Metoda wdrażania produktów ETLA

Metody wdrażania produktów ETLA w środowiskach korporacyjnych

W celu przygotowania produktów objętych umową licencji okresowej dla przedsiębiorstw (Enterprise Term License Agreement — ETLA) do instalacji w środowisku korporacyjnym można wykorzystać różne narzędzia. Poniżej podano informacje omawiające poszczególne narzędzia służące do wdrażania produktów Adobe. Rozwiń sekcję odpowiadającą wdrażanym przez siebie produktom.

Uwaga: Produkty z oznaczeniem Wyjątek nie używają instalatora Creative Cloud, co wiąże się ze szczególnymi wymaganiami. Produkty z oznaczeniem Usługa nie są instalowane na komputerze fizycznym i są dostępne przez sieć na podstawie licencji imiennych. Tylko użytkownicy, którym przypisano subskrypcję Wszystkie aplikacje Creative Cloud z włączonymi usługami, mogą uzyskać dostęp do takich funkcji.

 • Acrobat XI Pro (wyjątek)

 • Fireworks

 • Photoshop

 • Adobe Media Encoder

 • Flash Builder

 • Prelude

 • Adobe Muse (wyjątek)

 • Flash Professional

 • Prelude Live Logger (usługa)

 • After Effects

 • Gaming SDK

 • Premiere Pro

 • Audition

 • Illustrator

 • Scout

 • Bridge

 • InCopy

 • SpeedGrade

 • Dreamweaver

 • InDesign

 • Story Plus (usługa)

 • ExtendScript Toolkit

 • Lightroom (wyjątek)

 

 • Extension Manager

 • PhoneGap Build (usługa)

 

Do tworzenia plików instalacyjnych oprogramowania Creative Cloud służy program Creative Cloud Packager. Pliki instalacyjne wolno uzyskiwać tylko za pomocą tego programu. Używając programu Creative Cloud Packager, można łatwo utworzyć pakiety obejmujące większość programów Creative Cloud. Numer seryjny produktu Creative Cloud może być używany na obu platformach, ale na każdą z nich należy utworzyć oddzielny pakiet oprogramowania. Ponadto wersje 32-bitowe i 64-bitowe systemu Windows wymagają utworzenia oddzielnych pakietów. Narzędzie Creative Cloud Packager umieszcza natywny instalator Adobe w pliku MSI (Windows) lub PKG (Mac), aby uprościć proces wdrażania. Poniżej podano skróconą instrukcję przygotowania oprogramowania do instalacji.

W przypadku programu Acrobat Professional obowiązują specjalne wymagania dotyczące wdrażania w ramach planu Creative Cloud w systemie Windows. Podane poniżej informacje koncentrują się na instalacji programu Acrobat w ramach planu Creative Cloud, chociaż dział pomocy technicznej zaleca użycie narzędzia Customization Wizard w celu utworzenia oddzielnego pakietu programu Acrobat Professional w systemie Windows. Narzędzie Customization Wizard udostępnia dodatkowe opcje instalacji i dostosowywania preferencji.

W systemie Mac program Acrobat Professional nie ma wyjątkowych wymagań i można go dodać do pakietu za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager, chyba że organizacja potrzebuje dodatkowych opcji udostępnianych przez narzędzie Customization Wizard. Informacje na temat tworzenia oddzielnego pakietu z programem Acrobat Professional, podano w sekcjach dotyczących wersji Adobe Acrobat Professional i Standard.

 • Programy Lightroom i Muse wyświetlają podczas uruchamiania umowę licencyjną z użytkownikiem końcowym i dane logowania, korzystając z poniższych informacji. Aby wyłączyć te powiadomienia, po zakończeniu poniższego procesu należy wykonać dodatkowe czynności. Zobacz Instalowanie produktów w folderze Exceptions.

Tworzenie pakietów oprogramowania Creative Cloud

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  Uwaga: Istnieją dwie metody pobierania programu Creative Cloud Packager. Skorzystaj z instrukcji w sekcji, która ma zastosowanie do Twojej sytuacji. Jeśli nie masz pewności, co wybrać, skorzystaj z serwisu LWS.

  Program Creative Cloud Packager z serwisu LWS

  1. Zaloguj się w serwisie licencjonowania (LWS): licensing.adobe.com.
  2. Wybierz opcje Licencje > Pobieranie.
  3. Na liście rozwijanej „Użytkownicy końcowi” / „Wdrażaj w” wybierz identyfikator wdrożenia ETLA swojej firmy.
  4. Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Creative Cloud Pckgr.
  5. Kliknij łącze odpowiedniej platformy Creative Cloud Pkgr.

  1. Kliknij opcję Pobierz, a następnie opcję Akceptuj, aby kontynuować.
  2. Zapisz lokalnie instalator CCPLaunch, a następnie uruchom go, aby zainstalować program.
  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Program Creative Cloud Packager z serwisu Admin Console

  1. Zaloguj się w serwisie Admin Console: https://adminconsole.adobe.com/enterprise
   Uwaga:
   Tej metody można użyć tylko w sytuacji, gdy przed uzyskaniem oprogramowania organizacja została skonfigurowana w serwisie Admin Console.
  2. Otwórz kartę Wdrożenie, a następnie kliknij łącze „Pobierz” obok platformy Win lub Mac.
  3. Zapisz lokalnie instalator CCPLaunch, a następnie uruchom go, aby zainstalować program.
  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu Creative Cloud ENT z serwisu LWS. W przypadku wdrożeń z licencjami imiennymi należy przejść do następnego kroku.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  1. Zaloguj się w serwisie licencjonowania (LWS): licensing.adobe.com.
  2. Wybierz opcje Licencje > Pobierz numer seryjny.
  3. Na liście rozwijanej „ID użytkownika końcowego” / „ID wdrażania” wybierz identyfikator wdrożenia ETLA swojej firmy.
  4. Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Creative Cloud ENT.
  5. W przypadku pakietów lub produktów oznaczonych poniżej jako „Wideo”, należy użyć numeru seryjnego Creative Cloud ENT, który zawiera frazę VIDEO w polu Tekst dodatkowy.

  Produkty wideo obejmują

  After Effects

  Adobe Premiere Pro

  Audition

  SpeedGrade

  Prelude

  1. W przypadku innych pakietów lub produktów należy użyć numeru seryjnego NONVIDEO.  
 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji. Informacje o korzystaniu z programu Creative Cloud Packager zawiera pomoc tego narzędzia.

  • Licencje oparte na numerze seryjnym zawierają pliki aktywacji offline, które umożliwiają uruchamianie produktów w środowiskach niemających połączenia z siecią.
  • Licencje imienne wymagają połączenia z Internetem w celu aktywacji licencji zalogowanego użytkownika.
  • Konsola Creative Cloud wymaga zalogowania się. Nie zaleca się instalowania tej konsoli w ramach pakietów opartych na numerach seryjnych, chyba że użytkownicy mają samodzielnie zarządzać instalacjami i aktualizacjami produktów.
  • Produkty wybiera się na ekranie Aplikacje i aktualizacje.
  • Pakiety niestandardowe: Wideo, WWW lub Projektowanie wybiera się ręcznie na ekranie Aplikacje i aktualizacje. Plik PDF z wyszczególnieniem uwzględnionych produktów znajduje się w pakiecie orientacyjnym. Jeśli nie można znaleźć tego pliku PDF, napisz na adres ecs@adobe.com, aby uzyskać nową kopię.
  • Poprzednie wersje można wybrać, zaznaczając opcję Pokaż wersje zarchiwizowane.

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  Ważne: Folder utworzony przez program Creative Cloud Packager można wykorzystać do wykonania instalacji z interfejsem użytkownika (dwukrotne kliknięcie instalatora) lub instalacji w trybie cichym (przy użyciu narzędzi do wdrażania). W systemie Mac OS nie ma obecnie żadnych wyjątków, więc instrukcje związane z folderem Exceptions na komputerach Mac OS zostały usunięte.

  Uruchamianie instalacji z interfejsem użytkownika lub konsolą

  Każdy pakiet zawiera folder Build, folder Exceptions i plik .ccp. Aby w pełni zainstalować produkt, należy użyć folderów Build i Exceptions. 

  • (Windows)
   Ważne:
   Exceptions Deployer to narzędzie opracowane przez firmę Adobe, które ułatwia instalowanie produktów znajdujących się w folderze wyjątków (Exceptions) bez konieczności uruchamiania poszczególnych poleceń. Program Exceptions Deployer można uruchomić tylko w trybie cichym. Firma Adobe utworzyła proste pliki wsadowe, które można umieścić w folderze Exceptions, aby umożliwić uruchomienie narzędzia Exceptions Deployer bez wpisywania polecenia. Poniższe instrukcje zakładają użycie tych plików wsadowych. Zastąp nazwy plików wsadowych BeforeSetup.bat i AfterSetup.bat własnymi nazwami. Pomoc można znaleźć w artykule Tworzenie plików wsadowych i skryptów.
   • (Pakiety zawierające program Acrobat)
    Uwaga:
    Dział pomocy technicznej firmy Adobe zachęca do tworzenia pakietów programu Acrobat za pomocą narzędzia Customization Wizard.
   1. Uruchom narzędzie Exception Deployer w trybie Pre w folderze Exceptions, klikając plik BeforeSetup.bat prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Uruchom jako administrator.
   2. Przejdź do następnej sekcji: Pakiety bez programu Acrobat.
   • Pakiety bez programu Acrobat
   1. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe w folderze Build, aby go uruchomić.
   2. Uruchom narzędzie Exception Deployer w trybie Post w folderze Exceptions, klikając plik AfterSetup.bat prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Uruchom jako administrator.

  • Mac OS
  1. Uruchom instalator do systemu Mac OS w folderze Build, klikając dwukrotnie plik Install.pkg.

  Wykonywanie instalacji w trybie cichym lub za pomocą narzędzi wdrożeniowych

  Wszystkie poniższe instrukcje należy wykonać za pomocą narzędzia wdrożeniowego lub wiersza poleceń z podwyższonym poziomem uprawnień. W systemie Windows można kliknąć wiersz polecenia prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Uruchom jako administrator. W systemie Mac OS można uruchomić te polecenia za pomocą składni sudo. Dodatkowe informacje: Wdrażanie pakietów.

  • (Windows)
   Uwaga:
   Dział pomocy technicznej firmy Adobe zachęca do tworzenia pakietów programu Acrobat za pomocą narzędzia Customization Wizard.
   • Pakiety zawierające program Acrobat
   1. Uruchom narzędzie Exceptions Deployer w trybie Pre, wprowadzając następujące polecenie ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre
   2. Przejdź do następnej sekcji: Pakiety bez programu Acrobat.
   • Pakiety bez programu Acrobat
   1. Uruchom instalator <Nazwa_produktu>.msi w folderze Build, wprowadzając następujące polecenie: msiexec /i <Nazwa_produktu>.msi /quiet
   2. Uruchom narzędzie Exceptions Deployer z folderu Exceptions, wprowadzając następujące polecenie: ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post
  • Mac OS
  1. Uruchom plik Install.pkg z folderu Build, wprowadzając następujące polecenie sudo installer -pkg -target  

Narzędzie Customization Wizard przygotowuje folder instalacyjny programu Acrobat do zainstalowania we wdrożonym środowisku. Pliki instalacyjne programów Acrobat Professional i Standard można uruchamiać za pomocą tego narzędzia bez dostosowań. Będą one akceptować numer seryjny Acrobat przydzielony przedsiębiorstwu. Instalator i numer seryjny programu Acrobat oraz narzędzie Customization Wizard należy pobrać na tej samej platformie, na której będzie instalowany pakiet. W przeciwieństwie do produktów Creative Cloud, program Acrobat ma oddzielne numery seryjne na platformy Windows i Mac.

Acrobat w wersji Windows używa instalatora Microsoft Windows (MSI) i obsługuje standardowe polecenia MSI. Narzędzie Customization Wizard w wersji Windows umożliwia utworzenie pliku MST dostosowującego pliki instalacyjne programu Acrobat. Narzędzie to umożliwia liczne dostosowania pakietu instalacyjnego i preferencji podczas instalacji programu Acrobat. Numer wersji narzędzia Customization Wizard musi być taki sam, jak numer wersji programu Acrobat. Poniżej podano skróconą instrukcję przygotowania oprogramowania do instalacji. 

Ważne: Narzędzie używane do tworzenia pakietu, numer seryjny oraz instalator pakietu muszą działać na tej samej platformie.

To narzędzie obsługuje następujące produkty:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Acrobat Standard
 • Reader
 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Customization Wizard.

  Ważne: Numer wersji narzędzia Customization Wizard musi odpowiadać instalowanemu produktowi.

  • Windows
  1. Kliknij opcję „Przejdź do pobierania” na stronie Customization Wizard XI do systemu Windows.
  2. Kliknij opcję „Przejdź do pobierania” i uruchom pobrany plik.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować narzędzie Customization Wizard 11.
  • Mac OS
  1. Kliknij opcję „Przejdź do pobierania” na stronie Customization Wizard XI do systemu Mac.
  2. Kliknij opcję „Przejdź do pobierania” i uruchom pobrany plik.
  3. Otwórz napęd narzędzia Customization Wizard.
 2. Pobierz oprogramowanie Adobe Acrobat Professional lub Standard na odpowiednią platformę.

  1. Zaloguj się w serwisie licencjonowania (LWS): licensing.adobe.com.
  2. Wybierz opcje Licencje > Pobieranie.
  3. Na liście rozwijanej „Użytkownicy końcowi” / „Wdrażaj w” wybierz identyfikator wdrożenia ETLA swojej firmy.
  4. Z listy rozwijanej Nazwa produktu wybierz opcję Acrobat Professional lub Acrobat Standard.
  5. Kliknij łącze Acrobat Professional lub Standard odpowiadające platformie, na której chcesz zainstalować oprogramowanie.
   Uwaga: W polu Opis znajduje się tekst dotyczący produktu, a nie narzędzia Customization Wizard; na przykład „Acrobat Professional 11.0 WIN ESD MUN FLP”.

  1. Kliknij opcję Pobierz, a następnie opcję Akceptuj, aby kontynuować.
  2. Zapisz lokalnie instalator programu Acrobat, a następnie uruchom go i wyodrębnij pliki.
   Uwaga: Na komputerze Mac wyodrębnianie polega na zamontowaniu pliku DMG. W systemie Windows w wyniku wyodrębniania w określonej lokalizacji tworzony jest folder zawierający pliki instalacyjne.
  3. Tylko Windows: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz lokalizację, do której chcesz wyodrębnić pliki.
   Uwaga: Nie uruchamiaj programu Acrobat.  Wykonując kolejne instrukcje, przystąpisz do tworzenia pakietu wdrożeniowego tego oprogramowania.
 3. Uzyskaj numer seryjny programu Acrobat Professional lub Standard z serwisu LWS.

  1. Zaloguj się w serwisie licencjonowania (LWS): licensing.adobe.com.
  2. Wybierz opcje Licencje > Pobierz numer seryjny.
  3. Na liście rozwijanej „ID użytkownika końcowego” / „ID wdrażania” wybierz identyfikator wdrożenia ETLA swojej firmy.
  4. Z listy rozwijanej Nazwa produktu wybierz opcję Acrobat Professional lub Acrobat Standard.
  5. Potrzebny będzie numer seryjny odpowiadający platformie, na którą będzie tworzony pakiet instalacji oprogramowania.
   Uwaga: Numer seryjny można skopiować z tego serwisu i wkleić do narzędzia. Jeśli pozostałe instrukcje zamierzasz wykonać później, zanotuj ten numer seryjny.

 4. Uruchom narzędzie Customization Wizard.

  • Windows
  1. Kliknij opcje Start > Wszystkie programy > Customization Wizard XI.
  • Mac OS
  1. Kliknij aplikację Customization Wizard, przytrzymując klawisz Control, a następnie wybierz opcję Otwórz.
   Uwaga: Jeśli została wyświetlona uwaga o niezidentyfikowanym dostawcy, pamiętaj, aby klikając opcję Otwórz, przytrzymywać klawisz Control.

  1. Jeśli pojawi się monit o potwierdzenie, że chcesz uruchomić aplikację, kliknij opcję Otwórz.
 5. Dostosuj pakiet za pomocą narzędzia Customization Wizard.

  Ważne: Narzędzie używane do tworzenia pakietu, numer seryjny oraz instalator pakietu muszą działać na tej samej platformie. Poniższe instrukcje poprowadzą Cię przez proces wyboru pakietu i zapisywania zmian. Wybierz pakiet, który został wcześniej pobrany i wyodrębniony. W razie potrzeby wprowadź dodatkowe zmiany.

  • Windows
  1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz pakiet.
  2. Przejdź do pliku AcroPro.msi w wyodrębnionym folderze instalacyjnym i kliknij opcję Otwórz.

  1. Na karcie Opcje personalizacji wprowadź numer seryjny i informacje o firmie. 
  2. Wybierz ewentualne dodatkowe opcje w narzędziu Customization Wizard.

  1. Po zakończeniu dostosowywania wybierz polecenie Plik > Zapisz pakiet.

  Ważne: Klienci używający katalogów instalacji administracyjnej AIP (Administrative Installation Point) lub samego polecenia MSI powinni wybrać opcje Przekształć > Generuj przekształcenie. Spowoduje to utworzenie przekształcenia, ale nie zaktualizuje pliku Setup.ini w taki sposób, aby korzystał z pliku setup.exe. Wybranie opcji Plik > Zapisz pakiet z użyciem AIP generuje błąd, ponieważ podczas instalacji należy użyć przekształcenia.

  • Mac
  1. W polu „Odszukaj instalator” kliknij opcję Otwórz.
  2. Przejdź do pliku Acrobat PKG zamontowanego na pulpicie i kliknij przycisk Otwórz.

  1. Wprowadź numer seryjny, wybierz inne zmiany i kliknij przycisk OK.

  1. Wprowadź nazwę gotowego instalatora i wybierz lokalizację inną niż lokalizacja pliku dmg programu Acrobat, na przykład pulpit.
  2. Kliknij przycisk OK.
 6. Wdróż produkt za pomocą instalatora utworzonego przez narzędzie Customization Wizard.

  Uruchamianie instalacji z interfejsem użytkownika lub konsolą

  • Windows
  1. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe w wyodrębnionym folderze instalacyjnym programu Acrobat.
   Uwaga: Wybierz opcję Interaktywnie w narzędziu Customization Wizard, aby wyświetlić interfejs użytkownika programu instalacyjnego.
  • Mac OS
  1. Kliknij dwukrotnie plik <Nazwa_pakietu>.pkg utworzony przez narzędzie Customization Wizard.

  Wykonywanie instalacji w trybie cichym lub za pomocą narzędzi wdrożeniowych

  • (Windows)
   Ważne:
   Istnieją dwie metody wdrażania programu Acrobat w systemie Windows. Za pomocą pliku Setup.exe lub pliku MSI.  Potrzebne narzędzie zależy od mechanizmu wdrożeniowego.  Program Acrobat obsługuje tworzenie łańcuchów poprawek aktualizacyjnych, rejestrowanie zdarzeń, inne przełączniki trybu cichego oraz wiele innych poleceń MSI. Podane poniżej informacje dotyczą najprostszego obiegu pracy. Dodatkowe informacje podano w pomocy narzędzia Customization Wizard.
   • Uruchom instalację z pliku Setup.exe, używając następującego polecenia: Setup.exe
    Ważne: Jeśli w narzędziu Customization Wizard nie wybrano opcji innej niż Interaktywnie, to na ekranie zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.
   • Uruchom instalację z pliku MSI za pomocą następującego polecenia: msiexec /i AcroPro.msi TRANSFORMS="AcroPro.mst" /qn
  • Mac OS
   • Uruchom plik CustomizationWizardInstaller.pkg utworzony przez narzędzie Customization Wizard, wprowadzając następujące polecenie: sudo installer -pkg <CustomizationWizardInstaller.pkg> -target /Applications

Uwaga: Produkty z oznaczeniem Wyjątek nie używają instalatora Creative Cloud, co wiąże się ze szczególnymi wymaganiami. Wymagania te omówiono w sekcji produktów Creative Cloud. Produkt ten jest w wielu miejscach określany jako „produkt nienależący do oferty Creative”.

 • Acrobat Professional (wyjątek)
 • Captivate (wyjątek)
 • FrameMaker
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Presenter
 • RoboHelp

Narzędzie Creative Cloud Packager służy do przygotowania pakietu Technical Communication Suite 5 do instalacji w systemie Windows.  Nie jest dostępna wersja tego oprogramowania do systemu Mac. Poniższe instrukcje przedstawiają różnice w tworzeniu pakietów zawierających produkty Creative Cloud. Programy Illustrator i Photoshop można zintegrować z niektórymi produktami pakietu Technical Communication Suite. Nie są to produkty uwzględnione w licencji i należy je zakupić oraz zainstalować osobno. Po zainstalowaniu produktu zostaną aktywowane dodatkowe funkcje.

Ważne: Poniższe instrukcje odpowiadają instrukcjom podanym w sekcji dotyczącej produktów Creative Cloud. Skorzystaj z poniższych informacji, aby utworzyć pakiet zawierający produkt, o którym tu mowa, zamiast produktu Creative Cloud. Kliknij opcję Metoda wdrażania produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA, aby otworzyć drugą kopię i rozwinąć jednocześnie sekcje produktów Creative Cloud i pakietu Technical Communications Suite.

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu Technical Communications Suite (TCS) z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Adobe TechnicalSuite.
  • W przypadku produktów z oferty TCS nie istnieje podział na pozycje „wideo” i „inne niż wideo”. Po wyświetleniu monitu w narzędziu Creative Cloud Packager użyj numeru seryjnego pakietu Adobe TechnicalSuite 5.0.

 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • Wybierz produkty na ekranie Aplikacje i aktualizacje.
  Zaznacz opcję wyświetlania wersji zarchiwizowanych

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

Uwaga: Produkty z oznaczeniem Wyjątek nie używają instalatora Creative Cloud, co wiąże się ze szczególnymi wymaganiami. Wymagania te omówiono w sekcji produktów Creative Cloud. Produkt ten jest w wielu miejscach określany jako „produkt nienależący do oferty Creative”.

 • Acrobat Professional (wyjątek)
 • Audition CS6
 • Bridge CS6
 • Captivate (wyjątek)
 • Dreamweaver CS6
 • Flash Professional CS6
 • Photoshop CS6
 • Presenter 8

Należy utworzyć pakiety obejmujące wszystkie trzy typy numerów seryjnych, a następnie zainstalować je, aby zakończyć proces instalacji.   

Ważne: Poniższe instrukcje odpowiadają instrukcjom podanym w sekcji dotyczącej produktów Creative Cloud. Skorzystaj z poniższych informacji, aby utworzyć pakiet zawierający produkt, o którym tu mowa, zamiast produktu Creative Cloud. Kliknij opcję Metoda wdrażania produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA, aby otworzyć drugą kopię i rozwinąć jednocześnie sekcje produktów Creative Cloud i pakietu eLearning Suite.

Pierwszy numer seryjny eLearning Suite: pakiet Acrobat Pro, Audition, Bridge, Dreamweaver, Flash Professional i Photoshop

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu Creative Cloud ENT z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Creative Cloud ENT.
  • Aby dodać te produkty do pakietu, należy użyć numeru seryjnego ELS NON-VIDEO z pola Tekst dodatkowy.

 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • Zaznacz opcję Pokaż wersje zarchiwizowane, a na ekranie Aplikacje i aktualizacje wybierz programy Bridge, Audition CS6, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6 i Photoshop CS6.

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

Drugi numer seryjny pakietu eLearning Suite: Captivate

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu Captivate z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Captivate.
  • Aby utworzyć pakiet zawierający te produkty, trzeba podać numer seryjny Captivate 8 odpowiedni do platformy.

 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • W sekcji Aplikacje i aktualizacje wybierz program Captivate.

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

Trzeci numer seryjny pakietu eLearning Suite: pakiet Presenter

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny na produkt Presenter Licensed z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Presenter Licensed.
  • Aby utworzyć pakiet zawierający te produkty, trzeba podać numer seryjny Presenter Licensed odpowiedni do platformy.

 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • W sekcji Aplikacje i aktualizacje wybierz program Presenter.

   

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

Uwaga: Captivate to produkt objęty wyjątkiem, który nie korzysta z instalatora Creative Cloud.  Programy instalowane w trybie wyjątku zostały omówione w sekcji poświęconej produktom Creative Cloud. Jednak w dokumentacji Adobe ten produkt jest określany jako „produkt spoza oferty Creative”.

Ważne: Poniższe instrukcje odpowiadają instrukcjom podanym w sekcji dotyczącej produktów Creative Cloud. Skorzystaj z poniższych informacji, aby utworzyć pakiet zawierający produkt, o którym tu mowa, zamiast produktu Creative Cloud. Kliknij opcję Metoda wdrażania produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA, aby otworzyć drugą kopię i rozwinąć jednocześnie sekcje produktów Creative Cloud i Captivate.

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu Captivate z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych. 

  • Produkt Captivate wymaga wdrożenia z użyciem numerów seryjnych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Captivate.
  • Aby utworzyć pakiet zawierający te produkty, trzeba podać numer seryjny Captivate 8 odpowiedni do platformy.

 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • W sekcji Aplikacje i aktualizacje wybierz program Captivate.

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

Uwaga: FrameMaker to produkt objęty wyjątkiem, który nie korzysta z instalatora Creative Cloud. Programy instalowane w trybie wyjątku zostały omówione w sekcji poświęconej produktom Creative Cloud. Jednak w dokumentacji Adobe ten produkt jest określany jako „produkt spoza oferty Creative”.

Ważne: Poniższe instrukcje odpowiadają instrukcjom podanym w sekcji dotyczącej produktów Creative Cloud. Skorzystaj z poniższych informacji, aby utworzyć pakiet zawierający produkt, o którym tu mowa, zamiast produktu Creative Cloud. Kliknij opcję Metoda wdrażania produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA, aby otworzyć drugą kopię i rozwinąć jednocześnie sekcje produktów Creative Cloud i FrameMaker.

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu FrameMaker z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję FrameMaker.
  • Aby utworzyć pakiet zawierający te produkty, trzeba podać numer seryjny produktu FrameMaker odpowiedni do platformy. 

 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • W sekcji Aplikacje i aktualizacje wybierz program FrameMaker.

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

Uwaga: Presenter to produkt objęty wyjątkiem, który nie korzysta z instalatora Creative Cloud. Programy instalowane w trybie wyjątku zostały omówione w sekcji poświęconej produktom Creative Cloud. Jednak w dokumentacji Adobe ten produkt jest określany jako „produkt spoza oferty Creative”.

Ważne: Poniższe instrukcje odpowiadają instrukcjom podanym w sekcji dotyczącej produktów Creative Cloud. Skorzystaj z poniższych informacji, aby utworzyć pakiet zawierający produkt, o którym tu mowa, zamiast produktu Creative Cloud. Kliknij opcję Metoda wdrażania produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA, aby otworzyć drugą kopię i rozwinąć jednocześnie sekcje produktów Creative Cloud i Presenter.

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu Presenter z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Presenter Licensed.
  • Aby utworzyć pakiet zawierający te produkty, trzeba podać numer seryjny Presenter Licensed odpowiedni do platformy.

   

 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • W sekcji Aplikacje i aktualizacje wybierz program Presenter.

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

Ważne: Poniższe instrukcje odpowiadają instrukcjom podanym w sekcji dotyczącej produktów Creative Cloud. Skorzystaj z poniższych informacji, aby utworzyć pakiet zawierający produkt, o którym tu mowa, zamiast produktu Creative Cloud. Kliknij opcję Metoda wdrażania produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA, aby otworzyć drugą kopię i rozwinąć jednocześnie sekcje produktów Creative Cloud i Presenter.

 • Korzystając z tych instrukcji, można ponadto dodać do pakietu program Premiere Elements 12 w wersji Windows (wyłącznie).
 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.
 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu Photoshop lub Premiere Elements 13 z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Presenter Licensed.
  • Aby utworzyć pakiet zawierający te produkty, trzeba podać numer seryjny produktu Photoshop lub Premiere Elements 13 odpowiedni do platformy.

 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • W sekcji Aplikacje i aktualizacje wybierz produkt Photoshop lub Premiere Elements.

 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

   

Uwaga: Programy Photoshop i Premiere Elements 12 wymagały pewnych kroków przygotowawczych przy wdrażaniu w systemach Windows i Macintosh. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie i numer seryjny oraz przygotować produkt do instalacji. W przeciwieństwie do pozostałych trzech produktów, o których tu mowa, program Premiere Elements 12 w wersji Windows należy przygotować za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji podano w sekcji dotyczącej produktów Premiere i Photoshop Elements 13.

 1. Pobierz oprogramowanie.

  Uzyskiwanie oprogramowania w serwisie LWS

  1. Zaloguj się w serwisie licencjonowania (LWS): licensing.adobe.com.
  2. Wybierz opcje Licencje > Pobieranie.
  3. Na liście rozwijanej „Użytkownicy końcowi” / „Wdrażaj w” wybierz identyfikator wdrożenia ETLA swojej firmy.
  4. Z listy rozwijanej Nazwa produktu wybierz opcję Photoshop lub Premiere Elements.
  5. Kliknij łącze Photoshop lub Premiere Elements odpowiadające wybranej platformie.
  6. Kliknij opcję Pobierz, a następnie opcję Akceptuj, aby kontynuować.
  7. Zapisz oba pliki lokalnie i uruchom plik wykonywalny, aby wyodrębnić instalator produktu.
  8. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. 
  • Jeśli zostanie wyświetlony monit, anuluj instalację po rozpakowaniu plików.

 2. Uzyskaj numer seryjny.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  1. Zaloguj się w serwisie licencjonowania (LWS): licensing.adobe.com.
  2. Wybierz opcje Licencje > Pobierz numer seryjny.
  3. Na liście rozwijanej „ID użytkownika końcowego” / „ID wdrażania” wybierz identyfikator wdrożenia ETLA swojej firmy.
  4. Z listy rozwijanej Nazwa produktu wybierz opcję Photoshop lub Premiere Elements.

   

  1. Skopiuj numer seryjny programu Photoshop lub Premiere Elements 12 do pliku tekstowego, aby można go było później użyć.
 3. Przygotuj oprogramowanie do instalacji.

  Uruchamianie instalacji z interfejsem użytkownika lub konsolą

  Ważne: Użytkownicy końcowi mogą użyć pobranego instalatora w celu uruchomienia instalacji z interfejsem użytkownika. Numer seryjny i opcje instalacji zostaną wybrane przez użytkownika końcowego. W takim scenariuszu użytkownicy końcowi muszą mieć uprawnienia administracyjne.

  1. Udostępnij instalator uzyskany w kroku 1 użytkownikowi końcowemu.
  2. Poproś użytkownika końcowego lub pracownika technicznego o uruchomienie instalacji w folderze instalacyjnym produktu.
  3. Po wyświetleniu monitu podaj numer seryjny uzyskany w kroku 2.

  Wykonywanie instalacji w trybie cichym lub za pomocą narzędzi wdrożeniowych

  Użyj oprogramowania uzyskanego w kroku pierwszym i numeru seryjnego uzyskanego w kroku drugim, aby utworzyć pakiet oprogramowania. Skorzystaj z poniższej dokumentacji.

  Uwaga: Program Premiere Elements 12 w wersji Windows należy przygotować do instalacji za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji podano w sekcji dotyczącej produktów Premiere i Photoshop Elements 13.

Ważne: Poniższe instrukcje odpowiadają instrukcjom podanym w sekcji dotyczącej produktów Creative Cloud. Skorzystaj z poniższych informacji, aby utworzyć pakiet zawierający produkt, o którym tu mowa, zamiast produktu Creative Cloud. Kliknij opcję Metoda wdrażania produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA, aby otworzyć drugą kopię i rozwinąć jednocześnie sekcje produktów Creative Cloud i Presenter.

 1. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Packager.

  • Narzędzie to pobiera się w taki sam sposób, jak w przypadku produktów Creative Cloud.


 2. W przypadku wdrożeń opartych na numerach seryjnych należy uzyskać numer seryjny produktu Flash Builder Premium z serwisu LWS. Ten produkt nie jest udostępniany z opcją licencji imiennych.

  Uzyskiwanie numeru seryjnego w serwisie LWS

  • Z rozwijanej listy Nazwa produktu wybierz opcję Flash Builder Premium.
  • Aby utworzyć pakiet zawierający te produkty, trzeba podać numer seryjny Flash Builder Premium odpowiedni do platformy.
 3. Uruchom program Creative Cloud Packager i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować oprogramowanie do instalacji.

  • W sekcji Typ licencji na ekranie Konfiguracja pakietu wybierz licencję opartą na numerze seryjnym.
  • W sekcji Aplikacje i aktualizacje wybierz program Flash Builder Premium.
 4. Użyj folderu utworzonego przez program Creative Cloud Packager, aby zainstalować oprogramowanie w swoim środowisku.

  • Pamiętaj o zainstalowaniu folderów Build i Exceptions opisanych powyżej — w przeciwnym razie niektóre produkty nie zostaną zainstalowane.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?