Eksportér indhold til EPUB | CS6

Oversigt

Inden du eksporterer dit layout til EPUB, kan du foretage et par justeringer for at sikre dig, at det eksporteres korrekt.

 • Tilføj forankret grafik - Du kan forankre grafik i tekststrømme, så du kan styre dens placering i forhold til den eksporterede tekst. Se Forankrede objekter.
 • Indstillinger for objekteksport - Angiv eksportindstillinger for indsatte objekter. Se Indstillinger for objekteksport.
 • Knyt formater til eksportmærker - Knyt tegn- og afsnitsformater til HTML-mærker og -klasser. Se Knyt formater til eksportmærker.
 • Vælg indhold og rækkefølge - Brug panelet Artikler til at vælge det indhold, der skal eksporteres, og den rækkefølge, det skal vises i. Se Artikler. Du kan også ordne indholdet ud fra sidelayout eller XML-struktur.

Eksporter til EPUB

Du kan eksportere et dokument eller en bog som en ombrydelig e-bog i EPUB-format, som er kompatibel med eBook-læsningssoftwaren.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Åbn dokumentet, og vælg Filer > Eksporter.

  • Åbn en bog, og vælg Eksporter bog til EPUB fra menuen i bogpanelet.

 2. Angiv et filnavn og en placering

 3. Vælg EPUB på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

 4. Angiv de ønskede indstillinger i områderne Generelt, Billede og Avanceret i dialogboksen EPUB-eksportindstillinger.

InDesign opretter en enkelt .epub-fil, som indeholder det XHTML-baserede indhold. Hvis det er angivet, kan den eksporterede fil indeholde et forsidebillede. Forsidebilledet er oprettet ud fra et billede eller ved at rasterisere den første side i det angivne dokument (eller formatkildedokumentet, hvis der er valgt en bog). Miniaturebilledet bruges til at afbilde bogen i EPUB-læsere eller biblioteksoversigten i Digital Editions Reader. Hvis du vil have vist filen, skal du bruge en EPUB-læser. Du kan også bruge Adobe Digital Editions-softwaren, som du kan downloade gratis fra Adobes websted.

Bemærk:

Filen .epub er en .zip-fil. Hvis du vil se og redigere indholdet af en .EPUB-fil, skal du ændre filtypenavnet fra .epub til .zip og derefter pakke indholdet ud. Det er især nyttigt til redigering af CSS-filen.

Bemærk:

InDesign-objekter som tekstrammer og objekter, der indeholder placerede billeder, eksporteres altid, når du vælger rækkefølgeindstillingen Baseret på sidelayout. Tomme objekter eksporteres ikke, medmindre du har anvendt en indstilling på InDesign-objektet via eksportindstillingerne for objektet for at eksportere det som JPEG, GIF eller PNG.

EPUB-eksportindstillinger

Generelle EPUB-indstillinger

Afsnittet Generelt i dialogboksen EPUB-eksportindstillinger indeholder følgende indstillinger.

Version

Angiv en version for din EPUB. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1 er en standard, der blev godtkendt af IDPF i 2007. Dette format understøttes på en række forskellige enheder.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 er en standard, der blev godtkendt af IDPF i 2011. Formatet understøtter også lyd, video, javascript, japansk lodret tekst. Men de nye funktioner fungerer ikke på læsere og enheder, der ikke understøtter EPUB 3.0-standarden.

EPUB 3.0 med layout

Det er et eksperimenterende format, der er oprettet af Adobe Systems. Det understøtter flere spalter, tekstombrydning og andre kontroller, så dine layout ser flotte ud i alle situationer. Funktionen fungerer kun med bestemte fremviserteknologier.

Forside

Angiver forsidebilledet for e-bogen. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

Ingen

Hvis denne indstilling er valgt, føjes der ikke noget forsidebillede til e-bogen.

Rasteriser første side

Hvis denne indstilling er valgt, oprettes der en billedfil ved at rasterisere den første side i e-bogen og bruge den som forside.

Vælg billede

Hvis denne indstilling er valgt, kan du angive et billede på computeren, der skal bruges som forside.

IHF-format

Vælg denne indstilling, hvis du vil generere en indholdsfortegnelse ud fra det valgte indholdsfortegnelsesformat. Vælg det format, du vil bruge til at oprette e-bogens indholdsfortegnelse, i menuen Indholdsfortegnelsesformat. Du kan vælge Layout > Indholdsfortegnelsesformater, hvis du vil oprette et særligt indholdsfortegnelsesformat til din e-bog.

