Вступ до малювання об’єктів у перспективі

Завдяки новому набору функцій, призначених для відтворення зображення згідно із законами перспективи, в Illustrator можна легко малювати в перспективі або застосовувати закони перспективи до готової ілюстрації.

Сітка перспективи дозволяє приблизно представити об'ємне зображення на площині так, як його сприймає людське око. Це може бути, наприклад, дорога або рейки залізничної колії, які наче змикаються або зникають на горизонті.

Для полегшення малювання в перспективі Illustrator пропонує такі можливості:

 • Інструменти для визначення та редагування одно-, дво- та триточкової перспективи в документі.

 • Інтерактивне керування різними параметрами визначення перспективи.

 • Створення об'єктів безпосередньо в перспективі.

 • Перенесення наявних об'єктів на перспективу.

 • Трансформування об'єктів у перспективі (переміщення та масштабування).

 • Створення копій об'єктів та їх переміщення в напрямку, перпендикулярному до поточної площини (перпендикулярне переміщення).

 • Визначення робочих об'єктів та малювання об'єктів у перспективі з указанням їхніх реальних розмірів.

Відео про малювання в перспективі можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid5205_ai_ua.

Стилі сітки перспективи

У Illustrator передбачено стилі одно-, дво- та триточкової перспективи

Стилі сітки перспективи
Стилі сітки перспективи.

A. Одноточкова перспектива B. Двоточкова перспектива (встановлено за замовчуванням) C. Триточкова перспектива 

Для вибору одного із стандартних стилів сітки перспективи виберіть у меню «Перегляд» > «Сітка перспективи», а тоді виберіть потрібний стиль.

Визначення стилів сітки

Для вказання налаштувань сітки виберіть «Перегляд» > «Сітка перспективи» > «Визначення сітки». У діалоговому вікні «Визначення сітки перспективи» можна налаштувати такі параметри стилю:

Ім’я.

Якщо потрібно зберегти новий стиль, виберіть у випадному списку «Ім’я» варіант «Власний».

Текст.

Можна вибрати один із типів стилю: «Одноточкова перспектива», «Двоточкова перспектива» та «Триточкова перспектива».

Одиниці.

Вибір одиниць вимірювання розмірів сітки. Можна вибрати сантиметри, дюйми, пікселі або пункти.

Масштаб.

Виберіть масштаб відображення сітки або вкажіть власне співвідношення вимірів монтажної області та реального світу. Щоб вказати власний масштаб, виберіть параметр «Власний». У діалоговому вікні «Власний масштаб» вкажіть співвідношення пропорцій монтажної області та реального світу.

Крок сітки.

Цей параметр визначає розмір комірок сітки.

Кут огляду.

Уявіть собі куб, розташований на площині відображення (у цьому випадку – на екрані комп'ютера) таким чином, що жодна його грань не є паралельною до цієї площини. Кут огляду – це кут між площиною відображення і гранню цього уявного куба, яку ми бачимо справа. Таким чином, кут огляду визначає положення лівої та правої точок виправлення перспективи відносно глядача. Кут огляду 45° означає, що обидві точки будуть рівновіддалені від точки огляду. Якщо кут огляду більше 45°, ліва точка виправлення перспективи буде більш віддалена від точки огляду, ніж права, і навпаки.

Відстань огляду.

Відстань між глядачем і зображенням у перспективі.

Висота горизонту.

Серед параметрів стилю можна вказати висоту лінії горизонту (рівень очей глядача). Висота лінії горизонту вимірюється від нульового рівня і відтворюється швидкими напрямними.

Третя точка виправлення перспективи.

Цей параметр доступний, якщо вибрано тип «Триточкова перспектива». Координати X та Y точки можна вказати в відповідних полях.

Щоб змінити кольори лівої, правої та горизонтальної сіток, виберіть потрібні кольори в випадних меню «Сітка зліва», «Сітка справа» та «Горизонтальна сітка». Також можна вибрати власний колір за допомогою покажчика кольорів.

Параметр непрозорості сітки можна змінити перетягуванням повзунка «Непрозорість».

Щоб зберегти поточні налаштування сітки як стиль, натисніть кнопку «Зберегти стиль».

Редагування, видалення, імпортування та експортування стилів сітки

Для редагування стилів сітки перспективи виберіть у меню «Редагування» > «Стилі сітки перспективи». У діалоговому вікні «Стилі сітки перспективи» виберіть стиль, який потрібно змінити, і натисніть «Редагування».

Діалогове вікно параметрів стилю сітки перспективи.
Діалогове вікно параметрів стилю сітки перспективи.

Діалогове вікно «Параметри стилю сітки перспективи» відкриється в режимі редагування. Введіть нові налаштування сітки та натисніть ОК, щоб зберегти нові налаштування.

Ви не можете вилучати стилі за замовчуванням. Щоб видалити власний стиль, натисніть кнопку «Вилучити» в діалоговому вікні стилів сітки перспективи.

У Illustrator також можна імпортувати та експортувати стилі, створені користувачами. Щоб експортувати власний стиль, натисніть кнопку «Експорт» у діалоговому вікні стилів сітки перспективи. Щоб імпортувати стиль, натисніть кнопку «Імпорт».

Переміщення сітки перспективи

У документі Illustrator можна створити лише одну сітку. Коли вибрано інструмент сітки перспективи, сітку можна переміщувати між різними монтажними областями за допомогою віджета нульового рівня.

Примітка.

Для цього потрібно вибрати інструмент сітки перспективи, оскільки віджет нульового рівня не відображатиметься, якщо цей інструмент не вибрано.

Щоб перемістити сітку перспективи, виконайте такі дії:

 1. Виберіть інструмент сітки перспективи на панелі інструментів або натисніть комбінацію клавіш Shift+P.

 2. Клацніть на лівому або правому віджеті нульового рівня та перетягуйте його. Якщо навести вказівник миші на точку нульового рівня, вказівник зміниться на .

Переміщення сітки перспективи з однієї монтажної області на іншу з використанням лівого віджета нульового рівня
Переміщення сітки перспективи з однієї монтажної області на іншу, використовуючи лівий віджет нульового рівня (позначений як A)

Налаштування точок виправлення перспективи, площин сітки, висоти горизонту, розміру клітинки сітки та розміру сітки

За допомогою відповідних віджетів можна вручну переміщувати точки виправлення перспективи, регулювати положення площин сітки, змінювати висоту горизонту та розмір клітинок. Однак ці віджети доступні лише тоді, коли вибрано інструмент сітки перспективи.

Для зміни положення лівої та правої точок виправлення перспективи користуйтесь відповідними віджетами. Зверніть увагу, що коли ви наводите вказівник миші на точки виправлення перспективи, він змінюється на вказівник із двосторонньою стрілкою ().

Примітка.

Якщо під час переміщення третьої точки виправлення перспективи у 3-точковій перспективі натиснути клавішу Shift, рух точки обмежиться лише вертикальною віссю.

Переміщення правої точки виправлення двоточкової перспективи.
Переміщення правої точки виправлення двоточкової перспективи.

Примітка.

Якщо вибрати в меню «Перегляд» > «Сітка перспективи» > «Заблокувати стаціонарні точки», точки виправлення перспективи будуть переміщатися разом.

Одночасне переміщення обох точок виправлення перспективи, коли точку огляду заблоковано.
Одночасне переміщення обох точок виправлення перспективи, коли точку огляду заблоковано.

Так само за допомогою відповідних віджетів можна змінювати положення лівої, правої та горизонтальної площин сітки. Коли ви наводите вказівник миші на віджети керування сіткою, він змінюється на вказівник із двосторонньою стрілкою ( або ).

Якщо під час переміщення площини перспективи утримувати клавішу Shift, рух площини обмежиться лише межами клітинок сітки.

Переміщення лівої та правої сітки у двоточковій перспективі.
Переміщення лівої та правої сітки у двоточковій перспективі.

Якщо змістити вихідну точку, зміняться координати X та Y горизонтальної площини, а також координати X вертикальних площин. Коли ввімкнено сітку і вибрано об'єкт у перспективі, координати X та Y, що відображаються на панелях Трансформування та Інформація, змінюються під час зміщення вихідної точки. Зміни відліку координат можна також побачити, намалювавши об'єкт одним із інструментів з групи прямокутника або лінії та натиснувши Shift, коли відповідна площина сітки активна. Якщо навести вказівник миші на вихідну точку, вказівник зміниться на .

Примітка.

Якщо пересунути вихідну точку лінійки, можна буде побачити точку огляду.

Переміщення вихідної точки лінійки з метою побачити точку огляду.
Переміщення вихідної точки лінійки з метою побачити точку огляду.

A. Точка огляду. B. Зміщена вихідна точка лінійки 

Регулюючи рівень висоти горизонту, можна налаштувати рівень очей глядача. Якщо навести вказівник миші на лінію горизонту, він змінюється на вказівник із вертикальною двосторонньою стрілкою .

Регулювання висоти горизонту у двоточковій перспективі.
Регулювання висоти горизонту у двоточковій перспективі.

Переміщуючи обмежувач сітки, можна змінити розмір сітки на площинах. Якщо навести вказівник миші на віджет обмежувача сітки, вказівник зміниться на .

Примітка.

Лінії сітки відображаються тоді, коли між ними зазор щонайменше в 1 піксел. Поступово збільшуючи масштаб сітки, можна побачити більше ліній сітки в області, ближчій до точки виправлення перспективи.

Переміщення правого обмежувача сітки двоточкової перспективи в напрямку від точки виправлення перспективи.
Переміщення правого обмежувача сітки двоточкової перспективи в напрямку від точки виправлення перспективи.

Також можна змінити висоту сітки, переміщуючи вертикальний обмежувач сітки.

Переміщення вертикального обмежувача сітки для зменшення висоти сітки.
Переміщення вертикального обмежувача сітки для зменшення висоти сітки.

Для збільшення або зменшення розміру клітинки сітки використовуйте віджет розміру клітинки. Якщо навести вказівник миші на віджет розміру комірки, вказівник зміниться на .

Примітка.

Якщо збільшити розмір комірок сітки, кількість їх зменшується.

Збільшення розміру клітинки шляхом пересування віджета розміру комірки.
Збільшення розміру клітинки шляхом пересування віджета розміру клітинки

Малювання об'єктів у перспективі

Для малювання об'єктів у перспективі ввімкніть відображення сітки та використовуйте інструменти з групи прямокутника або лінії. Коли вибрано один із інструментів групи прямокутника або лінії, можна переключитися на інструмент вибору перспективи, натиснувши клавішу Cmd (Mac OS) або Ctrl (Windows).

Також, коли вибрано один із цих інструментів, можна вибрати активну площину за допомогою гарячих клавіш: 1 (ліва площина), 2 (горизонтальна площина), 3 (права площина).

Примітка.

Інструмент «Відблиск» не підтримується в перспективі.

Для вирівнювання об'єкта відносно інших об'єктів під час малювання в перспективі, скористайтеся швидкими напрямними. Вирівнювання відбувається з урахуванням геометрії об'єктів у перспективі. Напрямні виникають, коли об'єкт наближається до краю або однієї з опорних точок інших об'єктів.

Використовуючи інструменти групи прямокутника або лінії (всі, окрім інструмента «Відблиск»), можна вказувати числові значення розмірів об'єктів. Висоту та ширину об'єкта вказується в такий самий спосіб, як це робиться в звичайному режимі малювання, проте об'єкт буде створено в перспективі. Числа в цьому випадку відповідатимуть реальним розмірам об'єктів.

Примітка.

Під час малювання в перспективі можна використовувати стандартні допоміжні комбінації для малювання об'єктів, наприклад перетягування з утримуванням клавіші Shift чи клавіші Alt (Windows) або Option (Mac OS).

Під час малювання в перспективі об'єкти може бути прив'язано до ліній сітки активної площини. Прив'язання об'єкта до лінії сітки відбувається, коли відстань між ними менша, ніж 1/4 розміру клітинки сітки.

Увімкнути або вимкнути прив'язування до сітки можна за допомогою меню «Перегляд» > «Сітка перспективи» > «Прив'язати до сітки». За замовчуванням цей параметр увімкнено.

Відео про малювання ілюстрацій у перспективі можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid5211_ai_ua.

Додавання об'єктів до перспективи

Якщо об'єкти вже створено, у Illustrator є можливість перенести ці об'єкти на активну площину сітки перспективи.

Щоб додати об'єкт до лівої, правої або горизонтальної сітки, виконайте такі дії:

 1. Виберіть активну площину, на яку потрібно перенести об'єкт. Активну площину можна вибрати за допомогою гарячих клавіш 1, 2 або 3, а також клацанням на відповідній грані куба у віджеті сітки перспективи.

 2. Виберіть у меню «Об'єкт» > «Перспектива «> «Прикріпити до активної площини».

Примітка.

Внаслідок використання функції прикріплення до активної площини вигляд об'єкта не змінюється.

Відео про проектування малюнка на площину в перспективі можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid5212_ai_ua.

Відділення об'єктів зі збереженням перспективи

Якщо потрібно відділити об'єкт від сітки, зберігаючи його вигляд у перспективі, виберіть у меню «Об'єкт» > «Перспектива «> «Звільнити із збереженням перспективи». Вибраний об'єкт буде відділено від площини сітки перспективи, до якої він був прикріплений, і його можна буде використовувати як звичайний елемент ілюстрації.

Примітка.

Внаслідок використання функції звільнення із збереженням перспективи вигляд об'єкта не змінюється.

Застосування перспективи до об’єктів

Якщо перенести наявний об'єкт на площину перспективи, вигляд і масштаб цього об'єкта зміниться. Щоб перенести об'єкти на площину перспективи, виконайте такі дії:

 1. Виберіть об'єкт за допомогою інструмента вибору перспективи.

 2. Виберіть активну площину, на якій потрібно розмістити об'єкт, за допомогою віджета вибору площини або гарячих клавіш: 1 (ліва площина), 2 (горизонтальна площина), 3 (права площина).

 3. Перетягніть об'єкт у потрібне місце.

Виділення об'єктів у перспективі

Для виділення об'єктів у перспективі використовується інструмент вибору перспективи. Інструмент вибору перспективи дозволяє виділяти об'єкти за допомогою прямокутної області відповідно до налаштувань активної площини.

Можна перемикати режими виділення між звичайним виділенням та виділенням у перспективі, уже почавши перетягування інструментом вибору перспективи і натискаючи гарячі клавіші 1, 2, 3 та 4 для вибору площини сітки.

Трансформування об’єктів

Переміщення об'єктів

Для переміщення об'єктів у перспективі, виберіть інструмент вибору перспективи (Shift+V), а тоді переміщуйте об'єкти клавішами зі стрілками або перетягуйте їх за допомогою миші.

Примітка.

Якщо під час перетягування об'єктів натиснути одну з гарячих клавіш вибору площини, площина перетягуваних об'єктів зміниться відповідно.

Також можна переміщувати об'єкти перпендикулярно до поточної площини розташування об'єкта. Цей метод може бути корисним для створення паралельних об'єктів, наприклад протилежних стін кімнати. Для переміщення таким чином виконайте такі дії:

 1. Виберіть об'єкт за допомогою інструмента вибору перспективи.

 2. Утримуючи клавішу з цифрою 5 на клавіатурі, перетягуйте об'єкт у потрібне місце. У такий спосіб об'єкт буде розташовано паралельно до його початкового розташування. Якщо під час переміщення разом із клавішею 5 утримувати натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), об'єкт буде скопійовано в нове місце без зміни вихідних параметрів об'єкта. Якщо вибрано режим «Малювання позаду», у результаті такої дії новий об'єкт буде створено за початковим об'єктом.

  Переміщення прямокутника перпендикулярно до площини його розташування.
  Переміщення прямокутника перпендикулярно до площини його розташування.

  Примітка.

  Під час переміщення перпендикулярно до площини клавіші зі стрілками не діють.

Щоб скопіювати об'єкт, перетягніть його, утримуючи натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). Для переміщення об'єкта в перспективі строго за однією з осей перетягуйте його, утримуючи клавішу Shift. Якщо потрібно вказати точне розташування для переміщення об'єкта перпендикулярно до площини його розташування, зверніться до розділу Точне переміщення перпендикулярно до площини.

Для переміщення об’єктів у перспективі можна також скористатися функцією повторного трансформування («Об’єкт» > «Трансформувати» > «Трансформувати знову») або комбінацією клавіш Ctrl+D (Windows) чи Cmd+D (Mac OS). Ця функція також діє для переміщення перпендикулярно до поточної площини.

Примітка.

Гарячі клавіші для перпендикулярного переміщення (5) та для вибору площини під час малювання чи переміщення об'єктів (1, 2 та 3) працюють лише на основній клавіатурі і не працюють на додатковій цифровій клавіатурі.

Точне переміщення перпендикулярно до площини

Для точного переміщення об'єктів перпендикулярно до поточної площини двічі клацніть на віджеті потрібної площини, вибравши попередньо інструмент вибору перспективи. Наприклад, двічі клацніть на віджеті правої площини, щоб викликати діалогове вікно параметрів правої збіжної площини.

Вказання параметрів для переміщення всіх об'єктів перпендикулярно до площини на вибраній площині сітки
Вказання параметрів для переміщення всіх об'єктів перпендикулярно до площини на вибраній площині сітки

Якщо потрібно скористатися точним переміщенням усіх об'єктів перпендикулярно до площини, виконайте такі дії:

 1. У полі «Місце» вкажіть нове розташування площини, до якої потрібно перемістити об'єкти. За замовчуванням у цьому діалоговому вікні відображається поточне розташування площини, що містить об'єкти.

 2. Для об'єктів можна вибрати такі параметри переміщення:

  Не переміщувати.

  Якщо вибрано цей варіант, під час переміщення сітки об’єкт переміщено не буде.

  Перемістити всі об’єкти.

  За вибору цього параметра всі об’єкти, які містить дана площина, буде переміщено разом із сіткою.

  Копіювати всі об’єкти.

  За вибору цього параметра всі об’єкти на площині буде скопійовано до нового розташування площини.

  Для точного переміщення вибраних об'єктів перпендикулярно до поточної площини виберіть потрібні об'єкти та двічі клацніть на віджеті відповідної площини. У цьому випадку на екрані з'явиться таке діалогове вікно:

Переміщення по вертикалі перетягуванням площин сітки

Переміщувати об'єкти перпендикулярно до площини також можна перетягуванням сітки площини за допомогою елементів управління сіткою площини. Під час переміщення об'єкта перпендикулярно до площини об'єкт буде розташовано паралельно до його початкового розташування.

Щоб перемістити об'єкт паралельно до його початкового розташування:

 1. Виберіть інструмент вибору перспективи на панелі інструментів або натисніть Shift+V.

 2. Утримуйте клавішу Shift та перетягуйте площину сітки, яка містить потрібний об'єкт.

  Переміщення прямокутника перпендикулярно до площини шляхом пересування правої площини сітки.
  Переміщення прямокутника перпендикулярно до площини шляхом пересування правої площини сітки.

Щоб створити копію об'єкта паралельно до його початкового розташування:

 1. Виберіть інструмент вибору перспективи на панелі інструментів або натисніть Shift+V.

 2. Натисніть клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) і перетягніть площину сітки з потрібним об'єктом.

Автоматичне розміщення площини

Функція автоматичного розміщення площини дозволяє створювати об'єкти, підставляючи значення висоти або глибини об'єкта за припущенням. Наприклад, щоб намалювати куб, потрібно знати висоту його верхньої грані. Завдяки функції автоматичного розміщення площини положення горизонтальної площини у сітці перспективи регулюється автоматично, відповідно до висоти верхньої грані куба.

Дві грані куба.
Дві грані куба.

Горизонтальна площина сітки, підлаштована під висоту лівої грані куба
Якщо за допомогою інструмента вибору перспективи вибрати горизонтальну площину сітки, навести курсор на опорну точку та натиснути Shift, положення горизонтальної площини буде змінено відповідно до висоти лівої грані куба. Інші площини сітки тимчасово приховуються.

Сітка повертається в початковий стан
Після створення верхньої грані куба за допомогою інструмента «Прямокутник» сітку знову буде відображено в її початковому стані

Перед тим, як малювати або вставляти об'єкти, слід отримати значення висоти одним із цих способів:

 • З інших об'єктів, навівши курсор на одну з опорних точок (для висвітлення мітки опорної точки) і натиснувши Shift для тимчасового приховання інших площин.

 • За допомогою ліній сітки, навівши курсор на місце перехрещення ліній і натиснувши клавішу Shift. Вибір площини на цій стадії призведе до відповідного зміщення цієї площини.

Коли об'єкт намальовано або вставлено, режим підставлення значення буде вимкнено, і всі площини повернено до звичайного режиму відображення.

Використовуючи функцію автоматичного розміщення площини, можна тимчасово прибрати активну площину, навівши курсор миші на опорну точку або на точку перетину ліній сітки та натиснувши клавішу Shift.

Параметри автоматичного розміщення площини можна налаштувати в діалоговому вікні параметрів сітки перспективи. Для виклику цього діалогового вікна двічі клацніть на значку інструмента сітки перспективи.

Параметри автоматичного розміщення площини.
Параметри автоматичного розміщення площини.

Переміщення площини для об'єднання об'єкта

Якщо потрібно намалювати або перенести на сітку перспективи об'єкти з таким самим значенням висоти або глибини, що має певний наявний об'єкт, виділіть наявний об'єкт у перспективі та виберіть у меню «Об'єкт» > «Перспектива» > «Пересунути площину для співпадіння з об'єктом», щоб розмістити відповідні площини сітки в потрібному положенні висоти чи глибини. Після цього можна малювати або переносити на сітку перспективи нові об'єкти.

Масштабування об'єктів у перспективі

Для масштабування об'єктів у перспективі використовується інструмент вибору перспективи. Основні принципи масштабування об'єктів у перспективі:

 • Масштабування об'єкта відбувається лише в площині його розміщення. Під час масштабування об'єкта висота об'єкта чи відстань до нього змінюється відповідно до площини розміщення об'єкта, а не поточної чи активної площини.

 • Масштабування одночасно кількох об'єктів можливе лише в межах однієї площини. Наприклад, якщо вибрано декілька об'єктів на правій та на лівій площинах сітки, масштабування буде застосовано до тих об'єктів, що лежать в одній площині з об'єктом, рамку розміру якого було вибрано для масштабування.

 • Масштабування об'єктів, які було переміщено перпендикулярно до площини, відбувається в площині розміщення об'єкта, а не в поточній чи активній площині.

Додавання тексту та символів у перспективі

Безпосереднє додавання тексту та символів на площину сітки перспективи неможливе. Проте, можна перенести текст або символи на сітку перспективи, попередньо створивши їх у звичайному режимі.

Щоб перенести текст або символи на сітку перспективи, виконайте такі дії:

 1. Увімкніть сітку перспективи, виділіть наявний текстовий об'єкт або символ за допомогою інструмента вибору перспективи та перетягніть його в потрібне місце на активній площині.

 2. Для редагування тексту скористайтесь відповідною кнопкою на панелі керування або виберіть у меню «Об'єкт» > «Перспектива» > «Редагування тексту». Також можна редагувати текст у режимі ізоляції або двічі клацнувши на текстовому об'єкті.

  Панель керування й параметри редагування тексту.
  Панель керування й параметри редагування тексту.

  A. Редагування тексту. B. Редагування перспективи. C. Ізолювання виділеного об'єкта 

  Для редагування символів також скористайтесь кнопкою на панелі керування або виберіть у меню «Об'єкт» > «Перспектива» > «Редагувати символ». Також можна редагувати символ у режимі ізоляції або двічі клацнувши на самому символі.

  Примітка.

  Назва функції редагування на панелі керування змінюється в залежності від того, чи для редагування вибрано текстовий об'єкт чи символ.

Зразок символу в перспективі – це те саме, що й розтягнений зразок символу. Визначення символу можна редагувати так само, як визначення символу для зразка плаского символу. Однак визначення символу не може містити типи ілюстрацій, що не підтримуються в перспективі, наприклад растрові (зображення), ілюстрації стороннього походження, конвертного, успадкованого типів та сітчасті градієнти.

Примітка.

Функції, такі як заміна символу, розірвання зв'язку під час розтягування зразка символу та скасування змін, не працюють для символів у перспективі.

Замість заміни зразка символу можна виконати перетягування зразка символу в перспективі з утриманням клавіші Alt (Windows) чи Option (Mac OS) і залишити його замість символу на панелі «Символ». Однак, перш ніж замінити зразок символу, створіть його копію, адже у випадку перетягування зразка символу попередній зразок символу видаляється з документа без можливості відновлення.

Редагування та зміна параметрів тексту відбувається в такий самий спосіб, як і в звичайному режимі. Детальніше про це читайте в розділі Створення тексту.

Параметри сітки перспективи

Налаштувати вигляд сітки перспективи можна за допомогою меню «Перегляд» > «Сітка перспективи». Можна вибрати такі параметри:

Показати лінійки.

Цей параметр відображає поділки лінійки лише на лінії реальної висоти. Крок поділок визначається параметром кроку сітки («Лінії сітки через кожні»).

Прив’язати до сітки.

Цей параметр дозволяє прив’язувати об’єкти до ліній сітки під час перенесення на сітку перспективи, переміщення, масштабування або малювання в перспективі.

Заблокувати сітку.

Цей параметр блокує сітку, роблячи неможливим її переміщення чи змінення в інший спосіб за допомогою інструмента сітки перспективи. У цьому випадку можна змінювати лише видимість сітки та положення площин.

Заблокувати точку огляду.

Коли заблоковано точку огляду, переміщення однієї точки виправлення перспективи спричиняє одночасне переміщення іншої. Коли цей параметр не вибрано, обидві точки виправлення перспективи можна переміщувати незалежно одну від одної, при цьому положення точки огляду також змінюється.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності