Brukerveiledning Avbryt

Adobe Creative Cloud licensing identifiers

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Rollesynkronisering for utdanning
   10. Vanlige spørsmål om Kivuto
   11. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollesynkronisering for utdanning
    6. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud
Forsiktig!

Creative Cloud Packager is no longer in development and no updates will be provided. Also, Creative Cloud Packager cannot be used to create packages that include Creative Cloud 2019 apps or later. Learn More.

We recommend that you use the create package workflows provided in the Adobe Admin Console.

See how to create Named User Licensing packages and Shared Device Licensing packages.

A serialized product, as installed from a deployment package you create with Creative Cloud Packager, is uniquely identified by a licensing identifier (LEID). For example, if the product name is Photoshop CS6 Extended, and it is installed in Mac OS, the LEID is Photoshop-CS6-Mac-GM. For LEIDs of Document Cloud products, see Identifying Installs.

Here is a list of the LEIDs for products in Creative Cloud.

Creative Cloud Membership

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud CreativeCloud-CS6-Mac-GM CreativeCloud-CS6-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Flash Builder Plugin FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
Incopy Dev InCopyDev-CS7-Mac-GM InCopyDev-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
Indesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
Indesign Dev InDesignDev-CS7-Mac-GM InDesignDev-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
Premiere Pro App PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro Suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM

Creative Cloud Membership for Team

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Mac-GM V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Builder Plugin FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Plash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
Indesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesign Server 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Premiere Pro Suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM

Creative Cloud Membership for Enterprise 

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud Membership Enterprise V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Mac-GM V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
Incopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
PremierePro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Creative Cloud Desktop Apps

Product Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud Desktop Apps V7{}CreativeCloudApps-1.0-Mac-GM
V7{}CreativeCloudApps-1.0-Win-GM
Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Incopy InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
Indesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom  V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM 
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro App  PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Elements Family

Product

Mac OS LEID

Windows LEID

Photoshop Elements 15

V7{}PhotoshopElements-15-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-15-Win-GM

Premiere Elements 15

V7{}PremiereElements-15-Mac-GM

V7{}PremiereElements-15-Win-GM

Photoshop Elements 2018

V7{}PhotoshopElements-2018-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2018-Win-GM

Premiere Elements 2018

V7{}PremiereElements-2018-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2018-Win-GM

Photoshop Elements 2019

V7{}PhotoshopElements-2019-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2019-Win-GM

Premiere Elements 2019

V7{}PremiereElements-2019-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2019-Win-GM

Photoshop Elements 2020

V7{}PhotoshopElements-2020-Mac-GM

V7{}PhotoshopElements-2020-Win-GM

Premiere Elements 2020

V7{}PremiereElements-2020-Mac-GM

V7{}PremiereElements-2020-Win-GM

Technical Communication Suite 

Merk:

Technical Communication Suite is supported on Windows only.

Product

Windows LEID

ExtendScript Toolkit CC

ESTK-CS7-Win-GM

Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Acrobat XI

V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

FrameMaker 11

V6{}FrameMaker-TS4-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

RoboHelp 10

V6{}RoboHelp-TS4-Win-GM

Captivate 8.0
V7{}Captivate-8.0-Win-GM

Captivate 9.0

V7{}Captivate-9.0-Win-GM

Captivate 7.0

V7{}Captivate-ES7-Win-GM

FrameMaker 12

V7{}FrameMaker-TS5-Win-GM

FrameMaker 2015

V7{}FrameMaker-TS6-Win-GM

Presenter 10

V7{}Presenter-10.0-Win-GM

Presenter 11

V7{}Presenter-11-Win-GM

Presenter 7.0

V7{}Presenter-ES7-Win-GM

RoboHelp 11

V7{}RoboHelp-TS5-Win-GM

RoboHelp 12

V7{}RoboHelp-TS6-Win-GM

eLearning Suite

Product

Mac OS LEID

Win LEID

Acrobat Continuous Track* V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM V7{}AcrobatCont-12-Win-GM
Acrobat Classic Track 2020*
V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM
V7{}AcrobatESR-20-Win-GM
Acrobat Classic Track 2017* V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM V7{}AcrobatESR-17-Win-GM
Acrobat Classic Track 2015* V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Acrobat XI Pro

AcrobatPro-AS1-Mac-GM

AcrobatPro-AS1-Win-GM

Audition CS 6

Audition-CS6-Mac-GM

Audition-CS6-Win-GM

Dreamweaver CS 6

Dreamweaver-CS6-Mac-GM

Dreamweaver-CS6-Win-GM

Flash Pro CS 6

FlashPro-CS6-Mac-GM

FlashPro-CS6-Win-GM

Photoshop CS 6

Photoshop-CS6-Mac-GM

Photoshop-CS6-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Mac-GM

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Mac-GM

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

*Once an ETLA serial is provided, the LEID changes for unserialized commands. For Acrobat Classic Track 2015 and 2017, it becomes V7{}AcrobatETLA-12-Win-GM (on Windows) and V7{}AcrobatETLA-12-Mac-GM (on Macintosh). For example, you would use the ESR LEID version to initially serialize, and you would use the ETLA version to deactivate or perform any other action with the prtk utility.

If you have any questions or observations around the topics, concepts, or procedures described in this article, join the discussion.

Join Now

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?