פתרון שגיאות שקשורות לתהליכי AcroCEF/RdrCEF של Acrobat או של Acrobat Reader

AcroCEF.exe/RdrCEF.exe הם תהליכים של Adobe Acrobat ושל Acrobat Reader, שמהווים חלק בלתי נפרד מהיישומים. הם מטפלים בהיבטי אינטגרליים רבים של היישום, למשל אינטראקציה עם הרשת ושירותי Document Cloud ‏(Fill and Sign‏, Send For Signature‏, Share for View/Review וכדומה). למידע נוסף, ראה מהם התהליכים RdrCEF.exe ו-AcroCEF.exe?

אם התהליכים האלה אינם פועלים כראוי, תוצג הודעת שגיאה במהלך השימוש בשירותים שתלויים בתהליכים האלה.

תיבת דו-שיח של שגיאת AcroCEF/RdrCEF

כדי לתקן את השגיאה, נסה את הפתרונות שלהלן לפי סדר הופעתם.
 

פתרון 1: צא מיישום Acrobat/Acrobat Reader והפעל אותו מחדש

 1. צא מיישום Adobe Acrobat/Acrobat Reader.

 2. פתח את 'מנהל המשימות' ב-Windows על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ לחיצה ימנית על סרגל המשימות בתחתית המסך ובחר מנהל המשימות.
  • הקש על המקשים Ctrl + Alt + Delete במקלדת שלך ובחר מנהל המשימות.
 3. אם 'מנהל המשימות' אינו מורחב במלואו, בחר פרטים נוספים.

  מנהל המשימות

 4. בדוק אם קיימים תהליכי AcroCEF/RdrCEF שעדיין פועלים. אם כן, בחר את תהליך AcroCEF/RdrCEF ולחץ על End Task. חזור על התהליך עד שלא יפעל שום תהליך AcroCEF/RdrCEF.

  סיים את תהליך AcroCEF/RdrCEF

 5. הפעל את יישום Acrobat/Acrobat Reader.

פתרון 2: הוסף את תיקיית Acrobat/Acrobat Reader לרשימה הבטוחה כדי למנוע הזרקת DLL לתהליכי AcroCEF/RdrCEF 

הזרקת DLL מתייחסת להתערבות או חסימה של הפונקציונליות של תהליכי AcroCEF או RdrCEF על-ידי קובצי DLL מתוכנת צד שלישי. כדי לפתור את הבעיה, הוסף את ספריית ההתקנה של Acrobat לרשימת החריגות של תוכנת הצד השלישי. לאחר ההוספה לרשימת החריגות, תהליכי AcroCEF או RdrCEF פועלים כצפוי.

הערה:

השלבים הבאים מסבירים כיצד להוסיף חריגות לתוכנת האנטי-וירוס של Avast. אם אתה משתמש בתוכנת אנטי-וירוס אחרת, בצע את ההוראות שמופיעות באתר האינטרנט המתאים והוסף את תיקיית Acrobat או Acrobat Reader לרשימת החריגות בהתאם.

 1. פתח את תוכנת האנטי-וירוס Avast. לחץ על Menu ולחץ מכן לחץ Settings.

  הגדרות Avast

 2. לחץ על General ‏> Exceptions ולאחר מכן לחץ על Add Exception.

  הוסף חריגה

 3. הוסף את הנתיב של תיקיית Acrobat, כפי שמפורט להלן:

  • עבור Adobe Acrobat DC‏: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\
  • עבור Acrobat Reader DC‏:  C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\
  הוסף את תיקיית Acrobat Reader לרשימת החריגות
  דוגמה להוספת תיקיית Acrobat Reader לרשימת החריגות

 4. לחץ על Add Exception. תיקיית Acrobat או Acrobat Reader נמצאת כעת ברשימה הבטוחה.

אם אתה עדיין נתקל בבעיה, נתח את יומני הרישום של ProcMon כדי לזהות את קובצי ה-DLL של הצד השלישי שנטענו בתהליכי AcroCEF או RdrCEF, ולאחר מכן הוסף את תיקיית Acrobat או Acrobat Reader לרשימה הבטוחה בתוכנת הצד השלישי המתאימה.

 1. הורד את הכלי Process Monitor כאן.

 2. הפעל את הכלי Process Monitor ולאחר מכן לחץ על Filter > Filter.

  סנן עבור תהליך AcroCEF או RdrCEF

 3. ב-Process Monitor Filter, בחר Process Name והקלד AcroCEF.exe. לחץ על Add, ולאחר מכן לחץ על OK.

  הוסף מסנן AcroCEF או RdrCEF

 4. הפעל את Acrobat והמתן למשך כשלוש דקות. הכלי מתחיל לאסוף את יומני הרישום. שמור את יומני הרישום בתבנית PML.

 1. פתח את קובץ יומן הרישום של PML בכלי Process Monitor.

 2. לחץ פעמיים על התהליך AcroCEF או RdrCEF.

  לחץ פעמיים על התהליך AcroCEF/RdrCEF

 3. בחלון Event Properties, המקטע Modules מפרט את קובצי ה-DLL שנטענו. בדוק אם קיימים קובצי DLL חיצוניים שנטענו בתהליך AcroCEF או RdrCEF.

  הערה:

  קובצי DLL הם קובצי DLL שלא נחמתו על-ידי Adobe‏, Microsoft, או Chromium.

  לדוגמה, בצילום המסך להלן, DLL של VMWare נטען בתהליך AcroCEF. שאר קובצי ה-DLL המפורטים הם מ-Adobe‏, Microsoft, או Chromium.

  DLL של צד שלישי

 4.  הוסף את ספריית ההתקנה של Acrobat ברשימת החריגות של יישום הצד השלישי המתאים.

 5. אסוף שוב את יומני הרישום של ProcMon וחזור על השלבים לעיל עבור כל קובץ DLL של צד שלישי שנטען בתהליך AcroCEF או RdrCEF.

פתרון 3: תקן את ההתקנה של Acrobat/Acrobat Reader

 1. פתח את היישום.

 2. בתפריט היישום, לחץ על Help ‏> Repair Installation.

  לאחר שתהליך התיקון יושלם, הפעל מחדש את המחשב.

פתרון 4: הסר את ההתקנה של Acrobat/Acrobat Reader והתקן אותו מחדש

לפעמים ניתן לפתור את הבעיה באמצעות הסרת ההתקנה של Acrobat והתקנה מחדש.

 1. הסר את ההתקנה של Acrobat/Acrobat Reader מהמחשב שלך:

  1. הפעל את תיבת הפקודות Run באמצעות לחיצה על מקש Windows ומקש  R.
  2. בתיבת הדו-שיח, הקלד Control Panel ולחץ על OK.
  3. בלוח הבקרה, בחר תוכניות ותכונות, ולאחר מכן בחר Acrobat/Acrobat Reader מרשימת התוכניות המותקנות.
  4. לחץ על הסר התקנה ובצע את ההוראות כדי להסיר את ההתקנה של Acrobat/Acrobat Reader.
 2. התקן מחדש את הגרסה העדכנית ביותר של Acrobat/Acrobat Reader במחשב שלך:

  1. עבור אל הדף הורדות של Adobe Reader ולחץ על  הורד את Acrobat Reader.
  2. השאר למנהל ההורדות מספקיק זמן להורדת כל קובצי ההתקנה הדרושים. לאחר מכן, פעל לפי ההנחיות להתקנת Reader.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון