Дізнайтеся, як редагувати, згладжувати й спрощувати контури, а також змінювати їх форму, використовуючи різні інструменти, доступні в Illustrator.

Виділення контурів, сегментів і точок прив’язки

Перед тим як ви зможете змінювати форму контуру й редагувати його, потрібно спочатку виділити точки прив’язки та/або відрізки шляху.

Виділення точок прив’язки

Виконайте одну з таких дій:

 • Якщо видно всі точки, виділіть їх, клацаючи на них інструментом «Часткове виділення» . Клацайте, утримуючи Shift, щоб виділити декілька точок.
 • Візьміть інструмент «Часткове виділення» і перетягніть вказівник, обводячи точки прив’язки. Утримуючи Shift, перетягніть вказівник навколо додаткових точок прив’язки, щоб виділити їх.
 • Ви можете виділяти точки прив’язки виділених і невиділених контурів. Пересувайте інструмент «Часткове виділення» по точці прив’язки, доки вказівник не перетвориться на порожній квадратик (для невиділених контурів) або зафарбований квадратик (для виділених контурів) у збільшеному стані, після чого клацніть точку прив’язки. Для виділення додаткових точок прив’язки клацайте їх, утримуючи Shift.
 • Виберіть інструмент «Ласо»  й перетягніть вказівник навколо точок прив’язки. Утримуючи Shift, перетягніть вказівник навколо додаткових точок прив’язки, щоб виділити їх.

Вибір сегментів контуру

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть інструмент «Часткове виділення»  і клацніть на відстані двох пікселів від сегмента або перетягніть область виділення на частину сегмента. Утримуючи Shift, клацніть або перетягніть вказівник навколо додаткових сегментів контуру, щоб вибрати їх.
 • Виберіть інструмент «Ласо»  й перетягніть вказівник навколо відрізка контуру. Утримуючи Shift, протягніть вказівник по додатковим сегментам контуру, щоб виділити їх.

Виділення всіх точок прив’язки та сегментів контуру

 • Виберіть інструмент «Часткове виділення» або «Ласо».
 • Протягніть вказівник по усьому контуру.

Якщо контур має заливку, можна клацнути всередині нього, вибираючи всі точки прив’язки інструментом «Часткове виділення».

Копіювання контуру

Виберіть контур або відрізок інструментом «Виділення» або «Часткове виділення», а потім виконайте одну із зазначених дій:

 • Використовуючи стандартні функції меню, скопіюйте та вставте контур у тій самій або іншій програмі.
 • Утримуйте Alt (Windows) або Option (macOS) і перетягніть контур у потрібне положення.

Додавання й видалення точок прив’язки

Додавання точок прив’язки може надати додаткові можливості з керування контуром чи навіть розширення відкритого контуру. Однак не слід додавати непотрібні точки, тому що вони ускладнюють контур. Контур, який має менше точок, легше редагувати, відображати й друкувати. Видаливши непотрібні точки, можна спростити контур. 

Додавання й видалення точки прив’язки

Додавання точки прив’язки: 

 • Виберіть інструмент Перо  або інструмент Додати точку прив’язки
  Примітка. Інструмент «Перо» змінюється на інструмент «Додати точку прив’язки», коли ви розміщуєте його на вибраному контурі.
 • Клацніть на сегменті контуру.

Видалення точки прив’язки:

 • Виберіть інструмент «Перо» або інструмент Видалення точки прив’язки й клацніть на точці прив’язки. 
  Примітка. Інструмент «Перо» змінюється на інструмент «Видалити точку прив’язки», коли ви розміщуєте його над точкою прив’язки.
 • За допомогою інструмента «Часткове виділення» виділіть точку й натисніть кнопку «Видалити виділені точки прив’язки»  на панелі керування.

Примітка.

Не використовуйте клавіші Delete і Backspace або команди Редагувати > Вирізати й Правка > Видалити для вилучення точок прив’язки. Ці клавіші й команди видаляють також сегменти лінії, приєднані до такої точки.

Знайдіть і видаліть ізольовані точки прив’язки

Ізольовані точки прив’язки – це окремі точки, не з’єднані з іншими точками прив’язки. Такі точки краще знайти та видалити.

 1. Зніміть виділення з усіх об'єктів.

 2. Виберіть команду «Виділення» > «Об'єкт» > «Ізольовані точки».

 3. Виберіть команди «Редагування» > «Вирізання» чи «Редагування» > «Очистити», або натисніть на клавіатурі клавіші Delete чи Backspace.

Вимкнення чи тимчасове блокування автоматичного перемикання інструмента «Перо»

Можливе автоматичне перемикання інструмента «Перо» на інструмент «Додавання чи видалення точки прив’язки».

 • Щоб тимчасово заблокувати перемикання, утримуйте клавішу Shift, розміщуючи інструмент «Перо» над виділеним контуром чи точкою прив’язки. Це корисно, коли розпочинається малювання нового контура на вершині наявного контура. Щоб клавіша Shift не обмежувала інструмент «Перо», відпустіть її, перш ніж відпустити кнопку миші.

 • Щоб вимкнути перемикання, виберіть команду «Редагування» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) чи «Illustrator» > «Параметри» > «Загальні» (Mac OS), та виділіть пункт «Вимкнути автоматичне додавання/видалення».

Створіть простий і плавний контур

Illustrator має функції, за допомогою яких можна створити більш плавні й прості контури, видаливши зайві точки прив’язки. Докладнішу інформацію див. у статті Спрощення контуру.

Усереднення положення точок прив’язки

 1. Виділіть дві чи більше точок прив’язки (на одному чи на різних контурах).

 2. Виберіть команду Об’єкт > Контур > Усереднення.

 3. Виберіть, чи слід здійснювати усереднення лише вздовж горизонтальної осі (X), лише вздовж вертикальної осі (Y) чи вздовж обох осей, і натисніть кнопку OK.

Перетворення точок на контурі

Можливе перетворення точок згладжування на кутові точки та навпаки. За допомогою функцій панелі керування можна швидко перетворити одразу кілька точок прив’язки. Інструмент «Перетворення точок прив’язки» дозволяє перетворити лише одну сторону точки, і в процесі перетворення змінити криву з високою точністю.

Перетворення однієї чи кількох точок прив’язки за допомогою панелі керування

Для використання параметрів перетворення точок прив’язки на панелі керування виділіть лише потрібні точки прив’язки, а не весь об’єкт. Якщо виділяється декілька об’єктів, один з них має бути виділений лише частково. При виділенні цілих об’єктів параметри Панелі керування змінюються на такі, що впливають на цілий об’єкт.

 1. Щоб перетворити одну чи декілька кутових точок на точки згладжування, виділіть ці точки й натисніть кнопку «Перетворити вибрані точки прив’язки на точки згладжування» на панелі керування.

 2. Щоб перетворити одну чи кілька точок згладжування на кутові точки, виділіть ці точки й натисніть кнопку «Перетворити вибрані точки прив’язки на кутові точки» на панелі керування.

Точне перетворення точки прив’язки за допомогою інструмента «Перетворення точок прив’язки»

 1. Виділіть цілий контур, який треба змінити, щоб можна було побачити всі точки прив’язки.

 2. Виберіть інструмент «Перетворення точки прив’язки» .

 3. Наведіть інструмент «Перетворення точки прив’язки» на точку прив’язки, яку потрібно перетворити, і виконайте одну з наступних дій:

  • Щоб перетворити кутову точку на точку згладжування, перетягніть точку напряму з кутової точки.

  Інструмент «Перетворення точок прив’язки»
  Витягання точки напряму з кутової точки для створення точки згладжування

  • Для перетворення точки згладжування на кутову точку без ліній напряму, клацніть точку згладжування.

  Інструмент «Перетворення точок прив’язки»
  Виділення точки згладжування для створення кутової точки

  • Для перетворення точки згладжування на кутову точку з лініями напряму, потягніть мишею будь-яку з точок напряму.

  Інструмент «Перетворення точок прив’язки»
  Перетворення точки згладжування на кутову точку

  • Для перетворення кутової точки без ліній напряму на кутову точку з незалежними лініями напрями спершу витягніть з кутової точки точку напряму, тобто перетворіть кутову точку на точку згладжування з лініями напряму. Відпустіть лише кнопку миші (не відпускайте жодну з клавіш, які були натиснуті для активації інструмента «Перетворення точки прив’язки»), а потім потягніть мишею будь-яку з точок напряму.

Стирання ілюстрації

Частини ілюстрації можна видалити за допомогою інструмента «Стирання контурів», інструмента «Гумка» чи стилуса Wacom. Інструмент «Стирання контурів»  дозволяє видаляти частини контура, проводячи вздовж нього. Цей інструмент стає в нагоді, коли потрібно обмежити ділянку видалення сегментом контура, наприклад стороною трикутника. Інструмент «Гумка»  та гумка на основі копіювального пера Wacom дозволяє стирати будь-яку частину ілюстрації, незалежно від структури. Інструмент «Гумка» можна застосовувати на контурах, складених контурах, контурах всередині груп «Швидка заливка» та відсічних контурах.

Стирання ілюстрації
Застосування інструмента «Стирання контурів» для видалення частин контура (ліворуч). Застосування інструмента «Гумка» для видалення згрупованого об’єкта (праворуч).

Видалення частини контура за допомогою інструмента «Стирання контура»

 1. Виділіть об’єкт.

 2. Виберіть інструмент «Стирання контуру» .

 3. Перетягніть інструмент уздовж сегмента контура, який потрібно видалити. Щоб досягти найкращих результатів, протягніть його єдиним плавним рухом.

Стирання об’єктів за допомогою інструмента «Гумка»

 1. Виконайте одну з таких дій.

  • Для видалення окремих об'єктів виділіть ці об'єкти чи відкрийте їх в ізольованому режимі.

  • Щоб видалити об'єкт на ілюстрації, не виділяйте жодного об'єкта.

  Якщо виділених об'єктів немає, інструмент «Гумка» видаляє все підряд в усіх шарах.

 2. Виберіть інструмент «Гумка» .

 3. (За потребою) Двічі клацніть інструмент «Гумка» та задайте параметри.

 4. Протягніть його по області, яку потрібно стерти. Керувати інструментом можна за допомогою таких дій:

  • Щоб прив'язати інструмент «Гумка» до вертикалі, горизонталі чи діагоналі, перетягуйте інструмент, натиснувши клавішу Shift.

  • Щоб створити помітку навколо зони та видалити все у цій зоні, перетягуйте інструмент, натиснувши клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS). Щоб обмежити помітку квадратом, перетягуйте інструмент, натиснувши клавіші Alt та Shift (Windows) чи Option та Shift (Mac OS).

Видалення об’єктів за допомогою гумки на основі копіювального пера Wacom

При перемиканні копіювального пера автоматично активізується інструмент «Гумка». При зворотному перемиканні копіювального пера активізується інструмент, який діяв до нього.

 • Переверніть копіювальне перо та перетягніть інструмент по ділянці, яку потрібно стерти. Щоб розширити контур видалення, натискайте сильніше. (Може виникнути потреба спочатку вибрати параметр «Натиск» у вікні параметрів інструмента «Гумка».)

Параметри інструмента «Гумка»

Параметри інструмента «Гумка» можна змінити, двічі клацнувши цей інструмент на Панелі керування.

Примітка.

У будь-який час можна змінити його діаметр: для збільшення слід натискати клавішу ], а для зменшення – [.

Кут

Визначає кут повороту інструмента. Перетягніть стрілку в перегляді або введіть значення в текстовому полі «Кут».

Округлість

Визначає округлість інструмента. Перетягуйте чорну точку на попередньому перегляді від центра чи до центра, або введіть значення в текстовому полі «Округлість». Чим вище значення, то більша округлість.

Діаметр

Визначає діаметр інструмента. Скористайтеся бігунком «Діаметр» або введіть значення в текстовому полі «Діаметр».

Спливаючий список справа від кожного параметра дозволяє керувати зміною форми інструмента. Виберіть один з наступних параметрів:

Фіксований

Використовується незмінний кут, округлість чи діаметр.

Випадковий

Використовує відхилення в куті, округлості чи діаметрі. Введіть значення в текстове поле «Відхилення», щоб вказати діапазон, у межах якого можуть змінюватися характеристики пензля. Наприклад, коли значення діаметра дорівнює 15, а значення варіації – 5, діаметр може складати 10, 20 або будь-яке значення між ними.

Натиск

Відрізняється за кутом, округлістю чи діаметром на підставі натиску на перо. Цей параметр найзручніше використовувати під час використання з діаметром. Цей параметр є доступним лише за наявності графічної таблиці. Введіть значення в текстове поле «Варіація», щоб вказати вихідне значення, у якому характеристики пензля можуть варіюватися. Наприклад, коли значення округлості дорівнює 75 %, а значення варіації – 25 %, найлегшим обведенням буде 50 %, а найсильнішим – 100 %. Чим легший натиск, тим загостреніший мазок.

Копіювальне коліщатко

Діаметр змінюється відповідно до дій із копіювальним коліщатком.

Нахил

Відрізняється за кутом, округлістю чи діаметром на підставі нахилу пера. Цей параметр найзручніше використовувати під час використання з округлістю. Він доступний, лише якщо у вас є графічний планшет, що може визначати напрямок, у якому нахиляється ручка.

Місцеположення

Відрізняється за кутом, округлістю чи діаметром на підставі натиску на перо. Цей параметр найкорисніший при застосуванні для керування кутом каліграфічних пензлів, особливо при застосуванні художніх пензлів. Він доступний, лише якщо у вас є графічний планшет, що може визначати близькість ручки до вертикалі.

Поворот

Змінюється за кутом, округлістю чи діаметром на підставі повороту кінчика пера. Цей параметри найзручніший під час використання для контролю кута каліграфічних пензлів, особливо, якщо ви використовуєте такий пензель як рівний. Його використання можливе тільки за наявності графічного планшета, який може реєструвати такий тип повороту.

Розділення контура

Можна поділити контур у будь-якій точці прив’язки або вздовж певного сегмента. При поділі контуру слід мати на увазі наступне:

 • Якщо потрібно поділити закритий контур на два відкриті контури, слід виконати розріз у двох точках контуру. Якщо розрізати закритий контур лише в одному місці, утвориться один розірваний контур.

 • Будь-які контури, утворені в результаті поділу, успадковують параметри початкового контуру, як-от товщину лінії та колір заповнення. Параметр «Вирівнювання обведення» автоматично відновлено на значення «По центру».

 1. (За потребою) Виділіть контур, щоб побачити його наявні точки прив’язки.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виділіть інструмент «Ножиці» та клацніть контур у точці, де його потрібно поділити. Якщо контур поділений посередині сегмента, з’являться дві нові кінцеві точки, розташовані одна над одною, і одна з кінцевих точок виділена.
  • Виберіть інструмент «Ніж» і наведіть курсор на об’єкт. Розрізи від інструмента «Ніж» виглядають як обведення об’єкта.
  • Виділіть точку прив’язки, в якій потрібно поділити контур, та натисніть кнопку «Поділити контур у виділених точках прив’язки»  на Панелі керування. При поділі контуру в точці прив’язки над початковою точкою прив’язки з’являється нова точка прив’язки та одна точка прив’язки виділяється.

  Детальнішу інформацію див. у розділі Вирізання, розділення й обрізання об’єктів.

 3. За допомогою інструмента «Часткове виділення» налаштуйте нову точку прив’язки чи сегмент контуру.

Приєднуйтеся до розмови

Ask the community

Ми розпочали з різних способів редагування, переробок, згладжування та спрощення контурів в Illustrator. 

Якщо у вас є запитання або хочете поділитися ідеєю, беріть участь в обговореннях у Спільноті Adobe Illustrator. Ми хотіли б почути вашу думку.