I løpet av oppstartsprosessen for bedriften kjøper organisasjonen planer som gir tilgang til ulike Adobe-produkter og -tjenester. Produktene kan inkludere Creative Cloud-produkter som Photoshop, Illustrator og InDesign. Produktene kan inkludere Document Cloud-produkter som Acrobat, og tjenester som for eksempel Adobe Sign. Planene kan også inkludere Marketing Cloud-produkter som Adobe Analytics og Adobe Audience Manager.

Du kan finjustere bruken av disse planene i organisasjonen med produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivere alle eller et delsett av Adobe-tjenester som er tilgjengelig i en plan, og tilpasse innstillinger for et gitt produkt og en gitt plan. Deretter kan du tilordne administratorer, kalt produktadministratorer, til produktprofiler. Disse administratorene legger til sluttbrukere til produktprofilene som de administrerer.

Produkter-siden i Admin Console inneholder alternativer for å administrere produkter og produktprofiler.

Merk:

Produktprofiler er ikke tilgjengelig for arbeidsgrupper. Som systemadministrator for en arbeidsgruppe kan du tilordne brukere direkte til produktene.

Administrere produkter

Som produktadministrator får du administrasjonsrettigheter til ett eller flere produkter i bedriften. Du kan tilordne brukere og grupper til produktene som du har blitt tildelt. Hvis du vil, kan du deretter tilordne roller til disse brukerne. Du kan også opprette produktprofiler og tilordne administratorer for produktprofiler til profilene som du oppretter.

Legge til brukere og brukergrupper i et produkt

 1. Logg på Admin Console og gå til Produkter.

  Det vises en liste over alle Adobe-produktplanene du er administrator for.

 2. Velg et produkt, og gå til Brukere.

  Legg til bruker
 3. Klikk på Legg til bruker.

 4. I Legg til bruker-skjermen skriver du inn navnet eller e-posten til brukeren og velger brukeren fra rullegardinlisten som vises.

  Hvis brukeren du legger til, ikke finnes i organisasjonen i Admin Console, kan du angi brukerens e-postadresse. Du blir bedt om å angi detaljer om brukeren.

 5. Velg en profil for gjeldende produkt, og klikk på Lagre.

  Hvis du er systemadministrator for en arbeidsgruppe, klikker du på Lagre.

Den oppdaterte listen over brukere vises, og brukeren mottar et e-postvarsel.

Fjerne brukere og brukergrupper fra et produkt

 1. Gå til Brukere mens du administrerer et produkt i Admin Console.

 2. Merk av i avmerkingsboksene til venstre for brukernavnene, og klikk på Fjern brukere.

 3. Klikk på Fjern brukere i bekreftelsesdialogboksen.

Eksportere produktlister

Aktuell rolle: Systemadministrator

Du kan eksportere en liste over produkter som er kjøpt og tilordnet, og innkjøpsavdelingen i organisasjonen din kan bruke denne listen.

CSV-filen du laster ned, inneholder en liste over produktene i organisasjonen:

 • Kallenavn: for produktprofil
 • Produkt: på produktet som en profil tilhører
 • Lisenskvote: antall brukere som er tilordnet til en profil. Se Definere og administrere kvoter.
 • Tilordnet: brukere som er tilordnet til en profil
 • Administratorer: administratorer for en profil
 1. I Admin Console går du til Oversikt.

 2. Klikk på Eksporter til CSV øverst til høyre på siden.

 3. Velg en mappeplassering, og klikk på OK.

Opprette og administrere produktprofiler

For at en bruker skal ha rett til å bruke et produkt eller en tjeneste, må vedkommende være en del av en produktprofil. Produktadministratoren tildeler lisenser til en produktprofil ved å knytte den til en plan du har kjøpt.

En bruker kan tilhøre flere produktprofiler, som alle gir brukeren ulike lisenser. En brukers komplette berettigelse er summen av alle lisenser som vedkommende er tildelt gjennom alle produktprofiler.

Merk:

Konseptet med produktprofiler markerer en endring i forhold til hvordan Adobe-produkter og -tjenester tidligere ble administrert med Admin Console. Systemadministratorer legger nå til produktadministratorer og definerer kvoter for produktprofiler i stedet for brukere eller brukergrupper. Produktadministratorer er tildelt ansvaret med å legge til brukere til produktprofiler som de administrerer.

Siden produktprofiler ikke er tilgjengelige for arbeidsgrupper, kan systemadministratorer for arbeidsgrupper tilordne brukere direkte til produkter.

Forsiktig!

Administrasjon av produktprofiler gjelder ikke for Adobe Experience Manager Mobile. Legg til eller administrer brukere fra Experience Manager Mobile Portal.

Opprette en produktprofil

Aktuell rolle: Produktadministrator

Som produktadministrator kan du opprette produktprofiler og tilordne administratorer til profilene du oppretter.

Du kan også administrere produktprofilene som du er administrator for, og gi brukerne tilgang til produktet. For Adobe-produkter som støtter konseptet roller, kan du tilordne roller til brukere, og dette gir brukere rollebasert tilgang til dette produktet.

Tjenester
 1. Gå til Produktprofiler og klikk på Ny profil mens du administrerer et produkt.

  Veiviseren Opprett en ny profil vises.

  create-new-profile-wizard
 2. Detaljer-skjermen skriver du inn et profilnavn, et visningsnavn og en beskrivelse, og deretter klikker du på Neste.

  Du kan også velge å varsle brukere når de legges til eller fjernes fra denne profilen.

 3. Kvoter-skjermen velger du det målsatte antallet lisenser som er tildelt for denne profilen, og klikker på Neste.

  Du kan når som helst distribuere flere lisenser ved behov gjennom året. De har den samme EA-rabatten som den opprinnelige bestillingen, uansett hvor mange ekstra lisenser du distribuerer.

 4. Tjenester-skjermbildet kan du velge å aktivere eller deaktivere enkelttjenester for produktprofilen.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil.

 5. Klikk på Ferdig for å lagre den nye profilen.

Du tas tilbake til listen med produktprofiler. Listen viser nå profilen du opprettet.

Merk:

Adobe Marketing Cloud-tilbud er organisert i rettighetsgrupper som er knyttet til Marketing Cloud-spesifikke funksjoner. Når du konfigurerer produktprofiler for Marketing Cloud, kan du i stedet for å deaktivere tilgangen til tjenester (trinn 6 i fremgangsmåten ovenfor), velge en løsningsspesifikk rettighetsgruppe som gjelder for produktprofilen du oppretter.

Slette produktprofiler

 1. Når du er på siden med produktdetaljer, merker du av avmerkingsboksen til venstre for profilnavnene og klikker på Slett profiler.

 2. Klikk på Slett profiler i bekreftelsesdialogboksen.

Du tas tilbake til listen med produktprofiler.

Tilordne administratorroller for produktprofiler til andre brukere

Aktuell rolle: Produktadministrator

Produktadministratorer tilordner vanligvis administratorer for produktprofiler til en produktprofil. Disse administratorene for produktprofiler legger så til sluttbrukere eller grupper i produktprofilen.

Produktadministratorer kan legge til administratorer for produktprofiler etter oppretting av profilen.

 1. Velg en produktprofil, og gå til Administratorer.

 2. Klikk på Legg til administrator.

 3. I Legg til administrator-skjermen skriver du inn navnet eller e-posten til brukeren og velger brukeren fra rullegardinlisten som vises.

  Hvis brukeren du legger til ikke finnes i organisasjonen i Admin Console, kan du angi brukerens e-postadresse. Du blir bedt om å angi detaljer om brukeren.

 4. Klikk på Lagre.

Administratoren gis tilgang til å administrere denne profilen og mottar en e-post som informerer om de nye tillatelsene.

Merk:

 • Det å tilordne en administrator til en produktprofil gir ikke administratoren tilgang til produktet. For å få tilgang til produktet, må administratoren også legge seg til som en bruker i produktprofilen.
 • Innstillinger for gruppevarsling har ingen innvirkning på administrative e-postvarsler. Hver administrator mottar en e-post for å varsle dem om deres rolle.

Oppheve tilordning av administratorroller fra en produktprofil

 1. Mens du arbeider med en profil, klikker du på avmerkingsboksene til venstre for administratorene i listen. 

 2. Klikk på Fjern administrator.

  Dialogboksen Fjern administrator vises.

 3. Klikk på Fjern administrator.

Den oppdaterte listen over administratorer for produktprofilen vises.

Administrere kvoter for en profil

Aktuell rolle: Systemadministrator, produktadministrator

Når du har opprettet noen produktprofiler, kan du bruke verktøyet for å distribuere kvoter til å definere kvoter for å veilede administratorer om antall brukere som kan tilordnes til disse profilene. Hvis organisasjonen for eksempel har kjøpt totalt 1000 brukere for et produkt, og du har opprettet fire produktprofiler, kan du raskt velge å tildele en kvote på 250 brukere til hver produktprofil. Alternativt kan du manuelt finjustere kvoten tilordnet produktprofilene.

Merk:

Kvotefunksjonen gjelder ikke for Marketing Cloud- eller Stock-produkter, ettersom disse produktene ikke selges per bruker.

Hvis du har kjøpt bedriftsprodukter i VIP:

 • Kvoten du tildeler til en produktprofil, kan ikke overstige produktkvoten.
 • Summen av alle produktprofilkvotene for et produkt kan ikke overstige produktkvoten.
  Tenk deg for eksempel at produktkvoten er 10. Hvis en produktprofil er tildelt en kvote på 6 og en annen profil er tildelt 4, kan du ikke øke kvoten i noen av disse profilene. Du kan heller ikke øke brukerkvoten for en annen profil i produktet. Hvis du vil gjøre det, må du redusere kvoten for en av profilene, eller øke produktkvoten.
 • Du kan ikke redusere kvoten som er tildelt en profil, hvis alle lisensene i profilen allerede er tilordnet til brukere. Da må du fjerne lisenser fra noen brukere før du reduserer kvoten.

Forsiktig!

Admin Console håndhever foreløpig ikke disse kvotekravene for ETLA-kunder.

 1. Mens du jobber med en produktprofil, klikker du på Innstillinger øverst til venstre på informasjonssiden for profilen.

 2. Gå til Kvote.

  Administrere kvoter for en profil
 3. Angi antall lisenser som er tildelt produktprofilen, og klikk på Lagre.

Administrere brukere og grupper i en produktprofil

Når en produktadministrator legger deg til i en produktprofil som administrator for produktprofiler, mottar du en e-post som informerer deg om at du kan administrere Adobe-programvare.

 1. Klikk på Kom i gang i e-posten.

 2. Logg på Admin Console med påloggingsinformasjonen din. Gå gjennom velkomstskjermen og Oversikt-siden.

Nå som du har de riktige tillatelsene, kan du administrere en produktprofil ved å legge til og fjerne brukere og brukergrupper.

Legge til brukere og brukergrupper i en produktprofil

Aktuell rolle: Administrator for produktprofiler

 1. Velg en produktprofil, og gå til Brukere.

 2. Klikk på Legg til bruker.

 3. I Legg til bruker-skjermen skriver du inn navnet eller e-posten til brukeren og velger brukeren fra rullegardinlisten som vises.

  Hvis brukeren du legger til, ikke finnes i organisasjonen i Admin Console, kan du angi brukerens e-postadresse. Du blir bedt om å angi detaljer om brukeren.

 4. Klikk på Lagre.

  Merk:

  Hvis én eller flere av produktprofilene du velger, er kjøpt i henhold til VIP-lisensieringsprogrammet, og alle lisensene har blitt brukt, vises følgende melding:

  Lisenser brukt

  I slike tilfeller kan du kjøpe VIP-lisenser for de nødvendige produktene eller frigjøre lisenser fra andre brukere.

Den oppdaterte listen over brukere vises, og brukeren mottar et e-postvarsel.

Legge til flere brukere i en produktprofil

Aktuell rolle: Administrator for produktprofiler

Du kan bruke prosedyren for å legge til brukere med en CSV-fil hvis du vil legge til flere brukere i en produktprofil på én gang.

Merk:

Denne prosedyren legger til eksisterende brukere i produktprofiler. Hvis du vil legge til brukere både i organisasjonen og i produktprofiler samtidig, kan du se Legge til flere brukere.

 1. Når du oppretter eller redigerer en produktprofil, går du til Brukere.

 2. Klikk på og velg Legg til brukere med en CSV-fil.

 3. I dialogboksen Legg til brukere med en CSV-fil, kan du laste ned den gjeldende brukerlisten eller en standard CSV-mal ved å klikke på Last ned CSV-malen.

  Den nedlastede filen inneholder følgende data:

  • Identity Type (Kun Enterprise)
  • User name (bare Enterprise)
  • Domain (bare Enterprise)
  • Email (Enterprise og Teams)
  • First Name (Enterprise og Teams)
  • Last Name (Enterprise og Teams)

  Hvis du vil ha en beskrivelse av disse feltene, kan du se under CSV-filformat.

 4. Åpne CSV-filen i Excel, og rediger den slik at den kun inneholder radene til brukerne som du vil legge til i denne profilen.

 5. I dialogboksen Legg til brukere med en CSV-fil, kan du enten dra og slippe filen eller klikke på Velg en fil og velge filen på datamaskinen.

 6. Klikk på Last opp.

Når massehandlingen er fullført, mottar du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen under Produktprofil > Resultater for massehandlinger.

For tips om feilsøking for masseopplasting til Admin Console, kan du se Feilsøke masseopplasting av brukere.

Fjerne brukere og brukergrupper fra en produktprofil

 1. Velg en produktprofil, og gå til Brukere.

 2. Merk av i avmerkingsboksene til venstre for brukernavnene, og klikk på Fjern brukere.

 3. Klikk på Fjern brukere i bekreftelsesdialogboksen.

Fjerne flere brukere fra en produktprofil

Aktuell rolle: Administrator for produktprofiler

Du kan bruke prosedyren Fjern flere brukere samtidig for å fjerne flere brukere fra en produktprofil på én gang. Hvis du for eksempel vil flytte flere brukere fra én profil til en annen, kan du fjerne dem fra den ene profilen og deretter legge dem til i den andre.

 1. Når du oppretter eller redigerer en produktprofil, går du til Brukere.

 2. Klikk på og velg Opphev tilordning for brukere med en CSV-fil.

 3. I dialogboksen Opphev tilordning for brukere med en CSV-fil, kan du laste ned den gjeldende brukerlisten eller en standard CSV-mal ved å klikke på Last ned CSV-malen.

  Den nedlastede filen inneholder følgende felt:

  • Identity Type (Kun Enterprise)
  • User name (bare Enterprise)
  • Domain (bare Enterprise)
  • Email (Enterprise og Teams)
  • First Name (Enterprise og Teams)
  • Last Name (Enterprise og Teams)

  Hvis du vil ha en beskrivelse av disse feltene, kan du se under CSV-filformat.

 4. Åpne CSV-filen i Excel, og rediger den slik at den kun inneholder radene til brukerne du vil fjerne fra denne profilen.

 5. I dialogboksen Opphev tilordning for brukere med en CSV-fil, kan du enten dra og slippe filen eller klikke på Velg en fil og velge filen på datamaskinen.

 6. Klikk på Last opp.

Når massehandlingen er fullført, mottar du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen under Produktprofil > Resultater for massehandlinger.

Eksportere profilbrukere

Aktuell rolle: Administrator for produktprofiler

Som systemadministrator kan du laste ned data for brukerne av en profil. Deretter kan du bruke denne filen for å legge til flere brukere i en annen produktprofil i organisasjonen.

CSV-filen du laster ned, inneholder dataene definert i avsnittet CSV-filformat ovenfor.

 1. Mens du jobber med en produktprofil, går du til Brukere.

 2. Klikk på  og velg Eksporter brukerliste til en CSV-fil.

 3. Velg en mappeplassering, og klikk på OK.

Resultater for massehandlinger

Når du utfører en massehandling, som for eksempel å legge til eller fjerne flere brukere i en produktprofil samtidig, mottar du en e-post når handlingen er fullført. I tillegg kan du se detaljer for massehandlingen på siden Resultater for massehandlinger.

 1. Fra produktprofilen kan du gå til Brukere og klikke på  øverst til høyre.

 2. I rullegardinlisten velger du Resultater for massehandlinger.

 3. Klikk på et operasjonsnavn i listen for å se detaljene om en massehandling.

 4. På detaljer-siden klikker du på Last ned resultater for å laste ned en CSV-fil med en detaljert rapport for massehandlingen.

Viktig: Siden med resultater viser rapporter som er opptil 90 dager gamle. Rapporter som er eldre enn 90 dager, fjernes automatisk. Systemadministratoren trenger ikke å foreta seg noe.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet