Масштабування об’єктів

Масштабування об’єкта збільшує або зменшує його по горизонталі (вздовж осі х), по вертикалі (вздовж осі y) або в обох напрямках. Об’єкти масштабуються відносно контрольної точки залежно від обраного способу масштабування. Можна змінити контрольну точку за замовчуванням для більшості способів масштабування, а також закріпити пропорції об’єкта.

Примітка.

Після масштабування об’єкта Illustrator не зберігає вихідний розмір об’єкта в пам’яті. Тому відновити вихідний розмір об’єкта неможливо. Однак можна подивитися роздільну здатність об’єкта на панелі «Інформація про документ» і під час масштабування прийняти рішення щодо змінення розміру зі збереженням роздільної здатності об’єкта.

За замовчуванням обведення та ефекти не масштабуються разом з об’єктами. Щоб масштабувати обведення і ефекти, виберіть пункт меню «Редагування» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Загальні» (Mac OS) і виберіть «Масштаб обведення і ефектів». Якщо необхідно вибрати масштабування обведень і ефектів, яке має змінюватися, скористайтеся для масштабування об’єктів панеллю «Трансформування» або командою «Масштаб».

Масштабування об’єктів
Параметр «Масштабувати обведення та ефекти» дозволяє масштабувати об’єкт разом з ефектом тіні та обведенням (ліворуч); коли цей параметр вимкнено, масштабується лише об’єкт (праворуч).

Масштабування об’єктів з використанням інструмента «Зміна розміру»

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. Виберіть інструмент «Зміна розміру» .
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб виконати масштабування відносно центральної точки об’єкта, тягніть у будь-якому місці вікна документа, доки об’єкт не отримає необхідний розмір.

  • Щоб виконати масштабування відносно іншої контрольної точки , клацніть у вікні документа, де необхідно розташувати контрольну точку, пересуньте курсор подалі від неї, а потім тягніть, доки об’єкт не набуде потрібного розміру.

  • Щоб зберегти пропорції об’єкта під час масштабування, утримуйте клавішу Shift під час перетягування по діагоналі.

   Підказка: користуючись інструментом «Масштаб» із клавішею Shift, почніть перетягувати під кутом 45° горизонтально або вертикально, але з однаковим кутом.

  • Щоб масштабувати об’єкт вздовж однієї осі, утримуйте клавішу Shift під час перетягування по вертикалі або по горизонталі.

  Примітка.

  Для чіткого керування операцією масштабування почніть перетягування подалі від контрольної точки.

Масштабування об’єктів за допомогою рамки розміру

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. Виберіть інструмент «Виділення» або інструмент «Вільне трансформування» .
 3. Тягніть держак на рамці розміру, доки об’єкт не отримає необхідний розмір.

  Об’єкти масштабуються відносно протилежного держака рамки розміру.

 4. Для керування поведінкою масштабування виконайте одну із наступних дій:
  • Щоб зберегти пропорції об’єкта під час масштабування, утримуйте клавішу Shift під час перетягування.

  • Щоб масштабувати відносно центральної точки об’єкта, утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) під час перетягування.

Масштабування об’єктів до певної ширини та висоти

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. На панелі «Трансформування» введіть нове значення в поле Ширина (Ш) або Висота (В) або в обидва.

  Можна виконати будь-яку з цих дій, перш ніж вводити значення для керування поведінкою масштабування:

  • Щоб зберегти пропорції об’єкта, натисніть кнопку блокування пропорцій .

  • Щоб змінити контрольну точку масштабування, клацніть білий квадрат на локаторі контрольної точки .

  • Щоб масштабувати разом з об’єктом контури обведень і будь-які пов’язані з розміром ефекти, виберіть з меню панелі пункт «Масштаб обведення і ефектів».

Примітка.

Для збереження пропорцій можна також після введення значення в поле «Ш» або «В» утримувати клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) під час натискання клавіші Enter.

Масштабування об’єктів за конкретним відсотком

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб виконати масштабування з центру, виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Трансформування» > «Масштаб» або двічі клацніть інструмент «Зміна розміру» .

  • Щоб масштабувати відносно іншої контрольної точки, виберіть інструмент «Зміна розміру» і клацніть в документі, де необхідно розташувати контрольну точку, натиснувши клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

 3. У діалоговому вікні «Масштаб» виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб зберегти пропорції об’єкта під час масштабування, виберіть «Рівномірно» і введіть відсотки в текстове поле «Масштаб».

  • Щоб масштабувати висоту і ширину окремо, виберіть «Нерівномірно» і введіть відсотки в текстові поля «Горизонтальний» і «Вертикальний».

   Коефіцієнти масштабу відносяться до контрольної точки і можуть бути від’ємними або додатними.

 4. Щоб масштабувати разом з об’єктом контури обведень і будь-які пов’язані з розміром ефекти, виберіть з меню панелі пункт «Масштаб обведення і ефектів».
 5. Якщо об’єкт містить заливку візерунком, виберіть «Візерунки», щоб масштабувати візерунок. Зніміть прапорець «Об’єкти», якщо необхідно масштабувати візерунок, а не об’єкт.
 6. Для масштабування копії об’єктів натисніть OK або «Копіювати».

Масштабування кількох об’єктів

 1. Виділіть об’єкти.
 2. Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Трансформувати кожен».

  Примітка.

  Ввести певну ширину для масштабування кількох об’єктів неможливо. В Illustrator об’єкти можна масштабувати лише у процентному вимірюванні.

 3. У діалоговому вікні в розділі «Масштаб» встановіть відсотки для горизонтального і вертикального масштабування.
 4. Щоб змінити контрольну точку, клацніть білий квадрат на локаторі контрольної точки .
 5. Натисніть кнопку OK або клацніть «Копія», щоб масштабувати копію кожного об’єкта.

Нахил об’єктів

Нахил нахиляє об’єкт вздовж горизонтальної або вертикальної осі або на визначений кут відносно визначеної осі. Об’єкти нахиляються відносно контрольної точки, яка залежить від вибраного методу нахилу і може бути змінена для більшості методів нахилу. Під час нахилу можна заблокувати один розмір об’єкта, а також нахилити один або декілька об’єктів одночасно.

Примітка.

Нахил є зручним для створення тіней.

Нахил об’єктів
Нахил відносно центру (ліворуч) порівняно з нахилом відносно визначеної користувачем контрольної точки (праворуч)

Нахиляння об’єктів за допомогою інструмента «Нахил»

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. Виберіть інструмент «Нахил» .
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб нахилити відносно центру об’єкта, тягніть у будь-якій точці вікна документа.

  • Щоб нахилити відносно іншої контрольної точки , клацніть у будь-якій точці вікна документа, перемістіть курсор подалі від контрольної точки, а потім тягніть, доки об’єкт не отримає необхідний нахил.

  • Щоб виконати нахил вздовж вертикальної осі, тягніть у будь-якій точці вікна документа в напрямку вгору або вниз. Щоб зберегти початкову ширину об’єкта, утримуйте клавішу Shift.

  • Щоб виконати нахил вздовж горизонтальної осі, тягніть у будь-якій точці вікна документа в напрямку вліво або вправо. Щоб зберегти початкову висоту об’єкта, утримуйте клавішу Shift.

Нахил об’єктів за допомогою команди «Нахил»

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб виконати нахил із центра, виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Трансформування» > «Нахил» або двічі клацніть інструмент «Нахил» .

  • Щоб нахилити відносно іншої контрольної точки, виберіть інструмент «Нахил»  і клацніть у вікні документа з натиснутою клавішею Alt (Windows) або Option (Mac OS), де необхідно розташувати контрольну точку.

 3. У діалоговому вікні «Нахил» введіть кут нахилу від –359 до 359. Кут нахилу – це величина скосу, яка застосовується до об’єкта в напрямку годинникової стрілки відносно лінії, перпендикулярної до осі нахилу.
 4. Виберіть вісь, вздовж якої необхідно нахилити об’єкт.

  Якщо вибрано кутову вісь, введіть значення від –359 до 359 відносно горизонтальної осі.

 5. Якщо об’єкт містить у собі заливку візерунком, оберіть пункт «Візерунок» для переміщення візерунка. Якщо ви хочете перемістити візерунок, а не об’єкти, зніміть прапорець із пункту «Об’єкти».
 6. Натисніть кнопку OK або клацніть «Копія», щоб нахилити копію об’єктів.

Нахил об’єктів за допомогою інструмента «Вільне трансформування»

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. Оберіть інструмент «Вільне трансформування» .
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб нахилити об’єкт вздовж вертикальної осі, почніть перетягувати середній лівий або середній правий держак рамки розміру, а потім утримуйте клавіші Ctrl+Alt (Windows) або Option+Command (Mac OS) під час перетягування вгору або вниз. Можна також утримувати клавішу Shift, щоб зберегти початкову ширину об’єкта.

  • Щоб нахилити об’єкт вздовж горизонтальної осі, почніть перетягувати середній верхній або середній нижній держак рамки розміру, а потім утримуйте клавіші Ctrl+Alt (Windows) або Option+Command (Mac OS) під час перетягування вліво або вправо. Можна також утримувати клавішу Shift, щоб зберегти початкову висоту об’єкта.

Нахил об’єктів за допомогою панелі «Трансформування»

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. На панелі «Трансформування» введіть значення в текстове поле «Нахил».

  Щоб змінити контрольну точку, перед уведенням значення клацніть на білому квадраті на локаторі контрольної точки .

  Примітка.

  Ви також можете викликати панель трансформування, натискаючи «X», «Y», «Ш», або «В» на панелі керування.

Деформація об’єктів

Можна деформувати об’єкт за допомогою інструмента «Вільне трансформування» або інструмента пластичного формування. Використовуйте інструмент «Вільне трансформування» для довільної деформації; використовуйте інструмент пластичного формування, якщо необхідно скористатися певними стилями деформації, наприклад воронками, втягуваннями або складками.

Деформація об’єктів за допомогою інструмента «Вільне трансформування»

 1. Виділіть один або кілька об’єктів:
 2. Оберіть інструмент «Вільне трансформування» .
 3. Почніть перетягувати кутовий (не бічний) держак рамки розміру, а потім виконайте одну з наступних дій:
  • Утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), доки не отримуєте необхідний рівень деформації.

  • Утримуйте клавіші Shift+Alt+Ctrl (Windows) або Shift+Option+Command (Mac OS) для деформації в перспективі.

    

  Деформація в перспективі
  Деформація в перспективі

Деформація об’єктів за допомогою інструмента пластичного формування

Неможливо застосовувати інструменти пластичного формування до зв’язаних файлів, які містять текст, графіки або символи.

Щоб знайти інструменти пластики на панелі «Інструменти», див. розділи Огляд панелі інструментів та Колекція інструментів «Перемалювання».

 1. Виберіть інструмент пластичного формування і клацніть ним або тягніть його вздовж об’єктів, які необхідно деформувати.
 2. (Необов’язково.) Щоб ізолювати деформацію для визначених об’єктів, виділіть об’єкти, перш ніж використовувати цей інструмент.
 3. (Необов’язково.) Щоб змінити розмір курсору інструмента і налаштувати інші параметри інструмента, двічі клацніть по інструменту пластичного формування і вкажіть будь-який із наведених нижче параметрів.

  Ширина і Висота

  Керує розміром курсору інструмента.

  Кут

  Керує орієнтацією курсору інструмента.

  Інтенсивність

  Визначає швидкість зміни для деформації. Вищі значення відповідають швидшим змінам.

  Використовувати перо з натиском

  Використання вводу з планшету або пера замість значення «Інтенсивності». Якщо немає планшету, чутливого до нахилу, цей параметр недоступний.

  Складність (інструменти «Зубці», «Кристалізація» і «Зморшка»)

  Визначає, як близько розміщуються результати певного пензлю на контурі об’єкта. Це значення дуже близько пов’язане зі значенням «Деталізації».

  Деталізація

  Визначає проміжки між точками контура об’єкта (вищі значення відповідають меншому проміжку між точками).

  Спрощення (інструменти «Деформація», «Воронка», «Втягування» і «Роздування»)

  Визначає, наскільки можна зменшити кількість зайвих точок, які значно не впливають на загальний вигляд фігури.

  Швидкість обертання (тільки інструмент «Воронка»)

  Визначає швидкість застосування воронки. Введіть значення від -180° до 180°. Від’ємні значення скручують об’єкт за годинниковою стрілкою, а додатні значення – проти годинникової стрілки. Об’єкт закручується швидше, якщо встановити значення, близькі до –180° або 180°. Щоб скручення відбувалося повільно, визначить швидкість близько до 0°.

  Горизонтальний і вертикальний (тільки інструмент «Зморшка»)

  Визначає, як далеко розміщуються контрольні точки.

  «Пензель впливає на опорні точки», «Пензель впливає на внутрішні суміжні держаки» або «Пензель впливає на зовнішні суміжні держаки» (інструменти «Зубці», «Кристалізація», «Зморшки»)

  Дозволяє інструменту «Пензель» змінювати ці властивості.

Деформування об’єктів за допомогою інструмента «Деформація гумової сітки»

Інструмент «Деформація гумової сітки» дозволяє скручувати й деформувати фрагменти ілюстрації, зберігаючи природній вигляд зображення. Додаючи, переміщуючи або обертаючи опорні точки в інструменті «Деформація гумової сітки» в програмі Illustrator, можна легко видозмінювати ілюстрації.

puppet_warp_02
На панелі інструментів виберіть інструмент «Деформація гумової сітки» та встановіть на ілюстрації опорні точки.
puppet_warp_03
Перемістіть або поверніть вибрану опорну точку, щоб перетворити ілюстрацію.

Відомості про деформацію ілюстрацій за допомогою інструмента «Деформація гумової сітки» див. у статті Деформація гумової сітки.