Примітка.

Інформація в цій статті стосується Illustrator CC 2015.x та раніших версій. Починаючи з випуску CC 2017 року, в Illustrator будуть представлені більш передбачувані та точні функції для створення ілюстрацій, вирівняних за піксельною сіткою. Детальніше можна дізнатися в статті Малювання бездоганної піксельної ілюстрації.

Вирівнювання за піксельною сіткою передбачає вирівнювання вертикальних і горизонтальних контурів об'єкта за піксельною сіткою. Контури об'єкта зберігають цю властивість під час внесення змін. Будь-який вертикальний або горизонтальний контур об'єкта вирівнюється за піксельною сіткою, якщо для нього встановлено параметр вирівнювання.

Контури, вирівняні за піксельною сіткою, у програмі Illustrator
Ілюстрація, яка містить об’єкти з вирівнюванням за піксельною сіткою й без вирівнювання

A. Об’єкт не вирівняно за піксельною сіткою B. Об’єкт вирівняно за піксельною сіткою 

Відео про створення контурів, вирівняних за піксельною сіткою, для робочих процесів в Інтернеті можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_ua.

Вирівнювання нових об'єктів за піксельною сіткою

Параметр «Вирівняти нові об'єкти за піксельною сіткою» доступний у додаткових параметрах діалогового вікна «Створення документа».

Цей параметр доступний також у випадному меню панелі «Трансформування».

Параметр «Вирівняти нові об’єкти за піксельною сіткою» в меню панелі «Трансформування».
Параметр «Вирівняти нові об’єкти за піксельною сіткою» в меню панелі «Трансформування».

У разі вибору цього параметра усі новостворені об'єкти вирівнюватимуться за піксельною сіткою за замовчуванням. Для нових документів, створених на основі профілю веб-документа, цей параметр встановлено за замовчуванням.

Чіткий вигляд обведень, вирівняних за піксельною сіткою, зберігається під час растеризації, лише якщо значення дискретизації становить 72 ppi. Якщо вибрано інше значення дискретизації, вигляд таких обведень може бути результатом згладжування.

Об'єкти, які вирівняно за піксельною сіткою, але які не мають прямих вертикальних або горизонтальних відрізків, не змінюються внаслідок вирівнювання за піксельною сіткою. Наприклад, прямокутник, нахилений під кутом, не має прямих вертикальних або горизонтальних відрізків, тому його контури не змінюються в разі встановлення параметра вирівнювання за піксельною сіткою.

Примітка.

Характеристики документа і стан вирівнювання об'єктів за піксельною сіткою зберігаються у файлі .ai.

Додаткові відомості щодо вирівнювання символів за піксельною сіткою читайте у розділі «Вирівнювання символів за піксельною сіткою».

Вирівнювання наявних об'єктів за піксельною сіткою

Якщо під час роботи з об'єктом вибрано параметр «Вирівняти за піксельною сіткою», його контури вирівнюються у разі будь-яких змін. Наприклад, у разі переміщення або зміни об'єкта, вирівняного за піксельною сіткою, цей об'єкт вирівнюється відповідно до своїх нових координат.

Щоб вирівняти поточний об'єкт за піксельною сіткою, виберіть потрібний об'єкт і встановіть прапорець «Вирівняти за піксельною сіткою» внизу на панелі «Трансформування».

Параметр «Вирівняти за піксельною сіткою» на панелі «Трансформування».
Параметр «Вирівняти за піксельною сіткою» на панелі «Трансформування».

Якщо вибрати цей параметр, вертикальні та горизонтальні сегменти контурів об'єкта зміщуються. Завдяки цьому контури стають чіткими по всій ширині та в усіх точках. Значення ширини обведення об'єктів, для яких встановлено цей параметр, завжди буде представлено цілим числом.

Якщо в документ, для якого вибрано параметр «Вирівняти нові об'єкти за піксельною сіткою», вставити об'єкти без вирівнювання, ці об'єкти не буде автоматично вирівняно за піксельною сіткою. Для вирівнювання таких об'єктів за піксельною сіткою виберіть потрібний об'єкт, після чого на панелі «Трансформування» виберіть параметр «Вирівняти за піксельною сіткою». Неможливо вирівняти за піксельною сіткою такі об'єкти як растри, растрові ефекти і текстові об'єкти, оскільки вони не мають справжніх контурів.

Виділення об'єктів, не вирівняних за піксельною сіткою

Щоб виділити об'єкти, виберіть «Виділити» > «Об'єкт» > «Не вирівняні за піксельною сіткою».

Вирівнювання символів за піксельною сіткою

Для створення символів, вирівняних за піксельною сіткою, у діалоговому вікні «Параметри символу» виберіть параметр «Вирівняти за піксельною сіткою». Символи, вирівняні за піксельною сіткою, залишаються вирівняними в усіх точках монтажної області в їх поточному розмірі.

Примітка.

Масштабований символ може мати нечіткі контури, навіть якщо його вирівняно за піксельною сіткою.

Додаткові відомості щодо вирівнювання за піксельною сіткою читайте у розділі «Створення контурів, вирівняних за піксельною сіткою, для робочих процесів в Інтернеті».

Примітка.

Якщо кнопка «Скидання» на панелі керування активна, це означає, що символ змінено і його розмір відрізняється від поточного розміру.

Перегляд піксельної сітки

Щоб переглянути піксельну сітку, у режимі «Перегляд у вигляді пікселів» збільште масштаб перегляду до 600% або більше.

Щоб встановити параметри для перегляду піксельної сітки, у діалоговому вікні «Параметри» виберіть розділ «Напрямні та сітка». Виберіть параметр «Відображати піксельну сітку (у масштабі понад 600%)», якщо його ще не вибрано.

Збереження виділених фрагментів

Щоб зберегти лише виділені фрагменти ілюстрації, натисніть «Файл» > «Зберегти виділені фрагменти».

Параметри згладжування

Згладжування тексту

У Illustrator на панелі «Символ» подано такі параметри згладжування тексту:

  • Немає.

  • Чітке

  • Тверде

  • Масивне

Згладжування тексту
Параметри згладжування тексту на панелі «Символ»

Кожний текстовий блок може мати власні параметри згладжування тексту. Ці атрибути згладжування тексту зберігаються як частина документа. Ці параметри підтримуються також для збереження документа у форматах PDF, AIT та EPS. Параметри згладжування тексту можна експортувати у формат PSD або імпортувати з файлу такого формату.

Під час експортування у формат BMP, PNG, Targa, JPEG або TIFF у випадному списку із параметрами згладжування доступні такі параметри: «Немає», «Оптимізовано для об'єкта» та «Оптимізовано для тексту».

  • Параметр «Оптимізовано для об'єкта» дозволяє виконувати растеризацію зображення для будь-якого з цих форматів так само, як і в попередніх версіях. Однак, в цьому випадку параметри згладжування тексту не застосовуються під час растеризації ілюстрації.

  • Для параметра «Оптимізовано для тексту» додано нові налаштування згладжування текстових рамок під час растеризації.

Ці параметри доступні в діалоговому вікні «Збереження для Інтернету».