Блокування або розблокування об’єктів чи шарів

Блокування об'єктів не дозволяє їх виділяти та редагувати. Ви можете швидко блокувати декілька контурів, груп та підшарів шляхом блокування їхнього батьківського шару.

 • Для блокування об'єктів натисніть на кнопку колонки редагування (справа від значка ока) на панелі «Шари» та виберіть об'єкт або шар, який ви хочете заблокувати. Перетягуйте об'єкт через кнопки колонки багаторазового редагування для блокування декількох елементів. Ви також можете виділити об'єкти, які ви хочете заблокувати, та оберіть «Об'єкт > Блокувати > Виділення».

 • Для розблокування об’єктів натисніть на значок  на панелі «Шари» й виберіть об’єкт або шар, який ви хочете розблокувати.

Для блокування та розблокування об'єктів можна застосовувати такі команди:

 • Для блокування всіх об'єктів, які накладаються на площу виділеного об'єкта та які розташовані в одному шарі, виділіть об'єкт, а потім оберіть «Об'єкт > Блокувати > Всі ілюстрації зверху».

 • Для блокування всіх шарів, що відрізняються від шару, який містить виділений елемент або групу, оберіть «Об'єкт > Блокувати > Інші шари» або команду «Блокувати інші» з меню панелі «Шари».

 • Для блокування всіх шарів виділіть всі шари на панелі «Шари», а потім оберіть команду «Блокувати всі шари» з меню панелі «Шари».

 • Для розблокування всіх об'єктів у документі оберіть «Об'єкт > Розблокувати всі».

 • Для розблокування всіх об'єктів у межах групи виділіть розблокований та видимий об'єкт, який знаходиться у групі. Утримуйте клавіші Shift+Alt (Windows) або Shift+Option (Mac OS) та обирайте «Об'єкт > Розблокувати всі».

 • Якщо ви заблокували всі шари, то для їх розблокування оберіть команду «Розблокувати всі шари» з меню панелі «Шари».

Примітка.

Меню блокування неактивні, якщо ви працюєте у режимі ізоляції.

Приховування або показ об’єктів чи шарів

Виберіть один із наступних методів:

 • На панелі «Шари» натисніть на значок ока , який знаходиться поряд з елементом, який ви хочете приховати. Для відновлення відображення елементу натисніть на значку ще раз. Якщо виховаєте шар або групу, всі елементи в шарі або групі також приховуються.

 • Перетягуйте об'єкт через значок ока для приховування декількох елементів.

 • Виділіть об'єкт, який ви хочете приховати, та оберіть «Об'єкт > Приховати> Виділення».

 • Для приховання всіх об'єктів, що знаходяться над об'єктом у шарі, виділіть об'єкт та оберіть «Об'єкт > Приховати > Всі ілюстрації зверху».

 • Для приховання всіх невиділених об'єктів оберіть команду «Приховати інші» з меню панелі «Шари» або, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), натисніть на значку ока, щоб виділити шар, який ви хочете відображувати. Також приховати всі інші шари, що відрізняються від шару, який містить виділений об'єкт або групу, можна обрати «Об'єкт > Приховати > Інші шари».

 • Щоб показати всі об'єкти, виберіть «Об'єкт > Показати всі». Всі об'єкти, яки приховувалися, тепер відображуються. Будь-який із виділених раніше об'єктів виділяється.

 • Щоб показати всі шари та підшари, виберіть у меню панелі «Шари» команду «Показати усі шари». Приховані об'єкти не відображуються при використанні цієї команди, видно лише приховані шари.

 • Для відображення всіх об'єктів у межах групи виділіть розблокований та видимий об'єкт, який знаходиться у групі. Утримуйте клавіші Shift+Alt (Windows) або Shift+Option (Mac OS) та обирайте «Об'єкт > Показати всі».

Примітка.

Меню «Показати всі» та «Приховати» неактивні, якщо ви працюєте у режимі ізоляції.

Видалення об’єктів

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Виділіть об'єкти і натисніть на клавішу Backspace (Windows) або Delete.

  • Виділіть об'єкти, а потім виберіть меню «Редагування» > «Очистити» або «Редагування» > «Вирізати».

  • На панелі «Шари» виділіть елементи, які ви хочете видалити, а потім натисніть на значок видалення . Також ви можете це виконати, перетягуючи назву елементу на панелі «Шари» до значку видалення, який знаходиться на панелі, або в меню панелі «Шари» оберіть «Видалити “Назва шару”».

  Видалення шару веде за собою видалення всіх ілюстрацій, які в ньому містяться. Наприклад, якщо ви видаляєте шар, який містить у собі підшари, групи, контури та відсічні набори - всі ці елементи будуть видалені разом із шаром.

  Примітка.

  Документ повинен містити принаймні один шар. Якщо у документі міститься лише однин шар, значок та команда видалення недоступні.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності