Gem markeringer og alfakanalmasker

Om masker og alfakanaler

Når du markerer en del af et billede, afmaskes eller beskyttes det område, der ikke markeres, så du ikke kan redigere det. Når du opretter en maske, isolerer og beskytter du derfor områder i et billede, mens du ændrer farver eller anvender filtre eller andre effekter på resten af billedet. Du kan også bruge masker til kompleks billedredigering, f.eks. gradvist at anvende farve- eller filtereffekter på et billede.

Eksempler på masker i Photoshop
Eksempler på masker

A. Ugennemsigtig maske brugt til at beskytte baggrunden og redigere sommerfuglen B. Ugennemsigtig maske brugt til at beskytte sommerfuglen og farvelægge baggrunden C. Halvgennemsigtig maske brugt til at farvelægge baggrunden og en del af sommerfuglen 

Masker gemmes i alfakanaler. Masker og kanaler er gråtonebilleder, så du kan redigere dem som alle andre billeder med maleværktøjer, redigeringsværktøjer og filtre. Områder, der er malet sorte på en maske, er beskyttede, og områder, der er malet hvide, kan redigeres.

Brug tilstanden Ekspresafmaskning til at konvertere en markering til en midlertidig maske, så den er nemmere at redigere. Ekspresafmaskning vises som en farvemaske med justerbar opacitet. Du kan redigere ekspresafmaskningen ved hjælp af et maleværktøj eller modificere den med et filter. Når du forlader tilstanden Ekspresafmaskning, konverteres masken tilbage til en markering på billedet.

Hvis du vil gemme en markering mere permanent, kan du lagre den som en alfakanal. Alfakanalen lagrer det markerede som en gråtonemaske, der kan redigeres, i panelet Kanaler. Når du har gemt markeringen som en alfakanal, kan du når som helst genindlæse den eller endda indlæse den på et andet billede.

Panelet Kanaler i Photoshop
Markering gemt som alfakanal i panelet Kanaler

Bemærk:

Du kan maskere eller skjule dele af et lag ved hjælp af en lagmaske.

Oprettelse og redigering af alfakanalmasker

Du kan oprette en ny alfakanal og derefter bruge maleværktøjer, redigeringsværktøjer og filtre til at oprette en maske ud fra alfakanalen. Du kan også gemme en eksisterende markering i et Photoshop-billede som en alfakanal, der vises i panelet Kanaler. Se Sådan gemmes og indlæses markeringer.

Oprette en alfakanalmaske ved hjælp af aktuelle indstillinger

 1. Klik på knappen Ny kanal nederst i panelet Kanaler.
 2. Mal på den nye kanal for at udmaske området i billedet.
  Bemærk:

  Marker områder i billedet, inden du opretter kanalen til masken. Mal derefter på kanalen for at finindstille masken.

Oprette en alfakanalmaske og angive indstillinger

 1. Hold Alt nede (Windows), eller hold Alternativ nede (Mac OS), og klik på knappen Ny kanal nederst i panelet Kanaler, eller vælg Ny kanal i menuen i panelet Kanaler.
 2. Angiv indstillinger i dialogboksen Ny kanal.
 3. Mal på den nye kanal for at udmaske området i billedet.

Rediger kanalindstillinger

Hvis du vil ændre indstillinger for en eksisterende kanal, skal du dobbeltklikke på kanalminiaturen i panelet Kanaler eller vælge Kanalindstillinger i menuen i panelet Kanaler.

Følgende indstillinger er tilgængelige i dialogboksene Ny Kanal og Kanalindstillinger:

Afmaskede områder

Indstiller afmaskede områder til sorte (ugennemsigtige) og markerede områder til hvide (gennemsigtige). Maling med sort øger det afmaskede område, og maling med hvid øger det markerede område. Når denne indstilling er valgt, ændres knappen Ekspresafmaskning i værktøjskassen til en hvid cirkel på en grå baggrund .

Valgte områder

Indstiller afmaskede områder til hvide (gennemsigtige) og markerede områder til sorte (ugennemsigtige). Maling med hvid øger det afmaskede område, og maling med sort øger det markerede område. Når denne indstilling er valgt, ændres knappen Ekspresafmaskning i værktøjskassen til en grå cirkel på en hvid baggrund .

Staffagefarve

Konverterer en alfakanal til en staffagefarvekanal. Kun tilgængelig for eksisterende kanaler.

Farve

Angiver farven og opaciteten for masken. Klik på farvefeltet for at ændre farven. Farve- og opacitetsindstillingerne påvirker kun maskens udseende og har ingen indflydelse på, hvordan underliggende områder beskyttes. Hvis du ændrer disse indstillinger, kan masken blive nemmere at se i forhold til farverne i billedet.

Male på en kanal for at afmaske billedområder

Når den nye kanal vises nederst i panelet Kanaler, er det den eneste synlige kanal i billedvinduet. Klik på øjeikonet  for den sammensatte farvekanal (RGB, CMYK) for at få vist billedet med en farvemaske, der viser masken.

 1. Vælg pensel- eller redigeringsværktøjet, og benyt en af følgende fremgangsmåder for at lægge til eller trække fra den maske, der blev oprettet ud fra alfakanalen:
  • Mal med hvid for at fjerne områder i den nye kanal.

  • Mal med sort for at tilføje områder i den nye kanal.

  • Hvis du vil tilføje eller fjerne områder med opaciteter mindre end 100 %, skal du angive opaciteten på indstillingslinjen i male- eller redigeringsværktøjet og derefter male med hvid eller sort. Du kan også male med en farve for at få lavere opaciteter.

Sådan gemmes og indlæses markeringer

Du kan gemme en markering som en maske i en ny eller eksisterende alfakanal og senere genindlæse markeringen fra masken.

Du kan bruge en markering som en lagmaske ved at indlæse markeringen for at aktivere den og derefter tilføje en ny lagmaske.

Gemme en markering i en ny kanal

 1. Marker det eller de områder i billedet, du vil isolere.
 2. Klik på knappen Gem det valgte nederst i panelet Kanaler. En ny kanal vises, som er navngivet i henhold til den rækkefølge, den blev oprettet i.

Gemme en markering i en ny eller eksisterende kanal

 1. Brug et markeringsværktøj til at markere det eller de områder i billedet, som du vil isolere.
 2. Brug Vælg > Gem det valgte (Windows) eller Arkiver det valgte (Mac OS).
 3. Angiv følgende i dialogboksen Gem det valgte, og klik på OK:

  Dokument

  Vælger et målbillede til markeringen. Markeringen placeres som standard i en kanal i det aktive billede. Du kan vælge at gemme markeringen i en kanal i et andet åbent billede med de samme pixeldimensioner eller i et nyt billede.

  Kanal

  Vælger en destinationskanal til markeringen. Markeringen gemmes som standard i en ny kanal. Du kan vælge at gemme markeringen i en eksisterende kanal i det valgte billede eller i en lagmaske, hvis billedet indeholder lag.

 4. Hvis du gemmer markeringen som en ny kanal, skal du skrive et navn til kanalen i tekstboksen Navn.
 5. Hvis du gemmer markeringen i en eksisterende kanal, skal du vælge, hvordan markeringerne skal kombineres:

  Erstat kanal

  Erstatter den aktuelle markering i kanalen.

  Føj til kanal

  Føjer markeringen til det aktuelle kanalindhold.

  Træk fra kanal

  Sletter markeringen fra kanalindholdet.

  Skæringspunkt med kanal

  Bevarer områder i den nye markering, som gennemskærer kanalindholdet.

  Du kan vælge kanalen i panelet Kanaler for at få vist den gemte markering i gråtoner.

Indlæse en gemt markering i panelet Kanaler

Du kan genbruge en tidligere gemt markering ved at indlæse den i et billede. Du kan også indlæse markeringen i et billede, når du er færdig med at redigere en alfakanal.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Kanaler:
  • Vælg alfakanalen, klik på knappen Indlæs det valgte nederst i panelet, og klik derefter på den sammensatte farvekanal øverst i panelet.

  • Træk kanalen med den markering, du vil indlæse, til knappen Indlæs det valgte.

  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (MacOS) nede, og klik på kanalen med den markering, du vil indlæse.

  • Hvis du vil føje masken til en eksisterende markering, skal du trykke på Ctrl+Shift (Windows) eller Kommando+Shift (Mac OS) og klikke på kanalen.

  • Hvis du vil trække masken fra en eksisterende markering, skal du trykke på Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Alternativ (Mac OS) og klikke på kanalen.

  • Hvis du vil indlæse gennemskæringen af den gemte markering og en eksisterende markering, skal du trykke på Ctrl+Alt+Shift (Windows) eller Kommando+Alternativ+Shift (Mac OS) og vælge kanalen.

  Bemærk:

  Du kan trække en markering fra et åbent Photoshop-billede til et andet åbent Photoshop-billede.

Indlæse en gemt markering

Bemærk:

Hvis du indlæser en gemt markering fra et andet billede, skal du sørge for at åbne det. Kontroller også, at målbilledet er aktivt.

 1. Brug Vælg > Indlæs det valgte.
 2. Angiv kildeindstillingerne i dialogboksen Indlæs det valgte:

  Dokument

  Vælger den kilde, der skal indlæses.

  Kanal

  Vælger kanalen med den markering, du vil indlæse.

  Inverter

  Markerer de områder, der ikke er markerede.

 3. Vælg en handlingsindstilling for at angive, hvordan markeringerne skal kombineres, hvis billedet allerede indeholder en markering:

  Nyt valg

  Tilføjer den indlæste markering.

  Føj til det valgte

  Føjer den indlæste markering til eksisterende markeringer i billedet.

  Udtræk fra det valgte

  Trækker den indlæste markering fra eksisterende markeringer i billedet.

  Skæringspunkt med det markerede

  Gemmer en markering fra et område, der er gennemskåret af den indlæste markering og eksisterende markeringer i billedet.

  Bemærk:

  Du kan trække en markering fra et åbent Photoshop-billede til et andet åbent Photoshop-billede.

Adobe-logo

Log ind på din konto