Примітка.

Ця стаття стосується Adobe Illustrator CS5 і старіших версій. У програмі Adobe Illustrator CS6 було представлено оновлену панель «Трасування зображення». Тепер під час трасування зображення ви можете вибрати будь-який із низки стилів або скористатися інтуїтивно зрозумілими засоби керування для отримання чудових результатів. Докладніші відомості див. у статті Трасування зображення.

Якщо потрібно створити новий малюнок на основі наявної ілюстрації, можна виконати її трасування. Наприклад, можна створити графік на основі ескізу, виконаного олівцем на папері, чи на основі растрового зображення, збереженого в іншій графічній програмі. Для цього треба перенести графік в Illustrator та виконати його трасування.

Найлегше виконати трасування графічного документа, відкривши чи помістивши файл в Illustrator та виконавши автоматичне трасування за допомогою команди «Швидке трасування». При цьому можливе керування рівнем деталізації та ходом трасування. Одержавши задовільні результати трасування, можна перетворити трасування в векторні контури чи об'єкт «Швидка заливка».

Перед трасуванням бітового зображення за допомогою команди «Швидке трасування» та після нього
Перед трасуванням бітового зображення за допомогою команди «Швидке трасування» та після нього

Трасування ілюстрації

 1. Відкрийте чи помістіть файл, який слід використовувати в якості початкового зображення для трасування.

 2. Виділивши вихідне зображення, виконайте одну з наступних дій:

  • Щоб трасувати зображення із застосуванням стилю, виберіть «Стилі трасування» й натисніть кнопку  на панелі керування й виберіть стиль.

  • Щоб виконати трасування зображення із застосуванням стандартних параметрів трасування, клацніть «Швидке трасування» на панелі керування або виберіть «Об’єкт» > «Швидке трасування» > «Виконати».

  • Щоб задати параметри трасування перед трасуванням зображення, виберіть «Стилі трасування», натисніть кнопку  на панелі керування й виберіть «Параметри трасування». Є інший спосіб: виберіть команду «Об’єкт» > «Швидке трасування» > «Параметри трасування». Задайте параметри трасування й натисніть кнопку «Трасування».

 3. (За потребою) Налаштуйте результати трасування.

 4. (За потребою) Перетворіть трасування на контури чи на об’єкт «Швидка заливка».

Параметри трасування

Стиль

Визначення стилю трасування.

Режим

Вказує колірний режим для результатів трасування.

Поріг

Вказує значення для утворення чорно-білого результату трасування з вихідного зображення. Усі пікселі, світліші від порогового значення, перетворюються на білі, а темніші від нього – на чорні. (Цей варіант можливий, лише коли Режим встановлений у стан «Чорно-білий».)

Палітра

Вказує палітру для утворення трасування у кольорі чи в шкали сірого з вихідного зображення. (Цей варіант можливий, лише коли Режим встановлений у стан «Кольоровий» чи «Шкала сірого».)

Щоб Illustrator зміг визначити кольори у трасуванні, виділіть режим «Автоматичний». Щоб застосовувати для трасування власну палітру, виділіть назву бібліотеки зразків. (Щоб бібліотека зразків з’явилася в меню «Палітра», вона має бути відкрита.)

Макс. кількість кольорів

Вказує максимальну кількість кольорів, які застосовуються в кольоровому результаті чи в результаті, представленому в шкалі сірого. (Цей варіант можливий, лише коли Режим встановлений у стан «Кольоровий» чи «Шкала сірого», а панель встановлена в автоматичний режим.)

Виведення у зразки

Створення нового зразка на панелі «Зразки» для кожного кольору, одержаного в результаті трасування.

Розмиття

Розмиття оригінального зображення перед створенням результату трасування. Виділіть цей варіант, щоб зменшити маленькі завади та згладити загострені краї в результатах трасування.

Дискретизація

Змінює роздільну здатність вихідного зображення на вказану роздільну здатність, перш ніж створити результати трасування. Цей варіант корисний для прискорення процесу трасування великих зображень, але може призвести до погіршення результатів.

примітка: змінена роздільна здатність не зберігається під час створення стилю.

Заливки

Утворює залиті регіони у виводі трасування.

Обведення

Утворює в результаті трасування обведені контури.

Макс. товщина лінії

Задає максимальну ширину штрихів, яку можна наносити на оригінальні зображення. Штрихи, товщина яких перевищує максимальну, стають окресленими зонами в результаті трасування.

Мінімальна довжина штриха

Задає мінімальну довжину штрихів, яку можна наносити на оригінальні зображення. Штрихи, довжина яких менша від мінімальної, не включаються в результат трасування.

Підгонка контура

Задає відстань між трасованою формою та оригінальною піксельною формою. Чим менші значення, тим точніше відповідність контура, а чим більші, тим менша точність.

Мінімальна площа

Визначає найменший штрих оригінального зображення, який підлягає трасуванню. Наприклад, значення 4 означає, що штрихи, менші від 2 х 2 пікселів, будуть опускатися з результатів трасування.

Величина кута

Визначає різкість повороту оригінального зображення, яка вважається кутом в трасуванні результуючого контура. Додаткову інформацію щодо різниці між кутовою опорною точкою та опорною точкою згладжування див. у розділі Про контури.

Растри

Визначає спосіб відображення бітових компонентів об’єкта трасування. Цей параметр перегляду не зберігається у складі стилю трасування.

Вектор

Визначає, як відображати результат трасування. Цей параметр перегляду не зберігається у складі стилю трасування.

Примітка.

Виділіть команду «Перегляд» у діалоговому вікні «Параметри трасування», щоб переглянути результат поточних параметрів. Щоб встановити стандартні параметри трасування, зніміть виділення усіх об’єктів, перш ніж відкрити діалогове вікно «Параметри трасування». Натисніть «Встановити стандартні», після того, як закінчите налаштовувати параметри.

Відеоролик щодо застосування команди «Швидке трасування» можна знайти за адресою www.adobe.com/go/vid0043_ua. Посібник з інформацією про налаштування параметрів швидкого трасування для забезпечення оптимальних результатів можна знайти за адресою www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_ua.

Зміна відображення об’єкта трасування

Об’єкт трасування складається з двох основних компонентів: оригінального вихідного зображення та результату трасування (який являє собою векторне зображення). За замовчуванням, видимим є лише результат трасування. Однак, можна змінити відображення як вихідного зображення, так і результату трасування, щоб якнайліпше задовольняти потреби користувача.

 1. Виділіть об’єкт трасування.

  Примітка.

  За замовчуванням усі об’єкти трасування на панелі «Шари» називаються «Трасування».

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб змінити режим відображення результатів трасування, натисніть кнопку «Векторне зображення» на панелі керування або послідовно натисніть «Об’єкт» > «Швидке трасування» й виберіть режим відображення: «Немає результату трасування», «Результат трасування», «Контури» або «Контури з трасуванням».

  • Щоб змінити режим відображення вихідного зображення, натисніть кнопку «Растрове зображення» на панелі керування або виберіть «Об’єкт» > «Швидке трасування» й виберіть режим відображення: «Немає зображення», «Початкове зображення», «Налаштоване зображення» (зображення відображається з усіма корегуваннями, застосованими під час трасування), або «Прозоре зображення».

   Примітка. Щоб переглянути початкове зображення, спочатку змініть режим відображення з «Векторне зображення» на «Немає результату трасування» або «Контури».

Налаштування результату трасування об’єкта

Виконавши трасування об’єкта, можна налаштувати результати в будь-який час.

 1. Виділіть об’єкт трасування.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Встановіть основні параметри на Панелі керування.

  • Натисніть кнопку «Діалогове вікно параметрів трасування»  на панелі керування, щоб переглянути всі параметри трасування. Є інший спосіб: виберіть команду «Об’єкт» > «Швидке трасування» > «Параметри трасування». Налаштуйте параметри й натисніть кнопку «Трасування».

  Примітка.

  Для швидкої зміни результатів трасування скористайтеся стилями трасування.

Вказання кольорів, що використовуються для трасування

 1. Створіть бібліотеку зразків, яка містить кольори, які слід застосовувати для трасування.

 2. Переконайтеся, що бібліотеку зразків відкрито, і натисніть кнопку «Діалогове вікно параметрів трасування» на панелі керування. Є інший спосіб: виберіть команду «Об’єкт» > «Швидке трасування» > «Параметри трасування».

 3. Виділіть у меню «Палітра» назву бібліотеки зразків і натисніть кнопку «Трасування».

Застосування стилю трасування

Стилі трасування надають попередньо описані параметри трасування для конкретних типів ілюстрацій. Наприклад, при трасуванні зображення, яке використовуватиметься в якості технічного креслення, виберіть стиль «Технічний малюнок». Усі параметри трасування зміняться на оптимальні для трасування технічного малюнка: колір чорно-білий, розмиття нульове, ширина штриха 3 пікселі і т. ін.

Зазначення стилю

 • Виберіть команду «Об’єкт» > «Швидке трасування» > «Параметри трасування». (Альтернативний спосіб: виберіть об’єкт трасування й натисніть кнопку «Діалогове вікно параметрів трасування» на панелі керування.) Задайте параметри трасування для стилю й натисніть «Зберегти стиль». Введіть ім’я стилю й натисніть «OK».

 • Виберіть команду «Редагування» > «Стилі трасування». Натисніть «Створити», задайте параметри трасування для стилю й натисніть «Готово».

  Підказка: щоб створити новий стиль на основі вже наявного, виділіть стиль та натисніть кнопку «Створити».

Редагування та видалення стилю

 1. Виберіть команду «Редагування» > «Стилі трасування».

 2. Виберіть стиль і натисніть кнопку «Редагувати» або «Видалити».

  Примітка.

  Редагування та видалення стандартних стилів (стандартні стилі взято в квадратні дужки [ ]) неможливе. Однак, можна створити копію стандартного стилю, придатну для редагування. Для цього слід виділити стиль та натиснути кнопку «Створити».

Спільне використання стилів з іншими користувачами

 1. Виберіть команду «Редагування» > «Стилі трасування».

 2. Виконайте одну з таких дій.

  • Натисніть кнопку «Експорт», щоб зберегти стилі у файл.

  • Натисніть кнопку «Імпорт», щоб завантажити стилі з файлу.

Перетворення об’єкта трасування на об’єкт «Швидка заливка»

Одержавши задовільні результати трасування, можна перетворити трасування на контури чи об’єкт «Швидка заливка». Цей останній крок дозволяє працювати з трасуванням так само, як з будь-якою іншою векторною ілюстрацією. Після перетворення об’єкта трасування вже не можна налаштовувати параметри трасування.

 1. Виділіть об’єкт трасування.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб перетворити трасування на контури, натисніть кнопку «Розгортання» на панелі керування або виберіть команду «Об’єкт» > «Швидке трасування» > «Розгортання». Застосовуйте цей спосіб, якщо працюватимете з компонентами трасованої ілюстрації як з окремими ілюстраціями. Результуючі контури групуються разом.

  • Щоб перетворити трасування на контури під час збереження поточних параметрів відображення, виберіть команду «Об’єкт» > «Швидке трасування» > «Розгорнути як переглянуте». Наприклад, якщо параметри відображення результату трасування встановлені на «Контури», то розгорнені контури будуть представлені лише контурами (а не заливкою і не штрихами). Крім того, образ трасування з поточними параметрами відображення зберігається та групується з розгорненими контурами. Користуйтеся цим способом, якщо потрібно зберегти трасоване зображення в якості керівництва для розгорнених контурів.

  • Щоб перетворити трасування на об’єкт швидкої заливки, натисніть кнопку «Швидка заливка» на панелі керування або виберіть команду «Об’єкт» > «Швидка заливка» > «Перетворити на швидку заливку». Скористайтеся цим методом, якщо треба за допомогою інструмента «Швидка заливка» застосувати заливку та штрихи до трасованої ілюстрації.

Примітка.

Для створення трасування та перетворення об’єкта трасування одним кроком, виберіть команду «Об’єкт» > «Швидка заливка» > «Створити та розгорнути об’єкт» або «Об’єкт» > «Швидка заливка» > «Створити та перетворити на швидку заливку».

Відеоролик щодо трасування можна знайти за адресою www.adobe.com/go/vid0043_ua.

Звільнення об’єкта трасування

Якщо потрібно скасувати трасування, але зберегти початкове розміщене зображення, можна звільнити об’єкт трасування.

 1. Виділіть об’єкт трасування.

 2. Виберіть команду «Об’єкт» > «Швидке трасування» > «Звільнити».

Трасування ілюстрації вручну за допомогою шарів шаблонів

Шари шаблонів являють собою заблоковані, недруковані шари, які можна застосовувати для ручного трасування зображень. Шари шаблонів пригашені на 50%, тому будь-які контури, намальовані перед цим шаром, легко помітні. Створити шари шаблонів можна шляхом розміщення зображення або з наявних шарів.

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб помістити зображення як шар шаблона для трасування, виберіть команду «Файл» > «Помістити», виділіть файл EPS, PDF чи файл растрового зображення, який треба трасувати, виберіть «Шаблон» і клацніть «Помістити». Під поточним рівнем на панелі з’явиться новий рівень шаблона.

  • Для трасування наявного зображення переконайтеся, що зображення розташоване у власному шарі. Після цього двічі клацніть панель «Шари», виділіть команду «Шаблон» і натисніть кнопку «OK». Можна зробити інакше: виділити шар і вибрати команду «Шаблон» із меню панелі.

  Значок із оком  замінюється значком шаблона , і шаблон блокується.

 2. Виконайте трасування файлу за допомогою інструмента «Перо» чи «Олівець».

 3. Щоб приховати шар шаблона, виберіть команду «Перегляд» > «Приховати шаблон». Щоб побачити його знову, виберіть команду «Перегляд» > «Показати шаблон».

 4. Щоб перетворити шар шаблона на звичайний шар, двічі клацніть шар шаблона на панелі «Шари», зніміть виділення елемента «Шаблон» і натисніть кнопку «OK».