Program Creative Cloud Packager nie obsługuje wersji aplikacji CC 2019 i nowszej

Po uruchomieniu programu Creative Cloud Packager zostanie wyświetlony komunikat informujący o najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud,dostępnychtylko w Konsoli administratora. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pakowanie aplikacji za pomocą Konsoli administratora.

Konsoli administratora można użyć do tworzenia pakietów zawierających wersje aplikacji CC 2019. Nie można użyć programu Creative Cloud Packager do tworzenia pakietów zawierających aplikacje CC 2019 lub nowsze.  Ekran Aplikacje i aktualizacje programu Creative Cloud Packagerniewyświetla aplikacji CC 2019.

Aplikacje CC 2019 nie obsługują licencji na urządzenia ani numerów seryjnych. Nie można tworzyć pakietów licencji na urządzenia ani numerów seryjnych zawierających aplikacje CC 2019.

Aplikacje niedostępne w programie CCP

Rozwiązanie

Aby tworzyć pakiety dla określonych użytkowników do aplikacji CC 2019, przejdź do karty Pakiety w Konsoli administratora. Aby uzyskać pomoc na temat tworzenia pakietów, zobacz artykuł Pakowanie aplikacji w konsoli administracyjnej . Więcej informacji można znaleźć w artykule Podręcznik pakowania dla użytkownika.

Choć można użyć Konsoli administratora do tworzenia pakietów na większość sytuacji, program Creative Cloud Packager jest również używany do tworzenia licencjonowanych pakietów dla niektórych starszych zastosowań i obiegów pracy, których może to dotyczyć. Poniżejmożna znaleźćdodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje

Creative Cloud dla członków placówek edukacyjnych: Licencja dla urządzenia

Najnowsze aplikacje CC 2019 nie obsługują Licencji na urządzenia. Jeśli Twoja instytucja używa licencji na urządzenia, możesz nadal korzystać ze starszych wersji aplikacji.

Aby nadal korzystać z licencji na urządzenia, upewnij się, że użytkownicy końcowi nie uaktualnią aplikacji do wersjiCC 2019i pozostaną przy obecnie wdrożonych wersjach.

  • Jeśli tworzysz pakiety aktualizacji za pomocą programu Creative Cloud Packager, nie są wymagane żadne działania i należy pozostać przy wersjach produktów z 2018 r.
  • Jeśli użytkownicy kreatywni mają dostęp do aplikacji Creative Desktop i mogą samu instalować produkty, zalecamy wyłączenie aktualizacji. Zobacz artykuł Powstrzymywanie użytkowników końcowych przed wdrażaniem aplikacji i aktualizacji.

Jeśli użytkownicy końcowi zaktualizowali oprogramowanie za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer i usunęli starsze wersje, należy ponownie wdrożyć Pakiet licencji na urządzenia CC 2018 za pomocą programu Creative Cloud Packager.

Usługa Creative Cloud dla zespołów

Przechodzimy na przebudowaną Konsolę administratora. Jeśli jednak korzystasz obecnie z Konsoli administratora w poniższy sposób, nie możesz użyć aplikacji Creative Cloud Packager ani Konsoli administratora, by spakować aplikacje CC 2019 i wdrożyć je dla użytkowników końcowych:

old-teams

Aby wdrożyć aplikacje CC 2019 dla użytkowników końcowych należy umożliwić im samodzielne pobranie i instalację aplikacji. 

Możesz utworzyć pakiet tylko dla aplikacji Creative Cloud na komputer. Wykonaj następujące czynności: 

  1. Utwórz pakiet zawierający tylko aplikację Creative Cloud na komputer.
  2. Wybierz opcję Podniesione uprawnienia.
  3. Wdróż pakiet.
  4. Użytkownicy końcowi mogą następnie instalować aplikacje CC 2019 przez aplikację Creative Cloud na komputer

Szczegółowe informacje zawiera ten artykuł.

Licencje na numery seryjne

Najnowsze aplikacje CC 2019 nie obsługują numerów seryjnych. Jeśli Twoja instytucja lub organizacja używa numerów seryjnych do licencjonowania aplikacji, możesz nadal korzystać ze starszych wersji aplikacji. Aby nadal korzystać z licencji na numery seryjne upewnij się, że użytkownicy końcowi nie uaktualnią aplikacji do wersji CC 2019.

Aby nadal używać aplikacji, upewnij się, że użytkownicy końcowi nie uaktualnią aplikacji do wersjiCC 2019i pozostaną przy obecnie wdrożonych wersjach.

  • Jeśli tworzysz pakiety aktualizacji za pomocą programu Creative Cloud Packager, nie są wymagane żadne działania i należy pozostać przy wersjach produktów z 2018 r.
  • Jeśli użytkownicy kreatywni mają dostęp do aplikacji Creative Desktop i mogą samu instalować produkty, zalecamy wyłączenie aktualizacji. Zobacz artykuł Powstrzymywanie użytkowników końcowych przed wdrażaniem aplikacji i aktualizacji.

Jeśli użytkownicy końcowi zaktualizowali oprogramowanie za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer i usunęli starsze wersje, należy ponownie wdrożyć Pakiet licencji na numery seryjne CC 2018 za pomocą programu Creative Cloud Packager.

Aby wdrożyć aplikacje CC 2019, zaleca się przyjęcie Licencji dla określonych użytkowników. Można szybko skonfigurować tożsamość, a następnie dodać użytkowników, którzy mają mieć dostęp do najnowszych aplikacji i usług. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online