допомогою перетягування».)

  Примітка.

  Ви можете скористатися командою «Прив’язати до точки» у меню «Перегляд» для того, щоб під час перетягування об’єкта в межах 2-х пікселів від опорної точки або напрямної курсор прив’язався до опорної точки або напрямної.

Переміщення об’єкта за допомогою клавіш зі стрілками

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:

 2. Натисніть клавішу зі стрілкою для того, щоб задати напрямок, у якому ви хочете перемістити об’єкт. Натисніть клавішу Shift+стрілка для того, щоб перемістити об’єкт на відстань, рівну десятикратному значенню, вказаному для параметра приросту клавіатурою.

  Відстань, на яку переміщується об’єкт кожного разу, коли ви натискаєте клавішу зі стрілкою, визначається параметром «Приріст клавіатурою». Відстань за замовчуванням становить 1 пункт (1/72 дюйма або 0,3528 міліметра). Для зміни параметра приросту клавіатурою виберіть пункт меню «Редагування» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Загальні» (Mac OS).

Переміщення об’єкта на певну відстань

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:

 2. Оберіть «Об’єкт» > «Трансформувати» > «Перемістити».

  Примітка.

  Коли об’єкт виділяється, ви можете двічі натиснути на інструмент «Виділення», «Часткове виділення» або «Групове виділення» для того, щоб відкрити діалогове вікно «Перемістити».

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Для переміщення об’єкту вліво або вправо введіть від’ємне (переміщує вліво) або додатнє (переміщує вправо) значення у горизонтальному полі.

  • Для переміщення об’єкту вверх або вниз введіть від’ємне (переміщує вверх) або додатнє (переміщує вниз) значення у вертикальному полі.

  • Для переміщення об’єкта при куті, який відноситься до осі x об’єкта, введіть додатнє значення кута (переміщення проти годинникової стрілки) або від’ємне (переміщення за годинниковою стрілкою) у полі «Відстань» або «Кут». Можна також вводити значення у проміжку між 180° та 360°; ці значення перетворюються у відповідні від’ємні значення (наприклад, кут 270° перетворюється у –90°).

 4. Якщо об’єкт містить у собі заливку візерунком, оберіть пункт «Візерунок» для переміщення візерунка. Якщо ви хочете перемістити візерунок, а не об’єкти, зніміть прапорець із пункту «Об’єкти».

 5. Для переміщення копії об’єктів натисніть OK або «Копіювати».

  Напрямки по відношенню до осі x
  Напрямки по відношенню до осі x

Переміщення об’єкта за допомогою координат x та y

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:

 2. Введіть нові значення у поле X або Y, або в обидва поля, на панелі «Трансформування» або на панелі «Керування».

  Щоб змінити контрольну точку, клацніть на білому квадраті локатора контрольної точки перед введенням нових значень.

Переміщення декількох об’єктів за один раз

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:

 2. Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Трансформувати кожен».

 3. У розділі «Переміщення» діалогового вікна встановіть відстань, на яку ви хочете переміщати виділені об’єкти.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть OK, щоб перемістити об’єкти згідно зазначених параметрів.

  • Для довільної кількості переміщення об’єктів, але не більше зазначених значень, оберіть параметр «Довільно». Наприклад, якщо ви хочете намалювати цегляну стіну, і хочете, щоб цеглини відображалися із незначним зсувом по відношенню одна до одної, а не були ідеально рівними, то можете скористатися параметром «Довільно». Потім натисніть кнопку «OK».

Вставляння об’єкта, подібного до інших об’єктів

 1. Виберіть об’єкт, який потрібно вставити.

 2. Виберіть «Редагування» > «Копіювати» або «Редагування» > «Вирізати».

 3. Виберіть об’єкт перед яким або після якого ви хочете виконати вставлення.

 4. Оберіть «Редагування» > «Вставити попереду» або «Редагування» > «Вставити позаду».

  Якщо ви вставляєте декілька об’єктів, всі вставлені об’єкти з’являються перед або після виділеної ілюстрації. Однак, відносний порядок розфарбовування між окремими вставленими об’єктами залишається незмінним.

Вставляння об’єктів між шарами

Параметр «Вставляти на попередні шари» визначає місце, у яке ілюстрація вставляється у ієрархії шарів. За замовчуванням параметр «Вставляти на попередні шари» вимкнений, а ілюстрація вставляється у той шар, який є активним на даний момент на панелі «Шари». Коли параметр «Вставляти на попередні шари» активовано, ілюстрація вставляється у шар, з якого вона була скопійована, незалежно від того, який шар є активним на даний момент на панелі «Шари».

Ви можете налаштувати цей параметр, обравши пункт «Вставляти на попередні шари» із меню панелі «Шари». Відмітка показує, коли цей параметр активний.

Примітка.

Увімкніть параметр «Вставляти на попередні шари», якщо ви вставляєте ілюстрацію між документами і хочете, щоб вона автоматично розміщалася в шарі, який має таке ж ім’я, як і її оригінальний файл. Якщо кінцевий документ не має шару із такою самою назвою, Illustrator створює новий шар.

Вставлення в тому ж місці та вставлення в усі монтажні області

Функція «Вставити в місці» дозволяє вставити ілюстрацію в поточну монтажну область. Щоб скористатися цією функцією, виберіть у меню «Редагування» > «Вставити в тому ж місці». Для цього можна також скористатися комбінацією клавіш Ctrl+Shift+V (Windows) або Cmd+Shift+V (Mac).

Функція вставлення в усі монтажні області дозволяє розмістити виділену ілюстрацію в усіх монтажних областях. Перш ніж використовувати команду «Вставити в усі монтажні області», перевірте, чи активною є монтажна область, з якої потрібно скопіювати об’єкт.

Щоб скористатися командою «Вставити в усі монтажні області», після вирізання або копіювання ілюстрації виберіть з меню «Правка» пункт «Вставити в усі монтажні області».

Якщо скопіювати ілюстрацію й вибрати пункт «Вставити в усі монтажні області», ілюстрацію буде повторно вставлено до тієї самої області монтажу, з якої її скопійовано. (Рекомендовано.) Якщо об’єкт не потрібно змінювати, перед використанням функції «Вставити в усі монтажні області», його слід вирізати.

Примітка.

Функції «Вставити на місце» та «Вставити в усі монтажні області» дають змогу вставити об’єкт до того самого місця, де скопійований об’єкт знаходився в активній області монтажу на момент копіювання.

Вирівнювання та розподілення об’єктів

Ви можете скористатися панеллю «Вирівнювання» («Вікно» > «Вирівнювання») та параметрами вирівнювання на панелі керування для того, щоб вирівняти або розподілити виділені об’єкти вздовж потрібної осі. Використовуючи край об’єкту або опорну точку як контрольну точку, можна вирівняти об’єкт відносно виділення, монтажної області або ключового об’єкту. Ключовим об’єктом може бути один із декількох виділених об’єктів.

Параметри вирівнювання відображуються на панелі керування, коли виділяється об’єкт. Якщо параметри не відображуються, оберіть пункт «Вирівнювання» з меню панелі керування.

Примітка.

За замовчуванням Illustrator підраховує вирівнювання та розподіл на основі контурів об’єктів. Однак під час роботи із об’єктами, які мають різну товщину ліній, ви можете скористатися краєм обведення для обчислення вирівнювання або розподілу. Для цього оберіть пункт «Використати межі перегляду» з меню панелі керування.

Вирівнювання або розподілення відносно розмірів рамки усіх виділених об’єктів

 1. Виберіть об’єкти, які потрібно виділити або розподілити.

 2. На панелі «Вирівнювання» або панелі керування виберіть пункт «Вирівняти за виділенням» і натисніть кнопку потрібного типу вирівнювання або розподілення.

Вирівнювання або розподілення відносно однієї опорної точки

 1. Виберіть інструмент «Часткове виділення» і, утримуючи клавішу Shift, виділіть опорні точки, які потрібно вирівняти чи розподілити. Остання вибрана опорна точка стає ключовою.

  На панелі «Вирівнювання» або панелі керування автоматично встановлюється параметр «Вирівняти за ключовою опорною точкою» .

 2. На панелі «Вирівнювання» або панелі керування натисніть кнопку потрібного типу вирівнювання або розподілення.

Вирівнювання або розподілення відносно ключового об’єкта

 1. Виберіть об’єкти, які потрібно виділити або розподілити.

 2. Клацніть ще раз на об’єкт, який бажаєте використовувати як ключовий (цього разу під час клацання не потрібно утримувати клавішу Shift).

  Навколо ключового об’єкта з’являється блакитний контур, а на панелі керування або панелі «Вирівнювання» автоматично виділяється пункт «Вирівняти за ключовим об’єктом» .

 3. На панелі «Вирівнювання» або панелі керування натисніть кнопку потрібного типу вирівнювання або розподілення.

  Примітка.

  Щоб припинити вирівнювання або розподілення відносно об’єкта, клацніть ще раз на об’єкт, щоб зняти блакитний контур, або натисніть в меню панелі «Вирівнювання» пункт «Скасувати ключовий об’єкт».

Вирівнювання або розподілення відносно монтажної області

 1. Виберіть об’єкти, які потрібно виділити або розподілити.

 2. Утримуючи клавішу Shift, клацніть інструментом «Виділення» на потрібну монтажну область, щоб активувати її. Активна монтажна область має темніший контур порівняно з іншими областями.

 3. На панелі «Вирівнювання» або панелі керування виберіть пункт «Вирівняти за монтажною областю» і натисніть кнопку потрібного типу вирівнювання або розподілення.

Розподілення об’єктів згідно з певною кількістю

Ви можете розподіляти об’єкти, використовуючи точні відстані між їхніми контурами.

 1. Виберіть об’єкти, які потрібно розподілити.

 2. Виберіть інструмент «Виділення»  і натисніть на контурі об’єкта, навкруги якого потрібно розподілити інші об’єкти. Об’єкт, на якому ви натискаєте, залишиться зафіксованим у даній позиції.

 3. На панелі вирівнювання у полі розподілу інтервалів введіть кількість пробілів, які повинні з’являтися між об’єктами.

  Якщо параметри розподілу інтервалів не відображуються, оберіть команду «Показати параметри» з меню панелі.

 4. Натисніть кнопку «Розподілити пробіли вертикально» або «Розподілити пробіли горизонтально».

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису