Виділення контурів, сегментів та опорних точок

Перед тим, як ви зможете змінювати форму та редагувати контур, вам потрібно виділити опорні точки, відрізки шляху, або те й друге.

Виділення опорних точок

Виконайте одну з таких дій:

 • Якщо видно всі точки, виділіть їх, клацаючи на них інструментом «Часткове виділення» . Клацайте, утримуючи Shift, щоб виділити декілька точок.
 • Візьміть інструмент «Часткове виділення» і перетягніть вказівник, обводячи опорні точки. Утримуючи Shift, перетягніть вказівник навколо додаткових опорних точок, щоб виділити їх.
 • Ви можете виділяти опорні точки виділених та невиділених контурів. Пересувайте інструмент «Часткове виділення» по опорній точці, доки вказівник не перетвориться на порожній квадратик (для невиділених контурів) або зафарбований квадратик (для виділених контурів) у збільшеному стані, після чого клацніть опорну точку. Для виділення додаткових опорних точок клацайте їх, утримуючи Shift.
 • Виберіть інструмент «Ласо» й перетягніть вказівник навколо опорних точок. Утримуючи Shift, перетягніть вказівник навколо додаткових опорних точок, щоб виділити їх.

Вибір сегментів контура

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть інструмент «Часткове виділення»  і клацніть на відстані 2 пікселі від сегмента або перетягніть область виділення на частину сегмента. Утримуючи Shift, клацніть або перетягніть вказівник навколо додаткових сегментів контура, щоб виділити їх.
 • Виберіть інструмент «Ласо»  й перетягніть вказівник навколо відрізку контуру. Утримуючи Shift, протягніть вказівник по додатковим сегментам контура, щоб виділити їх.

Виділення всіх опорних точок і сегментів контура

 1. Візьміть інструмент «Часткове виділення» або в Illustrator – інструмент «Ласо».
 2. Протягніть вказівник по усьому контуру.

  Якщо контур має заливку, можна клацнути всередині нього, вибираючи всі опорні точки інструментом «Часткове виділення».

Копіювання контура

Виберіть контур або відрізок інструментом «Виділення» або «Часткове виділення», а потім виконайте одну із зазначених дій:

 • Використовуючи стандартні функції меню, скопіюйте та вставте контур у тій самій або іншій програмі.
 • Натиснувши й утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), перетягніть контур у потрібне місце, потім відпустіть кнопку миші й клавішу Alt/Option.

Додавання та видалення опорних точок

Додавання опорних точок може надати додаткові можливості з керування контуром чи навіть розширення відкритого контура. Однак, краще не додавати більше точок, ніж це необхідно. Контур, який має менше точок, легше піддається редагуванню, відображенню та друку. Видаливши непотрібні точки, можна спростити контур. Додавання та видалення опорних точок у програмах Adobe відбувається так само.

Панель «Інструменти» містить три інструменти для додавання та видалення точок: інструмент «Перо» , інструмент «Додати опорну точку»  та інструмент «Видалити опорну точку» . Аналогічну функцію також має кнопка «Видалити виділені опорні точки»  на панелі керування.

За замовчуванням інструмент «Перо» змінюється на інструмент «Додати опорну точку», якщо він знаходиться над виділеним контуром, або на інструмент «Вилучити опорну точку», якщо «Перо» знаходиться над опорною точкою.

Примітка.

Не користуйтеся для видалення опорних точок клавішами Delete та Backspace чи командами «Редагування» > «Вирізати» та «Редагування» > «Очистити»: ці клавіші та команди видаляють точку та відрізки ліній, з’єднані із цією точкою.

Додавання та видалення опорної точки

 1. Виділіть контур, який потрібно змінити.

 2. Щоб додати опорну точку, виберіть інструмент «Перо» чи «Додати опорну точку», розташуйте вказівник над сегментом контура та клацніть кнопкою миші.

 3. Щоб видалити опорну точку, виконайте одну з таких дій:

  • За допомогою інструмента «Часткове виділення» виділіть точку та натисніть кнопку «Видалити виділені опорні точки»  на панелі керування.

  • Виберіть інструмент «Перо» чи «Вилучити опорну точку», наведіть вказівник на опорну точку та клацніть її.

Знайдіть і видаліть ізольовані опорні точки

Ізольовані опорні точки – це окремі точки, не з’єднані з іншими опорними точками. Такі точки краще знайти та видалити.

 1. Зніміть виділення з усіх об’єктів.

 2. Виберіть команду «Виділити» > «Об’єкт» > «Ізольовані точки».

 3. Виберіть команди «Редагування» > «Вирізати» чи «Редагування» > «Очистити» або натисніть на клавіатурі клавіші Delete чи Backspace.

