Lær hvordan du bruker Admin Console til å migrere fra Enhetslisensiering til Lisensiering av delte enheter.

Introduksjon

Lisensiering av delte enheter er en lisensieringsmetode som gjør det mulig for flere sluttbrukere å bruke Adobe-produkter og -tjenester på delte enheter.

Med Admin Console kan IT-administratorer migrere problemfritt fra Enhetslisensiering til Lisensiering av delte enheter. Etter at brukerne er migrert, har de tilgang til Adobe-produktene og -tjenestene du har kjøpt.

Merk:

Distribuerte enhetslisenser vil slutte å fungere 30 dager etter migreringen. Merk: Migreringen kan ikke tilbakestilles. Derfor anbefaler Adobe at IT-administratorer konfigurerer og distribuerer lisenser for delte enheter så snart som mulig etter migreringen for å unngå avbrudd i tjenestene.

Migrere til Lisensiering av delte enheter

 1. Logge på Admin Console.

  Oversikt-siden viser alle lisensene som organisasjonen din har kjøpt. Lisenser som må migreres, er merket med ikonet i. Når du klikker på dette ikonet, åpnes et popup-vindu.

  Oversikt-siden i Admin Console
 2. Klikk på Migrere  for å starte overføringsprosessen.

  Du kan eventuelt gå til siden Produkter og klikke på Start i meldingen som vises.

 3. Gå til Start-skjermen og klikk på Neste.

  Startskjerm for migrering
 4. Gå til siden Organisasjon og identifiser organisasjonstypen blant følgende alternativer (avhengig av hvilke lisenstyper du har).Når du har godtatt vilkårene og betingelsene, klikker du på Bekreft og fortsett.

  Hvis organisasjonen din har identifisert et undersegment i Admin Console:

  Dine lisenstyper Nødvendig handling Resultat
  Grunnskole og videregående opplæring Merk av for alternativet Grunnskole og videregående opplæring (f.eks. grunnskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, fagskoler osv.). Alle enhetslisensprodukter konverteres til Creative Cloud Alle apper: Lisenser for delte enheter for grunnskolen og videregående opplæring.
  Høyere utdanning Merk av for alternativet Høyere utdanning (f.eks. universiteter, 2- og 4-årige høyskoler / vitenskapelige høyskoler osv.). Alle enhetslisensprodukter konverteres til Creative Cloud Alle apper: Lisenser for delte enheter HED.
  Både grunnskoler og videregående opplæring og høyere utdanning

  Merk av for begge alternativene:

  • Grunnskole og videregående opplæring (f.eks. grunnskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, fagskoler osv.)
  • Høyere utdanning (f.eks. universiteter, 2- og 4-årige høyskoler / vitenskapelige høyskoler osv.)
  Alle enhetslisensprodukter konverteres til Creative Cloud Alle apper: Lisenser for delte enheter for grunnskolen og videregående opplæring.
  Frivillige organisasjoner som ikke er skoler
  • Merk av for alternativet Frivillige organisasjoner som ikke er skoler (f.eks. veldedige organisasjoner). 
  • Deretter klikker du på Ja for å bekrefte at den frivillige organisasjonen din leverer tjenester til barneskoler og videregående skoler.
  Alle enhetslisensprodukter konverteres til Creative Cloud Alle apper: Lisenser for delte enheter for grunnskolen og videregående opplæring.

  Hvis organisasjonen din har identifisert et undersegment i Admin Console

  Dine lisenstyper Nødvendig handling Resultat
  Enten grunnskole og videregående opplæring eller høyere utdanning Kontakt Adobe Kundestøtte for å gå gjennom organisasjonstypen din. Alle enhetslisensprodukter konverteres til Creative Cloud Alle apper: Lisenser for delte enheter for grunnskolen og videregående opplæring.
  Både grunnskole og videregående opplæring og høyere utdanning Kontakt Adobe Kundestøtte for å endre organisasjonstypen din. Alle enhetslisensprodukter konverteres til Creative Cloud Alle apper: Lisenser for delte enheter for grunnskolen og videregående opplæring.
  Frivillige organisasjoner som ikke er skoler Finn ut om dere leverer tjenester til brukere innen grunnskolen og videregående opplæring Deretter kontakter du Adobe Kundestøtte for å endre organisasjonstypen din. Alle enhetslisensprodukter konverteres til Creative Cloud Alle apper: Lisenser for delte enheter for grunnskolen og videregående opplæring.
  Produkter med lisenser for flere enheter Ingen handling nødvendig Alle enhetslisensprodukter konverteres til Creative Cloud Alle apper: Lisenser for delte enheter.
 5. Siden Gjennomgang viser en oversikt over alle lisensendringer som trer i kraft etter migreringen, med informasjon om gjeldende og nye lisenser og prisendringer.

  Når du har gått gjennom informasjonen på denne siden, klikker du på Migrer.

  Gå gjennom migreringsskjermen
 6. På den neste skjermen klikker du på Ja for å fortsette med migreringen.

 7. Oversikt-siden i Admin Console viser migreringens status.

  Når prosessen er fullført, mottar du en e-postmelding som bekrefter migreringen. Deretter har du 30 dager til å konfigurere og distribuere lisensene for delte enheter.

Distribuer pakker

Etter at du har fullført prosessen med å overføre enhetslisensene til Felles enhetslisesner, må du deretter omfordele disse nye lisensene til enhetene som var i din institusjon, hvor enhetslisensene ble utplassert tidligere.

For å gjøre dette må du først opprette nye Felles enhetslisenspakker og deretter distribuere disse nye pakkene til enhetene etter behov.

Gå gjennom følgende dokumenter for detaljer om de ovennevnte prosedyrene:

 1. Avinstaller eksisterende enhetslisenser.
 2. Opprette pakker med delte enhetslisenser.
 3. Distribuere pakker

For en trinnvis veiledning om hvordan du konfigurerer og begynner med Delt enhetslisensiering, anbefaler vi at du leser Brukerhåndboken for distribusjon.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet