Wdrażanie usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw na stacjach roboczych korzystających z obrazu systemu

Uwaga:

Program Creative Cloud Packager nie znajduje się już w fazie rozwoju i nie będą dostarczane żadne jego aktualizacje. Ponadto nie można go używać do tworzenia pakietów, które zawierają aplikacje Creative Cloud 2019 lub nowsze. Więcej informacji.

Adobe zaleca korzystanie z procedur tworzenia pakietów dostępnych w serwisie Adobe Admin Console, które umożliwiają tworzenie pakietów licencji imiennych oraz licencji SDL.

Wdrażanie oprogramowania Creative Cloud dla przedsiębiorstw na komputerach korzystających z obrazu systemu, sklonowanych lub dublowanych

JAMF Pro, FileWave i inne technologie wdrażania oparte na obrazach wymagają wzięcia pod uwagę kilku specjalnych aspektów podczas wdrażania oprogramowania Creative Cloud.

Technologie wdrażania oparte na obrazowaniu, klonowaniu lub dublowaniu

Korporacje często tworzą standardowe obrazy dysków dla stacji roboczych i wdrażają je na wielu pojedynczych komputerach. Używaj programu Creative Cloud Packager do tworzenia plików instalacyjnych, instalowania i aktywowania oprogramowania na wielu stacjach roboczych.  

Procedura

Tworząc pakiet w programie Creative Cloud Packager, z listy rozwijanej Typ licencji można wybrać opcję Licencja imienna, Licencja oparta na numerze seryjnym lub Licencja dla urządzenia.

Ważne: nie uruchamiaj oprogramowania po wykonaniu następnego kroku. Wymienione powyżej pakiety aktywują licencje na produkty w momencie ich uruchomienia. 

Po utworzeniu pakietu dla danego typu licencji uruchom instalatory w folderach Build i Exceptions na podstawowej stacji roboczej. Po zakończeniu instalacji oprogramowania utwórz obraz z podstawowej stacji roboczej.  Po utworzeniu obrazu możesz uruchomić oprogramowanie Creative Cloud, aby zapewnić funkcjonalność.

Licencjonowanie oparte na numerze seryjnym lub urządzeniu

W przypadku licencjonowania opartego na numerze seryjnym lub urządzeniu, jeśli użytkownicy otrzymają monit o zalogowanie się lub podanie numeru seryjnego podczas uruchamiania oprogramowania, oznacza to, że licencja została podłączona przed utworzeniem obrazu. Możesz użyć naszego narzędzia Licensing Toolkit, aby ponownie aktywować licencje na komputerach lub poprawić obraz podstawowy. Zobacz Pomoc programu Creative Cloud Packager, aby utworzyć plik licencji w celu ponownego aktywowania licencji na komputerach. 

Licencje imienne

Użytkownicy licencji imiennych uzyskują licencję po uruchomieniu oprogramowania, podczas procesu logowania. Sprawdź, czy użytkownicy zostali dodani do konsoli Admin Console, przypisani do odpowiedniej grupy i czy grupa ma przypisane uprawnienia do produktów, aby upewnić się, że są oni prawidłowo licencjonowani.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?