Oversigt over nye funktioner

Adobe InDesign CC indeholder nye funktioner og forbedringer, der gør design- og publiceringsoplevelsen bedre end nogensinde. De nye funktioner omfatter Creative Cloud Libraries, et velkomstskærmbillede, forbedret integration til Adobe Color, farvetemaværktøjet, ny interaktivitet for EPUB med fast layout og EPUB-interaktivitetsvisning.

I det følgende finder du en hurtig introduktion til de nye funktioner, der er tilgængelige sammen med den seneste opdatering af Adobe InDesign, samt links til yderligere oplysninger.

    Februar-versionen af Adobe InDesign CC indeholder nye funktioner såsom Creative Cloud Libraries og en ny velkomstskærm.

Adobe InDesign CC 2014.2-version | Februar 2015

Samarbejde med Creative Cloud Libraries

Nyt i denne version af InDesign CC  

Creative Cloud Libraries, som nu findes i InDesign, giver dig mulighed for at få adgang til, organisere og dele kreative elementer, såsom farver, pensler og grafik. Du kan tilføje tegnattributter som tekstformater. Du kan også kopiere dine oprindelige InDesign-biblioteksaktiver til dine Creative Cloud Libraries.

Bemærk:

Du kan ikke overføre tegnformater til Creative Cloud Libraries. Du kan dog overføre tegnattributter som tekstformater.

På forskellige computere:

Biblioteker bliver automatisk synkroniseret med Creative Cloud, efterhånden som de oprettes, så du behøver ikke at bekymre dig om at gemme dem eller være bange for at komme til at slette eller overskrive et aktiv.

Photoshop og Illustrator CC:

Creative Cloud Libraries er indbygget i Photoshop og Illustrator CC. De biblioteker, som du gemmer via InDesign, kan automatisk anvendes i Photoshop og Illustrator. På samme måde kan ethvert bibliotek, som du gemmer i Photoshop og Illustrator, anvendes i InDesign.

Arbejde offline:

Bibliotekerne er der, når du har brug for dem – det er ikke nødvendigt med en internetforbindelse. Du kan få adgang til en lokal kopi på skrivebordet offline.

Overfør indholdet af oprindelige InDesign-biblioteker til Creative Cloud biblioteker:

Du kan nemt overføre alle eller udvalgte aktiver fra oprindelige InDesign-biblioteker til Creative Cloud Libraries. Du kan vælge at overføre dine oprindelige biblioteksaktiver til nye eller eksisterende Creative Cloud Libraries.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen om Creative Cloud Libraries.

Velkomstskærm

Nyt i denne version af InDesign CC  

2015-versionen af InDesign CC har også en ny funktion, der hjælper dig med at opdage, lære og bruge funktionerne på en mere dybdegående måde. Velkomstskærmen er en enkelt placering, der viser indhold, som er relevant for dig. Skærmen vises, hver gang du starter InDesign, eller når du klikker på Hjælp > Velkommen. Velkomstskærmen viser InDesign-relevante selvstudier, videoer, indhold i Hjælp og meget mere. Den fanebaserede tilgang hjælper dig med at finde interessant indhold, uanset om det er nye funktioner, kom godt i gang-lanceringer eller smarte tip og teknikker.

Bemærk:

Velkomstskærmfunktionen er aktiveret for alle brugere af InDesign CC 2014.2 på amerikansk engelsk og britisk engelsk.

Åbner en nyere version af dokumentet

Nyt i denne version af InDesign CC  

Du kan nu sende dokumenter til alle brugere af ældre versioner af InDesign uden at skulle udføre ekstra trin som for eksempel at eksportere manuelt til IDML. Kompatibiliteten er indbygget, og det sikrer, at dokumenterne altid åbner som forventet.

Hvis du åbner et dokument, der er oprettet i en nyere version af InDesign, og klikker på OK i følgende meddelelse, bruger InDesign en Creative Cloud Service til at konvertere dokumentet til den InDesign-version, du kører. InDesign gemmer derefter det konverterede dokument på din computer igen.

Få flere oplysninger om denne funktion i Åbn InDesign-dokumenter.

Andre vigtige forbedringer

Opret ny tabel

Nyt i denne version af InDesign CC  

I tidligere versioner af InDesign skulle en bruger for at indsætte en tabel i et dokument først oprette en tekstramme og derefter indsætte tabellen i tekstrammen. Dette indebar, at hvis den aktuelle markør ikke var inden i en tekstramme, så var menuvalgene for tabel deaktiveret, og brugere, der ikke var opmærksomme på arbejdsforløbet, kunne ikke fortsætte.

Nu kan du oprette en tabel i InDesign uden først at skulle oprette en ny tekstramme.

Få flere oplysninger i Brug af indstillingen Opret tabel.

Opdel lag ved indsættelse

Nyt i denne version af InDesign CC  

I tidligere versioner af InDesign blev gruppen (med elementer) oprettet i det øverste lag, når brugeren valgte flere elementer fra flere lag og grupperede dem. Hvis brugeren valgte Opdel gruppe, blev elementerne ikke flyttet tilbage til de lag, hvor de kom fra – de forblev i det øverste lag.

Den nye funktion Opdel lag ved indsættelse afhjælper dette problem. Funktionen sikrer, at alle elementerne i en gruppe gendannes i de lag, de kom fra, når brugeren ophæver grupperingen.

Nyt i denne version af InDesign CC 

Du kan nu udskrive den aktuelle side i et dokument ved hjælp af dialogboksen Udskriv. Du kan desuden bruge menuerne i panelet Sider til at udskrive et opslag eller en række udvalgte sider.

Hvis du ikke kendte sidenummeret for den aktuelle side, måtte du tidligere lukke dialogboksen, finde sidetallet, udføre udskrivningskommandoen igen og derefter angive det korrekte sidetal i feltet. Nu kan du blot vælge indstillingen for udskrivning af den aktuelle side i dialogboksen Udskriv.

Få flere oplysninger i Udskrivning fra panelet Sider.

Adobe InDesign CC 2014-version | Oktober 2014

Adobe Color

Nyt i denne version af InDesign CC  

Få adgang til alle de Adobe Color-temaer, du har oprettet direkte i InDesign.

 • Nyt Adobe Color-temapanel – tidligere kaldet Kuler-panelet.
 • Få hurtig og nem adgang til dine Adobe Color-temaer. Uanset hvor farvetemaerne er oprettet (i Photoshop, Adobe Illustrator, Color-webtjeneste eller Adobe Color-appen), kan du få adgang til farvetemaerne direkte fra InDesign og anvende dem på dine designprojekter med det samme.
 • Få adgang til Color-temaer, som du har markeret som favoritter.

Du kan finde flere oplysninger under Anvend farve.

Farvetemaværktøjet

Nyt i denne version af InDesign CC  

Indfang farvetemaer fra dit InDesign-dokument

 • Indfang farvetemaer fra et markeret område, billede eller objekt i et InDesign-dokument ved hjælp af værktøjet Color-tema.
 • Gem farvetemaer i Adobe Color, så du kan få adgang til dem via andre apps med integration til Adobe Color
 • Føj temaer til panelet Farveprøver

Du kan finde flere oplysninger under Generér farvetemaer ved hjælp af farvetemaværktøjet

Forbedringer af EPUB-interaktivitet

Nyt i denne version af InDesign CC  

Avancerede interaktivitetsfunktioner for EPUB med fast layout er tilgængelige i denne version:

 • Føj mere interaktivitet til EPUB med fast layout, herunder diasshows, animationer, udløserknapper og meget mere
 • Interaktivitet oprettet direkte i InDesign

EPUB-interaktivitetsvisning

Nyt i denne version af InDesign CC  

Du kan nu forhåndsvise EPUB med fast layout, inden det eksporteres til en EPUB-fil. Der er adgang til denne funktion fra Windows > Interaktiv > EPUB-interaktivitetsvisning.

Du kan finde flere oplysninger under Interaktive dokumenter til EPUB med fast layout.

EPUB-forbedringer

Forbedringer i denne version af InDesign CC  

Forbedringer i Reflowable EPUB:

 • Nu understøttes hyperlinks og krydsreferencer, hvilket giver en bedre navigation.
 • Mulighed for at bevare udseendet fra et layout i de EPUB-filer, du opretter. 

Du kan finde flere oplysninger under Eksportér indhold til EPUB.

Forbedringer i Typekit

Nyt i denne version af InDesign CC  

InDesign angiver nu, om synkronisering af skrifttyper er slået til eller fra i Creative Cloud-appen. Når det er slået fra, er det muligt at slå Typekit til i dialogboksen for manglende skrifttyper.

Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med manglende skrifttyper.

I app – dialogboksen Nyheder

Forbedringer i denne version af InDesign CC  

Ved første installation af InDesign CC 2014, vises dialogboksen Nyheder med indhold, som giver oplysninger om de nye funktioner i denne udgave. Klik på et link for at læse mere om funktionen.  

InDesign CC 2014-version – juni 2014

Problemfri opdatering

Genveje og indstillinger bevares, når du opdaterer til den nyeste version af InDesign, så du nemt og hurtigt kan komme i gang med den seneste version af InDesign.

 • Indstillinger og forudindstillinger fra en tidligere version af InDesign bevares. Du kan også manuelt udløse lokal overførsel af indstillinger og forudindstillinger via Rediger > Overfør tidligere lokale indstillinger.
 • Tidligere versionsindstillinger overføres fra Creative Cloud i følgende scenarier:
  • Der er ingen lokale indstillinger, som kan overføres
  • Der er ingen aktuelle versionsindstillinger (10.0) tilgængelige i Creative Cloud

Det sikrer, at du ikke skal ændre dine indstillinger, hver gang du opdaterer InDesign CC. Når du har overført indstillingerne, skal du sikre, at indstillingssynkronisering er aktiveret for den aktuelle version, så alle de seneste indstillinger er gemt i skyen.

EPUB-forbedringer

I denne udgivelse har InDesign understøttelse af EPUB'er med Fixed Layout. Du får også styring af tilføjelse af epub:type-markeringer. Forbedringerne i denne version giver også forbedret CSS-understøttelse af tabel- og celleformater. Du kan nu opdatere metadata i fast layout og ombrydeligt layout samt konfigurere de eksporterede resultater i fanen Visning af programmer.

Fixed Layout: InDesign understøtter dette populære format, der er både interessant og interaktivt. Dette format anvendes generelt til e-bøger til børn og kompleks faglitteratur såsom kogebøger og lærebøger. I modsætning til almindelige e-bøger kan e-bøger i Fixed Layout bevare det samme sidelayout og -design som de tilsvarende trykte bøger. Du kan eksportere dit InDesign-dokument til et EPUB-format i Fixed Layout. Du kan styre, hvordan layouet bliver vist på en digital læser med denne funktion. Vælg Filer > Eksportér > EPUB (Fixed Layout) på listen Filtype for at udforske dette format.

EPUB Fixed Layout

Redigerbar objektbredde/-højde i CSS: Du kan nu tilpasse højden og bredden på et objekt i en CSS-fil i dialogboksen Indstillinger for objekteksport (kun med ombrydeligt layout).

Ny EPUB-typemarkering: En ny EPUB-type forbedrer tilgængeligheden af komponenter i EPUB-eksportdesignet. Denne nye epub:type (Indstillinger for objekteksport > EPUB og HTML) hjælper dig med at definere elementerne i en publikation og dermed definere en læserækkefølge for læseren af EPUB-filen.

Forbedret CSS-skrivning for tabel- og celleformater: Tabel og celleformater bliver nu tilknyttet korrekt i CSS-filen. Hvis en tabel ikke bruges, opretter InDesign ikke nogen unødvendige CSS-filer.

Metadata: Du kan nu opdatere filoplysninger eller metadata for din InDesign-fil, og de samme EPUB-data bliver indsat i fanen for både ombrydeligt layout og fast layout.

Visning af programmer (eksport) En ny fane med navnet Visning af programmer findes nu i EPUB-eksportfunktionerne for både ombrydeligt og fast layout. Visning af programmer viser de apps, som du kan konfigurere til at åbne eller vise EPUB-filerne.

A. Tilføj EPUB-fremvisere på fanen Visning af programmer

Der er lavet mange betydelige forbedringer og udvidelser af EPUB-funktionen i InDesign. (Du kan se en liste over alle ændringer i InDesign_EPUB_Changes_CC_9.2_to_10.0 pdf.)

B. Vælg fremviseren til EPUB-output

Forbedringer af tabeller

Som en del af forbedringerne af tabeller i InDesign kan du nu blot trække og slippe tabelrækker og -kolonner fra en position til en anden i samme tabel. Vælg de rækker, du vil kopiere eller duplikere, og hold markøren over de markerede rækker, så der vises en entydig markør til flytning af det markerede. Nu kan du nemt trække og slippe elementrækken (eller kopiere den ved at holde tasten "Alt" nede).

Du kan også kopiere indholdet fra sidehoved- og sidefodsrækkerne til brødtekstrækker (ved at trykke på tasten Alt/Opt). Ligeledes kan brødtekstrækker også duplikeres og konverteres til sidehoved- og sidefodrækker.

Forenklet arbejde i tabeller

Du kan finde flere oplysninger under Opret tabeller.

Farvegrupper

Du kan nu oprette, redigere og styre farvegrupper i InDesign. Opret ganske enkelt farvegrupper i panelet Farveprøver via det nye Farvegruppe-ikon eller i pop op-menuen og genvejsmenuen. Du kan også dele farvegrupperne med et andet program ved hjælp af Adobe Swatch Exchange (.ase)-filer. Du kan f.eks. indlæse farveprøver fra et andet projekt i Illustrator.

Opret og administrer farveprøver med farvegrupper

Du kan finde flere oplysninger i Anvend farve.

Forbedret søgning – Find forrige

I de forrige versioner af InDesign kunne brugerne kun søge fremad. Det betød, at hvis du kom til at springe et element over for hurtigt og ville gå tilbage, var du nødt til at fuldføre søgehandlingen og begynde forfra. Dette arbejdsforløb er blevet forbedret nu.

Dialogboksen Find/Erstat i InDesign har nu to søgeretningsknapper – Frem og Baglæns. Når søgning fremad er aktiveret som standard, kan du vælge Baglæns for at vende søgeretningen. Den nye funktion hjælper dig med at søge i strenge på fanerne Tekst, GREP og Glyf.

Forbedret søgning

Du kan finde flere oplysninger under Find/Søg.

Behance-integration

Fremvis og opdag kreativt arbejde på Behance. Som medlem kan du oprette en portefølje over dit arbejde og udsende den vidt og bredt. Du kan også udforske det nyeste kreative arbejde på en global skala ved at gennemse udvalgt eller populære arbejde inden for forskellige områder.

Du kan overføre dine opslag som igangværende projekter til Behance direkte via InDesign. Opslag konverteres til billeder og deles på Behance til gennemsyn og feedback.

Du kan kun uploade ét opslag fra InDesign ad gangen. Hvis du vil dele et færdigt dokument, kan du dele det så mange gange som det antal opslag, der findes i dokumentet. Hvert opslag overføres og publiceres på Behance separat.

Del på Behance

Du kan finde flere oplysninger under Del InDesign-værker på Behance.

Forbedrede pakker

Fra og med denne udgivelse får du mulighed for at medtage en PDF- eller IDML-fil i enhver pakke, der er oprettet fra InDesign til individuelle dokumenter. En InDesign-pakke indeholder nu INDD, sammenkædede filer, skrifttyper, IDML og en PDF (udskrift).

Du kan finde flere oplysninger under Pakkefiler.

Udvidet datafletning til QR-koder

Nu kan du placere en datakilde, som indeholder en QR-kode, i et sammenflettet dokument. Arbejdsforløbet for QR-koder er integreret med det sammenflettede dokument. Følgende typer QR-koder kan sammenkædes via datafletning i InDesign-dokumenter:

 • Almindelig tekst
 • Hyperlink til internettet
 • Tekstmeddelelse
 • E-mail
 • Visitkort

Hvis du skaber visitkort til flere personer (f.eks. i en organisation, kan du i dag bruge datafletning. Hvis du vil tilføje en QR-kode, skal du manuelt oprette QR-koden til hvert unikke visitkort. Med denne nye opdatering til datasammenfletning skal du ikke oprette en QR-kode manuelt for hvert kort. QR-koden kan automatisk oprettes under datasammenfletningen.

Du kan se flere oplysninger i Datafletning.

Forbedringer af fodnoter

Du kan nu bruge tekstombrydninger på et forankret eller flydende objekt, som er del af en fodnote. Denne forbedring virker både på rektangulære og ikke-rektangulære tekstrammer.

Hvis et flydende objekt (som ikke er indlejret eller forankret), hvorpå der er anvendt tekstombrydning, interagerer med fodnotetekst, vil der ske tekstombrydning.

Du kan se flere oplysninger i Tekstombrydning med fodnoter.

HiDPI-understøttelse til Windows

InDesign understøtter nu HiDPI til Microsoft Windows i en lang række DPI-skærmindstillinger. Du kan se en skarp og tydelig brugergrænseflade, som er visuelt appellerende i forskellige skaleringsfaktorer. Med HiDPI-understøttelse vises tekst og komplekse illustrationer mere klart og i farver og nuancer, der er mere dynamiske end tidligere.

Du kan finde flere oplysninger under HiDPI-understøttelse til Windows.

Skalerbare effekter

Tidligere skalerede gennemsigtighedseffekter, som anvendtes på et objekt i InDesign, ikke sammen med objektet. Nu anvendes alle effekter. Effekter såsom skyggeeffekter skaleres korrekt, når du ændrer størrelsen på et objekt eller tekst. Med den ny funktion for skalerbare effekter er der tilføjet en mulighed for at skalere gennemsigtighedseffekterne under skalering af et objekt i kontrolpanelets pop op-vindue og panelet Transformer. Du kan slå skalering til eller fra ved hjælp af denne funktion.

Du kan finde flere oplysninger under En effekts skalerbarhed.

Modernisering - ændringer af paneler

Panelet Værktøjstip

Som en del af moderniseringen er panelet Værktøjstip blevet konverteret fra Flash-teknologi til HTML5. Dette panel (Vinduer > Værktøjer > Værktøjstip) viser oplysninger om værktøjsnavn, værktøjstip og værktøjsikon for det valgte værktøj. Panelet var tidligere et udvidelse baseret på APE (Flash), men det er nu en CEP HTML5-baseret udvidelse.

Panelet Baggrundsopgaver

Panelet Baggrundsopgaver, (Vindue > Hjælpeværktøjer > Baggrundsopgaver) bruges til at overvåge status for igangværende baggrundsopgaver. Det giver også brugeren mulighed for at annullere en igangværende baggrundsopgave. Dette panel var tidligere APE-baseret (Flash) og er nu blevet konverteret til at køre på vores driver UI-teknologi.

Relaterede emner

Opret og udgiv e-bøgerbrochurerløbesedlerpostkortplakaterinteraktive sidelayout mv. med Adobe InDesign.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?