Produktbemærkninger til InDesign CC 2017 (12.0)

Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav under http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_dk.

Du kan få vist en liste over de nyeste systemkrav for andre Creative Cloud-produkter ved at besøge http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements

Prøvesoftware

Creative Cloud-testversioner giver dig mulighed for gratis at afprøve de enkelte produkter eller udgaver og derefter konvertere den installerede testversion til en fuld version. Du kan altid konvertere fra en testversion til en fuld version ved at oprette et abonnement. Hvis du køber et abonnement, skal du sikre, at du er online og har logget på med et Adobe ID for at kunne begynde at bruge den fulde version.

Licensaftale

Internetforbindelse, Adobe ID og accept af licensaftalen er påkrævet for at kunne aktivere og bruge dette produkt. Dette produkt kan muligvis integreres med eller give adgang til visse af Adobes eller tredjeparters onlineværtstjenester. Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er over 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår for brug og Adobes onlinepolitik for beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og kan uden varsel ændres eller lukkes. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.

Nyheder i denne version

Du kan finde en oversigt over de nye funktioner i InDesign 2017 i Adobe InDesign CC 2017-version | November 2016.

Vigtige problemer løst

 1. InDesign går ned, når man kopierer en tabel, der har en ny tekstramme i en grafisk celle.
 2. InDesign går ned, når man gemmer et dokument på netværket.
 3. InDesign går ned, når man afslutter, hvis et dokument med et hyperlink er åbent.
 4. Tabellen springer til næste kolonne, når man redigerer tekst i en tabel, hvis der er en fodnote før og efter tabellen i den samme kolonne.
 5. InDesign går ned, når man indsætter et billede fra Bridge.
 6. InDesign går ned, når man åbner panelet Hyperlinks, hvis der ikke er noget åbent dokument.
 7. Hvis man har flere markeringer, hvor der er anvendt forskellige startpilehoveder, fortsætter rullelisten med at vise en enkelt startpilehoved.
 8. Justeringen af pilehoveder ændres ikke, når hjørneformer anvendes.
 9. Forkert værdi for streg og mellemrum vises i panelet Streger.
 10. [Kun Mac] Flimmer, mens størrelsen på en tekstramme med automatisk størrelse justeres.
 11. Tekst eller billeder ser ud til at have rå kanter efter oprettelse af en krydshenvisning med et synligt rektangel.
 12. Teksten i et tekstfelt forsvinder i et stykke tid, når den markerede tekst erstattes af ny tekst.
 13. Indsættelse af en tabel i en artikel, hvor mere end én fodnote befinder sig på den samme side, medfører, at tabellen og den efterfølgende tekst flyttes til næste side.
 14. Fodnotetekst overlapper teksten i tabellen.
 15. InDesign går ned under tilføjelse af fodnoter til tabeloverskrifter.
 16. I en ny tekstramme med tabeller og fodnoter fungerer teksten vilkårligt, når man indsætter ny række i tabellen.
 17. Hvis man opdeler et afsnit i kolonner på en side, der har en fodnote inden det afsnit, der skal opdeles, vises fodnoten før de opdelte afsnit.

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på https://community.adobe.com.

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

Adobe-logo

Log ind på din konto