Informacje o konfigurowaniu konta zespołowego Adobe i zarządzaniu nim, dodawaniu lub zmianie członków zespołu i administratorów, kupowaniu dodatkowych licencji, zmianie nazwy zespołu, wdrażaniu aplikacji za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager itd.

Zanim rozpoczniesz: Którą wersję serwisu Admin Console widzisz?

icon

Nie próżnujemy!

Intensywnie pracujemy nad udoskonaleniem interfejsu użytkownika. W związku z tym przechodzimy teraz na nową wersję serwisu Admin Console. Sprawdź, którą wersję konsoli widzisz — pozwoli to skierować Cię do odpowiedniej zawartości.


 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console.

 2. Aby otworzyć odpowiednie instrukcje, kliknij poniżej ilustrację odpowiadającą wyświetlanej u Ciebie stronie.

  Admin Console dla zespołów i uczestników programu VIP
  Admin Console dla zespołów i uczestników programu VIP
  Adobe Admin Console
  Adobe Admin Console

Zakup subskrypcji dla zespołów

Ten artykuł zawiera wszystkie informacje niezbędne do szybkiego i łatwego skonfigurowania kont dla członków zespołu. Omówiono tu nabywanie planu subskrypcyjnego, zapraszanie użytkowników, przypisywanie licencji, dodawanie administratorów i inne kwestie.

Możesz dołączyć od programu VIP za pośrednictwem sprzedawcy albo nabyć produkt dla zespołów w serwisie adobe.com.

Uwaga:

Konto związane z identyfikatorem Adobe ID użytym do zakupu subskrypcji dla zespołów otrzymuje status głównego administratora. Tylko główni administratorzy mogą uaktualniać dane karty kredytowej i informacje rozliczeniowe oraz drukować faktury. Można również dodać kolejnych administratorów, którzy będą zarządzać zespołem.

Powiadomienia dotyczące rozliczeń i płatności są wysyłane pocztą elektroniczną do wszystkich administratorów.

Uwaga:

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów zespołu. Jeśli jesteś członkiem zespołu lub użytkownikiem końcowym, przeczytaj artykuł Subskrypcja zespołowa Adobe dla użytkowników końcowych.

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie licencjami Adobe w ramach programu Value Incentive Plan. 3 minuty.

Dostęp do serwisu Admin Console

Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem kontem przeprowadza się za pomocą serwisu Admin Console. Przypisz użytkowników i zaproś ich do zespołu za pomocą serwisu Admin Console, aby umożliwić im korzystanie z aplikacji i usług Adobe.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console.

 2. Aby posortować licencje według nazwy, produktu lub stanu, wybierz odpowiednią kolumnę w wierszu nagłówka.

  Serwis Adobe Admin Console jest przystosowany do pracy z następującymi przeglądarkami:

  •   Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 lub nowsze wersje

  •   Windows 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 lub nowsze wersje

  •   Windows 7: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 lub nowsze wersje

Przypisywanie licencji użytkownikom

Gdy przystąpisz do przypisywania licencji poszczególnym użytkownikom, Adobe wyśle do nich zaproszenia. Po zaakceptowaniu zaproszenia przez użytkownika Adobe przypisze mu licencję. Zaproszenie użytkowników jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieją nieprzypisane licencje.

Przypisywanie licencji jednemu użytkownikowi

 1. Kliknij pozycję Nieprzypisane licencje w okienku nawigacyjnym po lewej stronie.

  Nieprzypisane licencje
 2. Kliknij opcję Przypisz użytkownika w kolumnie Nazwa. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przypisz użytkownika.

 3. Wprowadź adres e-mail użytkownika i kliknij przycisk Przypisz użytkownika. Przed wysłaniem zaproszenia można również opcjonalnie podać imię i nazwisko użytkownika oraz spersonalizowaną wiadomość. Podczas przypisywania użytkownika do stanowiska należy wprowadzić adres e-mail bezpośrednio. Jeśli kopiujesz i wklejasz adresy e-mail, użyj klawiszy Ctrl+V zamiast klikać prawym przyciskiem myszy i wybierać polecenie Wklej z menu kontekstowego.

  Adobe wyśle do tego użytkownika wiadomość e-mail z zaproszeniem. Gdy użytkownik przyjmie zaproszenie, Adobe przypisze mu licencję.

  Uwaga:

  Administratorzy zespołów nie otrzymują domyślnie przypisanych licencji. Jeśli chcesz korzystać z aplikacji i usług Adobe, przypisz sobie licencję.

Przypisywanie licencji wielu użytkownikom

 1. Kliknij pozycję Przypisz użytkowników w górnym pasku narzędziowym.

  Przypisz użytkowników
 2. Podaj adresy e-mail użytkowników. Adresy te można również wkleić, należy jednak użyć w tym celu klawiszy CTRL/Command +V, a nie polecenia Wklej z menu kontekstowego.

  Można również przesłać adresy e-mail w pliku CSV, rozdzielając je przecinkami lub tabulatorami.

  Przypisz użytkowników

  Uwaga:

  Jeśli przesyłasz plik CSV, to powinien on zawierać tylko adresy e-mail.

  Plik CSV
 3. Kliknij opcję Przypisz użytkowników.

  Adobe wyśle do tego użytkownika wiadomość e-mail z zaproszeniem. Gdy użytkownik przyjmie zaproszenie, Adobe przypisze mu licencję.

Zwróć uwagę na to, aby zaproszenia nie były blokowane przez filtry niepożądanej poczty (spamu)

Jeśli użytkownik nie otrzymał zaproszenia, to możliwe, że zostało ono przechwycone przez taki filtr. Aby zdiagnozować ten problem, wyślij zaproszenie do siebie. Pozwoli to sprawdzić, czy wiadomości e-mail docierają do odbiorcy. Jeśli wiadomość nie dotrze, dodaj adres @adobe.com do białej listy.

Jeśli problem będzie się utrzymywać, skontaktuj się telefonicznie z działem pomocy technicznej Adobe. Informacje umożliwiające rozpoczęcie tej procedury podano na stronie Skontaktuj się z nami.

Co się dzieje, gdy zaproszony użytkownik ma już aktywne konto w usłudze Creative Cloud?

Jeśli użytkownik ma już konto Adobe ID powiązane z indywidualną subskrypcją Creative Cloud, eLearning lub Document Cloud (np. z planem Wszystkie aplikacje lub Pojedyncza aplikacja), może przyjąć zaproszenie i dołączyć do zespołu, posługując się własnym identyfikatorem Adobe ID. Klienci mogą zachować subskrypcję indywidualną (niepołączoną z subskrypcją zespołową) lub anulować ją.

4_1-CCI_2_CCT

Ponowne wysyłanie zaproszenia

Jeśli użytkownik nie przyjął zaproszenia do zespołu, można anulować to zaproszenie i ponownie je wysłać. Status zaproszenia jest widoczny na karcie Oczekujący użytkownicy.

 1. Kliknij opcję Oczekujący użytkownicy w panelu nawigacyjnym po lewej stronie, aby otworzyć kartę Oczekujący użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę X i wybierz opcję Usuń użytkownika.

  6-8-removeUser-1

  Oczekujące zaproszenie zostanie wycofane, a związana z nim licencja zmieni status na brak przypisania do użytkownika. Nieprzypisana licencja zostanie przeniesiona do karty Nieprzypisane licencje. Liczba nieprzypisanych licencji wzrośnie o 1.

 3. Zaproś użytkownika ponownie, wykonując czynności opisane w sekcji Przypisywanie licencji jednemu użytkownikowi.

Eksportowanie danych użytkowników do pliku CSV

Kliknij opcję Eksportuj CSV w górnym pasku narzędziowym, aby pobrać plik CSV. Otwórz go, aby wyświetlić listę użytkowników.

Otwieranie pliku CSV w językach wielobajtowych w systemie macOS

W przypadku języków wielobajtowych (chiński, japoński, koreański) na komputerach z systemem Mac OS wykonaj następujące czynności, aby otworzyć pobrany plik CSV:

 1. Uruchom program Microsoft Excel i utwórz nowy skoroszyt.

 2. Wybierz polecenie Plik > Importuj. W oknie dialogowym Importuj wybierz opcję Plik tekstowy, a następnie kliknij przycisk Importuj.

 3. W oknie dialogowym Wybierz plik wskaż zapisany plik CSV i kliknij przycisk Pobierz dane.

 4. W oknie dialogowym Kreator importu tekstu wybierz opcję Rozdzielany, zaznacz odpowiedni język wielobajtowy i kliknij przycisk Dalej.

  Kreator importu tekstu
 5. Na kolejnym ekranie zaznacz pole wyboru Przecinek w sekcji Ograniczniki. Usuń zaznaczenia ze wszystkich innych pól wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na następnym ekranie kliknij przycisk Zakończ. Na ostatnim ekranie Importowanie danych kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie użytkownika

 1. Wybierz odpowiednią kategorię w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

 2. W polu wyszukiwania na górnym pasku narzędzi wprowadź nazwę użytkownika. W prawym okienku zostaną wyświetlone pasujące wyniki.

Usuwanie użytkownika

Użytkowników można usuwać z zespołu. Licencja przydzielona takiemu użytkownikowi stanie się po jego usunięciu dostępna do przypisania innej osobie.

 1. Wybierz odpowiednią kategorię w panelu nawigacyjnym po lewej stronie i kliknij ikonę X, aby usunąć użytkownika.

  Usuwanie użytkowników
 2. Kliknij opcję Usuń użytkownika.

  Licencja jest teraz nieprzypisana. Nieprzypisana licencja zostanie przeniesiona do karty Nieprzypisane licencje. Liczba nieprzypisanych licencji wzrośnie o 1.

  Uwaga:

  Prawa dostępu wszystkich użytkowników do przestrzeni dyskowej w chmurze reguluje „Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym” (EULA). Po usunięciu użytkownika z zespołu administrator i inni pracownicy mają dostęp tylko do tych plików, które zostały im uprzednio udostępnione przez usuniętego użytkownika. Natomiast nie będzie możliwy dostęp do wszelkich plików, które nie zostały udostępnione.

Zmiana przypisania licencji

Już przypisaną licencję można przenieść na innego użytkownika; można również przypisać użytkownika do innego komputera. Jest to proces dwuetapowy:

 1. Usuń istniejącego użytkownika.
 2. Przypisz licencję innemu użytkownikowi.

Zakup dodatkowych licencji

Jeśli subskrypcja zespołowa została nabyta w serwisie Adobe.com, w dowolnej chwili można dokupić dodatkowe licencje. Opłata za nie zostanie rozliczona w następnym cyklu.

Również w przypadku zakupu za pośrednictwem sprzedawcy-resellera można w dowolnej chwili dodać licencje. W takiej sytuacji trzeba jednak w ciągu 30 dni od daty rocznicy rozliczeń złożyć u sprzedawcy zamówienie, aby sfinalizować transakcję. W przeciwnym razie funkcja dodawania licencji zostanie zablokowana, a nieopłacone licencje zostaną zdezaktywowane. Wszystkie dodatkowe licencje tracą ważność w tym samym dniu, w którym przypada data rocznicy oryginalnej umowy.

Jeśli nie znasz swojego sprzedawcy VIP, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Aby kupić dodatkowe licencje, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Dodaj licencje w górnym pasku narzędziowym.

  Dodaj licencje
 2. Wybierz liczbę licencji.

 3. Kliknij opcję Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie licencji

Zobowiązanie licencyjne zawiera się na rok lub na okres pozostały do końca daty rocznej umowy. Dlatego konieczne jest utrzymywanie zamówionej liczby licencji do upływu tej daty. Jeśli subskrypcja zespołowa została zakupiona bezpośrednio w serwisie Adobe.com, to licencje można usuwać, ale obowiązuje wtedy opłata za anulowanie. Szczegółowe informacje można uzyskać od działu obsługi klienta.

Uwaga:

Jeśli subskrypcja zespołowa została zakupiona od sprzedawcy, to po upływie 14 dni od daty zakupu nie można już anulować transakcji, dokonać zwrotu ani usunąć licencji.

Dodawanie administratorów

 1. Kliknij pozycję Administratorzy w okienku nawigacyjnym po lewej stronie.

 2. Kliknij odsyłacz Dodaj więcej na dole tabeli.

  Dodawanie administratorów
 3. Podaj adres e-mail oraz imię/nazwisko użytkownika.

 4. Kliknij opcję Dodaj administratora.

  Status zmienia się na „oczekujący”, a do użytkownika zostaje wysłane zaproszenie. Aby cały proces mógł zostać zakończony, użytkownik musi przyjąć to zaproszenie.

Zmiana administratora głównego

Aby zmienić właściciela konta zespołowego, obecny administrator główny musi przenieść swoje uprawnienia na administratora dodatkowego tego konta. Opcja zmiany administratora głównego jest widoczna w serwisie Admin Console tylko wtedy, gdy zalogowany użytkownik jest obecnym administratorem głównym konta. Jeśli administrator główny nie jest dostępny i nie może dokonać tej zmiany, administrator dodatkowy musi zwrócić się do działu obsługi klienta i poprosić o pomoc w jej wprowadzeniu.

Aby promować innego administratora do roli administratora głównego, należy wysłać z serwisu Admin Console zaproszenie do obecnego administratora dodatkowego. Zaproszony administrator musi przyjąć zaproszenie i zaakceptować warunki. Zaproszony administrator musi ponadto podać metodę płatności korzystać z takich samych ustawień kraju, co obecny administrator główny.

Wysyłanie zaproszenia do roli administratora głównego

Jako administrator główny wykonaj następujące czynności, aby wysłać zaproszenie do innego administratora:

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console.

 2. Przejdź do zakładki Administratorzy.

 3. Kliknij opcję Zmień.

  Kliknij opcję Zmień obok administratora głównego

  Uwaga:

  Jeśli przy Twoim nazwisku nie jest widoczna opcja Zmień, musisz dodać administratora dla zespołu lub skontaktować się z działem obsługi klienta.

 4. W oknie dialogowym Zmień administratora głównego wybierz nazwisko administratora z listy.

  Zmiana administratora głównego
 5. Kliknij opcję Zmień.

Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlony komunikat z jej potwierdzeniem. Twój status w serwisie Admin Console zmieni się na Oczekiwanie na usunięcie administratora głównego, natomiast status zaproszonego administratora zmieni się na Zaproszenie do roli administratora głównego.

Oczekiwanie na usunięcie administratora głównego

Uwaga:

Na tym etapie administrator główny może wycofać zaproszenie.

Przyjmowanie zaproszenia

Jako dodatkowy administrator wykonaj następujące czynności po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem:

 1. Kliknij odsyłacz w wiadomości e-mail, aby przyjąć zaproszenie.

 2. Zaloguj się do serwisu Admin Console.

 3. Zapoznaj się z warunkami, a następnie kliknij opcję Przyjmij zaproszenie.

 4. Dodaj informacje dotyczące płatności, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

  Uwaga:

  Możesz również zaktualizować dane rozliczeniowe z poziomu swojego konta Adobe ID w Internecie.

Po pomyślnym wykonaniu tych czynności pojawi się komunikat potwierdzający, że jesteś teraz administratorem głównym zespołu. Poprzedni administrator główny stanie się administratorem dodatkowym. Jako nowy administrator główny możesz teraz usunąć poprzedniego administratora głównego.

Komunikat o pomyślnym wykonaniu operacji

Usuwanie poprzedniego administratora głównego

Jako nowy administrator główny możesz w razie potrzeby wykonać następujące czynności, aby usunąć poprzedniego administratora głównego. 

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console.

 2. Kliknij symbol X przed nazwiskiem poprzedniego administratora głównego.

 3. Kliknij opcję Usuń w wyskakującym oknie Usuń administratora z tego zespołu.

Wycofywanie oczekującego zaproszenia do roli administratora głównego

Zaproszenie do roli administratora głównego, które zostało wysłane do innego administratora, można wycofać. Zaproszenie takie musi jednak nadal mieć status oczekujący.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console.

 2. Kliknij symbol X przed nazwiskiem administratora o statusie „Zaproszenie do roli administratora głównego”.

 3. W wyświetlonym okienku kliknij opcję Wycofaj zaproszenie.

  Wybierz opcję Wycofaj
 4. Kliknij opcję Wycofaj.

Zmiana nazwy zespołu

Główny lub dodatkowy administrator konta zespołowego może zmieniać nazwę swojego zespołu.

 1. Zaloguj się w serwisie www.adobe.com/pl i kliknij opcję Zarządzanie kontem.

 2. W sekcji Plany i produkty kliknij przycisk Zarządzaj planem obok odpowiedniego planu zespołowego.

 3. Aby zmienić nazwę zespołu, kliknij opcję Edytuj. Wprowadź nową nazwę, a następnie zapisz zmiany.

  Zmiana nazwy zespołu

Wdrażanie aplikacji za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager

Narzędzie Adobe Creative Cloud Packager ułatwia tworzenie pakietów zawierających produkty i aktualizacje, które można wdrażać na wszystkich urządzeniach w ramach zespołu.

W panelu Wdrażanie można pobrać narzędzie Creative Cloud Packager oraz uzyskać dostęp do dokumentacji.

Narzędzia wdrażania

Zarządzanie kontem i planem

Jeśli masz pytania dotyczące konta, płatności, faktur i planu subskrypcyjnego, skorzystaj z następujących zasobów:

Konto

Płatności i faktury

Plany i konto

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online