Aplikacje niedostępne w programie Creative Cloud Packager

Po uruchomieniu programu Creative Cloud Packager wyświetla się komunikat informujący, że wersje późniejsze niż Creative Cloud 2019 są dostępne tylko w serwisie Admin Console. Oznacza to, że nie można korzystać z programu Creative Cloud Packager do tworzenia pakietów zawierających dostępne aplikacje Creative Cloud. Te aplikacje nie są widoczne na ekranie Aplikacje i aktualizacje programu Creative Cloud Packager. Ponadto dostępne aplikacje Creative Cloud nie obsługują licencji dla urządzeń ani licencji opartych na numerze seryjnym.

Uwaga:

Informacje na temat dostępnych wersji aplikacji Creative Cloud podano w artykule Creative Cloud — zasady wsparcia w witrynie Adobe.

Rozwiązanie

Aby utworzyć pakiety licencji imiennych z najnowszymi aplikacjami Creative Cloud, zalecamy przejście na kartę Pakiety w serwisie Admin Console. Pomocne informacje: Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console. Zobacz też: Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji.

W większości przypadków można używać serwisu Admin Console do tworzenia pakietów. Jednak program Creative Cloud Packager zapewnia obsługę pewnych starszych zastosowań i obiegów pracy, umożliwiając tworzenie licencjonowanych pakietów.

Więcej informacji

Creative Cloud dla sektora edukacji: licencje dla urządzeń

Dostępne aplikacje Creative Cloud nie obsługują licencji dla urządzeń. Jeśli instytucja korzysta z takiego modelu licencjonowania, można nadal używać starszych wersji aplikacji.

Aby nadal korzystać z licencji dla urządzeń, użytkownicy końcowi nie mogą zaktualizować dostępnych wersji aplikacji Creative Cloud i muszą pozostać przy obecnych wersjach.

  • Jeśli pakiety aktualizacji w instytucji są tworzone za pomocą programu Creative Cloud Packager, nie trzeba podejmować żadnych działań i należy nadal korzystać z produktów w wersji 2018.
  • Jeśli użytkownicy końcowi mają dostęp do aplikacji Creative Cloud na komputer i możliwość samodzielnego instalowania produktów, zaleca się wyłączenie opcji aktualizacji. Zobacz Aplikacja i usługi Creative Cloud | Dostosowania.

Jeśli użytkownicy zaktualizują aplikacje za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer i usuną starsze wersje, wdróż ponownie pakiet licencji dla urządzeń na aplikacje Creative Cloud 2018 za pomocą programu Creative Cloud Packager.

Creative Cloud dla zespołów

Pakietów z dostępnymi aplikacjami Creative Cloud nie można tworzyć za pomocą programu Creative Cloud Packager ani serwisu Admin Console.

Jedyną opcją jest samodzielne pobranie i zainstalowanie dostępnych aplikacji Creative Cloud przez użytkowników. 

Możliwe jest utworzenie pakietu zawierającego tylko aplikację Creative Cloud na komputer. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 

  1. Utwórz pakiet zawierający tylko aplikację Creative Cloud na komputer.
  2. Wybierz opcję Podniesione uprawnienia.
  3. Wdróż pakiet.
  4. Od tej chwili użytkownicy końcowi będą mogli instalować dostępne aplikacje Creative Cloud za pomocą programu Creative Cloud Desktop.

Szczegółowe informacje podano w tym artykule.

Licencje oparte na numerze seryjnym

Najnowsze aplikacje Creative Cloud nie obsługują numerów seryjnych. Jeśli instytucja lub organizacja korzysta z takiego modelu licencjonowania, można nadal używać starszych wersji aplikacji. Aby można było kontynuować korzystanie z licencji opartych na numerach seryjnych, nie należy aktualizować dostępnych aplikacji Creative Cloud.

Aby nadal korzystać z aplikacji, użytkownicy końcowi nie mogą ich zaktualizować do dostępnych wersji Creative Cloud i muszą pozostać przy obecnych wersjach.

  • Jeśli pakiety aktualizacji w instytucji są tworzone za pomocą programu Creative Cloud Packager, nie trzeba podejmować żadnych działań i należy nadal korzystać z produktów w wersji 2018.
  • Jeśli użytkownicy końcowi mają dostęp do aplikacji Creative Cloud na komputer i możliwość instalowania produktów, zaleca się wyłączenie opcji aktualizacji.Zobacz Blokowanie możliwości wdrażania aplikacji i aktualizacji przez użytkowników końcowych.

Jeśli użytkownicy zaktualizują aplikacje za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer i usuną starsze wersje, wdróż ponownie pakiet licencji opartych na numerach seryjnych na aplikacje Creative Cloud 2018 za pomocą programu Creative Cloud Packager.

Przy wdrażaniu najnowszych wersji aplikacji Creative Cloud zaleca się korzystanie z modelu licencji imiennych. Pozwala to szybko skonfigurować identyfikatory oraz dodać użytkowników, aby umożliwić im dostęp do najnowszych aplikacji i usług. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto