Produktbemærkninger til InDesign CC 9.1.0

Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav under http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_dk.

Du kan få vist en liste over de nyeste systemkrav for andre Creative Cloud-produkter ved at besøge http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements

Nyheder

Synkroniser indstillinger ved hjælp af Adobe Creative Cloud

Den nye funktion Synkroniser indstillinger giver individuelle brugere mulighed for at synkronisere deres indstillinger ved hjælp af Creative Cloud. Hvis du for eksempel bruger to computere, en derhjemme og en anden på arbejdet, gør funktionen Synkroniser indstillinger det nemmere for dig at sørge for, at disse indstillinger er synkroniseret på begge computere. Hvis du har skiftet din gamle computer ud med en ny, og du har geninstalleret InDesign, kan du også hurtigt konfigurere programmet med alle dine indstillinger ved blot at trykke på en knap.

Få mere at vide i Synkronisering af indstillinger ved hjælp af Adobe Creative Cloud.

Prøvesoftware

Creative Cloud-testversioner giver dig mulighed for gratis at afprøve de enkelte produkter eller udgaver og derefter konvertere den installerede testversion til en fuld version. Du kan altid konvertere fra en prøveversion til en fuld version ved at oprette et abonnement. Hvis du køber et abonnement, skal du være online og logge på med et Adobe-id for at kunne starte på at bruge den fulde version.

Licensaftale

Internetforbindelse, Adobe ID og accept af licensaftalen er påkrævet for at kunne aktivere og bruge dette produkt. Dette produkt kan muligvis integreres med eller give adgang til visse af Adobes eller tredjeparters onlineværtstjenester. Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er mindst 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår for brug og Adobes onlinepolitik for beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og kan uden varsel ændres eller lukkes. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.

Installation af skrifttyper

Nogle Adobe-produktinstallationsprogrammer installerer skrifttyper i en standardmappe til skrifttyper. Hvis installationsprogrammet finder ældre versioner af disse skrifttyper i standardsystembiblioteket for skrifttyper, afinstalleres de ældre versioner og gemmes i et nyt bibliotek. Få mere at vide på http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Få oplysninger om, hvordan du installerer yderligere skrifttyper, ved at besøge installationssiden http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_dk.

Løste problemer

På webstedet for Adobes supportafdeling _dkhttp://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Cloud-programmer.

Kun InDesign

 • Når du åbner et nyt dokument med indstillingen Skærmversion aktiveret, synkroniseres den primære tekstrammes kolonnenummer ikke med layoutkolonnens nummer. (#3554328)
 • Dialogboksen for opsætning af det overordnede dokument afvises, når advarselsmeddelelsen om, at sidestørrelsen er mindre end kolonner og margener, aktiveres. Dette medfører desuden nedbrud, når du bruger dialogboksen til dokumentopsætning igen. (#3554324)
 • InDesign går ned, når du skifter hensigt og klikker på OK, mens indstillingen Skærmversion er deaktiveret. (#3554322)
 • Hvis du åbner den nye dokumentdialogboks via et dokumentformat med modstående sider deaktiveret, og antallet af kolonner er højere end 1, og du aktiverer eller deaktiverer indstillingen Skærmversion og klikker på OK, går InDesign ned. (#3565795)
 • InDesign går ned, når du deaktiverer indstillingen Modstående sider og ændrer antallet af kolonner, efter du har deaktiveret indstillingen Skærmversion i den nye dokumentdialogboks. (#3554323)
 • InDesign går ned, når du deaktiverer indstillingen Skærmversion og derefter ændrer hensigten med et brugerdefineret antal kolonner og ændrede margener. (#3568108)

InDesign og InCopy

 • Mac: InDesign går ned, når du klikker på en widget i et CSXS-udvidelsespanel, mens et andet panel er i indbygget redigeringstilstand. (#3554318)
 • Specialtegn, f.eks. '?' eller '=', der bruges i hyperlinks, konverteres til ugyldige tegn, hvilket fører til brudte links i den eksporterede PDF. (#3554342)
 • Hvis du i en tekstramme med to kolonner bruger musen til at markere tekst i en fodnote i venstre kolonnes tekst, forsvinder teksten. (#3554333)
 • Resultaterne af skrifttypesøgninger er ikke korrekte, når indstillingen "Vis kun favoritskrifttyper" er valgt. (#3554337)
 • Hvis indstillingen "Vis kun favoritskrifttyper" er valgt i menuen Skrift, går InDesign ned, når et dokument med dokumentskrifttyper lukkes ned. (#3554334)
 • InDesign går ned, når du vælger tekstværktøjet, hvis der er specifikke skrifttyper i systemet. (#3567444)
 • InDesign går ned, når du vælger en række eller kolonne med skyggeeffekt på. (#3577944)
 • Skrifttyper med ulovlige PostScript-tegn i navnet får programmet til at gå ned. (#3585880)
 • Der er ikke nogen nem metode til at afgøre, om den aktive version af InDesign CC på Windows er 64-bit eller 32-bit. (#3554339)
 • Der vises en forkert markør, når du trækker og slipper tekst, og når du opretter en ny ramme. (#3574244)
 • Et Flash Player-objekt indlæses ikke i ScriptUI. (#3590770)
 • Windows: En bruger kan ikke indtaste tekst i et makrotekstfelt i panelet Tekstmakroer. (#3580114)

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på https://community.adobe.com.

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk.

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge _dkhttp://www.adobe.com/go/intlsupport_dk.

Adobe-logo

Log ind på din konto