Produktbemærkninger til InDesign CC 9.2.0

Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav under http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_dk.

Du kan få vist en liste over de nyeste systemkrav for andre Creative Cloud-produkter ved at besøge http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements

Nye og forbedrede funktioner  

Prøvesoftware

Creative Cloud-testversioner giver dig mulighed for gratis at afprøve de enkelte produkter eller udgaver og derefter konvertere den installerede testversion til en fuld version. Du kan altid konvertere fra en prøveversion til en fuld version ved at oprette et abonnement. Hvis du køber et abonnement, skal du være online og logge på med et Adobe-id for at kunne starte på at bruge den fulde version.

Licensaftale

Internetforbindelse, Adobe ID og accept af licensaftalen er påkrævet for at kunne aktivere og bruge dette produkt. Dette produkt kan muligvis integreres med eller give adgang til visse af Adobes eller tredjeparters onlineværtstjenester. Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er mindst 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår for brug og Adobes onlinepolitik for beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og kan uden varsel ændres eller lukkes. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.

Installation af skrifttyper

Nogle Adobe-produktinstallationsprogrammer installerer skrifttyper i en standardmappe til skrifttyper. Hvis installationsprogrammet finder ældre versioner af disse skrifttyper i standardsystembiblioteket for skrifttyper, afinstalleres de ældre versioner og gemmes i et nyt bibliotek. Få mere at vide på http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Få oplysninger om, hvordan du installerer yderligere skrifttyper, ved at besøge installationssiden http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_dk.

Løste problemer

På webstedet for Adobes supportafdeling _dkhttp://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Cloud-programmer.

Kun InDesign

 • Tekstgengivelse er meget langsomt på en gennemsigtig baggrund. (#3592732)
 • Tekstvalg over et gennemsigtigt objekt fungerer meget trægt. (#3630743)
 • Tegning og flytning af tekstrammer er langsomt, når Info Panel er åbent på en MAC. (#3600210)
 • Et objekt eller en tekstrammetegning er langsommere i CC end i CS. (#3596522)
 • Gengivelse af indsatte tekstrammer fungerer meget langsomt i CC i forhold til CS6. (#3590911)
 • Objekt bevæger sig meget langsomt. (#3650794)
 • Panorering og rulning er langsommere i CC end i CS6. (#3596468)
 • Zoom ind/zoom ud er langsomt og trægt. (#3649023)
 • Gem/Gem som/Gem en kopi deaktiveres, når der er udfør drag-drog fra Finder/Bridge. (#3606041)
 • Programmet går ned ved redigering af kilden til en x-ref i et ældre dokument, hvor destinationen er i et andet dokument. (#3631377)
 • Når en bruger udskriver et InDesign-dokument som PDF, virker farveprofilen ikke i PDF på Mac10.6.x/10.8.x/Win7/Win8. (#3586689)
 • Flash Player-tekstindtastningen reagerer ikke på kommandotaster. (#3554092)
 • Når mappen Bibliotek er i fokus, vil programmet gå ned, hvis der trykkes på knappen Gem fil. (#3596016)
 • InDesign går ned, når du indtaster et langt ord efter en bindestregslinje. (#3575859)
 • Tilpas ramme til indhold får InDesign til at gå ned. (#3546736)
 • Duplikering af spredning efter duplikering af sider får InDesign til at gå ned. (#3654918)
 • Programmet går ned, når den skifter til et andet panel efter indstilling af GoToURL-funktionalitet med tom URL som knap. (#3649906)
 • InDesign CC går ned ved opdatering til links til InCopy-historier. (#3649846)
 • Referencepunkter til rammetilpasning virker ikke i InDesign. (#3342299)
 • InDesign går ned ved rulning af listen med skrifttyper, når skrifttypeforhåndsvisning stadig er under opbygning. (#3667798)

InDesign og InCopy

 • InCopy-nedbrud under import af historie med slettet tekst. (#3656462)
 • InDesign CC går ned ved opdatering til links til InCopy-historier. (#3649846)
 • Det er ikke muligt at flytte markøren forbi en skjult note ved hjælp af piletasterne. (#3614637)
 • Win: InCopy, en bruger er ikke i stand til at indtaste tekst i tekstfeltet Makro. (#3594973)
 • InCopy går ned ved åbning af tilknytningsfilen fra AEM DAM. (#3587306)
 • InCopy går ned, når brugeren klikker på knappen Luk (' X '), efter udskriften er annulleret. (#3555565)
 • Tekstgengivelse er meget langsomt på en gennemsigtig baggrund. (#3592732)
 • Tekstvalg over et gennemsigtigt objekt fungerer meget trægt. (#3630743)
 • Panorering og rulning er langsommere end i CS6. (#3596468)
 • Zoom ind/zoom ud er langsomt og trægt. (#3649023)

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på https://community.adobe.com.

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk.

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge _dkhttp://www.adobe.com/go/intlsupport_dk.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?