Viktig: La produktene overlappe minst 30 dager for å sikre at det tilgangen ikke opphører. For å sikre denne overlappingen anbefaler vi at du signerer Enterprise Term License Agreement (ETLA) før det eksisterende abonnementet utløper. Kontakt Adobe-salgsrepresentanten hvis du har spørsmål.

Vi kan ikke gi noen forlengelser i migreringsprosessen.

Denne siden er laget for IT-administratorer som migrerer brukere til Adobe Enterprise Dashboard for å få tilgang til aktuelle apper og tjenester, som Creative Cloud for Enterprise, Adobe Document Cloud for Enterprise og Adobe Digital Publishing Solution (DPS). Disse instruksjonene gjelder ved migrering fra Creative Cloud for arbeidsgrupper eller Adobe Document Cloud kjøpt gjennom Value Incentive Plan (VIP), individuelle Creative Cloud- eller Acrobat-kontoer og seriedistribusjoner.

Hvis du ønsker detaljerte instruksjoner eller har bestemte spørsmål, kan du raskt åpne en støttesak gjennom Enterprise Dashbord, så vil en Enterprise-støtterepresentant kontakte deg.

Fremgangsmåten nedenfor bidrar til å sikre en smidig overgang:

 • Opprette et Adobe Enterprise Dashboard
  • Velge en identitetstype
  • Kreve et domene for Enterprise ID og Federated ID
  • Legge til brukere i Enterprise Dashboard
 • Sluttbruker: Migrere innstillinger og data
 • Fjerne brukere fra tidligere distribusjoner

Opprette et Adobe Enterprise Dashboard

Når Adobe har gitt organisasjonens Enterprise Dashboard alle aktuelle produkter og tjenester, mottar IT-administratoren en e-postinvitasjon om å begynne å konfigurere Enterprise Dashboard og legge til brukere.

Velge en identitetstype

Adobe bruker et underliggende system for identitetsforvaltning til å autentisere og autorisere brukere. Bruk av Enterprise Dashboard krever bruk av identiteter. Identitetstypen organisasjonen velger, har innvirkning på hvor kompleks migreringsprosessen blir.

Adobe støtter for øyeblikket tre identitets- eller kontotyper:

Adobe ID opprettes, eies og administreres av brukeren. Administratorer inviterer brukere til å bli med i organisasjonen, og kan også fjerne dem. Men brukere kan ikke stenges ute fra Adobe-ID-kontoene sine. Dette kan være et bra alternativ for frilansere og leverandører.

Foretaks-ID er opprettet, eid og administrert av organisasjonen. Administratorer oppretter en foretaks-ID og gir den til en bruker. Administratorer kan nekte tilgang til tilknyttede produkter og tjenester ved å ta over kontoen eller ved å slette Enterprise ID for å permanent blokkere tilgang til tilknyttede brukerdata.

Federated ID opprettes og eies av en organisasjon, og knyttes til bedriftskatalog via federation. Organisasjonen administrerer påloggingsopplysninger og behandler enkeltpålogging (SSO – Single Sign-On) via en SAML2 identitetsleverandør.

Hvis du trenger mer informasjon for å kunne velge riktig identitetstype for organisasjonen, kan du se Behandle identitetstyper.

Kreve et domene for Enterprise ID og Federated ID

Organisasjoner som vil bruke Enterprise ID eller Federated ID, må først kreve et domene som eies av organisasjonen. Du finner mer informasjon og detaljerte instruksjoner under Kreve et domene.

Legge til brukere i Enterprise Dashboard

Når du har mottatt en invitasjon til Enterprise Dashboard og krevd et domene, kan du begynne å opprette grupper og legge til og invitere brukere. Grupper utgjør grunnlaget for levering av lisenser til sluttbrukere for alle tre identitetstypene. Lisenser tildelt på gruppenivå, bestemmer brukerens rett til produkter. Hvis du for eksempel har en Illustrator-gruppe og en Photoshop-gruppe, må en bruker være medlem av begge gruppene for å få tilgang til begge appene. Du finner mer informasjon under Behandle grupper og Behandle brukere.

Sluttbruker: Migrere innstillinger og data

Eksisterende brukere må migrere sine gjeldende Creative Cloud- og Document Cloud-innstillinger og -data. Be brukerne om å følge denne enkle fremgangsmåten:

 1. Innstillinger for synkronisering
 2. Migrer data (Enterprise ID og Federated ID)
 3. Logg av Creative Cloud eller Document Cloud
 4. Logg på Enterprise Dashboard
 5. Synkronisering og migrering er fullført

Innstillinger for synkronisering

Brukere med en Adobe ID må synkronisere innstillingene sine før de logger av Creative Cloud og inn igjen. Gi brukerne fremgangsmåten i Synkronisere programinnstillinger med Creative Cloud.

Migrere brukerdata fra Adobe ID til Enterprise ID eller Federated ID

Hvis brukere inviteres til Enterprise Dashboard med Enterprise ID eller Federated ID, må de migrere innholdet fra sin Adobe ID. Det er ikke nødvendig å migrere hvis brukeren vil fortsette å bruke Adobe ID. Den enkleste måten å migrere elementer på, er å laste dem ned og deretter laste dem opp via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Funksjonen for synkronisering av filer gjør dette automatisk. Instruksjoner finnes under Migrering av elementer på siden for overføring av elementer.

Logg av og på igjen

Etter det må brukeren logge av Creative Cloud eller Document Cloud og logge på igjen med aktuelle påloggingsopplysninger. Det er enkelt å logge av og på igjen. Se Logge av Creative Cloud hvis du trenger instruksjoner for avlogging, og Hjelp for Enterprise ID, pålogging og konto hvis du trenger anvisninger for pålogging med en Enterprise ID eller Federated ID.  

Fjerne brukere fra tidligere distribusjoner

Fjerne brukere fra Admin Console

Organisasjoner som migrerer fra Admin Console (Creative Cloud for arbeidsgrupper eller Document Cloud) til Enterprise Dashboard, må sørge for at det er minst 30 dagers overlapping mellom starten på ETLA og slutten på abonnementet.

Når du har konfigurert Enterprise Dashboard slik organisasjonen vil ha det, og brukere har logget på med sin identitetstype, kan du fjerne brukere fra Admin Console. Se Behandle arbeidsgruppen for å få instruksjoner.

Migrere brukere fra en seriedistribusjon til navngitt bruker

Hvis organisasjonen bruker serienumre og vil migrere til modellen med navngitt bruker, kan du følge fremgangsmåten under Migrere fra serienummerlisenser til navnlisenser.

Migrere fra navngitt bruker til seriedistribusjon

Det hender at organisasjoner ønsker å migrere fra eksisterende distribusjoner med navngitt bruker til seriedistribusjon. Seriedistribusjon inkluderer ikke nettskylagring og -tjenester. Sluttbrukere mister all tilgang til nettskylager og -tjenester ved migrering til seriedistribusjon.

 1. Brukere må logge av Creative Cloud på sine maskiner.
 2. Opprett en lisensfil med Creative Cloud Packager for seriedistribusjon.
 3. Distribuer og kjør pakken på ønskede maskiner.
 4. Fjern alle brukere fra Admin Console.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet