Anvend farve

I Adobe InDesign findes flere værktøjer til anvendelse af farve, herunder værktøjspanelet, panelet Farveprøver, panelet Farver, farvevælgeren og kontrolpanelet.

Når du anvender en farve, kan du angive, om farven skal anvendes for et objekts streg eller fyld. Stregen er et objekts kant eller ramme, og fyldet er et objekts baggrund. Når du anvender en farve for en tekstramme, kan du angive, om farveændringen påvirker tekstrammen eller teksten inde i rammen.

 1. Marker det objekt, du vil farve, ved at gøre et af følgende:
  • Brug eventuelt markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering  i forbindelse med en kurve eller en ramme.
  • Når det gælder et gråtonebillede eller sort-hvidt billede (1 bit), skal du klikke på Håndværktøj til indhold eller bruge værktøjet Direkte markering. Du kan kun anvende to farver til et gråtone- eller sort-hvidt billede.
  • Brug tekstværktøjet  i forbindelse med teksttegn for at ændre tekstfarven på et enkelt ord eller på hele teksten i en ramme.

  Bemærk:

  Brug panelet Streg til at ændre farven på mellemrum i en stiplet, punkteret eller stribet streg.

 2. I værktøjspanelet eller i panelet Farve eller Farveprøver skal du markere Formatering påvirker tekst eller Formatering påvirker objektbeholder for at bestemme, om farven skal anvendes på teksten eller tekstrammen.

 3. Marker fyld- eller stregfeltet i værktøjspanelet eller panelet Farve eller Farveprøver for at angive fyld eller streg for objektet. (Hvis du markerede et billede, har stregfeltet ingen virkning).
  Angivelse af, hvordan farve anvendes i værktøjspanelet
  Angivelse af, hvordan farve anvendes i værktøjspanelet

  A. Feltet Fyld B. Formatering påvirker objektbeholder C. Feltet Streg D. Formatering påvirker tekst 
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg farve, nuance eller forløb ved hjælp af panelet Farveprøver eller Forløb.
  • Vælg en farve, en nuance eller et forløb i menuen Fyld eller Streg i kontrolpanelet.
  • Dobbeltklik på feltet Fyld eller Streg i værktøjspanelet eller i panelet Farver for at åbne farvevælgeren. Vælg den ønskede farve, og klik på OK.

Bemærk:

Du kan anvende farve på et gråtonebillede, forudsat at det ikke indeholder alfa- eller specialfarvekanaler. Hvis du importerer et billede med en fritlægningskurve, skal du markere fritlægningskurven med værktøjet Direkte markering for kun at anvende farve på det fritlagte område.

Vælge en farve med farvevælgeren

Farvevælgeren giver dig mulighed for at vælge farver fra et farvefelt eller angive farverne numerisk. Du kan definere farverne ved hjælp af RGB-, Lab- eller CMYK-farvemodellerne.

 1. Dobbeltklik på feltet Fyld eller Streg i værktøjspanelet eller i panelet Farver for at åbne farvevælgeren.
 2. For at ændre det farvespektrum der vises i farvevælgeren, skal du klikke på et bogstav: R (rød), G (grøn) eller B (blå); eller L (luminans), a (rød-grøn akse) eller b (blå-gul akse).
  Farvevælger
  Farvevælger

  A. Original farve B. Ny farve C. Farvefelt D. Farveskyderenstrekanter E. Farvespektrum 
 3. For at definere en farve skal du gøre et af følgende:
  • Klik eller træk markøren rundt i farvefeltet. Markøren angiver farvens position i farvefeltet.
  • Træk farveskyderens trekanter langs farvespektret, eller klik i farvespektret.
  • Angiv værdier i tekstboksene.
 4. For at gemme farven som en farveprøve skal du klikke på Tilføj CMYK-farveprøve, Tilføj RGB-farveprøve eller Tilføj Lab-farveprøve. InDesign tilføjer farven til panelet Farveprøver og bruger farveværdierne som farvens navn.
 5. Klik på OK.

Anvende den sidst brugte farve

Værktøjspanelet viser den farve eller det forløb, du sidst har anvendt. Du kan anvende farven eller forløbet direkte fra værktøjspanelet.

 1. Vælg det objekt eller den tekst, du vil farvelægge.
 2. Klik på knappen Fyld eller Streg i værktøjspanelet, alt efter hvilken del af teksten eller objektet du vil farvelægge.
 3. Gør et af følgende i værktøjspanelet:
  • Klik på knappen Farve  for at anvende den sidst markerede rene farve i panelet Farveprøver eller Farve.
  • Klik på knappen Farveforløb  for at anvende det sidst markerede farveforløb i panelet Farveprøver eller Farveforløb.
  • Klik på knappen Ingen  for at fjerne objektets fyld eller streg.

Fjerne fyld- eller stregfarve

 1. Vælg den tekst eller det objekt, hvis farve du vil fjerne.
 2. Klik på knappen Fyld eller Streg i værktøjspanelet, alt efter hvilken del af teksten eller objekt du vil ændre.
 3. Klik på knappen Ingen  for at fjerne objektets fyld eller streg.

Anvend farver vha. træk og slip

Det er nemt at anvende farver og forløb ved at trække dem fra en farvekilde til et objekt eller et panel. Når du trækker og slipper en farve, kan du anvende farver og forløb på objekter uden først at skulle markere objekterne. Du kan trække følgende med markøren:

 • Fyld- og stregfelterne i værktøjskassen eller i et panel.

 • Forløbsfeltet i panelet Forløb.

 • Farveprøver fra panelet Farveprøver.

 • Den sidst brugte farveprøve inden for skalaen findes i et panel, der er placeret ved siden af det ikon , som angiver, at farven er uden for skalaen.

Du kan slippe farver eller forløb på følgende objekter og paneler:

 • Fyld eller streg på en kurve. Hvis du vil trække og slippe en fyld- eller stregfarve, skal du placere midten af trækkeikonet lige på kurvens fyld eller streg, mens du trækker i farven og derefter slipper museknappen.

 • Panelet Farveprøver.

 

Hvis du trækker en eller flere farveprøver fra panelet Farveprøver eller farveprøven ved siden af et ikon for farveskalaoverskridelse, kan du også slippe dem i et andet InDesign-dokumentvindue. På den måde tilføjes farveprøverne til panelet Farveprøver for dokumentet.

Anvende en farveprøve eller en forløbsfarveprøve

 1. Markér en tekst- eller objektramme ved hjælp af markeringsværktøjet , eller markér et tekstudsnit ved hjælp af tekstværktøjet .

 2. Hvis panelet Farveprøver ikke er åbent, skal du vælge Vindue > Farve > Farveprøver.

 3. Marker fyld- eller stregfeltet i panelet Farveprøver.

 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Tekst  for at tilføje farve til markeret tekst.

  • Du kan tilføje farve til et markeret objekt eller en tekstbeholder (f.eks. en ramme eller en tabel) ved at klikke på knappen Objekt .

 5. Klik på en farve- eller forløbsfarveprøve. Den markerede farve eller det markerede forløb anvendes på den markerede tekst eller det markerede objekt og vises i panelet Farve og i fyld- eller stregfeltet i værktøjspanelet.

Bemærk:

Du kan vælge standardfarven for Fyld og Streg på samme måde, som du vælger andre standardindstillinger i InDesign. Vælg Rediger > Fjern markering af alt for at sikre, at der ikke er markeret nogen objekter, og vælg derefter en farve.

Anvende farve ved hjælp af panelet Farve

Selvom panelet Farveprøver anbefales til arbejde med farver, kan du også blande farver ved hjælp af panelet Farve. Du kan til enhver tid føje den aktuelle farve i panelet Farve til panelet Farveprøver. Panelet Farve er velegnet til blanding af unavngivne farver.

Bemærk:

Hvis du vælger et objekt, som indeholder en navngivet farveprøve, ændres kun det pågældende objekts farve, når du bruger panelet Farve. Hvis du vil redigere farven i hele dokumentet, skal du dobbeltklikke på dets farveprøve i panelet Farveprøver.

Redigere fyld- eller stregfarven

 1. Vælg det objekt eller den tekst, du vil ændre.
 2. Hvis panelet Farveprøver ikke vises, skal du vælge Vindue > Farve.
 3. Marker fyldfeltet eller stregfeltet i panelet Farve:
  Farvepanel
  Farvepanel

  A. Feltet Fyld B. Feltet Streg C. Formatering påvirker objektbeholder D. Formatering påvirker tekst 
 4. Hvis du har markeret en tekstramme, kan du ændre farven på fyldet eller teksten i rammen ved at markere feltet Objektbeholder  eller feltet Tekst .
 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Juster nuanceskyderen, der vises som standard, hvis objektet indeholder en farveprøve fra panelet Farveprøver.
  • Vælg en Lab-, CMYK- eller RGB-farvemodel i menuen i panelet Farveprøver, og brug skyderne til at ændre farveværdierne. Du kan også indtaste numeriske værdier i tekstfelterne ved siden af farveskyderne.
  • Placer markøren over farvelinjen, og klik.
  • Dobbeltklik på feltet Fyld eller Streg, og vælg en farve i farvevælgeren. Klik derefter på OK.
 6. Hvis der vises et ikon, som angiver, at farven er uden for skalaen , og du vil bruge de CMYK-farveværdier, der er tættest på den farve, du oprindeligt angav, skal du klikke på det lille farvefelt ved siden af advarselsikonet.

Oprette en farveprøve fra en farve i panelet Farve

 1. Kontroller i panelet Farve, at det aktive fyld- eller stregfelt viser den farve, du vil tilføje.
 2. Vælg Føj til farveprøver i panelmenuen.

Skifte mellem farvetilstande

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Tryk på Shift, og klik på farvekontrolfeltet nederst i panelet Farve.
  • Tryk på Shift, og klik på farvefeltet i dialogboksen Ny farveprøve eller Farveprøveindstillinger.
  • Vælg et forløbsstop i dialogboksen Nyt forløb eller Forløbsindstillinger, og kontrollér, at der er valgt RGB, LAB eller CMYK i menuen Stopfarve. Tryk derefter på Shift, og klik på farvefeltet.

Generere farvetemaer ved hjælp af Color-temaværktøjet

Du kan trække farvetemaer ud af markerede områder, billeder eller objekter i dit InDesign-dokument. Du kan også vælge en farve fra et billede, hele billedet eller hele layoutet. Du kan dybest set generere farvetemaer fra alle farver i illustrationen. Brug Color-temaværktøjet til at vælge en enkelt farve eller et enkelt tema, og føj farvetemaet til farveprøvepanelet. 

Tilføj disse farver til layoutet, tilføj dem til panelet Farveprøver. Du kan gemme dem til dine Creative Cloud-biblioteker.

 1. Klik på Color-temaværktøjet i værktøjspanelet. Du kan bruge genvej I til at skifte mellem Color-temaværktøjet og pipetteværktøjet.

  Color-temaværktøjet
  Color-temaværktøjet

 2. Klik på et vilkårligt sted på layoutet for at vælge en farve. Du kan også udnytte farverne fra alle illustrationerne i Adobe Photoshop, Illustrator eller enhver anden fil.

  Farven bevares, når den først er valgt ved hjælp af temaværktøjet. Når farver er valgt, og hvis du skifter værktøj for at udføre en eller anden handling, f.eks. at tegne et objekt, og derefter vælger Color-temaværktøjet igen, vil det tema, der blev valgt tidligere, blive bevaret. Medmindre du trykker på ESC-tasten for at lukke panelet, bevares det valgte tema, så det kan genbruges. Når der trykkes på ESC-tasten, ryddes alt.

 3. Rul musen for at se områder, der er automatisk markeret af InDesign, hvor du kan oprette en farvetema. Klik på et afsnit, og InDesign opretter et farvetema.

 4. Et farvetema består af fem forskellige farver. Klik på pop-op-menuen for at se de andre genererede farvevalg.

 5. Color-temaværktøjet – indstillinger
  Color-temaværktøjet – indstillinger

  A. Klik for at se alle temaer B. Føj det aktuelle farvetema til farveprøver C. Gem til aktuelle CC-bibliotek 

  Et farvetema består af fem forskellige farver. Klik på pop-op-menuen (A på billedet) for at se de andre temavalg, der er genereret for det samme farvetema, f.eks. farverigt, lyst, dybt og afdæmpet.

  Hvis du ikke kan lide det generede farvetema, skal du trykke på tasten Esc og prøve igen, eller du skal trykke på tasten Alt for midlertidigt at skifte til Vælg-tilstand for at hente et nyt tema.

  Skift+klik for at vælge en enkelt (præcis) farve som grundfarve for temaet. Farvetemaer genereres på grundlag af Adobe Color-regler: Analog, Monokromatisk, Triade, Komplementær, Sammensat, Skygger.

 6. Hvis du vil anvende farverne, kan du vælge en enkelt farve på Color-temaværktøjet. Rul musen over til sideelementet. Pipetten vises halvt fuld, klik for at ændre fyld eller streg.

  Når du ruller musen over tekst, ændres pipetten til tekst. Du kan anvende en farve på tekst, der er genereret fra Color-temaværktøjet.

 7. Dobbeltklik på Color-temaværktøjet. Farver, der er valgt og føjet til farveprøver, respekterer formålet med dokumentet og konverteres automatisk til passende farverum, inden de føjes til farveprøver eller anvendes på andre objekter. Der er tre muligheder at vælge imellem:

  1. Konverter efter dokumenthensigt.
  2. Konverter til CMYK.
  3. Konverter til RGB.
  Indstillinger for farvetema
  Indstillinger for farvetema

 8. Color-temaværktøjet – indstillinger
  Color-temaværktøjet – indstillinger

  A. Klik for at se alle temaer B. Føj det aktuelle farvetema til farveprøver C. Gem til det aktuelle CC-bibliotek 

  Klik på B for at tilføje disse farver til panelet Farveprøver. Farvetemaet tilføjes panelet Farveprøver som en mappe.

  Hvis du vil tilføje en bestemt farve til panelet Farveprøver, skal du trykke på Alt og klikke på knappen "Tilføj det aktuelle farvetema til farveprøver".

 9. Farvetema
  Farvetema

  Klik på denne knap for at gemme det valgte tema på panelet i det aktuelle CC-bibliotek i panelet CC Libraries.

 10. Du kan anvende farveværdier vha. heksadecimal RGB-kode i Farvevælgeren, Ny farveprøve og Rediger farveprøvearbejdsforløb. Du kan også angive farveværdier vha. heksadecimal RGB-kode i farvevælgeren. Der er tre måder, du kan anvende en hex-farveværdi:

  • Sådan anvender du farvevælgeren i en ny farveprøve: I panelet Farveprøver skal du klikke for at udvide pop-op-menuen og vælge Ny farveprøve. Vælg RGB under Farvetilstand i dialogboksen Ny farveprøve.
   Klik på håndværktøjet til skærmen, hold museknappen nede, og klik på et vilkårligt sted på skærmen for at se hex-farveværdien fra en kilde. Klik på Tilføj for at tilføje farveprøven.
  Ny farveprøve – hex-værdi
  Ny farveprøve – Hex-værdi

  • Rediger farveprøve: Du kan også redigere en farveprøve og ændre dens hex-værdi. Dobbeltklik på en farveprøve i rullelisten for Farvetilstand, og vælg RGB.
  • Farveproxy: Dobbeltklik på farveproxyen i værktøjspanelet. Du kan vælge hex-værdien her.

Anvende farver ved hjælp af pipetteværktøjet

Brug pipetteværktøjet  til at kopiere fyld- og stregattributter, f.eks. farve, fra et objekt i en InDesign-fil, herunder importeret grafik. Som standard indlæser pipetteværktøjet alle objektets tilgængelige fyld- og stregattributter og bruger standardattributterne for fyld og streg i nye objekter, du tegner. Du kan bruge dialogboksen Pipetteindstillinger til at ændre de attributter, som pipetteværktøjet kopierer. Du kan også bruge pipetteværktøjet til at kopiere tekst- og gennemsigtighedsattributter.

Bemærk:

Hvis en attribut ikke er anført i dialogboksen Pipetteindstillinger, kan den ikke kopieres med pipetteværktøjet.

Anvende farver ved hjælp af pipetteværktøjet

 1. Vælg et eller flere objekter, der indeholder de fyld- og stregattributter, du vil ændre.

 2. Vælg pipetteværktøjet .

 3. Klik på det objekt, der har de fyld- og stregattributter, som du vil sample. Der vises en fyldt pipette , og de markerede objekter opdateres automatisk med fyld- og stregattributterne fra det objekt, du har klikket på.

 4. Hvis du vil give andre objekter de samme attributter, skal du klikke på dem med den fyldte pipette. Hvis et objekt indeholder streger, men ikke fyld, skal du sørge for at klikke på objektets kontur.

Registrere nye attributter, når pipetten er fyldt

 1. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), mens pipetteværktøjet  er fyldt. Pipetteværktøjet ændrer retning og vises som tomt  for at angive, at det er klar til at registrere nye attributter.

 2. Uden at slippe Alt- eller Alternativtasten skal du klikke på et objekt, der indeholder de attributter, du vil kopiere, og derefter slippe tasten, så du kan slippe de nye attributter på et andet objekt.

Ændre indstillingerne for pipetteværktøjet

 1. Dobbeltklik på pipetteværktøjet  i værktøjspanelet.

 2. Marker de attributter i fyld- og stregsektionerne, som du vil kopiere med pipetteværktøjet, og klik på OK.

Bemærk:

Hvis du kun vil registrere fyld- og stregfarven i et objekt og ingen andre attributter, skal du trykke på Shift og klikke på objektet med pipetteværktøjet. Når du anvender farven på et andet objekt, anvendes kun fyld- eller stregfarven, afhængigt af om stregen eller fyldet står øverst i værktøjslinjen.

Anvende farver på gråtonebilleder

Du kan anvende farver på et indsat gråtonebillede i InDesign.

 1. Sørg for, at billedet er gemt som et gråtone- eller bitmapbillede i PSD-, TIFF-, BMP- eller JPG-format.

  I Photoshop kan du vælge Billede > Tilstand > Bitmap eller Billede > Tilstand > Gråtone.

 2. Klik på Håndværktøj til indhold, eller brug værktøjet Direkte markering  for at vælge billedet.

 3. Vælg en farve i panelet Farveprøver eller panelet Farve.

Et billede i PSD-format kan indeholde flere lag, men det nederste lag skal være uigennemsigtigt. Du kan ikke anvende farve på et PSD-billede med en gennemsigtig baggrund i InDesign. Desuden må gråtonebilledet ikke indeholde alfa- eller specialfarvekanaler.

Tilføj og administrer farvegrupper

Du kan bruge farvegrupper til at organisere dine farveskemaer bedre og udveksle farveprøver, du anvender ofte, på tværs af programmer. Farvegrupper gør det nemmere at:

 • Organisere farveprøver.
 • Indlæs farvegrupper fra et projekt i Illustrator.

Tilføje farvegrupper

 1. Hvis du vil tilføje en farvegruppe, skal du klikke på ikonet Farvegruppe i panelet Farveprøver. Du kan også oprette en farvegruppe fra pop op- og genvejsmenuen.

  Ny farvegruppe
  Ny farvegruppe

  • Indtast navnet på farvegruppen.
  • Vælg indstillingen til oprettelse af farvegruppeskemaet:
   • Markerede farveprøver: Vælg denne indstilling, hvis du vil flytte farveprøverne til en farvegruppe på oprettelsestidspunktet. Hold Ctrl (Win) eller Alternativ (Mac) for at markere flere farveprøver, før du vælger indstillingen Ny farvegruppe. Hvis du ikke markerer nogen farveprøver, oprettes der en tom farvegruppe.
   • Markerede sideelementer: Farveprøverne for de markerede sideelementer eller illustrationer føjes til den oprettede farvegruppe. Indstillingen er valgt som standard, når du markerer en illustration.

  Bemærk:

  Hvis du ved oprettelsen af en farvegruppe vil navngive den, kan du bruge en af indstillingerne eller holde tasten Alt (Win) eller Alternativ (Mac) nede, mens du klikker på den nye farvegruppeknap.

 2. Du kan trække og slippe flere farveprøver fra roden samt fra andre farvegrupper i den oprettede farvegruppe.

 3. Højreklik på en farveprøve for at få vist andre indstillinger. Du kan skifte til en farvegruppevisning og arbejde udelukkende med farvegrupper. Klik på filterikonet nederst i panelet, og vælg Vis farvegrupper. Derved kan du arbejde udelukkende med farvegrupper. Rodfarveprøver og forløb er ikke synlige i denne visning.

  Vis farvegrupper
  Vis farvegrupper

Forskellige handlinger til administration af farvegrupper

Følgende handlinger kan udføres for at administrere farvegrupper.

 • Tilføj en farveprøve til en farvegruppe: Vælg farvegruppen. Vælg en farveprøve, og træk og slip den inden for farvegruppen.
 • Dubler farvegruppe: Du kan dublere både i genvejsmenuen samt pop op-menuen. Højreklik på en farvegruppe, og vælg Dubler farvegruppe. Alle farveprøver i farvegruppen bliver dubleret sammen med farvegruppen. For at undgå forvirring oprettes farveprøver på tværs af forskellige farvegrupper ikke med de samme navne.
 • Opdel farvegruppe: Du kan foretage opdeling både i genvejsmenuen samt pop op-menuen. Højreklik på en farvegruppe, og vælg Opdel farvegruppe. Ved opdeling flyttes alle farveprøver i farvegruppen til roden uden for farvegruppen.
 • Omdøb farvegruppe: Farvegrupper kan omdøbes ved hjælp af indstillingen Indstillinger for farvegruppe i genvejs- eller pop op-menuen. Dobbeltklik på en gruppe for at redigere navnet på farvegruppen. Du kan også redigere farvegruppen i indlejret tilstand.
 • Slet farvegruppe: Markér en farvegruppe, højreklik, og vælg Slet farvegruppe. Eller markér farvegruppen, og vælg Slet farvegruppe i pop-op-menuen.

Bemærk:

Når du sletter en farvegruppe, slettes alle farveprøver i farvegruppen.

Opret en farvegruppe med et eller flere sideelementer markeret

Du kan markere illustrationen for et eller flere sideelement(er) i dokumentet og oprette en farvegruppe ud fra farveprøverne i sideelementerne. Du kan føje farveprøver fra sideelementerne til farvegruppen.

 1. Vælg et eller flere sideelement(er) i dokumentet.

 2. Vælg Ny farvegruppe i pop-op-menuen eller i genvejsmenuen.

 3. Vælg Valgt(e) &sideelement(er) i dialogboksen Ny farvegruppe. Hvis der er mere end én markeret farveprøve i farveprøvepanelet, er Markerede farveprøver valgt som standard.

 4. Farvegrupper fungerer i alle listevisninger (navn, lille navn) samt gittervisninger (lille farveprøve, stor farveprøve). Alle handlinger, f.eks. oprettelse, trækning af farveprøver og farvegrupper, kan udføres på tværs af alle de forskellige visninger i farveprøvepanelet.

Indlæse og gemme farveprøver fra en .ASE-fil

ASE-filer hjælper med at importere og eksportere farveprøver på tværs af programmer, f.eks. Adobe Illustrator. Du kan importere .ase-filer for at indlæse farvegruppen i panelet Farveprøver. Farvegrupper kan også gemmes som .ase-filer fra pop-op-menuen Farveprøver. Hvis farvegrupperne gemmes i Illustrator, kan de ligeledes indlæses i InDesign.

Indlæse farveprøver

 1. Vælg Indlæs farveprøver i panelmenuen Farveprøver.

 2. Vælg den gemte .ase-fil. Klik på Åbn.

Gemme farveprøver

Du kan gemme en farveprøve eller farvegrupper som en .ase-fil.

 1. Vælg farvegruppen eller farveprøven.

 2. Vælg Gem farveprøver i pop-op-menuen.

 3. Angiv navnet på .ase-filen. Klik på Gem.

Importér temaer fra Color-appen

Du kan tilføje temaer fra Color-panelet i panelet Farveprøver som farvegrupper i InDesign. Disse temaer oprettes som en farvegruppe med temaets navn.

 1. Vælg Vindue > Color.

 2. Vælg et tema i vinduet Gennemse.

  Du kan bruge en hvilken som helst af følgende metoder til at eksportere temaet til InDesign:

  • Klik på pilen ud for et tema, og vælg Føj til farveprøvepanel.                       
  • Klik på ikonet Tilføj valgte tema for at importere temaet til panelet Farveprøver.

   

  Ikonet/indstillingen Tilføj farveprøver
  Ikonet/indstillingen Tilføj farveprøver

 3. Du kan også gå til fanen Opret i Color, vælge en regel under Vælg regel og klikke på ikonet Føj dette tema til farveprøver.

  Menuen Føj tema til farveprøver
  Menuen Føj tema til farveprøver

Understøttelse af ældre funktioner

Hvis du åbner en .idml-fil med farvegruppeoplysninger i tidligere versioner, vil panelet Farveprøver vise den simple farveprøveliste uden nogen farvegrupper, da tidligere versioner ikke understøtter farvegrupper.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online