Konfigurer og administrer et Adobe teams-medlemskap. Lær hvordan du legger til eller endrer medlemmer og administratorer i arbeidsgruppen, kjøper flere lisenser, endrer navn på arbeidsgruppen, ruller ut apper ved hjelp av Creative Cloud Packager, og mer.

Før du begynner: Hvilken versjon av Admin Console ser du?

icon

Vi har hatt det travelt!

Vi jobber hardt for å forbedre opplevelsen din. Vi går over til en oppdatert versjon av Admin Console. Finn ut hvilken konsoll du har, slik at vi kan vise deg riktig innhold.


 1. Logg på Admin Console.

 2. For å finne de riktige instruksjonene må du klikke på bildet nedenfor som stemmer med det du ser på skjermen.

  Admin Console for arbeidsgrupper og VIP
  Admin Console for arbeidsgrupper og VIP
  Adobe Admin Console
  Adobe Admin Console

Kjøpe et teams-medlemskap

Denne artikkelen har alt du trenger for raskt og enkelt å få dine arbeidsgruppemedlemmer i gang. Kjøp et medlemskap, inviter brukere, tilordne lisenser, legg til administratorer og mer.

Du kan registrere deg for VIP-programmet eller kjøpe et teams-produkt fra adobe.com.

Forsiktig!

Adobe ID-en som brukes til å kjøpe teams-medlemskapet, blir den primære administratoren. Bare primæradministratorer kan oppdatere kredittkort- og faktureringsinformasjonen din og skrive ut fakturaen. Du kan også legge til flere administratorer for arbeidsgruppen.

Fakturerings- og betalingsrelaterte varsler sendes på e-post til alle administratorer.

Merk:

Denne artikkelen er for teams-administratorer. Hvis du er medlem av en arbeidsgruppe eller er en sluttbruker, kan du se Adobe teams for sluttbrukere.

Administrere arbeidsgruppen

Administrer lisensene for Adobe-abonnementet med Value Incentive Plan. 3 minutter.

Få tilgang til Admin Console

Du kan styre og administrere kontoen med Admin Console. Bruk Admin Console for å tilordne brukere og invitere dem til å bli med i arbeidsgruppen, slik at de kan bruke Adobe-applikasjoner og -tjenester.

 1. Logg på Admin Console.

 2. Hvis du vil sortere lisenser etter navn, produkt eller status, velger du den tilsvarende kolonnen i overskriftsraden.

  Adobe Admin Console fungerer best i følgende nettlesere:

  •   Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere

  •   Windows 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere

  •   Windows 7: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere

Tilordne lisenser til brukere

Når du tilordner lisenser til brukere, sender Adobe e-postinvitasjoner til de brukerne. Når brukerne godtar invitasjonen, tilordner Adobe lisenser til dem. Du må ha utilordnede lisenser for å kunne invitere brukere.

Tilordne en lisens til en enkeltbruker

 1. Klikk på Ikke tilordnede lisenser i navigasjonsruten til venstre.

  Ikke tilordnede lisenser
 2. Klikk på Tilordne bruker i kolonnen Navn. Dialogboksen Tilordne bruker vises.

 3. Skriv inn brukerens e-postadresse, og klikk på Tilordne bruker. Du kan også inkludere navnet på brukeren og en personlig melding før du sender invitasjonen. Når du tilordner en bruker til en plass, skriver du inn brukerens e-postadresse. Hvis du kopierer og limer inn e-postadresser, bruker du Ctrl+V i stedet for å høyreklikke og velge Lim inn på hurtigmenyen.

  Adobe sender en e-postinvitasjon til brukeren. Når brukeren godtar invitasjonen, tilordner Adobe en lisens til vedkommende.

  Merk:

  Arbeidsgruppeadministratorer blir ikke tildelt lisenser automatisk. Tilordne en lisens til deg selv for å få tilgang til Adobe-applikasjoner og -tjenester.

Tilordne lisenser til flere brukere

 1. Klikk på Tilordne brukere på den øverste verktøylinjen.

  Tilordne brukere
 2. Angi brukernes e-postadresser. Du kan også lime inn e-postadresser, men bruke CTRL/Kommando + V i stedet for kommandoen Lim inn på hurtigmenyen.

  Du kan også laste opp e-postadressene som en CSV-fil som er atskilt enten av kommategn eller tabulatorer.

  Tilordne brukere

  Merk:

  Hvis du laster opp en CSV-fil, må du påse at filen kun inneholder e-postadresser.

  CSV-fil
 3. Klikk på Tilordne brukere.

  Adobe sender en e-postinvitasjon til brukeren. Når brukeren godtar invitasjonen, tilordner Adobe en lisens til vedkommende.

Unngå å miste invitasjoner til spamfiltre

Hvis en sluttbruker ikke har mottatt invitasjonen, er det en mulighet for at invitasjonen ble tatt av et spamfilter. For å feilsøke problemet, kan du sende en invitasjon til en lisensplass til deg selv for å forsikre deg om at e-posten kommer gjennom. Hvis den ikke kommer frem, må du sørge for at @adobe.com er hvitelistet.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte Adobes tekniske kundestøtte. Gå til siden Kontakt oss for å komme i gang.

Hva skjer hvis en invitert bruker har et aktivt Creative Cloud-medlemskap?

Hvis en bruker allerede har en Adobe ID knyttet til et Creative Cloud-abonnement for enkeltpersoner eller et eLearning- eller Document Cloud-abonnement (for eksempel Alle applikasjoner eller applikasjonsbasert), kan brukeren godta invitasjonen og bli med i arbeidsgruppen med sin egen Adobe ID. Kunder kan beholde sine egne individuelle abonnementer (ikke knyttet til abonnementet for arbeidsgruppen) eller avbryte dem.

4_1-CCI_2_CCT

Sende en invitasjon på nytt

Hvis en bruker ikke godtar invitasjonen til å bli med i teamet, kan du tilbakekalle eller sende invitasjonen på nytt. Invitasjonsstatusen vises i fanen Ventende brukere.

 1. Klikk på Ventende brukere i navigasjonsruten til venstre for å åpne fanen Ventende brukere.

 2. Klikk på X , og klikk Fjern bruker.

  6-8-removeUser-1

  Den ventende invitasjonen tilbakekalles, og lisensen er ikke lenger tilordnet noen bruker. Denne utilordnede lisensen er flyttet til fanen Ikke tilordnede lisenser, og antallet utilordnede lisenser økes med én.

 3. Inviter brukeren på nytt ved å følge trinnene i Tilordne en lisens til en enkeltbruker.

Eksportere brukere til en CSV-fil

Klikk på Eksporter CSV på den øverste verktøylinjen for å laste ned CSV-filen. Åpne filen for å vise listen over brukere.

Åpne CSV-filen for multibyte-språk på macOS

For multibyte-språk (kinesisk, japansk, koreansk) på Mac OS gjør du følgende for å åpne den nedlastede CSV-filen:

 1. Start Microsoft Excel og åpne en ny arbeidsbok.

 2. Velg Fil > Importer. I dialogboksen Importer velger du Tekstfil og klikker deretter på Importer.

 3. I dialogboksen Velg en fil velger du den lagrede CSV-filen, og deretter klikker du på Hent data.

 4. I tekstimportveiviseren velger du Skilletegn, velger et passende multibyte-språk, og klikker deretter på Neste.

  Tekstimportveiviser
 5. På neste skjerm merker du av for Komma i delen Skilletegn. Fjern merkene i alle andre bokser, og klikk deretter på Neste.

 6. I neste vindu klikker du på Fullfør. Klikk til slutt på OK i vinduet Importer data.

Søke etter en bruker

 1. Velg riktig kategori fra navigasjonsruten til venstre.

 2. Skriv inn brukerens navn i søkeboksen på den øverste verktøylinjen. Søkeresultatene vises i ruten til høyre.

Fjerne en bruker

Hvis du vil, kan du fjerne en bruker fra arbeidsgruppen. Den tilordnede lisensen blir deretter ledig og kan tilordnes til en annen bruker.

