Повертання об’єктів

Поворот об’єкту обертає його навколо фіксованої точки, яку ви вказуєте. Контрольна точка за замовчуванням – це центральна точка об’єкту. Якщо у виділенні знаходиться декілька об’єктів, вони обертатимуться навколо єдиної контрольної точки, яке за замовчуванням є центральною точкою виділення або рамки розміру. Для повороту об’єкта навколо його власної центральної точки скористайтеся командою «Трансформувати кожен».

Повертання об’єктів
Результати інструмента «Поворот» (ліворуч) у порівнянні із командою «Трансформувати кожен» (праворуч)

Повертання об’єкта за допомогою рамки розміру

 1. Виділіть один або кілька об’єктів.

 2. За допомогою інструмента «Виділення»  перемістіть курсор за межі рамки розміру та поряд із держаком рамки розміру, щоб курсор перетворився на , після чого потягніть його.

Повертання об’єкта за допомогою інструмента «Вільне трансформування»

 1. Виділіть один або кілька об’єктів.

 2. Оберіть інструмент «Вільне трансформування» .

 3. Розмістіть курсор будь-де поза межами рамки розміру таким чином, щоб він перетворився на , після чого потягніть його.

Повертання об’єкта за допомогою інструмента «Поворот»

 1. Виділіть один або кілька об’єктів.

 2. Оберіть інструмент «Поворот» .

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Для повертання об’єкта навколо центральної точки перетягуйте круговим рухом у вікні документа.

  • Для повороту об’єкту навколо різних контрольних точок натисніть один раз на будь-якому місці вікна документа, щоб перемістити контрольну точку. Потім перемістіть курсор поза межі контрольної точки та перетягніть у місце руху по колу.

  • Щоб повернути копію об’єкта замість самого об’єкта, після того, як ви почали перетягувати, утримуйте натиснутою клавішу Alt (у Windows) або Option (у Mac OS).

Для кращого контролю перетягуйте подалі від контрольної точки об’єкта.

Повертання об’єктів на певний кут

Ви можете керувати точним кутом повороту за допомогою команди «Повернути».

 1. Виділіть один або кілька об’єктів.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Для повороту навколо різних контрольних точок оберіть інструмент «Поворот». Потім, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), клацніть на місці у вікні документа, де ви бажаєте розмістити контрольну точу.

  • Щоб повернути об’єкт навколо центральної точки, виберіть команду меню «Об’єкт» > «Трансформувати» > «Поворот» або двічі клацніть інструмент «Поворот».

 3. Введіть кут обертання у тексті «Кута». Введіть від’ємний кут для обертання об’єкта за годинниковою стрілкою; введіть додатне значення для обертання проти годинникової стрілки.

 4. Якщо об’єкти містять у собі заливку візерунком, оберіть пункт «Візерунок» для повороту візерунка. Якщо ви хочете повернути візерунок, а не об’єкти, зніміть прапорець із пункту «Об’єкти».

 5. Щоб масштабувати копії об’єктів, натисніть «OК» або «Копіювати».

  Примітка.

  Для того, щоб розмістити декілька копій об’єкта у візерунку у вигляді кола навколо контрольної точки, перетягніть контрольну точку від центру об’єкта, натисніть «Копіювати», а потім кожного разу обирайте «Об’єкт» > «Трансформувати» > «Трансформувати знову».

Повертання об’єкта за допомогою панелі трансформування

 1. Виділіть один або кілька об’єктів.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб повернути об’єкт навколо його центральної точки, введіть на панелі відповідне значення для параметра «Кут».

  • Щоб повернути об’єкт навколо іншої контрольної точки, клацніть на білому квадраті покажчика контрольної точки , що знаходиться на панелі, і введіть відповідне значення для параметра «Кут».

   Підказка: відобразити панель трансформування також можна шляхом натискання клавіш «X», «Y», «Ш», або «В» на панелі керування.

 3. За допомогою панелі «Трансформування» символ можна повертати навколо точки суміщення. Докладнішу інформацію див. у розділі Точка суміщення для символу.

Повертання кількох об’єктів окремо один від одного

 1. Виділіть об’єкти, які потрібно повернути.

 2. Оберіть «Об’єкт» > «Трансформувати» > «Трансформувати кожний».

 3. У розділі «Поворот» діалогового вікна виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть значок кута або перетягніть лінію кута навколо значка.

  • Введіть для параметра «Кут» значення від –360° до 360°.

 4. Щоб повернути копію кожного об’єкта, натисніть «OК» або «Копіювати».

Повертання осей «Х» та «Y» документа

За замовчуванням осі «Х» та «Y» розташовано паралельно до горизонтальної та вертикальної сторін вікна документа.

 1. Виберіть команду меню «Редагування» > «Параметри» > «Загальні» (у Windows) або Illustrator > «Параметри» > «Загальні» (у Mac OS).

 2. Вкажіть кут у полі «Обмежити кут». Кут із додатнім значенням здійснює поворот осі проти годинникової стрілки, кут із від’ємним значенням – за годинниковою.

  Поворот осей може стати у пригоді, коли ілюстрація містить у собі елементи, які повертаються на той же самий кут, наприклад емблема або текст відображуються під кутом 20°. Замість того, щоб повертати кожен елемент окремо, який ви додаєте до емблеми, ви можете просто повернути вісь на 20°. Все, що ви малюєте, створюється вздовж нових осей.

  За замовчуванням осі повернуті на 20°
  Об’єкт, вирівняний за допомогою осей за замовчуванням (зліва), у порівнянні з вирівнюванням за допомогою осей, повернутих на 20° (справа)

  Нові осі не впливають на наступні об’єкти та дії:

  • Уже наявні об’єкти

  • Повертання та змішування

  • Малювання за допомогою інструмента «Олівець» або «Швидке трасування».

Дзеркальне відображення об’єктів

Дзеркальне відображення об’єкту віддзеркалює об’єкт паралельно до невидимої осі, яку ви вказуєте. Виконати дзеркальне відображення об’єкта можна за допомогою інструментів «Вільне трансформування» або «Дзеркальне відображення», або за допомогою команди «Дзеркальне відображення». Якщо потрібно вказати вісь відображення, скористайтеся інструментом «Дзеркальне відображення».

Примітка.

Для створення дзеркального зображення об’єкта його можна скопіювати під час дзеркального відображення.

Дзеркальне відображення об’єкта за допомогою інструмента «Вільне трансформування»

 1. Виділіть об’єкт, який потрібно віддзеркалити.

 2. Оберіть інструмент «Вільне трансформування» .

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть держак рамки розміру за межі протилежного краю або пересувайте його, доки об’єкт не буде віддзеркалено належним чином.

  • Щоб зберегти пропорції об’єкта, утримуйте клавішу Shift, перетягуючи кутовий держак за межі протилежного держака.

Повертання об’єктів за допомогою інструмента «Дзеркальне відображення»

 1. Виділіть об’єкт.

 2. Оберіть інструмент «Дзеркальне відображення» .

 3. Для того, щоб намалювати вісь, паралельно до якої ви хочете відображувати об’єкт, натисніть будь-де у вікні документа для того, щоб налаштувати один пункт осі. Курсор перетвориться на стрілку.

 4. Розмістіть вказівник біля іншої точки, щоб зазначити невидиму вісь, та виконайте одну із таких дій:

  • Клацніть лівою кнопкою миші для того, щоб налаштувати другу точку невидимої вісі. Коли ви натискаєте кнопку миші, виділений об’єкт віддзеркалюється від вказаної вісі.

  Клацніть кнопкою миші, щоб поставити точку осі.
  Клацніть лівою кнопкою миші для того, щоб установити одну точку вісі (ліворуч), а потім клацніть ще раз, щоб установити іншу точку вісі та відобразити об’єкт паралельно до неї (праворуч).

  • Для дзеркального відображення копії об’єкта утримуйте натиснутою клавішу Alt (у Windows) або Option (у Mac OS) і клацніть кнопкою миші, щоб установити другу точку невидимої вісі.

  • Налаштовуйте вісь дзеркального відображення за допомогою перетягування замість натискання. Утримуйте клавішу Shift та перетягуйте, щоб обмежити кут до 45°. Під час перетягування невидима вісь дзеркального відображення повертається навколо пункту, на якому ви клацнули під час виконання кроку 3, відображується контур об’єкту. Коли контур буде розташовано у бажаному місці, відпустіть кнопку миші.

  Повертання осі перетягуванням
  Перетягування другого пункту вісі дзеркального відображення для повороту вісі

Для кращого контролю перетягуйте подалі від контрольної точки об’єкта.

Дзеркальне відображення шляхом визначення осі

 1. Виділіть об’єкт, який потрібно віддзеркалити.

  • Для дзеркального відображення об’єкта відносно його центральної точки виберіть команду меню «Об’єкт» > «Трансформувати» > «Дзеркальне відображення» або двічі клацніть інструмент «Дзеркальне відображення» .

  • Для дзеркального відображення об’єкта відносно іншої контрольної точки клацніть у будь-якому місці вікна документа, утримуючи клавішу Alt (у Windows) або Option (у Mac OS).

 2. У діалоговому вікні «Дзеркальне відображення» оберіть вісь, паралельно до якої ви хочете відображувати об’єкт. Ви можете відображувати об’єкт вздовж горизонтальної, вертикальної або кутової вісі.

 3. Якщо об’єкт містить візерунки, і ви хочете, щоб вони також відображувалися, оберіть «Візерунки». (Для дзеркального відображення одних лише візерунків зніміть прапорець із пункту «Об’єкти».)

 4. Для огляду ефекту до його застосування, оберіть команду «Перегляд».

 5. Виконайте одну з таких дій:

  • Для дзеркального відображення об’єкта натисніть «OК».

  • Для дзеркального відображення копії об’єкта натисніть «Копіювати».