Konfigurowanie ustawień regionalnych na poziomie systemu Windows lub Mac OS do użycia z opcją dopasowywania do systemu operacyjnego w programie Creative Cloud Packager

W przypadku utworzenia pakietu przy użyciu programu Creative Cloud Packager i wybrania opcji Dopasuj do systemu operacyjnego produkty są instalowane w wersji językowej zgodnej z ustawieniami regionalnymi w systemie hosta.

Uruchomiony instalator sprawdza ustawienia regionalne w systemie hosta. Należy pamiętać, że ustawienia regionalne są sprawdzane na poziomie systemu. Oznacza to, że jeśli w systemie hosta ustawienia regionalne, które ma uwzględniać instalacja produktu, zostały skonfigurowane dla użytkownika (lub grupy użytkowników), produkty nie zostaną zainstalowane w danym języku, lecz w języku ustawionym na poziomie systemu.

Aby mieć pewność, że produkty zostaną zainstalowane w określonej wersji językowej, trzeba skonfigurować odpowiednie ustawienia regionalne na poziomie systemu.

W systemie operacyjnym Windows wykonaj czynności opisane w dokumencie firmy Microsoft, aby zmienić ustawienia regionalne i region.

W systemie Mac OS wykonaj następujące kroki:

Zmień ustawienia regionalne i region

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o krokach wymaganych do zmiany ustawień regionalnych i regionu na komputerach z systemami operacyjnymi Mac i Windows.

Mac OS

Ustawienia regionalne systemu można zmienić na 2 sposoby:

1. Za pomocą wiersza poleceń

Aby zmienić ustawienia regionalne na poziomie systemu operacyjnego, użyj następującego polecenia:

sudo defaults write .GlobalPreferences AppleLocale pl_PL

Nowe ustawienia regionalne powinny zostać prawidłowo wykryte przez instalator programu Creative Cloud Packager.

2. Za pomocą aplikacji Preferencje systemowe

Aby zainstalować polską wersję językową w systemie Mac OS, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom Terminal.

  2. Uruchom poniższe polecenie, aby otworzyć aplikację Preferencje systemowe:

    sudo /Applications/System\Preferences.app/Contents/MacOS/System\ Preferences

  3. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło administratora.

  4. W aplikacji Preferencje systemowe ustaw język i region zgodnie z wymaganiami.

  5. Ponownie uruchom komputer.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online