Dodawanie i weryfikowanie licencji opartej na numerze seryjnym

Uwaga:

Program Creative Cloud Packager nie znajduje się już w fazie rozwoju i nie będą dostarczane żadne jego aktualizacje. Ponadto nie można go używać do tworzenia pakietów, które zawierają aplikacje Creative Cloud 2019 lub nowsze. Więcej informacji.

Adobe zaleca korzystanie z procedur tworzenia pakietów dostępnych w serwisie Adobe Admin Console, które umożliwiają tworzenie pakietów licencji imiennych oraz licencji SDL.

Klienci korzystający z planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw mogą usuwać stare licencje oparte na numerach seryjnych i wdrażać nowe bez potrzeby ponownego instalowania programów na komputerach użytkowników końcowych. W tym artykule wyjaśniono, jak dodawać i weryfikować licencje oparte na numerach seryjnych.

Jeśli wyświetlany jest następujący błąd, można wdrożyć nową licencję z numerem seryjnym lub zastosować jedno z podanych tu rozwiązań.

„Twoja licencja wkrótce wygaśnie”

Uwaga:

Jeśli nie są Ci znane informacje na temat zmian w licencjach opartych na numerze seryjnym, skontaktuj się z opiekunem konta lub firmą Adobe.

Wdrażanie licencji opartej na numerze seryjnym

Wygeneruj nowe pliki licencji za pomocą programu Creative Cloud Packager, a następnie wdróż je u istniejących użytkowników. Aplikacje AdobeSerialization oraz RemoveVolumeSerial muszą być uruchamiane z uprawnieniami administracyjnymi. Pliki te można wdrożyć za pomocą narzędzi do zarządzania systemem. Nie trzeba przekazywać żadnych argumentów w wierszu poleceń. Są to narzędzia zaprojektowane do bezinterwencyjnego działania w tle.

Uwaga:

Przed wdrożeniem licencji zamknij wszystkie aplikacje Adobe. Aplikacje korzystają z plików licencji i mogą je uszkodzić, jeśli będą uruchomione podczas wdrażania nowych licencji.

Aby wdrożyć licencje oparte na numerach seryjnych, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz pliki licencji.

  Utwórz zbiór plików licencji w programie Creative Cloud Packager, podając prawidłowy numer seryjny Creative Cloud ENT.

  Jeśli opiekun konta wydał Ci numer seryjny o okresie ważności jednego roku, użyj go. W przeciwnym razie odszukaj aktualne numery seryjne Creative Cloud ENT w serwisie licencyjnym Adobe. Jeśli masz problemy ze znalezieniem odpowiedniego numeru seryjnego, skontaktuj się z firmą Adobe.

 2. Jeśli program Creative Cloud Desktop jest zainstalowany, odinstaluj go.

  Na komputerach z licencjami opartymi na numerach seryjnych nie zaleca się korzystania z programu Creative Cloud Desktop. Użytkownicy logujący się na podstawie licencji imiennej mogą zakłócić działanie licencji opartych na numerach seryjnych.

  Narzędzie do dezinstalacji programu Creative Cloud Desktop mogą uruchamiać użytkownicy, którzy mają uprawnienia administracyjne. Administratorzy działu informatycznego mogą wywołać na komputerach polecenie w trybie cichym, aby usunąć ten program za pomocą oprogramowania do zarządzania systemem, np. SCCM lub JAMF Pro. Instrukcje: Deinstalowanie programu Creative Cloud Desktop.

 3. Usuń istniejące numery seryjne z komputerów użytkowników końcowych.

  Usunięcie istniejącego numeru seryjnego, który traci ważność, pozwala uniknąć w przyszłości problemów wynikających z instalowania produktu z użyciem niewłaściwej licencji. Ta czynność usuwa wszystkie licencje Creative Cloud ENT z komputera. Chociaż do wygenerowania plików użyto numeru seryjnego, nie jest on wymagany do usunięcia licencji.

  Korzystając z utworzonych wcześniej plików licencyjnych, uruchom aplikację RemoveVolumeSerial z uprawnieniami administratora na danym komputerze. Aplikację tę można uruchomić również w trybie cichym za pomocą narzędzi do zarządzania systemem, takich jak SCCM lub JAMF Pro.

 4. Wdróż nowe licencje oparte na numerach seryjnych.

  Proces usuwania i dodawania numerów seryjnych można połączyć, używając skryptu lub sekwencji zadań. Wdrożenie plików licencyjnych powoduje umieszczenie nowego numeru seryjnego na komputerze i ustawienie go jako aktywnej licencji.

  Korzystając z utworzonych wcześniej plików licencyjnych, uruchom aplikację AdobeSerialization z uprawnieniami administratora na danym komputerze. Aplikację tę można uruchomić również w trybie cichym za pomocą narzędzi do zarządzania systemem, takich jak SCCM lub JAMF Pro.

  Uwaga:

  Nie ma potrzeby dodawania kolejnych parametrów wiersza poleceń, aby usunąć istniejące lub dodać nowe numery seryjne. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby działała w trybie cichym. Większość użytkowników nie zobaczy nawet okna poleceń. Powodzenie lub niepowodzenie wykonywania zostanie zarejestrowane w pliku oobelib.log. Więcej informacji: Weryfikowanie licencji opartej na numerze seryjnym.

Weryfikowanie licencji opartej na numerze seryjnym

Istnieją dwie metody sprawdzenia, czy licencja została prawidłowo zastosowana. Narzędzie do licencjonowania rejestruje powodzenie i niepowodzenie wdrażania w pliku oobelib.log. Ponadto podczas instalacji i uruchamiania produkty zapisują plik ISO, który zawiera typ licencji.

Odczytywanie plików dziennika narzędzia licencjonowania

Aplikacje RemoveVolumeSerial oraz AdobeSerialization zapisują informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu wdrażania w pliku oobelib.log file. Jeśli aplikacja została uruchomiona z konta użytkownika, plik ten zostanie utworzony w folderze tymczasowym (temp) tego użytkownika. Narzędzia do zarządzania systemem zwykle korzystają z konta systemowego lub konta administratora głównego. W ich przypadku dziennik zostanie umieszczony w lokalizacji dzienników systemowych. 

 • Lokalizacja dziennika użytkownika
  • Windows
   \Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Temp
  • Mac
   /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Logs
 • Lokalizacje dziennika w przypadku konta systemowego lub administratora głównego
  • Windows
   \Windows\Temp
  • Mac
   /tmp

Informacje na temat odczytywania tego pliku dziennika podano w artykule Rejestrowanie w dzienniku.

Uwaga:

Zwrócony kod 0 oznacza powodzenie.

Odczytywanie plików znacznika oprogramowania (ISO)

Podczas instalacji i uruchamiania produktów Creative Cloud w systemie operacyjnym jest zapisywany znacznik ISO danego oprogramowania. Można go wykorzystać również w celu sprawdzenia, z jakiej licencji korzysta w rzeczywistości dany produkt. Stan licencji można zweryfikować za pomocą systemów administracyjnych, skanując zwracane kody lub znaczniki oprogramowania.

Znaczniki ISO są przechowywane w następującej lokalizacji.

 • Windows
  %PROGRAMDATA%\regid.1986-12.com.adobe
 • Mac
  /Library/Application Support/regid.1986-12.com.adobe

Ważne informacje dotyczące weryfikowania licencji

 • Pliki te są zwykle generowane podczas instalacji i uruchamiania produktu. Samo uruchomienie plików licencyjnych nie generuje tych plików.
 • Plik Creative Cloud Enterprise ma postać zbliżoną do regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEnt-1.0-{Win|Mac}-GM-MUL.
 • Licencja wdrożona na komputerze jest zakodowana i znajduje się na końcu pliku ISO w polu o nazwie <swid:numer_seryjny>. 
 • Tak zakodowana wersja jest używana przez wszystkie komputery.

Odszyfrowywanie numeru seryjnego

Samoobsługa

 1. Użyj omówionej powyżej opcji „Utwórz plik licencji”, aby wygenerować pliki licencyjne z użyciem numeru seryjnego. 
 2. Wdróż nowy numer seryjny na komputerze. 
 3. Otwórz plik OOBELib.log i przewiń na koniec. Zakodowany numer seryjny będzie widoczny za wpisem LEIDLocForType2A entry written for SN.

Dział obsługi klienta Adobe

 1. Otwórz zgłoszenie pomocy technicznej za pomocą serwisu One Console i dołącz zakodowany numer seryjny. 
 2. Przedstawiciele firmy Adobe mogą przekazać ostatnie cztery cyfry odszyfrowanego numeru seryjnego. 
 3. Pozwala to porównać te cztery cyfry z dostępnymi numerami seryjnymi w serwisie licencjonowania Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?