 1. Velg riktig kategori fra navigasjonsruten til venstre, og klikk på X for å fjerne en bruker.

  Fjerne brukere
 2. Klikk på Fjern bruker.

  Lisensen er ikke lenger tilordnet. Denne utilordnede lisensen er flyttet til fanen Ikke tilordnede lisenser, og antallet utilordnede lisenser økes med én.

  Forsiktig!

  LISENSAVTALEN fastsetter tilgangsrettigheter for alle sluttbrukerfiler i nettskylagringen. Når du fjerner en bruker fra en arbeidsgruppe, har arbeidsgruppeadministratoren og alle andre brukere bare tilgang til filene som ble delt av den brukeren. Alle filer som ikke har blitt delt, forblir utilgjengelige.

Tilordne en lisens på nytt

Du kan tilordne en lisens på nytt til en annen bruker, eller du kan flytte en bruker til en annen maskin. Det er en totrinnsprosess:

 1. Fjern en eksisterende bruker.
 2. Tilordne en lisens til en annen bruker.

Kjøpe ekstra lisenser

Hvis du kjøper teams-medlemskapet fra Adobe.com, kan du kjøpe flere lisenser når som helst. Og de ekstra lisensene faktureres i neste faktureringsperiode.

Hvis du kjøper lisenser via en forhandler, kan du legge til lisenser når som helst. Du må imidlertid legge inn en bestilling hos forhandleren innen 30 dager fra årsdatoen for fakturering for å fullføre transaksjonen. Hvis du ikke legger inn en bestilling innen 30 dager, kan du ikke legge til flere lisenser, og de ubetalte lisensene deaktiveres. Alle ekstralisenser utløper på den opprinnelige årsdatoen.

Hvis du ikke vet hvem VIP-forhandleren er, kontakter du kundestøtte.

Hvis du vil kjøpe flere lisenser, gjør du følgende:

 1. Klikk på Legg til lisenser på den øverste verktøylinjen.

  Legge til lisenser
 2. Velg antall lisenser.

 3. Klikk på Fortsett og følg instruksjonene på skjermen.

Fjerne lisenser

En lisens varer i ett år eller frem til den opprinnelige årsdatoen. Du må derfor opprettholde det antallet lisenser du er forpliktet til, frem til årsdatoen. Hvis du har kjøpt teams-medlemskapet fra Adobe.com, kan du fjerne lisenser. Du blir imidlertid pålagt et oppsigelsesgebyr. Kontakt kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon.

Merk:

Hvis du har kjøpt teams-medlemskapet hos en forhandler, kan du ikke returnere eller si opp medlemskapet, eller fjerne en lisens, etter 14 dager.

Legge til administratorer

 1. Klikk på Administratorer i navigasjonsruten til venstre.

 2. Klikk på koblingen Legg til flere nederst i tabellen.

  Legge til administratorer
 3. Skriv inn e-postadressen og navnet til brukeren.

 4. Klikk på Legg til administrator.

  Statusen vises som ventende, og en e-postinvitasjon sendes til brukeren. Brukeren må godta invitasjonen for å fullføre prosessen.

Endre den primære administratoren

Hvis du vil endre eierskap for teams-kontoen din, må den eksisterende primære administratoren overføre rettighetene til en sekundær administrator for kontoen. Alternativet Endre primæradministrator vises bare i Admin Console hvis du er kontoens gjeldende primære administrator. Hvis du er en sekundær administrator for kontoen til arbeidsgruppen, og den primære administratoren ikke er tilgjengelig for å gjøre endringen, må du kontakte kundestøtte.

Hvis du vil utnevne en administrator til å bli ny primær administrator, må du sende en invitasjon via Admin Console til en eksisterende sekundær administrator. Den inviterte administratoren må godta invitasjonen samt vilkår og betingelser. Den inviterte administratoren må også registrere en betalingsmetode og ha samme landsinnstilling som deg.

Slik sender du invitasjonen til å bli primær administrator

Hvis du er primær administrator og vil sende en invitasjon om å bli administrator, følger du disse trinnene:

 1. Logg på Admin Console.

 2. Gå til Administratorer-fanen.

 3. Klikk på Endre.

  Klikk på Endre ved siden av den primære administratoren

  Merk:

  Hvor du ikke ser Endre foran navnet ditt, kan du legge til en administrator i arbeidsgruppen din eller kontakte kundestøtte.

 4. I dialogboksen "Endre primær administrator" velger du administratorens navn fra listen.

  Endre primær administrator
 5. Klikk på Endre.

Når dette er gjort, vises det en vellykket-melding. I Admin Console blir statusen din endret til Venter på primær fjerning. Statusen til administratoren du inviterte til å bli primær administrator, endres til Invitert til å bli primær.

Venter på primær fjerning

Merk:

På dette tidspunktet kan den primære administratoren trekke invitasjonen.

Slik godtar du invitasjonen

Følg disse trinnene hvis du er en sekundær administrator som har mottatt invitasjonen på e-post:

 1. For å godta invitasjonen, klikker du på koblingen i e-posten.

 2. Logg på Admin Console.

 3. Gå gjennom vilkårene og klikk på Godta invitasjonen.

 4. Legg til betalingsinformasjon og klikk på Bekreft.

  Merk:

  Du kan også oppdatere faktureringsinformasjonen fra Adobe ID-kontoen din på nettet.

Når operasjonen er vellykket, ser du en melding som bekrefter at du nå er den primære administratoren for arbeidsgruppen din. Den forrige primære administratoren blir nå en sekundær administrator. Som ny primær administratoren kan du nå fjerne den forrige primære administratoren.

Vellykket-melding

Slik fjerner du den forrige primære administratoren

Som ny primær administrator kan du følge disse trinnene for å fjerne den forrige primære administratoren, om nødvendig. 

 1. Logg på Admin Console.

 2. Klikk på X foran den forrige primære administratoren.

 3. Klikk på Fjern i dialogboksen Fjern administratoren fra denne arbeidsgruppen.

Slik trekker du en ventende invitasjon for primær administrator

Hvis du allerede har sendt en invitasjon til en annen administrator om å bli den primære administratoren, kan du fremdeles trekke invitasjonen mens den venter.

 1. Logg på Admin Console.

 2. Klikk på X foran administratoren med status "Invitert til å bli primær".

 3. Velg Trekk tilbake invitasjon i popup-vinduet som vises.

  Velg Trekk tilbake invitasjon
 4. Klikk på Trekk tilbake.

Endre navn på arbeidsgruppen

Som primær eller sekundær administrator for en arbeidsgruppekonto kan du endre navnet på arbeidsgruppen.

 1. Logg på www.adobe.com/no og klikk på Administrer konto.

 2. Under Planer og produkter klikker du på Administrer plan for arbeidsgruppeplanen.

 3. Hvis du vil endre navnet på arbeidsgruppen, klikker du på Rediger og lagrer endringene etter at du har gitt arbeidsgruppen et nytt navn.

  Endre navn på arbeidsgruppen

Utruller applikasjoner med Adobe Creative Cloud Packager

Med Adobe Creative Cloud Packager kan IT-administratorer enkelt opprette pakker med applikasjoner og oppdateringer for distribusjon i sine arbeidsgrupper.

Du kan laste ned Creative Cloud Packager og åpne dokumentasjonen fra panelet Utrullering.

Utrulleringsverktøy

Hvis du vil finne ut mer om Packager, kan du se Om Creative Cloud Packager.

Administrere kontoer og medlemskap

For spørsmål angående kontoer, betaling, fakturering og medlemskap kan du se følgende:

Konto

Betaling og fakturering

Planer og medlemskap

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet