Упорядковувати та компонувати ілюстрації можна за допомогою інструментів для високоточного виділення, позиціонування та стекування об’єктів. Можна вимірювати та вирівнювати об’єкти; групувати об’єкти таким чином, щоб вони оброблялися як єдиний блок; вибірково ізолювати, блокувати або приховувати об’єкти.

Параметри та налаштування виділення

Параметри виділення об’єктів

Перед внесенням змін до об’єкту, вам потрібно виділити його серед інших об’єктів, які його оточують. Ви повинні зробити це за допомогою виділення об’єкту. Коли ви виділили об’єкт або частину об’єкту, ви можете здійснювати редагування.

Illustrator надає такі способи та інструменти виділення:

Режим ізоляції

Дає змогу швидко ізолювати шар, підшар, контур або групу об’єктів від усіх інших елементів у документі. Під час роботи у режимі ізоляції всі неізольовані об’єкти у документі відображуються затіненими та не можуть виділятися або редагуватися.

Панель «Шари»

Дозволяє швидко та точно виділяти поодинокі або декілька об’єктів. Ви можете виділяти один об’єкт (навіть якщо він знаходиться у групі), всі об’єкти, що містяться у шарі, та цілі групи.

Інструмент «Виділення»

  Дає можливість виділяти об’єкти та групи, натискаючи на них кнопкою миші або перетягуючи їх. Ви також можете виділяти групи, які входять до складу інших груп, та об’єкти, які входять до груп.

Інструмент «Часткове виділення»

Дає змогу виділяти окремі опорні точки або відрізки контура шляхом натискання на них або виділення всього контура чи групи, виділяючи будь-яку плашку на елементі. Ви також можете виділяти один або декілька об’єктів у групі об’єктів.

Примітка. Користуючись інструментом «Часткове виділення» в режимі обрисів, можна випадково виділити імпортовані об’єкти поруч із вказівником інструмента. Для запобігання виділенню зайвих елементів їх потрібно заблокувати або приховати перед виділенням.

Інструмент «Групове виділення»

Дає змогу виділяти об’єкт у групі, окрему групу у складі декількох груп або набір груп у межах ілюстрації. Кожне додаткове натискання додає об’єкти з наступної групи в ієрархії.

Інструмент вибору перспективи

Дозволяє застосовувати для об’єктів і тексту перспективу, змінювати активні площини, переміщати об’єкти в перспективі та переміщати їх перпендикулярно до робочої площини.

Інструмент «Ласо»

Дає змогу виділяти об’єкти, опорні точки або сегменти контура шляхом перетягування всіх об’єктів або їх частини.

Інструмент «Чарівна паличка»

Дозволяє виділяти об’єкти однакового кольору, товщину лінії, колір обведення, непрозорість або режим змішування шляхом натискання на об’єкт.

Інструмент «Виділення швидких заливок»

Дозволяє виділяти фацети (площі, обведені контурами) та краї (частини контурів між перетинами) груп зі швидкою заливкою.

Команди виділення

(знаходиться у меню «Вибір») Дозволяє швидко виділяти або знімати прапорець з усіх об’єктів та виділяти об’єкти на основі їх позиції по відношенню до інших об’єктів. Ви можете виділяти всі об’єкти, які відносяться до якогось конкретного виду або мають певні спільні атрибути, та зберігати або завантажувати виділенні об’єкти. Також можна виділяти всі об’єкти в активній монтажній області.

Примітка.

Щоб тимчасово активувати інструмент виділення, який використовувався востаннє (інструменти «Виділення», «Часткове виділення» або «Групове виділення»), одночасно використовуючи інший інструмент, натисніть і утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

Вкажіть уподобання щодо виділення

Виділення контурів та точок у складних зображеннях може бути досить складним. За допомогою параметрів вибору та відображення прив’язок ви можете визначити допуск виділення пікселів та обрати інші параметри, які спростять процес виділення для окремого документа.

 1. Виберіть команду «Редагування» > «Параметри» > «Виділення та відображення прив’язок» (Windows) чи Illustrator > «Параметри» > «Виділення та відображення прив’язок» (Mac OS).

 2. Вкажіть будь-який з параметрів виділення:

  Допуск

  Визначає діапазон пікселів для опорних точок, які виділяються. Більші значення збільшують ширину площі навколо опорної точки таким чином, щоб ви могли виділити її.

  Виділення лише контура об’єкта

  Вказує, чи зможете ви виділити заповнений об’єкт, натискаючи на будь-якій його точці, або чи потрібно натискати лише на його контур.

  Прив’язувати до точки

  Прив’язує об’єкти до опорних точок та направляючих. Зазначте відстань між об’єктом та опорною точкою або направляючою під час процесу прив’язки.

Ізолювання ілюстрації для редагування

Режим ізоляції дає змогу виокремлювати певні об’єкти для зручності виділення та редагування окремих об’єктів або їх частин. Можна ізолювати такі елементи: шари, підшари, групи, символи, відсічні маски, складені контури, сітки градієнтів та контури.

У режимі ізоляції можна видаляти і замінювати ізольовані об’єкти, а також додавати до них нові об’єкти. Одразу після виходу з режиму ізоляції нові або змінені об’єкти з’являться на тому ж місці, де був розташований початковий ізольований об’єкт. В режимі ізоляції всі інші об'єкти автоматично блокуються, тому всі внесені зміни будуть застосовані тільки до відокремлених об'єктів, тож немає потреби думати, на якому шарі знаходиться об'єкт, чи вручну блокувати або приховувати об'єкти, до яких не потрібно застосовувати змін.

Примітка.

Під час редагування чіткості символу символ може відображуватися у режимі ізоляції. (Див. розділ «Редагування або перевизначення символу».)

Ізоляція ілюстрації
Ізоляція групи у формі метелика

Коли режим ізоляції активовано, ізольований об’єкт відображається у звичайних кольорах, а решта монтажної панелі відображається затіненою. Назва і місце розташування (часом використовується термін «стежка») ізольованого об’єкта відображаються в рамці вікна режиму ізоляції, і на панелі «Шари» відображається тільки ізольований підшар або група. Після виходу з режиму ізоляції на панелі «Шари» знову відображатимуться інші шари та групи.

Ізольовані об’єкти можна переглядати в режимі контурів або в режимі попереднього перегляду.

Див. навчальне відео Використання режиму ізоляції ілюстрації для її редагування.

Ізолювання контура, об’єкта або групи

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Двічі клацніть на контурі або групі інструментом виділення.

  • Виберіть групу, об’єкт або контур і натисніть кнопку «Ізолювати вибраний об’єкт»  на панелі керування.

  • Клацніть на групі правою кнопкою миші (Windows) або утримуючи клавішу Control (Mac OS) і виберіть пункт «Ізолювати виділену групу».

  • Клацніть на контурі правою кнопкою миші (Windows) або утримуючи клавішу Control (Mac OS) і виберіть пункт «Ізолювати виділений контур».

  • Виберіть групу, об’єкт або контур на панелі «Шари» і виберіть пункт «Вхід до режиму ізоляції» в меню панелі «Шари» або натисніть кнопку «Ізолювати виділений об’єкт»  на панелі керування.

Ізолювання контура всередині групи

 1. Виберіть контур за допомогою інструмента безпосереднього виділення або шляхом виділення його на панелі шарів.

 2. Натисніть кнопку «Ізолювати виділений об’єкт»  на панелі керування.

Ізолювання шару або підшару

 1. Виділіть потрібний шар або підшар на панелі «Шари» і виберіть пункт «Вхід до режиму ізоляції» в меню панелі «Шари».

Вийти з режиму ізоляції

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть клавішу Esc.

  • Натисніть кнопку «Вийти з режиму ізоляції»  один або декілька разів (якщо було ізольовано підшар, одним натисненням кнопки буде скасовано один рівень ізоляції, двома натисненнями можна вийти з режиму ізоляції).

  • Клацніть у будь-якому місці на панелі режиму ізоляції.

  • Натисніть кнопку «Вийти з режиму ізоляції»  на панелі керування.

  • Двічі клацніть інструментом виділення поза межами ізольованої групи.

  • Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або утримуючи клавішу Control (Mac OS) і виберіть пункт «Вийти з режиму ізоляції».

Виділення об’єктів позаду

В Illustrator можна виділяти об’єкти, розташовані під іншими об’єктами, клацанням мишею, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). Після першого клацання з утримуванням клавіші Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) курсор переходить у режим виділення позаду. У подальшому в результаті цієї дії почергово вибиратимуться об’єкти, розташовані безпосередньо під курсором.

Примітка.

Щоб увімкнути або вимкнути цю можливість, виберіть у меню «Редагування» > «Параметри» > «Виділення та відображення прив’язок» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Виділення та відображення прив’язок» (Mac OS). В області «Виділення» встановіть прапорець для параметра «Виділяти закриті об’єкти клацанням з клавішею Control» (Windows) або «Виділяти закриті об’єкти клацанням з клавішею Command» (Mac OS).

Виділити наступний об’єкт у порядку стекування

Ви можете виділити об’єкт зверху або знизу виділеного об’єкту у порядку стекування. Ці команди не працюють у режимі ізоляції.

 1. Для виділення найближчого об’єкта знизу або зверху по відношенню до виділеного об’єкта оберіть команду «Виділити» > «Наступний об’єкт вище» або «Виділити» > «Наступний об’єкт нижче».

Виділити об’єкти, використовуючи панель «Шари»

 1. На панелі «Шари» знайдіть об’єкт, який бажаєте виділити. Для того, щоб розгорнути шар або групу, потрібно натиснути стрілку переключення або прокрутити коліщатком миші в межах панелі для того, щоб розташувати об’єкт.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Для виділення окремих об’єктів натисніть на колонці виділення об’єкту (між кнопкою призначення та смугою прокрутки). Для додавання або видалення об’єктів із виділеного клацніть по ньому лівою кнопкою миші, утримуючи клавішу Shift.

  • Для виділення усіх ілюстрацій у шарі або групі клацніть в колонці виділення шару або групи.

  • Для вибору ілюстрації у шарі на основі поточно виділеної ілюстрації оберіть пункт «Виділити» > «Об’єкт» > «Все на однакових шарах».

   Поряд із кожним виділеним на панелі елементом з’являться поля кольору виділення.

Виділення об’єкта за допомогою інструмента «Виділення», «Ласо» або «Чарівна паличка»

Виділення об’єктів за допомогою інструмента «Виділення».

 1. Оберіть інструмент «Виділення» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть по об’єкту.

  • Перетягуйте область навколо частини, одного або декількох об’єктів.

 3. Для додавання або видалення об’єктів із виділеного, утримуючи клавішу Shift, клацніть або перетягніть в межах об’єкту, який ви бажаєте додати або видалити.

  Підказка: коли інструмент виділення знаходиться над невиділеним об’єктом або групою, він змінюється на . Коли він знаходиться над виділеним об’єктом або групою, інструмент змінюється на  . Коли інструмент знаходиться над опорною точкою на невиділеному об’єкті, поряд зі стрілкою з’являється пустий квадрат .

  Виділення об’єктів
  Перетягування об’єктів з метою їх виділення

Виділення об’єктів за допомогою інструмента «Ласо»

 1. Оберіть інструмент «Ласо» .

 2. Перетягуйте в межах предмету або через нього.

Виділити об’єкти за допомогою інструмента «Чарівна паличка»

Використовуйте інструмент «Чарівна паличка» для виділення об’єктів у документі, які мають однакові атрибути заливки (наприклад, колір та візерунок).

Ви можете персоналізувати інструмент «Чарівна паличка» для того, щоб виділяти об’єкти на основі товщини ліній, кольору обведення, непрозорості кольору або режиму змішування. Також для ідентифікації подібних об’єктів ви можете змінювати допуски, що застосовуються інструментом «Чарівна паличка».

За допомогою інструмента «Чарівна паличка» виділіть об’єкти на основі кольору заповнення

 1. Виберіть інструмент «Чарівна паличка» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Для створення нового виділення натисніть на об’єкті, що містить у собі атрибути, які ви хочете виділити. Всі об’єкти із однаковими атрибутами, на яких ви натиснули, виділені.

  • Для додавання до поточного виділення, утримуючи клавішу Shift, натисніть на іншому об’єкті, що містить у собі атрибути, які ви хочете додати. Всі об’єкти із однаковими атрибутами, на яких ви натиснули, також виділені.

  • Для віднімання від поточного виділення, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), натисніть на об’єкті, що містить у собі атрибути, які ви хочете відняти. Всі об’єкти із однаковими атрибутами видалені з виділеного.

Персоналізувати інструмент «Чарівна паличка»

 1. Виконайте одну з наступних дій, щоб відкрити панель «Чарівна паличка»:

  • На панелі «Інструменти» двічі клацніть на інструменті «Чарівна паличка».

  • Оберіть «Вікно» > «Чарівна паличка».

 2. Для виділення об’єктів на основі їх кольору заливки, оберіть «Колір заливки», а потім введіть значення допуску від 0 до 255 пікселів для формату RGB та від 0 до 100 пікселів для формату CMYK.

  Низькі значення допуску виділяють об’єкти, які дуже подібні до об’єкту, на якому ви клацнули; високі значення допуску виділяють об’єкти із ширшим діапазоном виділеної властивості.

 3. В меню панелі «Чарівна паличка» оберіть команду «Показати параметри обведення» та виконайте одну з наступних дій:

  • Для виділення об’єктів на основі їх кольору обведення, оберіть «Колір обведення», а потім введіть значення допуску від 0 до 255 пікселів для формату RGB та від 0 до 100 пікселів для формату CMYK.

  • Для виділення об’єктів на основі їх товщини ліній обведення, оберіть «Товщина ліній», а потім введіть значення допуску від 0 до 1000 точок.

 4. В меню панелі «Чарівна паличка» оберіть команду «Показати параметри допуску» та виконайте одну з наступних дій:

  • Для виділення об’єктів на основі їхньої прозорості або режиму змішування оберіть «Непрозорість», а потім введіть значення допуску від 0 до 100%.

  • Для виділення об'єктів згідно з їхнім режимом накладання оберіть «Режим накладання».

Виділити об’єкти із заливкою

Параметр «Виділення об’єктів лише за контуром» визначає, чи можете ви виділити заповнений об’єкт, клацнувши у будь-якому місці його площі за допомогою інструмента «Виділення» або «Часткове виділення», а також чи зможете ви клацнути на сегменті контура або на опорній точці за допомогою цих інструментів. За замовчуванням цей параметр вимкнено. У деяких випадках вам може знадобитися увімкнути параметр, наприклад, коли ви працюєте із заповненими об'єктами, які перекриваються, і вам потрібно просто виділити об'єкти, які розташовані нижче.

Примітка.

Параметр «Виділення об'єктів лише за контуром» не застосовується під час виділення заповнених об'єктів або під час перегляду ілюстрації у вигляді контурів. У таких випадках ви не зможете виділити об’єкт, натискаючи всередині його контура. (Див. розділ «Перегляд ілюстрації у вигляді контурів».)

Якщо з параметра «Виділення лише контура об’єкта» знято прапорець, його можна виділяти та переміщати, клацаючи всередині об’єкта та перетягуючи його.
Якщо з параметра «Виділення лише контура об’єкта» знято прапорець, його можна виділяти та переміщати, клацаючи всередині об’єкта та перетягуючи його.

Якщо встановлено прапорець для параметра «Виділення лише контура об’єкта», ви зможете виділяти точки та сегменти в межах області за допомогою інструмента «Часткове виділення».
Якщо встановлено прапорець для параметра «Виділення лише контура об’єкта», ви зможете виділяти точки та сегменти в межах області за допомогою інструмента «Часткове виділення».

 1. Виберіть пункт меню «Редагування» > «Параметри» > «Виділення та відображення прив’язок» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Виділення та відображення прив’язок» (Mac OS) та оберіть пункт «Виділення об’єктів лише за контуром».

Виділити групи та об’єкти у групі

Після того, як об’єкти згруповані, виділення будь-якої частини групи за допомогою інструмента «Виділення» або «Ласо» виділяє всю групу. Якщо ви не впевнені, чи належить об’єкт до якоїсь групи, виділіть його за допомогою інструмента «Виділення».

Інструменти «Часткове виділення» або «Ласо» дозволяють виділяти окремий контур або об’єкт, який належить до однієї або декількох груп. Якщо групи об’єктів розташовані в межах інших груп, ви можете виділити наступну групу у ієрархії групування за допомогою інструмента «Групове виділення». Кожне додаткове натискання додає ще один діапазон згрупованих об’єктів до виділення.

Виділити одну або кілька груп за допомогою інструмента «Виділення»

 1. Оберіть інструмент «Виділення» .

 2. Виконайте одну з наступних дій по відношенню до будь-якого об’єкту у групі:

  • Клацніть по об’єкту.

  • Перетягніть частину або всі об’єкти.

 3. Для додавання або видалення групи із виділеного, утримуючи клавішу Shift, клацніть на групі для її додавання або видалення.

Виділити об’єкти та групи в межах інших груп за допомогою інструмента «Виділення»

 1. Оберіть інструмент «Виділення» .

 2. Двічі клацніть на групі. Група відображується у режимі ізоляції.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть двічі для вибору наступної нижньої частини у структурі групи.

   Підказка: подвійне клацання – швидкий та зручний спосіб виділення об’єктів (на відміну від фацетів та країв) у межах групи зі швидкою заливкою.

  • Клацніть для виділення об’єкту в межах виділеної групи.

  • Розмалюйте для додавання об’єкту до виділеної групи.

 4. Для того, щоб зняти виділення, двічі клацніть поза межами групи.

Виділити окремий об’єкт у групі

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть інструмент «Групове виділення»  та клацніть на об’єкті.

  • Виберіть інструмент «Ласо»  та потягніть навколо або через контур об’єкта.

  • Оберіть інструмент «Часткове виділення»  та клацніть у межах об’єкта або потягніть область навколо частини або навколо всього контура об’єкта.

 2. Щоб додати або видалити об’єкт або групу із виділеного (за допомогою будь-якого інструмента виділення) утримуйте клавішу Shift і виділіть об’єкт для додавання або видалення.

Виділення об’єктів і груп за допомогою інструмента «Групове виділення»

 1. Виберіть інструмент «Групове виділення»  та клацніть на об’єкті, що знаходиться в межах групи, яку потрібно виділити. Об’єкт виділено.

 2. Для виділення батьківської групи об’єкту натисніть на тому ж самому об’єкті ще раз.

 3. Ще раз натисніть на тому ж об’єкті для виділення додаткових груп, згрупованих у межах виділеної групи, поки ви не виділили все, що хочете включити у своє виділення.

  Групове виділення
  Натискаючи перший раз за допомогою інструмента «Групове виділення», ви виділяєте об’єкт у групі (ліворуч); за допомогою другого натискання ви обираєте групу об’єкта (праворуч).

  Групове виділення
  Натискаючи втретє, ви додаєте наступну групу до виділення (ліворуч); четвертим натисканням ви додаєте третю групу (праворуч).

Виділити лицьові та краї у групі зі швидкою заливкою

Ви обираєте лицьові та краї групи зі швидкою заливкою використовуючи інструмент «Виділення швидких заливок». Якщо ви хочете виділи всю групу зі швидкою заливкою, просто натисніть на ній за допомогою інструмента «Виділення».

 1. Оберіть інструмент «Виділення швидких заливок» .

 2. Переміщуйте інструмент по групі зі швидкою заливкою, доки не виділиться бажаний фацет або край. (Коли інструмент «Виділення швидких заливок» знаходиться на краю, він змінюється на .)

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть лівою кнопкою миші для того, щоб виділити виділену лицьову або край.

  • Перетягніть область навколо декількох лицьових або країв. Будь-яка лицьова або край, які повністю або частково захоплені областю, включаються до виділення.

  • Двічі клацніть на лицьовій або контурі для того, щоб виділити всі зв’язані лицьові/краї однакового кольору (виділення потоку).

  • Двічі клацніть на лицьовій або краї для того, щоб виділити всі зв’язані лицьові/краї однакового кольору (виділення потоку).

   Якщо виділити маленький фацет або край важко, збільшіть перегляд або налаштуйте параметри інструмента «Виділення швидких заливок» для того, щоб виділити лише заливку або обведення.

 4. Для додавання або видалення лицьових або країв із виділеного, утримуючи клавішу Shift, клацніть на лицьових/краях, які ви бажаєте додати або видалити.

  Примітка.

  Щоб включити інструмент «Піпетка» та зробити вибірку заливки та обведень, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), клацніть на потрібній заливці та обведенню.

Параметри інструмента «Виділення швидких заливок»

Для доступу до параметрів інструмента «Виділення швидких заливок» потрібно двічі клацнути на інструменті, він знаходиться на панелі «Інструменти».

Виділити заливку

Виділяє фацети (площа в межах країв) груп швидкої заливки.

Виділити обведення

Виділяє краї груп швидкої заливки.

Підсвічування

Обводить лице або край, над яким курсор зараз знаходиться.

Колір.

Встановлює колір для підсвічування. Ви можете обирати колір у меню або натискати на зразку фарби, щоб вказати власний колір.

Ширина

Вказує наскільки товстим робити підсвічування.

Виділити об’єкти на основі характеристики

Ви можете виділяти об’єкти на основі різного групування, включаючи атрибути форматування, на основі шару або виду, такого як мазки пензля або відсічні маски.

 1. Для виділення всіх об’єктів у файлі оберіть команду «Виділити»  > «Усе» (для того, щоб зняти виділення з усіх об’єктів, оберіть команду «Виділити»  > «Зняти виділення»).

  Примітка.

  Можна також знімати виділення з усіх об’єктів за допомогою будь-якого з інструментів виділення, натискаючи або перетягуючи на відстані мінімум 2-х пікселів від будь-якого об’єкту.

 2. Для виділення всіх об'єктів із однаковими атрибутами виділіть один об'єкт із таким атрибутом, оберіть команду «Виділити» > «Таке саме», а потім оберіть атрибут із переліку: режим змішування, заливка та обведення, колір обведення, товщина ліній, стиль, однакові зразки символу або блоки тексту одного матеріалу.

  За значення «Блоки тексту одного матеріалу» автоматично вибирається зв'язування текстових блоків. Можна вибрати один із текстових блоків, а потім скористатися цією командою, щоб вибрати всі інші текстові блоки, пов’язані з цим блоком. Щоб знайти додаткову інформацію, див. розділ Зв’язування текстових блоків між об’єктами

  Примітка.

  Ви можете також використовувати інструмент «Чарівна паличка» для того, щоб виділяти всі об’єкти однакового кольору, товщини ліній, непрозорості або режиму змішування.

 3. Для видалення всіх об’єктів певного типу зніміть прапорець з усіх ілюстрацій, оберіть команду «Виділити» > «Об’єкт», а потім вкажіть тип об’єкта (мазки пензля, відсічні маски, ізольовані точки або текстові об’єкти).

Повторення, інвертування або збереження виділеного

Повторити або інвертувати виділене

 • Для повторення останньої команди виділення оберіть команду «Виділити» > «Повторно виділити».

 • Для виділення всіх невиділених об’єктів та для зняття виділення з усіх виділених оберіть команду «Виділити»  > «Інверсія».

Зберегти виділення

 1. Виділіть один або кілька об’єктів та оберіть команду «Виділити» > «Зберегти виділення».

 2. У діалоговому вікні «Зберегти виділення» надрукуйте назву в текстовому полі та натисніть OK.

  Ви можете перезавантажити збережене виділення, обравши ім’я виділення у верхній частині меню «Виділити». Ви також можете видалити або поміняти ім’я виділення, обравши «Виділити» > «Редагувати виділення».