Margener

Angiv værdier for Top, Bund, Venstre og Højre margen i pixel. Hvis du vil bruge samme værdi for alle margener, skal du klikke på ikonet Begræns. 

Rækkefølge af indhold

Angiv den rækkefølge, som sideelementer eksporteres i

Baseret på sidelayout

Placeringen af elementerne på siden bestemmer læserækkefølgen.

Hvis der er valgt Baseret på sidelayout, bestemmer InDesign rækkefølgen for læsning af sideobjekterne ved at scanne fra venstre mod højre og fra top til bund. I visse tilfælde, særligt i komplicerede dokumenter med flere kolonner, vises designelementerne muligvis ikke i den ønskede læserækkefølge. Du kan ændre rækkefølgen og formatere indholdet ved hjælp af Dreamweaver.

(Kun asiatiske versioner) Hvis der er valgt Baseret på sidelayout, bestemmer InDesign rækkefølgen for læsning af sideobjekterne i henhold til dokumentets indbinding (fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre). I visse tilfælde, særligt i komplicerede dokumenter med flere kolonner, vises de eksporterede designelementer muligvis ikke i den ønskede læserækkefølge. Du kan ændre rækkefølgen og formatere indholdet ved hjælp af Dreamweaver.

Samme som XML-struktur

Læserækkefølgen bestemmes af mærkernes rækkefølge i strukturvisning. Se Mærkning af sideelementer.

Samme som artikelpanel

Læserækkefølgen bestemmes af elementernes rækkefølge i artikelpanelet. Kun de markerede artikler eksporteres. Se Medtag artikler til eksport.

Indsæt fodnote efter afsnit

Markér dette for at indsætte fodnoter efter afsnittet. Hvis indstillingen ikke vælges, konverteres fodnoter til slutnoter.

Fjern tvungne linjeskift

Markér dette for at fjerne alle bløde linjeskift i den eksporterede e-bog.

Punkttegn

Vælg Knyt til usorteret liste for at konvertere afsnit med punkttegn til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af <ul>-koden. Vælg Konverter til tekst for at formatere ved hjælp af <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brugt oprindelige automatiske InDesign-punkttegn, medtages underpunkttegn også.

Tal

Afgør, hvordan tal skal konverteres i HTML-filen. Hvis du har brugt oprindelig automatisk InDesign-nummerering, medtages underpunkttegn også

Knyt til sorteret liste

Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af <ol>-koden.

Knyt til statisk sorteret liste

Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, men tildeler en <value>-attribut ud fra afsnittets aktuelle nummer i InDesign.

Konverter til tekst

Konverterer opstillinger med nummerering til afsnit, der starter med afsnittets aktuelle nummer som tekst.

Vis EPUB efter eksport

Åbner EPUB'en i det standardprogram, der er valgt til læsning af EPUB, hvis det findes.

Indstillinger for EPUB-billede

Billedafsnittet i dialogboksen EPUB-eksportindstillinger indeholder følgende indstillinger. I menuen Billedkonvertering skal du beslutte, hvordan billeder eksporteres til HTML.

Bevar udseende fra layout

Markér dette for at arve attributterne for billedobjekter fra layoutet.

Opløsning (ppi)

Vælg opløsningen af billederne i pixel pr. tomme (ppi). Mens operativsystemer benytter standardopløsninger på enten 72 ppi eller 96 ppi, ligger opløsningerne for mobilenheder på fra 132 ppi (iPad) til 172 ppi (Sony Reader) til over 300 ppi (iPhone 4). Du kan vælge en ppi-værdi for hvert af de valgte objekter. Gyldige værdier er 72, 96, 150 (gennemsnittet for alle e-bogenheder i dag) og 300.

Billedstørrelse

Angiv, om billedstørrelsen skal være fast eller tilpasses i forhold til siden. Relativ i forhold til sidebredde angiver en relativ procentværdi ud fra størrelsen på billedet i forhold til bredden af InDesign-siden. Denne indstilling medfører, at billederne skaleres proportionalt i forhold til bredden af læseområdet.

Billedjustering og -afstand

Angiv billedjustering, venstre, centreret, højre, og mellemrum foran og bagefter.

Indsæt sideskift

Markér dette for at indsætte sideskift ved billeder. Der kan indsættes sideskift før billedet, efter billedet eller både før og efter billedet.

Indstillingerne gælder for forankrede objekter

Markér dette for at anvende indstillingerne på alle forankrede objekter.

Billedkonvertering

Gør det muligt at vælge, om de optimerede billeder i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Vælg Automatisk for at lade InDesign beslutte, hvilket format der skal bruges i hvert enkelt tilfælde. Hvis du vælger PNG, deaktiveres indstillingerne for billedkomprimering. Brug PNG til tabsfrie billeder eller til billeder, der indeholder gennemsigtighed.

GIF-indstillinger (palet)

Giver mulighed for at styre, hvordan InDesign håndterer farver, når GIF-filer optimeres. GIF-formatet bruger en begrænset farvepalet, som ikke kan indeholde mere end 256 farver.

Vælg Adaptiv for at oprette en palet med et repræsentativt udvalg af farver i grafikken uden rastersimulering (blanding af små farveprikker for at simulere flere farver). Vælg Web for at oprette en palet med websikre farver, der er en delmængde af Windows- og Mac OS-systemfarver. Vælg System (Win) eller System (Mac) for at oprette en palet ved hjælp af de indbyggede systemfarvepalet. Dette kan resultere i uventede resultater.

Vælg Skærminterlacing for at indlæse billederne progressivt ved at udfylde de manglende linjer. Hvis denne indstilling ikke er valgt, er billedet uskarpt til at begynde med og bliver tydeligere, efterhånden som det når sin fulde opløsning.

JPEG-indstillinger (billedkvalitet)

Bestemmer forholdet mellem komprimering (resulterer i mindre filstørrelser) og billedkvalitet for hvert JPEG-billede, der oprettes. Lav resulterer i den mindste filstørrelse og den laveste billedkvalitet.

JPEG-indstillinger (formateringsmetode)

Afgør, hvor hurtigt JPEG-grafik vises, når den fil, der indeholder billedet, åbnes på internettet. Vælg Proces for at få vist JPEG-billederne gradvist og med flere detaljer, efterhånden som de downloades. (Filer, der oprettes med denne indstilling, er lidt større og kræver mere RAM ved visning). Vælg Grundlinje, hvis hver JPEG-fil først skal vises, når den er downloadet. En pladsholder vises ved filens placering, indtil filen vises.

Ignorer konverteringsindstillinger for objekt

Ignorerer de indstillinger for objekteksport, der er anvendt på individuelle billeder. Se Anvende indstillinger for objekteksport.

Avancerede EPUB-indstillinger

Afsnittet Indhold i dialogboksen EPUB-indstillinger indeholder følgende indstillinger.

Opdel dokument

Du kan opdele e-bogen ved det angivne afsnitsformat. Hvis bogen opdeles, bliver der flere HTML-filer i EPUB-pakken, men det kan være nyttigt at få opdelt store filer, og ydeevnen forbedres i EPUB-læserne.

Inkluder dokumentets metadata

Metadata fra dokumentet (eller formatkildedokumentet, hvis en bog er valgt) medtages med den eksporterede fil.

Udgiver

Angiv de oplysninger om udgiveren, som forekommer i e-bogens metadata. Du kan skrive udgiverens URL-adresse, så de, der modtager e-bogen, kan besøge udgiverens websted.

Entydigt id

Hvert EPUB-dokument kræver en entydig identifikator. Der oprettes og vises automatisk et entydigt id. Du kan fjerne det og angive et entydigt id.

CSS-indstillinger

Cascading Style Sheets (CSS) er en samling af formateringsregler, der styrer udseendet af indhold på en webside. Når du bruger CSS til formatering af en side, adskilles indhold fra præsentation.

Medtag formatdefinitioner

Når du eksporterer til EPUB, kan du oprette en liste over CSS-formater, der kan redigeres.

Bevar lokale tilsidesættelser

Hvis denne indstilling er valgt, medtages lokal formatering som f.eks. kursiv og fed.

Medtag skrifttyper, der kan integreres

Medtager alle de skrifter, som kan integreres, i e-bogen. Skrifter indeholder integreringsbit, som afgør, om skriften kan integreres.

Tilføj typografiark

Angiv URL'en for det eksisterende CSS-typografiark, der normalt er en relativ URL, f.eks. "/styles/style.css". InDesign kontrollerer ikke, om CSS eksisterer eller er gyldig, så du skal bekræfte CSS-opsætningen.

Tilføj script

Angiv URL'en for et eksisterende JavaScript. InDesign kontrollerer ikke, om JavaScript findes eller er gyldig, så du skal bekræfte JavaScript-opsætningen.

EPUB-ressourcer

Brug følgende links til at få flere oplysninger om EPUB-formatet.

Adobe-logo

Log ind på din konto