Вимкнення чи тимчасове блокування автоматичного перемикання інструмента «Перо»

Ви можете тимчасово блокувати або вимкнути автоматичне перемикання інструмента «Перо» на інструмент «Додати опорну точку» чи «Вилучити опорну точку».

 • Щоб тимчасово заблокувати перемикання, утримуйте клавішу Shift, розміщуючи інструмент «Перо» над виділеним контуром чи опорною точкою. Це корисно, коли розпочинається малювання нового контура на вершині наявного контура. Щоб клавіша Shift не обмежувала інструмент «Перо», відпустіть її, перш ніж відпустити кнопку миші.

 • Щоб вимкнути перемикання, виберіть команду «Редагування» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) чи «Illustrator» > «Параметри» > «Загальні» (Mac OS) та виберіть пункт «Вимкнути автоматичне додавання/видалення».

Згладжування та спрощення контурів

Усунувши зайві опорні точки, можна оптимізувати вигляд контурів, а також спростити їх.

Згладжування контура

 1. Виділіть об’єкт.

 2. Виберіть інструмент «Згладжування» .

 3. Перетягніть інструмент уздовж сегмента контура, який треба згладити.

 4. Продовжуйте згладжування, доки обведення чи контур не досягне бажаної плавності.

  Використання інструмента «Згладжування»
  Використання інструмента «Згладжування»

  A. Початковий контур B. Перетягування інструмента «Згладжування» уздовж контура C. Результат 
 5. Щоб змінити ступінь згладжування, двічі клацніть інструмент «Згладжування» і задайте такі параметри:

  Точність

  Контролює те, як необхідно перемістити мишу або перо, перед тим як Illustrator додасть нову опорну точку до контура. Наприклад, значення точності 2,5 означає, що рухи інструмента, менші за 2,5 пікселів, не реєструються. Точність може різнитися від 0,5 до 20 пікселів; чим більше значення, тим гладший та менш складний контур.

  Плавність

  Визначає плавність, якої Illustrator надає контура під час застосування цього інструмента. Плавність може мати значення від 0 % до 100 %; чим більше її значення, тим плавнішим є контур.

Примітка.

Ви можете створити плавну криву, не змінюючи при цьому протилежні криві. Виберіть інструмент «Опорна точка», натисніть OptionAlt і клацніть будь-який із маркерів, щоб попарно синхронізувати протилежні маркери й перетворити точку на точку згладжування.

Синхронізація протилежних маркерів за допомогою інструмента «Опорна точка»

A. Маркери кутових точок не синхронізовані. B. Протилежні маркери синхронізовані, завдяки чому крива є плавною. 

Спрощення контура

Спрощення контура усуває зайві опорні точки без зміни форми контура. Усунення непотрібних опорних точок спрощує ілюстрацію, зменшує розмір файлу та прискорює відображення та друк.

 1. Виділіть об’єкт.

 2. Виберіть команду «Об’єкт» > «Контур» > «Спрощення».

 3. Задайте «Точність кривої», щоб визначити допуск, із яким спрощений контур може повторювати початковий контур.

  Примітка.

  Виділіть пункт «Перегляд», щоб відобразити спрощений контур та отримати кількість точок у початковому та спрощеному контурах.

 4. Виберіть додаткові параметри та натисніть кнопку «OK»:

  Точність кривої

  Введіть значення від 0 % до 100 %, щоб задати, наскільки точно спрощений контур має повторювати початковий контур. Чим більший процент, тим більше залишається точок, і тим точніший збіг. Будь-які наявні опорні точки окрім кінцевих точок кривої та кутових точок, ігноруються (якщо не введено величини «Межі кутів»).

  Межі кутів

  Введіть значення від 0 до 180°, щоб визначити плавність кутів. Якщо кут кутової точки менше від межі кутів, кутова точка не змінюється. Ця функція допомагає зберігати гостроту кутів навіть при малих значеннях параметра «Точність кривої».

  Прямі лінії

  Створює прямі лінії між початковими опорними точками об’єкта. Якщо кути в кутових точках перевищують вказані в пункті «Межі кутів», ці кутові точки усуваються.

  Показати початковий

  Показує початковий контур за спрощеним.

Усереднення положення опорних точок

 1. Виділіть дві чи більше опорних точок (на одному чи на різних контурах).

 2. Виберіть команду «Об’єкт» > «Контур» > «Усереднення».

 3. Виберіть, чи слід здійснювати усереднення лише вздовж горизонтальної осі (x), лише вздовж вертикальної осі (y) чи вздовж обох осей, та натисніть кнопку «OK».

Перетворення точок згладжування на кутові точки та навпаки

Можливе перетворення точок згладжування на кутові точки та навпаки. За допомогою функцій панелі керування можна швидко перетворити одразу кілька опорних точок. Інструмент «Перетворення опорних точок» дозволяє перетворити лише одну сторону точки, і в процесі перетворення змінити криву з високою точністю.

Перетворення однієї чи кількох опорних точок за допомогою панелі керування

Для використання параметрів перетворення опорних точок на панелі керування виділіть лише потрібні опорні точки, а не весь об’єкт. Якщо виділяється декілька об’єктів, один з них має бути виділений лише частково. При виділенні цілих об’єктів параметри Панелі керування змінюються на такі, що впливають на цілий об’єкт.

 1. Щоб перетворити одну чи декілька кутових точок на точки згладжування, виділіть ці точки та натисніть кнопку «Перетворити вибрані опорні точки на точки згладжування» на панелі керування.

 2. Щоб перетворити одну чи декілька точок згладжування на кутові точки, виділіть ці точки та натисніть кнопку «Перетворити вибрані опорні точки на кутові точки» на панелі керування.

Точне перетворення опорної точки за допомогою інструмента «Перетворення опорних точок»

 1. Виділіть цілий контур, який треба змінити, щоб можна було побачити всі опорні точки.

 2. Виберіть інструмент «Перетворення опорної точки» .

 3. Наведіть інструмент «Перетворення опорних точок» на опорну точку, яку потрібно перетворити, і виконайте одну з таких дій:

  • Щоб перетворити кутову точку на точку згладжування, перетягніть точку напряму з кутової точки.

  Інструмент «Перетворення опорних точок»
  Витягання точки напряму з кутової точки для створення точки згладжування

  • Для перетворення точки згладжування на кутову точку без ліній напряму, клацніть точку згладжування.

  Інструмент «Перетворення опорних точок»
  Виділення точки згладжування для створення кутової точки

  • Для перетворення точки згладжування на кутову точку з лініями напряму, потягніть мишею будь-яку з точок напряму.

  Інструмент «Перетворення опорних точок»
  Перетворення точки згладжування на кутову точку

  • Для перетворення кутової точки без ліній напряму на кутову точку з незалежними лініями напрями спершу витягніть з кутової точки точку напряму, тобто перетворіть кутову точку на точку згладжування з лініями напряму. Відпустіть лише кнопку миші (не відпускайте жодну з клавіш, які були натиснуті для активації інструмента «Перетворення опорної точки»), а потім потягніть мишею будь-яку з точок напряму.

Стирання ілюстрації

Частини ілюстрації можна видалити за допомогою інструмента «Стирання контурів», інструмента «Гумка» чи стилуса Wacom. Інструмент «Стирання контурів»  дозволяє видаляти частини контура, проводячи вздовж нього. Цей інструмент стає в нагоді, коли треба обмежити ділянку видалення сегментом контура, наприклад стороною трикутника. Інструмент «Гумка»  та гумка на основі копіювального пера Wacom дозволяє стирати будь-яку частину ілюстрації, незалежно від структури. Інструмент «Гумка» можна застосовувати на контурах, складених контурах, контурах всередині груп «Швидка заливка» та відсічних контурах.

Стирання ілюстрації
Застосування інструмента «Стирання контурів» для видалення частин контура (ліворуч). Застосування інструмента «Гумка» для видалення згрупованого об’єкта (праворуч).

Видалення частини контура за допомогою інструмента «Стирання контура»

 1. Виділіть об’єкт.

 2. Виберіть інструмент «Стирання контура» .

 3. Перетягніть інструмент уздовж сегмента контура, який треба видалити. Щоб досягти найкращих результатів, протягніть його єдиним плавним рухом.

Стирання об’єктів за допомогою інструмента «Гумка»

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Для видалення окремих об’єктів виділіть їх або відкрийте в режимі ізоляції.

  • Щоб видалити всі об’єкти в монтажній області, не виділяйте жодного об’єкта.

  Якщо виділених об’єктів немає, інструмент «Гумка» видаляє все підряд в усіх шарах.

 2. Виберіть інструмент «Гумка» .

 3. (За потреби) Двічі клацніть інструмент «Гумка» та задайте параметри.

 4. Протягніть його по області, яку потрібно стерти. Керувати інструментом можна за допомогою таких дій:

  • Щоб прив’язати інструмент «Гумка» до вертикалі, горизонталі чи діагоналі, перетягуйте його, утримуючи клавішу Shift.

  • Щоб створити помітку навколо зони та видалити все в цій зоні, перетягуйте інструмент, натиснувши клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS). Щоб обмежити помітку квадратом, перетягуйте інструмент, натиснувши клавіші Alt та Shift (Windows) чи Option та Shift (Mac OS).

Видалення об’єктів за допомогою гумки на основі копіювального пера Wacom

При перемиканні копіювального пера автоматично активізується інструмент «Гумка». При зворотному перемиканні копіювального пера активізується інструмент, який діяв до нього.

 • Переверніть копіювальне перо та перетягніть інструмент по ділянці, яку треба стерти. Щоб розширити контур видалення, натискайте сильніше. (Може виникнути потреба спочатку вибрати параметр «Натиск» у вікні параметрів інструмента «Гумка».)

Параметри інструмента «Гумка»

Параметри інструмента «Гумка» можна змінити, двічі клацнувши цей інструмент на Панелі керування.

Примітка.

У будь-який час можна змінити його діаметр: для збільшення слід натискати клавішу ], а для зменшення – [.

Кут

Визначає кут повороту інструмента. Перетягніть стрілку в перегляді або введіть значення в текстовому полі «Кут».

Округлість

Визначає округлість інструмента. Перетягуйте чорну точку на попередньому перегляді від центра чи до центра, або введіть значення в текстовому полі «Округлість». Чим вище значення, то більша округлість.

Діаметр

Визначає діаметр інструмента. Скористайтеся бігунком «Діаметр» або введіть значення в текстовому полі «Діаметр».

Спливаючий список справа від кожного параметра дозволяє керувати зміною форми інструмента. Виберіть один з наступних параметрів:

Фіксований

Використовується незмінний кут, округлість чи діаметр.

Випадковий

Використовує відхилення в куті, округлості чи діаметрі. Введіть значення в текстове поле «Відхилення», щоб вказати діапазон, у межах якого можуть змінюватися характеристики пензля. Наприклад, коли значення діаметра дорівнює 15, а значення варіації – 5, діаметр може складати 10, 20 або будь-яке значення між ними.

Натиск

Відрізняється за кутом, округлістю чи діаметром на підставі натиску на перо. Цей параметр найзручніше використовувати під час використання з діаметром. Цей параметр є доступним лише за наявності графічної таблиці. Введіть значення в текстове поле «Варіація», щоб вказати вихідне значення, у якому характеристики пензля можуть варіюватися. Наприклад, коли значення округлості дорівнює 75 %, а значення варіації – 25 %, найлегшим обведенням буде 50 %, а найсильнішим – 100 %. Чим легший натиск, тим загостреніший мазок.

Копіювальне коліщатко

Діаметр змінюється відповідно до дій із копіювальним коліщатком.

Нахил

Відрізняється за кутом, округлістю чи діаметром на підставі нахилу пера. Цей параметр найзручніше використовувати під час використання з округлістю. Він доступний, лише якщо у вас є графічний планшет, що може визначати напрямок, у якому нахиляється ручка.

Схилення

Відрізняється за кутом, округлістю чи діаметром на підставі натиску на перо. Цей параметр найкорисніший при застосуванні для керування кутом каліграфічних пензлів, особливо при застосуванні художніх пензлів. Він доступний, лише якщо у вас є графічний планшет, що може визначати близькість ручки до вертикалі.

Поворот

Змінюється за кутом, округлістю чи діаметром на підставі повороту кінчика пера. Цей параметри найзручніший під час використання для контролю кута каліграфічних пензлів, особливо, якщо ви використовуєте такий пензель як рівний. Його використання можливе тільки за наявності графічного планшета, який може реєструвати такий тип повороту.

Розділення контура

Можна поділити контур у будь-якій опорній точці або вздовж певного сегмента. При поділі контура слід мати на увазі наступне:

 • Якщо потрібно поділити закритий контур на два відкриті контури, слід виконати розріз у двох точках контура. Якщо розрізати закритий контур лише в одному місці, утвориться один розірваний контур.

 • Будь-які контури, утворені в результаті поділу, успадковують параметри початкового контура, як-от товщину лінії та колір заповнення. Параметр «Вирівнювання обведення» автоматично відновлено на значення «По центру».

 1. (За потреби) Виділіть контур, щоб побачити його поточні опорні точки.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виділіть інструмент «Ножиці» та клацніть контур у точці, де його потрібно поділити. Якщо контур поділений посередині сегмента, з’являться дві нові кінцеві точки, розташовані одна над одною, і одна з кінцевих точок виділена.
  • Виберіть інструмент «Ніж» і наведіть курсор на об’єкт. Розрізи від інструмента «Ніж» виглядають як обведення об’єкта.
  • Виділіть опорну точку, в якій потрібно поділити контур, та натисніть кнопку «Поділити контур у виділених опорних точках»  на Панелі керування. При поділі контуру в опорній точці над початковою опорною точкою з’являється нова опорна точка та одна опорна точка виділяється.

  Детальнішу інформацію див. у розділі Вирізання, розділення та обрізання об’єктів.

 3. За допомогою інструмента «Часткове виділення» встановіть нову опорну точку чи сегмент контуру.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності