Монтажні області допомагають оптимізувати процес дизайну, надаючи простір для створення макетів на різних пристроях й екранах. Монтажні області – це зони, які містять ілюстрації для друку й експорту. Створюючи монтажну область, ви можете вибрати із широкої низки готових варіантів розміру або визначити власний.

У документі може бути від 1 до 1000  монтажних областей залежно від їх розміру. Кількість монтажних областей у документі можна вказати під час його створення, але додавати й видаляти монтажні області можна в будь-який момент у ході роботи з документом. Розміри монтажних областей можна змінювати за допомогою інструмента «Монтажна область», розташовуючи їх на екрані як завгодно, навіть накладаючи одна на одну. Illustrator дозволяє налаштовувати орієнтацію, впорядковувати й перевпорядковувати монтажні області за допомогою панелей «Монтажні області», а також панелі «Властивості» й панелі керування (за вибраного інструмента «Монтажна область»). Монтажній області можна призначити ім’я на вибір. Для монтажної області в Illustrator можна також задати контрольні точки.

Можна використовувати монтажні області як області кадрування для друку або експорту. Можливість працювати з кількома монтажними областями може бути зручною для виконання різноманітних задач, наприклад створення багатосторінкових PDF-документів, друку сторінок різних форматів або з різними елементами, створення незалежних елементів для веб-сайтів, розкадровок відео чи елементів анімації для Adobe Animate або After Effects.

Створення монтажної області

 1. Виконайте одну з таких дій.
  • Щоб створити монтажну область із користувацькими параметрами, виберіть інструмент  а потім перетягніть виділену ділянку в документі, щоб визначити її форму, розмір і розташування.

  • Щоб скористатися стандартними монтажними областями, двічі клацніть інструмент «Монтажна область», виберіть стандартне значення, вкажіть інші параметри в діалоговому вікні «Параметри монтажної області» й натисніть «ОК». Перетягніть монтажну область на бажане місце.

  • Щоб створити дублікат монтажної області, виберіть інструмент «Монтажна область», виберіть область, з якої потрібно створити дублікат, і натисніть на панелі керування або на панелі властивостей кнопку «Нова монтажна область» . Щоб створити кілька дублікатів, клацайте кнопкою миші, утримуючи клавішу Alt, потрібну кількість разів. Або за допомогою інструмента «Монтажна область», перетягніть монтажну область, з якої потрібно створити дублікат, утримуючи Alt (Windows) або Option (macOS).

  • Щоб створити дублікат монтажної області з вмістом, виберіть інструмент «Монтажна область», натисніть піктограму «Переміщення/копіювання ілюстрації з монтажною областю» () на панелі «Властивості» або панелі керування, утримуючи натисненою кнопку Alt (Windows) або Option (macOS), і перетягніть область.

  Якщо потрібно, щоб ілюстрація мала дообрізний формат, переконайтеся, що за межами монтажної області ілюстрації достатньо місця для цього.

 2. Щоб підтвердити зміни й вийти з режиму редагування монтажної області, клацніть на будь-якому іншому інструменті на панелі «Інструменти» або натисніть Esc.

Параметри монтажної області

Щоб відкрити діалогове вікно «Параметри монтажної області», виконайте одну з таких дій:

 • Двічі клацніть значок інструмента «Монтажна область» .
 • Виберіть інструмент «Монтажна область» і клацніть кнопку «Параметри монтажної області»   на панелі «Властивості» або панелі керування.
 • Виберіть пункт «Параметри монтажної області» у розкривному меню на панелі «Монтажні області».
artboards-options450

Визначте перелічені нижче параметри в діалоговому вікні «Параметри монтажних областей».

Ім’я.

Визначає назву монтажної області.

Стиль.

Визначає розміри монтажної області. За допомогою цих стилів піксельна пропорція лінійки відео встановлюється відповідно до вказаного варіанта виведення.

Ширина й висота.

Визначає розмір монтажної області.

Положення X: та Y:.

Визначає положення монтажної області відповідно до лінійок робочого середовища Illustrator. Щоб відобразити лінійки, виберіть «Перегляд» > «Показати лінійки».

Орієнтація.

Визначає портретну або альбомну орієнтацію сторінки.

Зберігати пропорції.

Зберігає співвідношення сторін монтажної області під час зміни розмірів вручну.

Показувати центральну позначку.

Показує точку в центрі монтажної області.

Показувати перехрестя.

Показує перехрещені лінії, що проходять через середину кожної сторони монтажної області.

Показувати області надійного відеопоказу.

Показує напрямні, що представляють області, які попадають у видиму область відео. Ви маєте зберігати весь текст і ілюстрацію, що має бути видимим користувачам, у межах областей надійного відеопоказу.

Піксельна пропорція лінійки відео.

Визначає піксельну пропорцію, що використовується для лінійок відео.

Затінити зону поза монтажною областю.

Зони поза межами монтажної області відображаються темнішими за внутрішню частину монтажної області, коли інструмент «Монтажна область» активний.

Оновлювати під час перетягування

Затемнює зони поза межами монтажної області, коли ви перетягуєте курсор, аби змінити розмір монтажної області. Якщо цей параметр не вибрано, під час зміни розміру зовнішня частина показується в тому самому кольорі, що й внутрішня частина.

Монтажні області

Вказує загальну кількість наявних монтажних областей.

Огляд панелі «Монтажні області»

Для доступу до панелі «Монтажні області» виберіть у меню «Вікно» > «Монтажні області». За допомогою панелі «Монтажні області» можна виконувати наступні дії:

 • Додавання, впорядкування й видалення монтажних областей.

 • Зміна порядку й нумерації монтажних областей.

 • Вибір монтажних областей і здійснення переходу між ними.

 • Визначення параметрів монтажної області, таких як стилі, розмір монтажної області й відносне розташування монтажної області.

Панель «Монтажні області»
Панель «Монтажні області»

A. Впорядкування всіх монтажних областей. B. Стрілка вгору. C. Стрілка вниз. D. Додавання монтажних областей. E. Видалення монтажних областей. 

Робота з монтажними областями

Додавання монтажних областей

Для додавання монтажних областей виконайте одну з таких дій:

 • Клацніть піктограму «Нова монтажна область»   на панелі керування, на панелі «Властивості» або «Монтажні області».
 • Виберіть пункт «Створити монтажну область» у розкривному меню панелі «Монтажні області».
 • Перетягніть монтажну область, утримуючи Alt (Windows) або Option (macOS), щоб створити її дублікат.

Вибір кількох монтажних областей

 1. Виберіть інструмент   на панелі «Інструменти».

 2. Виконайте одну з таких дій.

  • Натисніть комбінацію клавіш Control / Command + A, щоб вибрати всі монтажні області в документі.
  • Для вибору окремих монтажних областей клацайте по ним, утримуючи натиснутою клавішу Shift.
  • Для вибору кількох монтажних областей в області виділення клацніть на полотні, утримуючи клавішу Shift, і протягніть курсор над потрібними областями.
  Вибір кількох монтажних областей
  Для вибору кількох монтажних областей за допомогою виділення виберіть інструмент «Монтажна область» і протягніть над ними вказівник, утримуючи натиснутою клавішу Shift

  Примітка.

  У режимі протягування курсора виділені монтажні області стають невиділеними й навпаки. З областей, над якими протягується курсор, виділення знімається.

Видалення монтажної області

 1. Виділіть монтажну область, яку потрібно видалити.

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Клацніть піктограму видалення монтажної області  на панелі керування або на панелі «Властивості» чи «Монтажні області».
  • Виберіть пункт «Видалити» у меню панелі «Монтажні області» (розкривне меню).
  • Натисніть клавішу Delete.

Відображення монтажних областей і полотна

Кожна монтажна область обмежується суцільними лініями й відповідає максимальній області друку. Щоб приховати межі монтажних областей, виберіть у меню пункт «Перегляд» > «Приховати монтажні області». Робоча область – це область поза межами монтажної області, що поширюється до краю 220-дюймового квадратного вікна. Полотно – це місце, де ви можете створювати, редагувати й зберігати елементи ілюстрації перед тим, як перемістити їх на монтажну область. Об’єкти, розміщені на полотні, видно на екрані, але вони не друкуються.

Щоб розмістити монтажну область по центру й масштабувати її відповідно до розміру екрана, клацніть номер монтажної області на рядку стану внизу у вікні програми.

 1. Виберіть інструмент   на панелі «Інструменти».

 2. Виконайте одну з таких дій.
  • Клацніть піктограму, щоб її активувати. (Клацання або малювання в області іншим інструментом також дозволяє активувати інструмент «Монтажна область».) У випадку накладання монтажних областей у цьому місці активною стає монтажна область, лівий край якої знаходиться найближче до місця клацання мишею.
  Select-artboard_no-crop-marks
  Перегляд монтажних областей

  A. Активна монтажна область. B. Неактивна монтажна область. 
  • Щоб перейти від однієї монтажної області до іншої, натисніть Alt (Windows) або Option (macOS) і клацніть клавішу зі стрілкою.
  • Для перегляду монтажних областей та їхнього вмісту як контурів клацніть правою кнопкою миші й виберіть «Контур» у контекстному меню. Щоб побачити ілюстрацію знову, клацніть правою кнопкою миші й виберіть «Попередній перегляд».

Примітка.

Щоб побачити межі сторінки відносно монтажної області, скористайтесь функцією перегляду розбиття для друку («Перегляд» > «Показати розбиття для друку»). Коли ввімкнено розбиття для друку, друковані й недруковані області представляються рядом суцільних і пунктирних ліній між найдальшим зовнішнім краєм вікна та друкованою областю сторінки.

Редагування монтажних областей

Для документа можна створити багато монтажних областей, але в кожен конкретний момент лише одна монтажна область може бути активною. Коли в документі визначено багато монтажних областей, переглянути їх всі можна за допомогою інструмента керування монтажними областями. Кожна монтажна область має власний номер для спрощення орієнтації. Редагувати або видалити монтажну область можна в будь-який час, а також можна встановлювати інші монтажні області кожного разу, коли ви друкуєте або експортуєте матеріал.

 1. Виберіть монтажні області, які потрібно редагувати.

 2. Виконайте одну з таких дій.
  • Щоб змінити розміри монтажних областей, наведіть вказівник на кут або край вікна та, коли вказівник зміниться на двосторонню стрілку, перетягніть межі вікна. Нові значення ширини й висоти можна також задати на панелі керування або на панелі «Властивості».

  • Для зміни орієнтації монтажних областейклацніть кнопку «Книжкова» або «Альбомна» на панелі «Властивості» або панелі керування.

  • Щоб перейти від однієї монтажної області до іншої, натисніть Alt (Windows) або Option (macOS) і клацніть клавішу зі стрілкою.

  • Для перегляду монтажних областей та їхнього вмісту як контурів клацніть правою кнопкою миші й виберіть «Контур» у контекстному меню. Щоб побачити ілюстрацію знову, клацніть правою кнопкою миші й виберіть «Попередній перегляд».

Переміщення монтажної області

 1. Виберіть монтажні області, які потрібно перемістити.

 2. Виконайте одну з таких дій.
  • Щоб перемістити монтажну область разом з її вмістом, виберіть «Переміщення ілюстрації з монтажною областю» на панелі «Властивості» або клацніть  на панелі керування, а потім наведіть курсор на монтажну область і перетягніть її. 
  • Щоб перемістити монтажну область без її вмісту, зніміть прапорець «Переміщення ілюстрації з монтажною областю» на панелі «Властивості» або клацніть  на панелі керування, а потім наведіть курсор на монтажну область і перетягніть її.
  • Задайте нові значення ширини й висоти на панелі керування або на панелі «Властивості».

  Примітка.

  Починаючи з випуску Illustrator від березня 2018 року (версія 22.1) під час переміщення монтажної області заблоковані й приховані об’єкти за замовчуванням не переміщуються разом із нею. За потреби можна вимкнути цю функцію та повернутися до схеми, яка використовувалася за замочуванням у випуску Illustrator від жовтня 2017 року (версія 22.0). Виберіть «Параметри» > «Відображення виділення й прив’язки» та встановіть прапорець «Переміщувати заблоковані й приховані ілюстрації разом із монтажною областю».

Зміна порядку монтажних областей

Порядок розташування монтажних областей можна змінювати за допомогою стрілок вниз та вгору, що внизу на панелі монтажних областей. Однак, зміна порядку розташування монтажних областей на панелі монтажних областей не змінює порядку їх розташування в робочій області.

reorder-artboards
Впорядкування монтажних областей

A. Порядок панелі «Монтажні області» за замовчуванням. B. Перевпорядковані монтажні області на панелі «Монтажні області». 

Впорядкування монтажних областей

Для розміщення усіх монтажних областей на екрані впорядковуйте їх за допомогою таких параметрів, як «Сітка по рядках», «Сітка по стовпчиках», «Упорядкувати за рядками» та «Упорядкувати за стовпчиками».

Для впорядкування монтажних областей виконайте такі дії:

 1. Виберіть пункт «Впорядкувати всі монтажні області» на панелі «Властивості» або в розкривному меню панелі «Монтажні області».

 2. У діалоговому вікні «Впорядкувати всі монтажні області» виберіть будь-який із наступних варіантів компонування.

  Сітка по рядках.

    Монтажні області розташовуються на екрані відповідно до вказаної кількості рядків. Кількість рядків вказується в полі «Рядки». За замовчуванням програма створює для вказаної кількості монтажних областей сітку, максимально наближену до квадратної.

  Сітка по стовпчиках.

    Монтажні області розташовуються на екрані відповідно до вказаної кількості стовпчиків. Кількість стовпчиків задається в меню «Стовпчики». За замовчуванням програма створює для вказаної кількості монтажних областей сітку, максимально наближену до квадратної.

  Упорядкувати в рядок.

    Усі монтажні області розташовуються в один ряд.

  Упорядкувати в стовпчик.

    Усі монтажні області розташовуються в один стовпчик.

  Змінити компонування на «справа наліво» / змінити компонування на «зліва направо»

  Монтажні області розташовуються зліва направо або справа наліво. За замовчуванням монтажні області розміщено зліва направо. За вибору компонування справа наліво параметри «Сітка по рядках» і «Сітка по стовпчиках» зміняться на «Сітка по рядках справа наліво» та «Сітка по стовпчиках справа наліво».

 3. Вкажіть інтервали між монтажними областями. Це значення застосовується як для відстані по горизонталі, так і для відстані по вертикалі.

 4. Для переміщення монтажної області разом з її вмістом виберіть параметр «Переміщення ілюстрації з монтажною областю».

Крім того, якщо монтажна область знаходиться всередині іншої монтажної області, вона трактується як область кадрування та переміщується разом із монтажною областю, у якій вона міститься.

Вирівнювання та розподілення монтажних областей

Виділені монтажні області можна вирівнювати й розподіляти за вказаними осями за допомогою панелі керування або панелей «Властивості» або «Вирівнювання».

Для вирівнювання або розподілення монтажних областей виконайте такі дії:

 1. Виберіть монтажні області, які потрібно вирівняти або розподілити.

 2. Виконайте одну з таких дій.

  • На панелі «Властивості» (Вікно> Властивості) натисніть піктограму способу вирівнювання або розподілення.
  • На панелі керування натисніть «Вирівняти», а потім клацніть значок потрібного типу вирівнювання або розподілення.
  • Виберіть «Вікно» > «Вирівняти», а потім клацніть значок потрібного типу вирівнювання або розподілення.
  • Виберіть «Вікно» > «Властивості», а потім клацніть піктограму потрібного способу вирівнювання або розподілення.
  Вирівнювання монтажних областей
  Вирівнювання монтажних областей

Присвоєння назв монтажним областям

Тепер у режимі редагування монтажної області кожній монтажній області можна присвоїти назву.

Щоб присвоїти монтажній області назву, виконайте такі дії:

 1. Виберіть інструмент «Монтажна область» , щоб мати можливість редагувати монтажні області.

 2. Виберіть монтажну область і введіть її назву в полі «Назва» на панелі «Керування монтажними областями» або на панелі «Властивості».

  Також назву можна ввести в полі «Назва» діалогового вікна «Параметри монтажної області». Щоб відкрити діалогове вікно, натисніть «Параметри монтажної області» на панелі «Властивості» або в розкривному меню на панелі «Монтажні області». Для підтвердження нової назви вибраної монтажної області клацніть OK.

Нова назва відобразиться у верхній лівій частині монтажної області. Присвоєна назва також з’являється в списку монтажних областей та у випадному списку поруч з областю стану документа.

Якщо монтажним областям присвоєно назви, ці назви додаються в кінці до імен файлів будь-якого формату під час збереження даних, що стосуються монтажних областей.

Панель «Керування монтажними областями»
На панелі «Властивості» введіть назву для вибраної монтажної області.

Примітка.

Щоб відновити стандартну назву, очистьте назву монтажної області у відповідному полі на панелі керування або на панелі «Властивості».

Визначення контрольних точок для монтажних областей (за 9 точками)

Контрольні точки для монтажних областей можна встановити в діалоговому вікні «Параметри монтажної області» або серед параметрів монтажних областей на панелі керування чи панелі «Властивості».

Завдяки цьому можна закріпити положення кута або центра монтажної області перед змінюванням її розміру.

Відображення лінійок, позначки центру, перехрестя та зони надійного відеопоказу для монтажних областей

За бажанням можна налаштувати відображення лінійок, позначки центру, перехрестя та маркерів безпечної зони для монтажних областей. Лінійки допомагають, коли ви працюєте з матеріалом, що експортуватиметься у відео. Числа на лінійках відповідають апаратним пікселям незалежно від одиниці вимірювання, вказаної в уподобаннях. Стандартна піксельна пропорція лінійки відео (VPAR) в Illustrator дорівнює 1,0 (для квадратних пікселів); це значення змінюється відповідно до стилю, вибраного в діалоговому вікні «Параметри монтажної області» або в діалоговому вікні «Створення документа».

Якщо ви використовуєте неквадратні пікселі, лінійки спрощують розрахунки з апаратно-залежними пікселями. Припустимо, що задано монтажну область розміром 100 × 100 точок Illustrator. Перш ніж експортувати файл для подальшого використання на широкоформатному екрані NTSC DV, необхідно дізнатися точний розмір у пікселях пристрою. У зв’язку із цим можна встановити для піксельної пропорції лінійки відео в Illustrator значення 1,2 (для широких пікселів). Ця зміна відобразиться на лінійці, і монтажна область відображатиметься розміром 83 × 100 пікселів пристрою (100/1,2 = 83,333).

Монтажна область із лінійками
Монтажна область із лінійками

Відображення позначки центру, перехрестя або безпечних зон для відео

Позначка центру, перехрестя та області надійного відеопоказу є властивостями режиму відео. Вони допомагають створювати відео. Для відображення цих елементів виконайте такі дії.

 1. Двічі клацніть значок інструмента «Монтажна область»   на панелі інструментів або, якщо інструмент «Монтажна область» активовано, клацніть піктограму параметрів монтажної області icon  на панелі «Властивості» або панелі керування.

 2. У розділі «Відображення» виберіть бажані параметри відображення для своїх монтажних областей.

  Примітка.

  Також можна встановити або зняти центральну позначку, клацнувши піктограму «Показати центральну позначку»  на панелі керування.

Зберігання, експорт і друк монтажних областей

Зберігання й експорт монтажних областей

Ви можете зберігати й експортувати монтажні області в різних форматах. Коли ви зберігаєте або експортуєте ілюстрацію, Illustrator записує дані ілюстрації до файлу. Структура даних залежить від формату файлу, який ви обираєте. Детальну інформацію дивіться в розділі про зберігання монтажних областей в Illustrator.

Також ви можете експортувати ілюстрацію в різні формати файлів для використання за межами Illustrator. Ці формати називаються невласними форматами, оскільки Illustrator не здатен отримати всі дані, якщо ви повторно відкриєте файл у Illustrator. Із цих міркувань рекомендується зберігати ілюстрацію у форматі AI, доки ви не завершите роботу з нею, і лише після цього записати ілюстрацію в потрібному форматі. Детальну інформацію дивіться в розділі про експорт ілюстрацій в Illustrator.

Друк монтажних областей

Усі монтажні області в документі мають однаковий формат типу носія – «Друк». Монтажні області можна друкувати окремо, з розбиттям на сторінки, або всі на одній сторінці. Якщо ви зберігаєте документ Illustrator з кількома монтажними областями для попередньої версії Illustrator, можна зберегти кожну монтажну область як окремий файл зі створенням основного файлу, у якому злито усі монтажні області.

Перш ніж друкувати монтажні області, можна попередньо переглянути їх у діалоговому вікні друку. Вибрані параметри друку застосовуються до усіх монтажних областей, поданих на друк.

За замовчуванням вся ілюстрація обрізається за межами монтажної області й усі монтажні області друкуються як окремі сторінки. Щоб надрукувати окремі сторінки, вкажіть діапазон сторінок у діалоговому вікні «Друк», а щоб об’єднати всі монтажні області на одній сторінці або розбити ілюстрацію на кілька сторінок, встановіть прапорець «Ігнорувати монтажні області» й виберіть бажаний варіант розміщення.

В Illustrator монтажні області документа автоматично обертаються для друку на носію вибраного формату. Щоб увімкнути функцію автоматичного повертання для документів Illustrator, у діалоговому вікні «Друк» встановіть прапорець для параметра «Автоматичне повертання». Для документів, створених в Illustrator, функцію автоматичного повертання ввімкнено за замовчуванням.

Наприклад, документ одночасно містить сторінки альбомної орієнтації (ширина більша за висоту) й книжкової орієнтації (висота більша за ширину). Якщо в пункті «Розмір» діалогового вікна «Друк» для формату носія друку вибрано книжкову орієнтацію, монтажні області, що відображаються в альбомній орієнтації, під час друку буде автоматично повернено.

Примітка: якщо вибрано функцію автоматичного повертання, змінити спрямування сторінки неможливо.

Детальну інформацію дивіться в розділі про підготовку файлів Illustrator до друку.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності