Podręcznik użytkownika Anuluj

Adobe Creative Cloud dla sektora edukacji | Przewodnik wdrożeniowy

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   10. Kivuto — często zadawane pytania
   11. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
    6. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Ten podręcznik przedstawia szczegółowe procedury, za pomocą których administratorzy działów informatycznych oraz inni pracownicy szkół i uczelni mogą wdrażać licencje imienne na plany Adobe Express dla sektora edukacji, Wszystkie aplikacje Creative Cloud oraz inne aplikacje Adobe, przeznaczone dla uczniów, studentów i nauczycieli.

Firma Adobe oferuje najlepsze na świecie narzędzia kreatywne dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich — od aplikacji Creative Cloud stanowiących standard branżowy po nową, bezpłatną ofertę Adobe Express. 

Adobe Express dla sektora edukacji to plan przeznaczony dla nauczycieli i uczniów na różnych poziomach nauczania i w różnych obszarach treści. Ta oferta nosiła poprzednio nazwę Adobe Spark dla sektora edukacji. Plan Adobe Express dla sektora edukacji jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych i oferuje rozbudowany zbiór aplikacji przeglądarkowych i mobilnych, które pobudzają kreatywność użytkowników i rozwijają ich umiejętności komunikacyjne. W planie tym do istniejących aplikacji Adobe Spark Video i Adobe Spark Page z funkcjami premium dodano również programy Adobe Photoshop Express oraz Adobe Premiere Rush, a także mechanizmy bezpieczeństwa związane z treścią i funkcje ochrony prywatności zaprojektowane specjalnie z myślą o szkołach.

Informacje o ofercie Adobe Express podano w artykule Często zadawane pytania.

Uwaga:

Program Adobe Express dla sektora edukacji jest bezpłatny tylko jako samodzielna oferta dla szkół, która obejmuje 2 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na licencję. Użytkownicy z uczelni wyższych mogą uzyskać dostęp do oferty Adobe Express, kupując plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud. Więcej informacji.

1. Rozpoczynanie pracy

W celu przypisywania i przygotowywania licencji na produkty Adobe przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli administrator korzysta z serwisu Admin Console. Jeśli szkoła lub instytucja nią zarządzająca nabyła już licencje Creative Cloud, to ma przydzieloną instancję serwisu Admin Console. Natomiast jeśli szkoła nie korzystała dotąd z rozwiązań Adobe, ale chce udostępnić swoim uczniom i nauczycielom bezpłatne licencje Adobe Express, może poprosić o przydzielenie instancji Admin Console, dzwoniąc na numer +1-800-685-3638 lub kontaktując się z preferowanym przez siebie lokalnym dystrybutorem rozwiązań. Osoba, która zwróci się telefonicznie z prośbą o instancję Admin Console, zostanie pierwszym administratorem systemu nowej organizacji utworzonej w systemie Adobe Admin Console.

Gdy organizacja uzyska już dostęp do własnej instancji serwisu Admin Console, produkt Adobe Express dla sektora edukacji będzie znajdować się na stronie Produkty. Wykonaj poniższe czynności, aby aktywować dostęp uczniów i nauczycieli do tego produktu:

Uwaga:

Oferta Adobe Express dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz oferta dostępu urządzeń współużytkowanych dla szkół wyższych są zasadniczo równoważne, z tym że ta druga nie obejmuje uprawnienia do aplikacji Adobe Express. Jeśli organizacja korzysta z obu ofert, to firma Adobe zaleca nabycie produktu Adobe Express dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamiast dostępu urządzeń współużytkowanych.

 1. Otwórz kartę Produkty w serwisie Adobe Admin Console.

  Na stronie Produkty obok nabytych przez organizację licencji Creative Cloud będzie widoczna oferta Adobe Express dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kliknij opcję Rozpocznij.

 2. Na ekranie Potwierdź typ organizacji wybierz kategorię, która najlepiej opisuje Twoją organizację.

 3. Jeśli wybierzesz pozycję Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe, zaakceptuj warunki oferty.

  Uwaga:

  Do skorzystania z bezpłatnej oferty Adobe Express kwalifikują się tylko lokalne instytucje edukacyjne (LEA). Sprawdź uprawnienia swojej organizacji.

  Potwierdzanie typu organizacji

 4. Kliknij opcję Potwierdź i kontynuuj.

  Na stronie Produkty będzie widoczna karta Adobe Express dla szkół. Można teraz rozpocząć wdrażanie tego produktu u użytkowników.

 1. Określ administratora domeny w swojej szkole/okręgu.

  Szkoła (lub instytucja zarządzająca szkołami) jest właścicielem licencji imiennych Adobe Express lub Wszystkie aplikacje Creative Cloud przydzielanych uczniom, dlatego też takie licencje trzeba wdrażać na podstawie identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID. W ramach konfiguracji tych identyfikatorów szkoła musi wykazać, że jest właścicielem konfigurowanej domeny, odpowiednio modyfikując rekordy DNS. Jeśli nie masz dostępu do takiej konfiguracji, poproś administratorów domeny o wykonanie jej w Twoim imieniu.

 2. Zaplanuj system identyfikatorów dla swojej instytucji. Skorzystaj z następującego przewodnika, aby zdecydować, czy chcesz skonfigurować konta typu Enterprise ID czy Federated ID:

  Enterprise ID

  Konta Enterprise ID są własnością instytucji i są przez nie zarządzane Użytkownicy końcowi logują się, podając ustawione przez siebie hasła.

  Federated ID

  Konta Federated ID umożliwiają użytkownikom logowanie się z użyciem systemu SSO (pojedynczego logowania) skonfigurowanego w instytucji. Aby się zalogować, użytkownik końcowy podaje te same dane konta, których używa przy logowaniu do innych aplikacji i usług. Może to być na przykład konto Google lub konto Active Directory File System (ADFS).

  Uwaga:

  W przypadku kont użytkowników szkolnych (ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) nie można używać identyfikatorów Adobe ID. Wynika to z konieczności ochrony danych osób niepełnoletnich przez zapewnienie, że właścicielami danych są szkoły i instytucje nimi zarządzające, a firma Adobe jest tylko podmiotem przetwarzającym dane.

 3. Jeśli chcesz skonfigurować pojedyncze logowanie (SSO), określ administratora identyfikatorów (danych logowania) dostarczanych przez szkołę.

  Jeśli uczniowie mają już identyfikatory Google Workspace dla sektora edukacji i szkoła chce je wykorzystać jako metodę logowania do aplikacji Adobe, należy użyć kont Federated ID i skonfigurować logowanie SSO. Jeśli nie chcesz konfigurować logowania SSO, użyj identyfikatorów Enterprise ID.W przypadku identyfikatorów Enterprise ID uczniowie będą musieli ustawić hasło Adobe.

System Adobe Admin Console obsługuje integrację międzychmurową z systemami Google Federation ID oraz Azure Active Directory, umożliwiając wdrożenie prostej procedury uwierzytelniania według następującego schematu:

 • Przypisywanie domeny
 • Konfiguracja logowania SSO
 • Automatyczne zarządzanie użytkownikami

Integracja z Azure AD umożliwia nawet synchronizowanie grup użytkowników.

Po wykonaniu czynności przygotowujących do wdrożenia planu Adobe Express dla sektora edukacji można przystąpić do konfigurowania systemu identyfikatorów na potrzeby zarządzania użytkownikami, a także logowania SSO (jeśli jest to pożądane).

W przypadku użytkowników poniżej 18 roku życia administrator musi zatwierdzić aplikacje Adobe w konsoli administracyjnej Google. Więcej informacji.

2. Konfigurowanie identyfikatorów

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console, przejdź do sekcji Ustawienia > Identyfikatory i kliknij opcję Utwórz katalog.

  Tworzenie katalogu

 2. Wprowadź nazwę katalogu i wybierz typ identyfikatorów.

  Wybierz pozycję Enterprise ID i kliknij opcję Utwórz katalog, lub wybierz pozycję Federated ID i kliknij opcję Dalej.

 3. (Tylko Federated ID)

  Na ekranie Kto jest dostawcą usługi IdP wykonaj jedną z następujących czynności:

  Usługa IdP

  Aby korzystać z uwierzytelniania na podstawie identyfikatorów Federated ID, potrzebna jest usługa IdP (dostawca tożsamości) zgodna z protokołem SAML2.

3. Testowanie konfiguracji

Aby przetestować konfigurację, można dodać nowe konto użytkownika i zalogować się za jego pomocą. Możesz wybrać w tym celu istniejący adres e-mail, do którego masz dostęp, lub utworzyć nowy na potrzeby testu.

Aby dodać użytkownika, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy Użytkownicy i kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 2. Podaj adres e-mail użytkownika. Zalecana wartość pola Typ identyfikatora jest wypełniana automatycznie.

  Uwaga:

  Użyj adresu e-mail należącego do jednej z przypisanych domen. Nie należy zmieniać typu identyfikatora na Adobe ID.

 3. Podaj dane użytkownika w polach Imię i Nazwisko.

  W przypadku użytkownika z kontem Enterprise ID wybierz odpowiednią wartość opcji Kraj. W przypadku użytkownika z kontem Federated ID wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa użytkownika SSO i wybierz wartość opcji Kraj.

  Uwaga:

  Imię i Nazwisko to pola obowiązkowe, chociaż błędnie opisano je jako opcjonalne.

 4. Wybierz produkty lub grupy użytkowników, do których chcesz przypisać użytkownika. Zostanie wyświetlona lista produktów odpowiadająca planowi zakupowemu instytucji.

  Więcej informacji: Zarządzanie produktami i profilami produktowymi.

  Przypisywanie produktów użytkownikom

  Po prawidłowym utworzeniu konta użytkownika i przypisaniu mu produktu otrzymasz wiadomość na powiązany z tym kontem adres e-mail. Wykonaj instrukcje podane w tej wiadomości.

Aby zalogować się za pomocą utworzonego konta użytkownika, otwórz stronę Adobe Express i kliknij opcje Zaloguj się > Zaloguj się z konta szkolnego. Następnie zaloguj się, podając adres e-mail i hasło.

Zaloguj się z konta szkolnego

Uwaga:

Jeśli z danym adresem e-mail jest powiązany zarówno osobisty identyfikator Adobe ID (identyfikator tworzony samodzielnie przez użytkownika końcowego), jak i identyfikator przydzielony przez szkołę (Enterprise ID lub Federated ID utworzone w serwisie Adobe Admin Console), zostanie wyświetlony ekran wyboru konta. Aby zalogować się przy użyciu nowego konta dla przedsiębiorstw, wybierz Enterprise ID.

Jeśli używasz identyfikatorów Federated ID, nastąpi przekierowanie do ekranu logowania usługi IdP (na przykład Google). Wprowadź adres e-mail użytkownika, kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Logowanie

Aby umożliwić jednokrotne logowanie do programu Adobe Express użytkownikom planów dla sektora edukacji lub przedsiębiorstw, należy użyć następującego formatu adresu URLhttps://new.express.adobe.com/a/example.org
Frazę example.org należy zastąpić domeną zarezerwowaną w katalogu federacyjnym w serwisie Admin Console.
Jeśli w katalogu federacyjnym przypisano wiele domen, można użyć dowolnej z nich. Jeśli masz wiele katalogów, musisz utworzyć w każdym z nich powiązanie, korzystając z jednej z domen należących do tego katalogu.

Wymagania wstępne

 • W systemie Adobe Admin Console musi istnieć katalog ze skonfigurowaną federacją
 • Licencja Adobe Express lub Creative Cloud musi być przypisana użytkownikom

Więcej informacji

4. Zarządzanie użytkownikami

profile produktowe umożliwiają włączanie wszystkich lub wybranych usług Adobe dostępnych w nabytym przez szkołę planie. Pozwala to dostosować ustawienia powiązane z danym produktem i planem.

Aby użytkownik mógł korzystać z produktu lub usługi, trzeba go dodać do odpowiedniego profilu produktowego. Do profilu produktowego można przydzielać licencje, przypisując go do zakupionego planu. Użytkownik może należeć do wielu profilów produktowych, z których każdy udziela mu różnych licencji. Profile produktowe przypisane do konkretnego użytkownika i określone licencje przyznane w każdym z tych profilów określają, do których produktów Adobe dany użytkownik może uzyskać dostęp. Więcej informacji: Zarządzanie profilami produktowymi.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Produkty.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich planów produktowych Adobe, którymi administrujesz.

 2. Wybierz odpowiedni plan produktowy i kliknij opcję Nowy profil.

  Zostanie wyświetlony kreator Utwórz nowy profil.

 3. Wprowadź nazwę profilu, nazwę wyświetlaną i opis.

  Aby użytkownicy byli automatycznie powiadamiani pocztą elektroniczną o dodaniu ich lub usunięciu z tego profilu, włącz opcję Powiadomienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na ekranie Usługi można włączyć lub wyłączyć poszczególne usługi w ramach tego profilu produktowego.

 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nowy profil.

Adobe zaleca tworzenie grup użytkowników jako mechanizmu zapewniania dostępu do produktów i usług. Można utworzyć jedną grupę i dodać do niej wszystkich użytkowników lub utworzyć oddzielne grupy dla poszczególnych wydziałów, programów lub ról — np. uczeń, nauczyciel, pracownik.

Utworzenie wielu grup użytkowników jest przydatne w następujących sytuacjach:

 • Jeśli szkoła zamierza udostępniać różne produkty różnym grupom użytkowników, na przykład jeśli plan „Creative Cloud Wszystkie aplikacje” ma być dostępny tylko dla uczniów szkół średnich, a plan Adobe Express — dla wszystkich uczniów.
 • Jeśli chcesz przyznać innym użytkownikom ograniczone uprawnienia administracyjne. Na przykład kierownik wydziału może mieć możliwość dodawania lub usuwania użytkowników ze swojego wydziału bez konieczności proszenia o to centralnego działu informatycznego.

Aby utworzyć grupę użytkowników, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy Grupy użytkowników i kliknij opcję Nowa grupa użytkowników.

 2. Wprowadź nazwę i opis tworzonej grupy użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Opis nie odgrywa żadnej roli w konfiguracji i służy wyłącznie celom informacyjnym.

 3. Można również skonfigurować konto administratora danej grupy użytkowników, zwanego Administratorem grupy użytkowników. Aby to zrobić, kliknij nazwę grupy. Przejdź do karty Administratorzy i kliknij opcję Dodaj administratora.

 4. Podaj adres e-mail administratora. Można szukać istniejących użytkowników lub dodawać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.

  Następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Dodawanie administratora

 5. Aby zarządzać uprawnieniami przyznawanymi użytkownikom, przypisz odpowiednie profile produktowe do grupy użytkowników. Kliknij nazwę grupy, przejdź do karty Przypisane profile produktowe, a następnie kliknij opcję Przypisz profile produktowe.

  Przypisywanie profili produktowych

 6. Dodaj wybrane profile produktowe do grupy użytkowników i kliknij opcję Zapisz.

  Przypisywanie profili produktowych

Grupa użytkowników jest teraz gotowa i można zacząć dodawać do niej użytkowników.

Jeśli użytkownikom przypisano rolę administracyjną albo profil produktowy, to zostanie do nich wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem. Użytkownicy muszą kliknąć odsyłacz, aby uzupełnić swój profil, jeśli powiadomienie zawiera taki monit.

Aby dodać wielu użytkowników do organizacji i jednocześnie przypisać ich do profilów produktowych, prześlij dane wszystkich użytkowników w postaci listy w formacie CSV (wartości rozdzielanych przecinkami). W ten sposób można zaimportować do 5000 użytkowników naraz. 

Jeśli chcesz zautomatyzować proces zarządzania użytkownikami, możesz skorzystać z narzędzia User Sync. Ta metoda wymaga zainstalowania w sieci korporacyjnej dodatkowego oprogramowania, które pozwoli synchronizować użytkowników między katalogiem kont korporacji a systemami Adobe. Jest to jednak metoda rekomendowana przez Adobe w przypadku dużych organizacji, mających odpowiednie zasoby informatyczne.Więcej informacji podano w artykule Konfigurowanie narzędzia Synchronizacja użytkowników. Można również skorzystać z samoobsługowego kursu poświęconego automatyzacji obsługi użytkowników, dostępnego za pośrednictwem bezpłatnego konta Adobe Captivate Prime.

Aby zbiorczo dodawać użytkowników za pośrednictwem serwisu Admin Console, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy i kliknij opcję Dodaj użytkownika (CSV).

 2. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Standardowy szablon.

 3. Otwórz pobrany szablon CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych (na przykład w programie Microsoft Excel) i wklej do niego użytkowników zgodnie z poniższą ilustracją.

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

  W przypadku identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID, kolumny od A do G są obowiązkowe. 

  Jeśli stosujesz grupy użytkowników jako mechanizm zarządzania dostępem do produktów, przypisz użytkowników do odpowiednich grup, używając kolumn K i L. W tym przypadku możesz pozostawić pozostałe komórki puste.

  Uwaga:

  Ta funkcja nie obsługuje nazw kont użytkowników zawierających znaki specjalne, takie jak przecinek (,) i średnik (;).

 4. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Dodaj użytkowników (CSV) i kliknij przycisk Prześlij.

  Uwaga:

  Można przesłać plik CSV o rozmiarze do 10 MB.

Gdy procedura przypisywania profili produktowych lub uprawnień administracyjnych zostanie pomyślnie zakończona, użytkownicy otrzymają powitalną wiadomość e-mail.

Powitalna wiadomość e-mail

Użytkownicy mogą kliknąć odsyłacz Rozpocznij w tej wiadomości e-mail, zalogować się i rozpocząć korzystanie z przydzielonych im usług.

Aby zalogować się do produktu Adobe Express za pomocą konta Federated ID opartego na usłudze Google, użytkownik może otworzyć stronę Adobe Express i kliknąć opcje Zaloguj się > Użyj konta Google. Następnie należy się zalogować, podając adres e-mail i hasło.

Uwaga:

Jeśli Twoja główna usługa IdP w serwisie Admin Console jest inna niż usługa Google SAML, a chcesz, aby nauczyciele i uczniowie mogli logować się na konta szkolne po kliknięciu opcji Użyj konta Google na stronie Adobe Express, musisz dodać Google OIDC jako dodatkową usługę logowania SSO dla instytucji edukacyjnych.

Zaloguj się z konta szkolnego

Jeśli użytkownicy nie mają kont Google, wykonaj czynności opisane w sekcji Logowanie się jako nowy użytkownik.

 • Gdy zakończysz wdrażanie licencji Adobe Express, licencji imiennych Creative Cloud lub licencji urządzeń współużytkowanych (SDL) w swojej instytucji, zapoznaj się z pełną listą zasobów do udostępnienia i wybierz pozycje odpowiednie dla docelowych odbiorców. Na stronie tej znajdują się krótkie materiały przeznaczone dla rodziców i nauczycieli, a także podręczniki ułatwiające rozpoczęcie pracy i zalogowanie się wszystkim użytkownikom w instytucji uprawnionym do korzystania z produktów.
 • Więcej informacji o planie Adobe Express dla sektora edukacji można znaleźć w samouczkach i zasobach do oferty Adobe Express oraz odpowiedziach na częste pytania.

Pomoc dotycząca dalszych procedur i rozwiązywania problemów

W przypadku problemów przejrzyj podręcznik dla administratorów i przeszukaj artykuły na stronie pomocy technicznej i materiałów do nauki dla przedsiębiorstw.

W przypadku błędów związanych z logowaniem SSO zobacz Rozwiązywanie problemów. Ponadto jeśli problem z logowaniem SSO dotyczy usługi IdP, należy skontaktować się z centrum pomocy dostawcy tej usługi.

W przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym zobacz Rozwiązywanie problemów ze zbiorczym przesyłaniem danych.

Kontaktując się z obsługą klienta Adobe w celu zgłoszenia potencjalnego problemu dotyczącego logowania SSO, należy podać następujące informacje, które pozwolą szybko i skutecznie udzielić wsparcia:

 • Liczba kont użytkowników, których dotyczy problem;
 • Nazwa domeny Adobe;
 • Identyfikator logowania i adres e-mail, których dotyczy problem (muszą być takie same);
 • Pełne dane kontaktowe użytkownika;
 • Data i godzina (lub przedział czasu) wystąpienia problemu;
 • Zrzuty ekranu lub wideo prezentujące obieg pracy, prezentujące zarówno sytuację, gdy użytkownik nie jest zalogowany, jak i próbę zalogowania się za pośrednictwem serwisu www.adobe.com;
 • Dane wyjściowe funkcji śledzenia („trace”) dla protokołu SAML zarejestrowane podczas prezentowanego obiegu pracy. Procedura śledzenia SAML (SAML Trace) nie wymaga szczególnych umiejętności ani specjalnych uprawnień — może ją wykonać osoba niebędąca administratorem za pomocą wielu przeglądarek, takich jak Firefox i Chrome.

Oto sposób korzystania z dodatku SAML Trace: 

 1. Zainstaluj wtyczkę SAML Trace w przeglądarce użytkownika.

 2. Sprawdź, czy użytkownik jest wylogowany z konta Adobe.

 3. Odszukaj i kliknij okno SAML Trace, dostępne po wybraniu ikony SAML na pasku narzędzi.

  Zostanie wyświetlone oddzielne okno. Przesuń je i pozostaw otwarte.

 4. Przejdź do serwisu www.adobe.com, kliknij opcję Zaloguj się i przeprowadź procedurę logowania aż do wystąpienia błędu.

 5. Z chwilą wystąpienia błędu przejdź do okna SAML Trace (patrz poniżej).

  Odszukaj i kliknij wiersz polecenia POST w kolorze pomarańczowym zawierający znacznik SAML kończący się frazą „accauthlinktest”.

 6. Kliknij kartę SAML — obok kart HTML i Parameters (Parametry).

 7. Skopiuj całą zawartość do pliku tekstowego i dołącz go do nowego zgłoszenia w systemie pomocy.

 8. Aby wykonać procedurę diagnozowania problemu z logowaniem SSO, odszukaj cztery obowiązkowe parametry SAML 2.0:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Wielkość liter musi być dokładnie taka sama, jak na powyższej liście.
  • Przejrzyj wartości obok każdego z tych parametrów i sprawdź, czy wszystkie zostały wypełnione.
  • Sprawdź, czy wartość Email jest taka sama, jak wartość NameID.
  • Sprawdź, czy formaty parametrów Email i NameID są poprawne i kompletne.

  Brak zgodności między nazwą między konta sieciowego użytkownika a nazwą konta tego użytkownika w systemach Adobe spowoduje błąd logowania SSO.

  W przypadku problemów warto także zajrzeć serwisu Adobe Admin Console. Wybierz kartę Ustawienia > Tożsamość, kliknij nazwę domeny i wybierz opcję Dzienniki zdarzeń. Są to zapisy udostępniane przez funkcję dziennika systemowego dostawcy usługi (Okta). Może występować kilkuminutowe opóźnienie w aktualizacji tych dzienników.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto