Wyłączanie automatycznych aktualizacji | Application Manager

Rozwiązania Adobe Creative Suite 6 i Adobe Creative Cloud zawierają mechanizm automatycznej aktualizacji, udostępniany odpowiednio za pośrednictwem narzędzia Adobe Application Manager i konsoli Adobe Creative Cloud. Domyślnie mechanizm ten używa łącza internetowego, aby sprawdzić, czy na serwerach Adobe są dostępne aktualizacje zainstalowanych aplikacji CS6 lub Creative Cloud. Administratorzy systemu mogą niekiedy mieć potrzebę dezaktywacji takich połączeń. Można to zrobić podczas wdrażania, korzystając z funkcji narzędzia Creative Cloud Packager. 

W tym dokumencie wyjaśniono, jak wyłączyć te połączenia już po wdrożeniu lub gdy używa się innych metod wdrażania.

Wyłączenie w odniesieniu do całego urządzenia

Aby wyłączyć dostęp do aktualizacji u wszystkich użytkowników na danym komputerze, administratorzy mogą utworzyć plik preferencji administracyjnych. (Ten plik blokuje zarówno dostęp do aktualizacji z menu Pomoc > Aktualizacje, jak i automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji). Utwórz zwykły plik tekstowy o nazwie AdobeUpdaterAdminPrefs.dat o następującej zawartości:

<?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; ?> <Preferences> <Suppressed>1</Suppressed> </Preferences> ...

Umieść ten plik w następującej lokalizacji:

macOS

<Dysk startowy>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Windows 7.0 i nowsze (32-bitowe)

C:\Program files\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Windows 7.0 i nowsze (64-bitowe)

C:\Program files(x86)\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Uwaga:

Taka konfiguracja uniemożliwia również administratorom sprawdzanie dostępności aktualizacji i ich instalowanie za pomocą tej funkcji. Można to łatwo ominąć, zmieniając po prostu nazwę pliku AdobeUpdaterAdminPrefs.dat, uruchamiając funkcję sprawdzania i instalowania aktualizacji w narzędziu Adobe Application Manager, a następnie przywracając oryginalną nazwę pliku.

Przy ogólnosystemowym wyłączeniu funkcji aktualizacyjnej administratorzy mogą również instalować aktualizacje, pobierając je ze strony aktualizacji produktów Adobe

Wyłączenie na poziomie konta użytkownika

Uwaga:

Ta metoda wyłącza tylko automatyczne sprawdzanie aktualizacji i powiadamianie o nich. Użytkownicy nadal mogą ręcznie inicjować sprawdzanie i instalację aktualizacji za pomocą polecenia Aktualizacje w menu Pomoc w dowolnej aplikacji Adobe Creative Suite 6 lub Creative Cloud. Aby uniemożliwić użytkownikom wywoływanie funkcji sprawdzania i instalowania aktualizacji, trzeba użyć opisanej powyżej metody ogólnosystemowej.

Wyłączanie aktualizacji na poziomie konta użytkowników ma różny przebieg w zależności od tego, czy jest wykonywane w czasie instalacji, czy też po zainstalowaniu produktu i skorzystaniu z niego. W obu przypadkach należy utworzyć plik tekstowy o nazwie AdobeUpdaterPrefs.dat, którego zawartość będzie zależeć od sytuacji:

W chwili instalacji

<?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; ?> <Preferences> <UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq> <IsScheduledTaskAdded>0</IsScheduledTaskAdded> <IsScheduledTaskNeeded>0</IsScheduledTaskNeeded> </Preferences> ....

Po zainstalowaniu produktu i skorzystaniu z niego

<?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; ?> <Preferences> <UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq> <Automatic>3</Automatic> </Preferences> ....

W obu przypadkach plik należy umieścić w następującej lokalizacji (w drugim przypadku — zastępując już istniejący plik):

macOS

/Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/AdobeUpdaterPrefs.dat 

Windows 7.0 i nowsze (32-bitowe)

C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat 

Windows XP

C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Local Settings\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online