2017-versioner af InDesign

Bemærk:

Nu kan du få InDesign CC Oktober 2017 (13.0)! Se oversigten over nye funktioner.

Hurtigstart af dine projekter

Nyt i InDesign CC (april 2017)

I stedet for at begynde med et tomt dokument, når du opretter et dokument i InDesign, kan du nu vælge mellem en lang række skabeloner, herunder skabeloner fra Adobe Stock. Skabeloner indeholder aktiver, som du kan bygge på, når du skal fuldføre dit projekt. Når du åbner en skabelon i InDesign, kan du arbejde med det som med ethvert andet InDesign-dokument.

Ud over skabeloner kan du også oprette et dokument ved at vælge en af de mange forudindstillinger, som er tilgængelige i InDesign.

Få mere at vide i Opret dokumenter.

Moderne brugeroplevelse

Nyt i InDesign CC (april 2017)

InDesign har nu en helt ny brugergrænseflade, der er strømlinet, moderne og mere behagelig for øjnene. Værktøjerne og panelerne har nye ikoner. Du kan ændre grænsefladen til at have en af de fire tilgængelige farveindstillinger, der er designet til at give den optimale brugeroplevelse: Mørk, Halvmørk, Halvlys og Lys.

Du kan finde flere oplysninger under Grundlæggende om arbejdsrum.

Brugergrænseflade
Brugergrænsefladen: før og nu med lysstyrken indstillet til Lys

A. Tidligere brugergrænseflade B. Aktuel brugergrænseflade (InDesign CC, april 2017-version) 
Tilgængelige farvetemaer
Tilgængelige farvetemaer

Fodnoter, der strækker sig over kolonner

Nyheder i InDesign CC (november 2016)

Når du arbejder med en tekstramme med flere kolonner, har du nu mulighed for at indsætte en fodnote, der strækker sig på tværs af flere kolonner på bestemte tekstrammer eller på tværs af hele dokumenter. Vælg indstillingen Stræk fodnoter på tværs af kolonner under Indstillinger for fodnoter i dokument for at aktivere denne funktion. Baseret på det markerede gør denne indstilling, at alle fodnoter i dokumentet enten strækker sig over kolonnerne eller vender tilbage til den oprindelige funktionsmåde.

Indstillingen til at strække fodnoter på tværs af kolonner er aktiveret som standard i et nyt dokument, der oprettes i InDesign CC 2017. Indstillingen er dog som standard deaktiveret i et eksisterende dokument, der er oprettet i en tidligere version.

Du kan finde flere oplysninger i Fodnoter.

OpenType-forbedringer

Nyheder i InDesign CC (november 2016)

Med denne version af InDesign er OpenType-egenskaber nu mere synlige. Når du vælger tekst eller en tekstramme, kan du klikke på et mærke, der viser kontekstbaserede OpenType-egenskaber for den markerede tekst. Derudover kan du nu se et eksempel på, hvordan en bestemt OpenType-egenskab ser ud. Hvis der er blandede skrifttyper i det markerede, vises der OpenType-egenskaber for alle skrifttyperne.

Kontekstbaseret menu til tekstrammemarkering

Anvend OpenType-egenskaber på mere end ét tegn. Når du markerer en ny tekstramme eller tekst i en tekstramme, identificerer InDesign nu de gældende OpenType-egenskaber for den markerede tekst og giver mulighed for at anvende dem.

Kontekstbaseret menu
Kontekstmenu, der viser en liste over gældende OpenType-egenskaber

Du kan finde flere oplysninger i Brug af skrifttyper.

Kontekstbaseret understøttelse af ordenstal og ligaturer

Understøttelse af kontekstbaseret menu, der tidligere var tilgængelig til alternativer og brøker, er nu udvidet til ordenstal og ligaturer (diskrete/standard). Så når du nu vælger 1st, 2nd, 3rd (1., 2., 3.) osv., foreslår InDesign automatisk at anvende ordenstalegenskaben. Ordenstal er fra nu af begrænset til engelske ordenstal.

Hvis du vælger 'st' fra ordet Start, og der findes en diskret ligatur for tegnene, foreslår InDesign desuden, at du anvender den pågældende egenskab. Det samme gælder for standardligaturer.

Kontekstbaseret understøttelse af ordenstal og ligaturer
Kontekstbaseret understøttelse af ordenstal og ligaturer

Du kan finde flere oplysninger under Brug af skrifttyper og Formatering af tegn.

Stilistiske sæt

OpenType-skrifttyper har normalt indbyggede stilistiske sæt. InDesign viser disse stilistiske sæt som sæt 1, sæt 2 osv. Det kan være svært at udlede af navnet, hvilken type stilistisk sæt det kan være. Med denne funktion anvendes navnet på det stilistiske sæt, og det vises på forskellige steder i InDesign, hvor der henvises til det.

Du kan finde flere oplysninger i Brug af skrifttyper.

Nyheder i InDesign CC (november 2016)

I tidligere versioner af InDesign blev dokumentet indlæst langsomt, hvis dokumentet indeholdt flere hyperlinks, der var tilknyttet panelet Hyperlinks. Med denne version indlæses panelet Hyperlinks hurtigere og giver markant bedre ydeevne i forhold til tidligere versioner.

Skalering af stregpilehoved

Nyheder i InDesign CC (november 2016)

Denne version af InDesign understøtter skalering af pilehoveder. Nu kan du skalere start- og slutpilehoveder uafhængigt af stregtykkelse og skifte dem med et enkelt klik vha. kontrolelementerne i panelet Streg.

Skalering af stregpilehoved
Indstillinger for skalering af stregpilehoved

Du kan finde flere oplysninger under Anvendelse af (streg)indstillinger.

Forbedringer af brugergrænsefladen

Nyheder i InDesign CC (november 2016)

Indstilling til registrering af tilpasning af kontrolpanel

Funktionen Tilpas kontrolpanel er nu tilgængelig på kontrolpanelet. Når du klikker på denne indstilling, udvides de relevante værktøjswidgets desuden som standard.

Tilpas kontrolpanel
Tilpas kontrolpanel

Indstillinger for højde på fanen Panel

Indstillingen til at slå stor fanehøjde fra er nu tilgængelig i InDesign. Du kan finde indstillingen under Indstillinger > Brugergrænseflade > Paneler > Store faner.

Store faneindstillinger
Indstillinger for højde på fanerne Panel og Dokument

Du kan finde flere oplysninger under Grundlæggende om arbejdsrum.

Nyheder i InDesign CC (november 2016)

Ud over at søge efter Adobe Hjælp kan du nu søge efter Adobe Stock-aktiver direkte fra InDesign. Vælg Adobe Stock på rullelisten ud for søgefeltet for at søge efter aktiver i Adobe Stock.

Adobe Stock
Søg i Adobe Stock

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online