Når du vælger Modstående sider i dialogboksen Filer > Dokumentopsætning, arrangeres dokumentsiderne i opslag. Et opslag er et sæt sider, der vises sammen, f.eks. de to sider, der er synlige, når du åbner en bog eller et blad. Alle InDesign-opslag har deres eget montagebord, som er et område uden for en side, hvor du kan opbevare objekter, der endnu ikke er placeret på en side. Hvert opslags montagebord har plads til objekter, der beskæres eller går ud over en sides kant.

Panelet Sider
Panelet Sider

A. Sideikoner B. Side med master "A" anvendt C. Markeret opslag 

Hvis du angiver indstillingen for Indbinding til Højre mod venstre i dialogboksen Dokumentopsætning, knyttes numre til sideikonerne fra højre mod venstre i panelet Sider.

Bemærk:

I et langt dokument kan du hurtigt gå til en side ved at vælge Layout > Gå til side.

Ændring af side- og opslagsvisningen

Sidepanelet giver oplysninger om og kontrol over sider, opslag og mastere (sider eller opslag, der automatisk formaterer andre sider eller opslag). Som standard indeholder sidepanelet miniaturerepræsentationer af indholdet af hver enkelt side.

 1. Hvis sidepanelet ikke er synligt, skal du vælge Vindue > Sider.

 2. Vælg Panelindstillinger i menuen i panelet Sider.

 3. I afsnittet Ikoner skal du angive de ikoner, der skal vises ved siden af sideminiaturerne i panelet Sider. Disse ikoner angiver, om der er føjet gennemsigtighed eller sideovergange til et opslag, og om opslagsvisningen er roteret.

 4. I sektionerne Sider og Mastere:

  • Vælg en ikonstørrelse for sider og mastere.

  • Marker Vis lodret for at få vist opslag i en enkelt lodret spalte. Fjern markeringen af denne indstilling for at gøre det muligt at vise opslag side om side.

  • Vælg Vis miniaturebilleder for at få vist miniaturerepræsentationer af indholdet af hver side eller master. (Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis visse indstillinger er valgt for ikonstørrelse).

 5. I sektionen Panellayout skal du markere Sider øverst for at få vist sideikonsektionen over masterikonsektionen eller Mastere øverst for at få vist masterikonsektionen over sideikonsektionen.

 6. Vælg en indstilling i menuen Tilpas størrelse for at styre, hvordan sektionerne bliver vist, når du tilpasser størrelsen på panelet:

  • Vælg Proportionelt for at ændre både side- og mastersektionens størrelse i panelet.

  • Vælg Faste sider for at bevare sidesektionens størrelse og kun tilpasse størrelsen på mastersektionen.

  • Vælg Faste mastere for at bevare mastersektionens størrelse og tilpasse størrelsen på sidesektionen.

Markering af en side eller et opslag eller gøre en side eller et opslag til mål

Du markerer eller gør sider eller opslag til mål alt afhængigt af den opgave, du er i gang med. Nogle kommandoer påvirker den aktuelt markerede side eller opslag, mens andre påvirker målsiden eller -opslaget. Du kan f.eks. trække linealhjælpelinjer til kun målsiden eller opslaget, men siderelaterede kommandoer, som f.eks. Dubler opslag eller Slet side, gælder for den side eller det opslag, der er markeret i sidepanelet. Sider eller opslag, der gøres til mål, aktiveres, hvilket er nyttigt, når der f.eks. er flere opslag synlige i dokumentvinduet, og du vil indsætte et objekt på et bestemt opslag.

 1. I panelet Sider:

  • For både at markere og gøre en side eller et opslag til mål skal du dobbeltklikke på dets ikon eller sidenumrene under ikonet. Hvis siden eller opslaget ikke er synlig(t) i dokumentvinduet, bliver den/t det.

   Tip: Du kan også både markere og gøre en side eller et opslag til mål ved at klikke på en side, et objekt på siden eller det tilhørende montagebord i dokumentvinduet.

   Den lodrette lineal er nedtonet undtagen ved målsiden eller -opslaget.

  • Hvis du vil markere en side, skal du klikke på dens ikon. Dobbeltklik kun, hvis du også vil gøre den til målside og gøre den synlig.

  • Hvis du vil markere et opslag, skal du klikke på sidenumrene under opslagsikonet.

  Bemærk:

  Visse opslagsindstillinger som dem i menuen i panelet Sider er kun tilgængelige, når hele opslaget er markeret.

Tilføjelse af nye sider til et dokument

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en side efter den aktive side eller det aktive opslag, skal du klikke på knappen Ny side i panelet Sider eller vælge Layout > Sider > Tilføj side. Den nye side anvender samme master som den eksisterende aktive side.

  • Hvis du vil tilføje flere sider i slutningen af dokumentet, skal du vælge Filer > Dokumentopsætning. I dialogboksen Dokumentopsætning skal du angive det samlede antal sider i dokumentet. InDesign tilføjer sider efter den sidste side eller det sidste opslag.

  • Hvis du vil tilføje sider og angive en dokumentmaster, skal du vælge Indsæt sider i panelmenuen Sider eller vælge Layout > Sider > Indsæt sider. Vælg, hvor siderne skal tilføjes, og vælg den master, der skal anvendes.

Oprettelse af farvelabels til sideminiaturer

Du kan tildele sideminiaturer farvelabels i panelet Sider. Du kan f.eks. bruge farvelabels til at angive status for siderne, f.eks. en grøn label til færdige opslag, en gul label til opslag, der arbejdes på, og en rød label til opslag, der ikke er gået i gang.

 1. Marker de sider, du vil anvende farvelabels på, i panelet Sider.

 2. Vælg Farvelabel i panelmenuen Sider, og vælg derefter den farve, der skal tildeles.

Farvelabelen vises under miniaturebilledet i panelet Sider.

Hvis du anvender en farvelabel på mastersider, påvirkes alle de sider, hvor masteren er anvendt. Når du imidlertid anvender en farvelabel på individuelle dokumentsider, anvendes farvelabelen på dokumentsiderne. Hvis du vil bruge en farvelabel på mastersiderne, skal du vælge de dokumentsider, du vil ændre, og vælge Farvelabel > Brug master i menuen i panelet Sider.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online