Funktionsoversigt | InDesign | 2018-versioner

Se nyhederne i 2018-versionerne af InDesign CC.

Flet afsnitsrammer

Nyt i marts 2018-versionen

Du kan nu oprette rammer rundt om flere afsnit ad gangen ved hjælp af funktionen Afsnitsramme. Vælg indstillingen Flet fortløbende rammer og skygge med samme indstillinger, når du opretter en afsnitsramme, for at flette afsnitsrammerne omkring to fortløbende afsnit sammen, hvis de har de samme ramme- og skyggeegenskaber.

Flet afsnitsrammer og -skygge

Du kan finde flere oplysninger under Formater afsnit.

Mere detaljerede analyser til Publish Online-dokumenter

Nyt i marts 2018-versionen

Nu kan du følge analyser, f.eks. læsetid, gennemsnitlig læsetid og fordelingen af brugernes visningsenheder for hvert Publish Online-dokument.

Brug Photoshop- og Illustrator-genveje i InDesign

Nyt i marts 2018-versionen

Du har nu mulighed for at bruge Photoshop- eller Illustrator-tastaturgenveje i InDesign. Hvis du har Illustrator eller Photoshop installeret på systemet, får du også en meddelelse om, at du skal bruge Photoshop- eller Illustrator-genveje, når du starter InDesign og opretter et nyt dokument.

Du kan vælge Adobe Illustrator- eller Adobe Photoshop-genveje eller vende tilbage til standardgenvejene i InDesign ved at gå til Rediger > Tastaturgenveje.

Photoshop- og Illustrator-genveje i InDesign

Eksporter dokument som separate PDF-sider

Nyt i marts 2018-versionen

Når du eksporterer et InDesign-dokument som PDF-fil, har du nu mulighed for at oprette separate PDF-filer for hver side eller opslag. Vælg Opret separate PDF-filer under eksport som Adobe PDF.

Opret separate PDF-filer

Få mere at vide i Dynamiske PDF-dokumenter.

Nye mobilforudindstillinger

Nyt i marts 2018-versionen

Der er tilføjet nye forudindstillinger til mobil og tablet i dialogboksen Nyt dokument. Du kan nu bruge mobilforudindstillinger til iPhone X, iPhone 8, Google Pixel m.fl.

Nye mobilforudindstillinger

Andre forbedringer (marts 2018-version)

 • Du kan nu redigere hex-værdien direkte fra panelet Farve uden at åbne dialogboksen Farvevælger.

  Rediger hex-værdi i panelet Farve

 • Når du opretter en krydshenvisning, kan du søge efter et bestemt afsnit på listen over afsnit ved hjælp af en søgelinje. Følgende typer søgning understøttes:

  • Søg fra start - stem overens med rækkefølgen i starten af afsnittet.
  • Søg overalt - match rækkefølgen fra et hvilket som helst sted i afsnittet.
 • Når du opretter et nyt dokument, kan du nu få vist dokumentet, når du foretager ændringer i dialogboksen Nyt dokument. Vælg Eksempel i dialogboksen Nyt dokument for at se, hvordan dit dokument ser ud på baggrund af de aktuelle indstillinger, før du klikker på Opret.

  Skærmversion

 • IDML-filen bevarer sit filnavn, når du åbner den i InDesign.

Slutnoter

Nyt i oktober 2017-versionen

Nu kan du tilføje slutnoter og hurtigt referere til noter i lange dokumenter. Du kan enten indsætte slutnoter i dokumentet eller i en tekstenhed, der oprettes en enkelt slutnoteramme i dokumentet. Du kan også styre nummerformatet, formateringen og layoutet for slutnoterne. Nummereringen justeres automatisk baseret på omarrangering af slutnoter i teksten.

Nu kan du også importere et Word-dokument, der har slutnoter, ved hjælp af importindstilling. Alle slutnoter importeres og tilføjes i en ny tekstramme.

Du kan finde flere oplysninger i Slutnoter.

Afsnitsramme

Nyt i oktober 2017-versionen

Afsnitsramme gør det muligt at oprette en ramme omkring et eller flere afsnit. Du kan tilpasse hjørnedesign for at fremhæve afsnittet med smukke effekter.

Du kan finde flere oplysninger under Formater afsnit.

Objekthøjde, breddeformater

Nyt i oktober 2017-versionen

Du kan angive og ændre objektstørrelse og placering på tværs af sider i et dokument med Objektformater. Du kan nemt ændre størrelse på bredde og højde og flytte flere objekter på tværs af et dokument ved hjælp af Objektformater.

Dialogboksen Objektformat giver nu mulighed for at vælge og angive de ønskede værdier for placering (X- og Y-koordinater) og størrelse (højde og bredde) for et objekt.

Denne indstilling er tilgængelig for Indstillinger for størrelse og placering i dialogboksen Indstillinger for objektformat.

Størrelse

Der er tre muligheder for størrelse:

 • Kun bredde
 • Kun højde
 • Højde og bredde

Du kan ændre højde og bredde ud fra det valgte i disse indstillinger.

Hvis du f.eks. vælger Kun bredde, kan du ændre Kun bredde. Det vil ikke være muligt at ændre højden.

Placering

På samme måde er der tre muligheder for placering:

 • Kun X
 • Kun Y
 • X- og Y-værdier

Du kan ændre X og Y ud fra det valgte i disse indstillinger.

Hvis du f.eks. vælger Kun X, kan du ændre Kun X. Det vil ikke være muligt at ændre Y.

Du kan også tilføje størrelse og placering af et objekt til andre objekter ved hjælp af pipetteværktøjet. Dobbeltklik på pipetteværktøjet, og vælg Omdannelsesindstillinger (deaktiveret som standard). Hvis du klikker på et objekt nu, vil pipetteværktøjet også registrere størrelsen og placeringen af objektet, som derefter kan anvendes på andre objekter.

Omdannelsesindstillinger

Duden-integration (kun tysk)

Nyt i oktober 2017-versionen

Duden, et pålideligt tysk ordbogsmærke, er nu som standard integreret i InDesign. Nu kan du bruge Duden til at få mere nøjagtige anbefalinger af tysk orddeling og stavekontrol.

Du kan finde flere oplysninger under Duden-ordbog.

Tilføj og del tekstelementer ved hjælp af Creative Cloud Libraries

Nyt i oktober 2017-versionen

Nu kan du føje tekstobjekter fra InDesign-dokumenter til Creative Cloud Libraries og derefter dele dem med andre brugere og på tværs af programmer. Tekstelementer i et bibliotek bevarer deres tegntyper/afsnitstyper og andre attributter, der oprindeligt blev anvendt på dem. Du kan genbruge tekstelementer i biblioteker på tværs af InDesign- eller Illustrator-dokumenter. Hvis der imidlertid er anvendt effekter og udseender på et tekstobjekt, skal du føje det til biblioteket som et grafikelement for at bevare dem.

Se yderligere oplysninger i artiklen om Creative Cloud Libraries i InDesign.

Skrifttyperelaterede funktioner

Forbedret i oktober 2017-versionen

Under søgningen efter skrifttyper kan du indsnævre resultaterne ved at filtrere skrifttyper efter klassifikation, f.eks. Serif, Sans Serif og Håndskrift.

Du kan også søge efter skrifttyper, der er baseret på visuel lighed. Skrifttyper, der i visuelt udseende er tættest på den skrifttype du søger, vises øverst i søgeresultaterne. En statuslinje i menuen Skrifttyper viser oplysninger om de anvendte filtre.

Du kan finde flere oplysninger under Organisere og filtrere skrifttyper.

PDF-tilgængelighedsforbedringer

Forbedret i oktober 2017-versionen

I denne version af InDesign CC er der foretaget flere forbedringer i PDF-tilgængelighed ved eksport. Følgende mulighed for mærkning er lanceret ved eksport til PDF.

Alternativ tekst:

Tidligere var det ikke muligt at mærke indbyggede objekter og grafik som figurer i InDesign. Nu eksporteres den alternative tekst, der er føjet til grafik, til et kodet PDF-dokument, og den tilsvarende alternative tekst læses af skærmlæser for grafikken.

Mærkning på gruppeniveau:

InDesign understøtter nu gruppeniveaumærker, når alternativ tekst angives til en gruppe. Du kan nu føje alternativ tekst til en grupperet enhed i InDesign, og den er markeret som et tal i den eksporterede PDF.

Understøttelse af fodnote:

Korrekt fodnotemærkning understøttes nu i kodet PDF-dokument.

Forankrede tekstrammer og forankret gruppemærkning:

Understøttelse af mærkning af forankrede objekter, som ikke har været tilgængelig tidligere, er blevet tilføjet. Nu kan du få mærker til forankrede tekstrammer og forankrede grupper i eksporteret PDF-dokument.

Mærkning af mastersider

Alle sideobjekter på mastersiden er ikke markeret i den eksporterede PDF-fil og har et artefaktmærke i indholdspanelet i Acrobat. Ved tilsidesættelse af mastersideelementer vises mærkerne af sideelementer i eksporteret PDF-fil.

Mærkning af indeks:

Tidligere var du i stand til at oprette indekset, men indeksmærket blev ikke eksporteret til PDF. Nu kan dette gøres, og indeksmærkning, som tidligere var rolletilknyttet til afsnit, er nu kun knyttet til indekset.

Listemærkningssprog:

Tidligere blev listemærkningssproget som standard indstillet til engelsk i den eksporterede PDF. Nu bliver det korrekte listesprog, som brugeren har indstillet, eksporteret i den kodede PDF-fil.

Listemærkning:

Tidligere var den indlejrede listemærkningsstruktur indeholdt i LBody i den primære liste, som blev læst forkert. Nu implementeres den korrekte struktur af indlejret listemærkning.

Mærkning af billedtekst:

Nu understøtter InDesign mærkning af dynamisk billedtekst. Figurer, der har billedtekst med dynamisk billedtekst, får et billedtekstmærke som et underordnet element af figurmærket.

Indholdsfortegnelse:

Understøttelse af mærkningsstrukturen for indholdsfortegnelsen er gennemført, som tidligere var knyttet til mærkning af afsnit. Nu er det også obligatorisk for en indholdsfortegnelse, der indeholder hyperlinks, at have mærker.

Forbedringer af HTML-eksport

Forbedret i oktober 2017-versionen

Der er nu en indstilling i dialogboksen HTML-eksport, som giver InDesign besked om ikke at medtage klasser i HTML. Den fjerner de klasse- og id-attributter, der findes i mærket under HTML-eksport. Eventuelle overflødige div-mærker, der findes i HTML, er også blevet fjernet for at levere et rent udseende HTML og for at fjerne unødvendige indholdsgrupperinger.

Du kan finde flere oplysninger under Eksportere indhold til HTML.

Dialogboksen Nyt dokument til MENA-versioner

Nyt i oktober 2017-versionen

I stedet for at begynde med et tomt dokument, når du opretter et dokument i MENA (Mellemøsten og Afrika)-versionen af InDesign, kan du nu vælge fra en lang række skabeloner, som tidligere kun var tilgængelige for den latinske funktion. Dette omfatter sprogene arabisk, hebraisk og fransk (Marokko).

Hvis du skal have adgang til den nye dialogboks, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Filer > Ny.
 • Brug følgende genveje på tastaturet:
  • (Mac) Cmd+N
  • (Windows) Ctrl+N

Andre forbedringer (oktober 2017-version)

 • InDesign har nu mulighed for at tilføje eller flytte forløbsfarveprøver i en farvegruppe. Du kan oprette en forløbsfarveprøve direkte i en farvegruppe eller trække en eksisterende farveprøve til en farvegruppe.

 • Du kan nu fjerne et tvungen linjeskift, når du genererer en indholdsfortegnelse.

  Fjern tvungen linjeskift

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online