Uwaga: Aby zapewnić ciągły dostęp, należy upewnić się, że oba produkty będą obowiązywały jednocześnie przez przynajmniej 30 dni. W tym celu zalecamy podpisanie Umowy licencyjnej na usługę Enterprise (ang. Enterprise Term License Agreement — ETLA) przed wygaśnięciem bieżącej subskrypcji. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z ze swoim przedstawicielem handlowym firmy Adobe.

Nie możemy przyznać dodatkowego czasu na dokonanie migracji.

Niniejsza strona jest przeznaczona dla administratorów IT dokonujących migracji użytkowników do panelu Adobe Enterprise, aby umożliwić im dostęp do odpowiednich aplikacji i usług, takich jak Creative Cloud dla przedsiębiorstw, Adobe Document Cloud dla przedsiębiorstw i Adobe Digital Publishing Solution (DPS). Instrukcje te mają zastosowanie w przypadku dokonywania migracji z usługi Creative Cloud dla zespołów lub Adobe Document Cloud zakupionych za pośrednictwem planu Value Incentive Plan (VIP), indywidualnych kont Creative Cloud lub Acrobat oraz instalacji z numerem seryjnym.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji i odpowiedzi na konkretne pytania wystarczy otworzyć zgłoszenie w portalu pomocy technicznej w panelu Enterprise. Skontaktuje się z Tobą pracownik działu obsługi klienta usługi Enterprise.

Wykonanie poniższych kroków gwarantuje płynne przejście:

 • Założenie panelu Adobe Enterprise
  • Wybór rodzaju tożsamości
  • Uzyskanie domeny dla identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID
  • Dodanie użytkowników do panelu Enterprise
 • Użytkownik końcowy: Migracja ustawień i danych
 • Usunięcie użytkowników z wcześniejszych instalacji

Założenie panelu Adobe Enterprise

Po zapełnieniu panelu Enterprise organizacji wszystkimi mającymi zastosowanie produktami i usługami przez firmę Adobe, wyznaczony administrator IT otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem do rozpoczęcia konfigurowania panelu Enterprise i dodawania użytkowników.

Wybór rodzaju tożsamości

Firma Adobe korzysta z podstawowego systemu zarządzania tożsamościami umożliwiającego uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników. Korzystanie z panelu Enterprise wymaga używania tożsamości. Wybrany przez organizację rodzaj tożsamości wpływa na złożoność procesu migracji.

Firma Adobe obsługuje obecnie trzy rodzaje tożsamości i kont:

Identyfikator Adobe ID jest tworzony przez użytkownika, który jest jednocześnie jego właścicielem i zarządcą. Administratorzy mogą zapraszać użytkowników do organizacji i usuwać ich. Użytkownicy nie mogą jednak utracić dostępu do swoich kont Adobe ID. Może to być dobre rozwiązanie w przypadku freelancerów i podwykonawców.

Identyfikator Enterprise ID tworzy organizacja, która jest jednocześnie jego właścicielem i zarządcą. Administratorzy tworzą identyfikator Enterprise ID i wydają go użytkownikowi. Administratorzy mogą cofnąć dostęp do produktów i usług, przejmując konto lub usuwając identyfikator Enterprise ID, aby na stałe zablokować dostęp do powiązanych danych użytkownika.

Identyfikator Federated ID tworzy organizacja, która jest jednocześnie jego właścicielem. Identyfikator powiązany jest z katalogiem organizacji za pomocą federacji. Organizacja zarządza poświadczeniami i procesami logowania jednokrotnego (SSO) za pomocą dostawcy tożsamości SAML2.

Więcej szczegółowych informacji pomocnych przy dokonywaniu wyboru właściwego rodzaju tożsamości dla organizacji znajduje się w temacie Zarządzanie rodzajami tożsamości.

Uzyskanie domeny dla identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID

Organizacje, które chcą używać identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID, powinny najpierw uzyskać domenę, której właścicielem jest organizacja. Więcej informacji i szczegółowe instrukcje znajdują się w temacie Uzyskiwanie domeny.

Dodanie użytkowników do panelu Enterprise

Po otrzymaniu zaproszenia do panelu Enterprise i uzyskaniu domeny można przystąpić do tworzenia grup oraz dodawania i zapraszania użytkowników. Grupy stanowią podstawę dostarczania licencji użytkownikom końcowym w przypadku wszystkich trzech rodzajów tożsamości. Licencje przypisane na poziomie grupy określają uprawnienia użytkownika do produktu. Jeśli na przykład istnieje grupa programu Illustrator oraz grupa programu Photoshop, użytkownik powinien być członkiem obu grup, aby mieć dostęp do obu aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie grupami oraz Zarządzanie użytkownikami.

Użytkownik końcowy: Migracja ustawień i danych

Istniejący użytkownicy powinni dokonać migracji bieżących ustawień i danych usług Creative Cloud i Document Cloud. Poproś użytkowników o wykonanie następujących kroków:

 1. Synchronizacja ustawień
 2. Migracja danych (identyfikatory Enterprise ID i Federated ID)
 3. Wylogowanie się z usługi Creative Cloud lub Document Cloud
 4. Zalogowanie się do panelu Enterprise
 5. Synchronizacja i migracja ukończone

Synchronizacja ustawień

Użytkownicy posiadający identyfikator Adobe ID powinni zsynchronizować ustawienia przed wylogowaniem się z i ponownym zalogowaniem się do usługi Creative Cloud. Przekaż użytkownikom informacje na temat kroków przedstawionych w temacie Synchronizacja ustawień aplikacji z usługą Creative Cloud.

Migracja danych użytkownika z identyfikatora Adobe ID do identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID:

Użytkownicy zaproszeni do panelu Enterprise z identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID powinni dokonać migracji treści z identyfikatora Adobe ID. Migracja nie jest potrzebna, jeśli użytkownik będzie nadal używał identyfikatora Adobe ID. Najprostszym sposobem migracji zasobów jest ich pobranie, a następnie przesłanie za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer, w której dostępna jest funkcja automatycznej synchronizacji plików. Instrukcje można znaleźć w temacie Migracja zasobów na stronie Transfer zasobów.

Wylogowanie i ponowne zalogowanie się

Następnie użytkownik powinien wylogować się z usługi Creative Cloud lub Document Cloud i zalogować się ponownie przy użyciu odpowiednich poświadczeń. Wylogowanie i ponowne zalogowanie się jest proste.Zapoznaj się z tematem Wylogowywanie z usługi Creative Cloud, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wylogowania się oraz Identyfikator Enterprise ID, logowanie i pomoc konta, w którym zawarto instrukcje na temat logowania się za pomocą identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.

Usunięcie użytkowników z wcześniejszych instalacji

Usunięcie użytkowników z Konsoli administracyjnej

Organizacje dokonujące migracji z Konsoli administracyjnej (usługa Creative Cloud dla zespołów lub Document Cloud) do panelu Enterprise powinni upewnić się, że obowiązywanie programu ETLA rozpocznie się przynajmniej na 30 dni przed zakończeniem obowiązywania subskrypcji.

Po skonfigurowaniu panelu Enterprise zgodnie z preferencjami organizacji i zalogowaniu się użytkowników za pomocą odpowiednich rodzajów tożsamości możesz usunąć użytkowników z Konsoli administracyjnej. Instrukcje znajdują się w temacie Zarządzanie zespołem.

Migracja użytkowników z instalacji z numerem seryjnym do licencji imiennej

Jeśli organizacja używa numeru seryjnego i chce dokonać migracji do modelu nazwanego użytkownika, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w temacie Migracja z licencji z numerem seryjnym na licencji imienne.

Migracja z licencji imiennej do instalacji z numerem seryjnym

Organizacje mogą dokonać migracji z licencji imiennej do instalacji z numerem seryjnym. Opcja z numerem seryjnym nie obejmuje magazynu i usług w chmurze. Po dokonaniu migracji do instalacji z numerem seryjnym użytkownicy końcowi tracą dostęp do magazynu i usług w chmurze.

 1. Użytkownicy powinni wylogować się z usługi Creative Cloud na swoich komputerach.
 2. Aby dokonać instalacji z numerem seryjnym, utwórz plik licencji za pomocą programu Creative Cloud Packager.
 3. Dokonaj wdrożenia pakietu i uruchom go na żądanych komputerach.
 4. Usunięcie wszystkich użytkowników z Konsoli administracyjnej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online