Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav på https://helpx.adobe.com/dk/indesign/system-requirements.html.

Du kan få vist en liste over de nyeste systemkrav for andre Creative Cloud-produkter ved at besøge http://www.adobe.com/dk/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements

Prøvesoftware

Creative Cloud-testversioner giver dig mulighed for gratis at afprøve de enkelte produkter eller udgaver og derefter konvertere den installerede testversion til en fuld version. Du kan altid konvertere fra en testversion til en fuld version ved at oprette et abonnement. Hvis du køber et abonnement, skal du sikre, at du er online og har logget på med et Adobe ID for at kunne begynde at bruge den fulde version.

Licensaftale

Internetforbindelse, Adobe ID og accept af licensaftalen er påkrævet for at kunne aktivere og bruge dette produkt. Dette produkt kan muligvis integreres med eller give adgang til visse af Adobes eller tredjeparters onlineværtstjenester. Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er over 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår for brug og Adobes onlinepolitik for beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.adobe.com/dk/aboutadobe/legal.html). Programmer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og kan uden varsel ændres eller lukkes. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.

Nyheder i denne version

Du kan finde en oversigt over de nye funktioner i InDesign CC-version oktober 2017 i Oversigt over nye funktioner.

Vigtige problemer løst

 • Større og tydeligere fyld- og stregikoner i panelet Farveprøver.
 • Når du klikker tre gange på en tekst, fremhæves hele linjen i tekstboksen ikke.
 • Større referencepunkts-widget på kontrollinjen.
 • Meget små transformationsværdier under markøren på Retina-skærm.
 • Der forekommer punktumændringer i navnet på et formularfelt efter eksport.
 • Meget lille tabelstreg i kontrolpanelet på Retina-skærm.
 • Farven for afsnitsskygge ændres, når du åbner et dokument, der er oprettet i InDesign CC 2015, i InDesign CC 2017.
 • Konvertering af URL-adresser til hyperlinks mislykkes, hvis URL-adressen slutter med en undermappe, der indeholder et tal.
 • Konvertering af URL-adresser til hyperlinks registrerer forkert tekst med et punktum i bogstaver og tal.
 • Kontrolpanelet sletter flere tegn, end der er fremhævet.
 • Tegn vises i omvendt rækkefølge, når du skriver i tekstboksen Søg efter i dialogboksen Find/Erstat.
 • Oplysningerne i infopanelet er ufuldstændige.
 • Skydeknappen Opacitet fungerer ikke, når kontrolpanelet er forankret til bunden.
 • Publish Online mislykkes, når du sletter en side, der er udgivet tidligere.
 • Værktøjslinjens pop op-menu åbnes på den forkerte side af den anden skærm.
 • Minimering af InDesign vha. genvejen Cmd + h fungerer ikke, når der ikke er et dokument åbent.
 • Det er ikke muligt at rulle gennem panelet Glyffer.
 • [Kun Mac] Billedet bliver sløret, når det skaleres.
 • Præsentationstilstand fungerer ikke korrekt.
 • Fanerækkefølgen i Cmd + N-dialogboksen ændres til Bredde > Enheder > Højde.
 • Startscriptet Nyt dokument/afterNew fungerer ikke.
 • Kopier/Sæt ind/Flyt/Dupliker tabel skjuler midlertidigt sidehoved- og sidefodrækkerne.
 • [Kun Win] Når du klikker på en menu, forsvinder den.
 • Der oprettes et nyt dokument med forkert bredde og højde.
 • Spaltemellemrummets bredde ændres, når du genåbner et dokument, der er gemt som idml.
 • Trækning af objektlag fungerer ikke, når brugeren har markeret de rækker, der skal vises i mindre størrelse i panelet Lag.

Fejlrettelser

 • InDesign går ned, når der dobbeltklikkes på indstillingen Lås alle op i panelet Lag.
 • Tilfældige nedbrud, mens du udfører handlinger såsom Gem, Gem som og Gem en kopi.
 • Beskyttet lukning, når du lukker et dokument, mens der kører en proces i baggrunden, f.eks. PDF-eksport.
 • I visse situationer går InDesign ned ved rekursiv indsættelse af dokumenter, der er delt via netværk.
 • InDesign går ned, når der gemmes en fil, efter at den er blevet slettet på netværket.
 • InDesign går ned, når en bruger udfører en menuhandling, mens den alternative brugergrænseflade for Tegn er aktiv.
 • InDesign går ned, når der køres et script i pop op-menuen, hvis der allerede er åbnet et andet dokument.
 • InDesign går ned, når du eksporterer et dokument til JPEG med nogle bestemte indstillinger.
 • InDesign går ned, så snart der er zoomes ind/ud på en tekstmarkering med Shift-tasten nede.
 • Beskyttet lukning, mens du udfører handlinger såsom Gem, Gem som, og Gem en kopi i dokumenter, der er placeret på netværk.
 • InDesign går ned, når der vises et faneopdelt panel i en dialogboks, der er baseret på ScriptUI.
 • InDesign går ned, når der kopieres en tabel, hvor en grafikcelle indeholder grupperede billeder/tekst.
 • [macOS] I visse situationer går InDesign ned, når du åbner et Quark-dokument.
 • InDesign foretager en beskyttet lukning ved rekursiv placering af visse dokumenter.
 • InDesign går ned, når der indsættes et dokument i et andet dokument, hvorefter det pågældende dokument indsættes i et tredje dokument med et ændret link.
 • InDesign går ned, når du klikker på Annuller under pakning.
 • I visse situationer går InDesign ned, når der tilsidesættes celleformater i en tabel.
 • InDesign går ned, når der rulles i eller slettes sider i visse dokumenter.
 • Forbedringer i gendannelsesarbejdsforløbet til reparation af beskadigede dokumenter, hvorved tilfældige nedbrud forhindres.

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på http://www.adobe.com/go/forums_dk.

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://forums.adobe.com/community/download_install_setup

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online