Podręcznik użytkownika Anuluj

Adobe Creative Cloud licensing identifiers

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   10. Kivuto — często zadawane pytania
   11. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
    6. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud
Uwaga:

Creative Cloud Packager is no longer in development and no updates will be provided. Also, Creative Cloud Packager cannot be used to create packages that include Creative Cloud 2019 apps or later. Learn More.

We recommend that you use the create package workflows provided in the Adobe Admin Console.

See how to create Named User Licensing packages and Shared Device Licensing packages.

A serialized product, as installed from a deployment package you create with Creative Cloud Packager, is uniquely identified by a licensing identifier (LEID). For example, if the product name is Photoshop CS6 Extended, and it is installed in Mac OS, the LEID is Photoshop-CS6-Mac-GM. For LEIDs of Document Cloud products, see Identifying Installs.

Here is a list of the LEIDs for products in Creative Cloud.

Creative Cloud Membership

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud CreativeCloud-CS6-Mac-GM CreativeCloud-CS6-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Flash Builder Plugin FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
Incopy Dev InCopyDev-CS7-Mac-GM InCopyDev-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
Indesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
Indesign Dev InDesignDev-CS7-Mac-GM InDesignDev-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
Premiere Pro App PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro Suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM

Creative Cloud Membership for Team

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Mac-GM V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Builder Plugin FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Plash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
Indesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesign Server 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Premiere Pro Suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM

Creative Cloud Membership for Enterprise 

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud Membership Enterprise V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Mac-GM V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
PremierePro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Creative Cloud Desktop Apps

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud Desktop Apps V7{}CreativeCloudApps-1.0-Mac-GM
V7{}CreativeCloudApps-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Incopy InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom  V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM 
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Elements Family

Product

Mac OS LEID

Windows LEID

Photoshop Elements 15

V7{}PhotoshopElements-15-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-15-Win-GM

Premiere Elements 15

V7{}PremiereElements-15-Mac-GM

V7{}PremiereElements-15-Win-GM

Photoshop Elements 2018

V7{}PhotoshopElements-2018-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2018-Win-GM

Premiere Elements 2018

V7{}PremiereElements-2018-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2018-Win-GM

Photoshop Elements 2019

V7{}PhotoshopElements-2019-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2019-Win-GM

Premiere Elements 2019

V7{}PremiereElements-2019-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2019-Win-GM

Photoshop Elements 2020

V7{}PhotoshopElements-2020-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2020-Win-GM

Premiere Elements 2020

V7{}PremiereElements-2020-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2020-Win-GM

Technical Communication Suite 

Uwaga:

Technical Communication Suite is supported on Windows only.

Product

Windows LEID

ExtendScript Toolkit CC

ESTK-CS7-Win-GM

Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Acrobat XI

V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

FrameMaker 11

V6{}FrameMaker-TS4-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

RoboHelp 10

V6{}RoboHelp-TS4-Win-GM

Captivate 8.0
V7{}Captivate-8.0-Win-GM

Captivate 9.0

V7{}Captivate-9.0-Win-GM

Captivate 7.0

V7{}Captivate-ES7-Win-GM

FrameMaker 12

V7{}FrameMaker-TS5-Win-GM

FrameMaker 2015

V7{}FrameMaker-TS6-Win-GM

Presenter 10

V7{}Presenter-10.0-Win-GM

Presenter 11

V7{}Presenter-11-Win-GM

Presenter 7.0

V7{}Presenter-ES7-Win-GM

RoboHelp 11

V7{}RoboHelp-TS5-Win-GM

RoboHelp 12

V7{}RoboHelp-TS6-Win-GM

eLearning Suite

Product

Mac OS LEID

Win LEID

Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Acrobat XI Pro

AcrobatPro-AS1-Mac-GM

AcrobatPro-AS1-Win-GM

Audition CS 6

Audition-CS6-Mac-GM

Audition-CS6-Win-GM

Dreamweaver CS 6

Dreamweaver-CS6-Mac-GM

Dreamweaver-CS6-Win-GM

Flash Pro CS 6

FlashPro-CS6-Mac-GM

FlashPro-CS6-Win-GM

Photoshop CS 6

Photoshop-CS6-Mac-GM

Photoshop-CS6-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Mac-GM

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Mac-GM

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

*Once an ETLA serial is provided, the LEID changes for unserialized commands. For Acrobat Classic Track 2015 and 2017, it becomes V7{}AcrobatETLA-12-Win-GM (on Windows) and V7{}AcrobatETLA-12-Mac-GM (on Macintosh). For example, you would use the ESR LEID version to initially serialize, and you would use the ETLA version to deactivate or perform any other action with the prtk utility.

If you have any questions or observations around the topics, concepts, or procedures described in this article, join the discussion.

Join Now

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?