Typy identyfikatorów obsługiwane przez Adobe

Adobe udostępnia trzy różne typy identyfikatorów (kont) umożliwiających uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników. Są to:

 • Federated ID,
 • Enterprise ID,
 • Adobe ID.

Adobe zaleca, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które uzyskały przypisanie domen, przeniosły użytkowników z kont Adobe ID na Federated ID oraz Enterprise ID, ponieważ te rodzaje kont umożliwiają korzystanie ze sprawdzonych procedur zarządzania danymi i efektywne wdrażanie oprogramowania.

Uwaga:

Niektóre produkty i usługi, takie jak serwis Adobe Licensing (LWS) oraz Fora Adobe, obsługują tylko identyfikatory Adobe ID.

Przejście z identyfikatorów Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID

Administrator systemu może zmieniać typ identyfikatorów używanych przez użytkowników w zarządzanej przez niego organizacji. Konta z identyfikatorem Adobe ID można przekształcić w konta Enterprise ID lub Federated ID za pomocą serwisu Admin Console. Więcej informacji na temat typów identyfikatorów użytkowników: Typy identyfikatorów obsługiwane przez Adobe.

Uwaga:

Aby zmienić typ identyfikatorów z Enterprise ID na Federated ID lub z Federated ID na Enterprise ID, należy skontaktować się z działem pomocy Adobe.

Konsekwencje dla użytkowników końcowych Creative Cloud

Po zmianie typu konta z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID użytkownicy nadal zachowają dostęp do osobistych kont Adobe ID. Jednak aby skorzystać z aplikacji, usług i rozwiązań Adobe należących do organizacji, będą musieli logować się za pomocą nowego identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.

Jeśli użytkownicy mają już konta Adobe ID i powiązane z nimi zasoby, mogą przeprowadzić migrację tych zasobów na nowe konto dla przedsiębiorstw.

Jeśli użytkownicy mający konto Creative Cloud korzystali z usług, które nie są objęte planem Creative Cloud dla przedsiębiorstw, status ich konta zostanie obniżony do wersji bezpłatnej.

Zmiana typu identyfikatora za pomocą pliku CSV

Poniższa procedura umożliwia zbiorcze przekształcenie typu kont wielu użytkowników. Można również edytować dane poszczególnych użytkowników, takie jak adresy e-mail lub nazwy konta, korzystając z serwisu Admin Console, narzędzia Synchronizacja użytkowników lub interfejsu User Management API.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  i z listy rozwijanej wybierz opcję Edytuj typ identyfikatora (CSV).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj typ identyfikatora (CSV).

  Edytuj typ identyfikatora (CSV)
 3. Aby wybrać użytkowników, dla których będzie zmieniany typ identyfikatora, można pobrać bieżącą listę użytkowników lub standardowy szablon CSV (klikając opcję Pobierz szablon CSV).

  Pobrany plik .csv zawiera następujące dane.

  • Typ identyfikatora: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID
  • Nazwa użytkownika
  • Domena
  • Nowy typ identyfikatora: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID
  • Nowy adres e-mail
  • Nowa nazwa użytkownika
  • Nowy kod kraju
 4. Otwórz plik .csv w aplikacji, w której można edytować takie pliki, i odpowiednio zmodyfikuj typy identyfikatorów.

  Uwaga:

  Zmieniając typ identyfikatora z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID należy ponadto pamiętać, że adres e-mail konta Adobe ID musi być zgodny z adresem e-mail konta w planie dla przedsiębiorstw.

 5. Otwórz okno dialogowe Edytuj typ identyfikatora (CSV) i prześlij zaktualizowany plik .csv. Sprawdź, czy plik został zapisany w formacie UTF-8.

  Po zakończeniu tego procesu otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.

W ramach tego procesu zostaną również przeniesione uprawnienia oraz udostępnione produkty dla wszystkich migrowanych użytkowników. Użytkownicy, których objęła zmiana identyfikatora, otrzymają powiadomienie o konieczności używania nowych danych logowania (Enterprise ID lub Federated ID) podczas pracy w udostępnionych im produktach Adobe.

Ponadto jeśli użytkownicy korzystali uprzednio z kont Adobe ID, z którymi były powiązane zasoby, to zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na procedurę migracji tych zasobów. Proces migracji zasobów automatycznie przenosi zawartość z istniejącego konta Adobe ID użytkownika na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw.

Migracja zasobów

Po zmianie typu identyfikatora z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID użytkownicy mogą przenieść obsługiwaną zawartość z istniejącego konta Adobe ID przydzielonego przez firmę na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw. Migrację można przeprowadzić na dwa sposoby:

Aby umożliwić użytkownikom automatyczną migrację zawartości, należy przypisać im dostęp do przestrzeni dyskowej w ramach usług Creative Cloud i Document Cloud. Aby użytkownicy mieli dostęp do przestrzeni dyskowej w usługach Creative Cloud i Document Cloud, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przypisz im profil produktowy, który oferuje plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud z przestrzenią dyskową i ma włączone usługi PDF Services.
 • Przypisz im profil produktowy Creative Cloud z przestrzenią dyskową oraz profil produktowy Document Cloud z przestrzenią dyskową (z wyłączeniem ofert obejmujących wyłącznie aplikacje stacjonarne) i włączonymi usługami PDF Services.

Po zakończeniu opisanego powyżej procesu zmiany typu identyfikatorów użytkownik końcowy otrzymuje powiadomienie e-mail ze szczegółowymi instrukcjami migracji zasobów.

Administrator działu informatycznego może pobrać raport z wykonania migracji zasobów dla wszystkich użytkowników objętych procesem pracy zmiany typu identyfikatorów. Aby pobrać raport, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę . Z rozwijanej listy wybierz opcję Eksportuj raport z migracji do pliku CSV.

  Raport zostanie pobrany.

W raporcie podane są informacje o użytkownikach, którzy udzielili zgody na migrację, o tych, którzy odmówili takiej zgody, a także o tych, którzy nie podjęli jeszcze żadnego działania. Informacje o rodzajach zawartości obsługiwanych przez proces migracji podano w artykule Migracja zasobów — często zadawane pytania.

Uwaga:

Niekiedy zdarza się, że dla niektórych użytkowników nie udaje się włączyć procesu automatycznej migracji zasobów. Tacy użytkownicy otrzymają powiadomienie o konieczności ręcznego przeniesienia zawartości i nie będą uwzględniani w raporcie z migracji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online