Podręcznik użytkownika Anuluj

Creating named license packages

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   10. Kivuto — często zadawane pytania
   11. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
    6. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud
Uwaga:

Creative Cloud Packager is no longer in development and no updates will be provided. Also, Creative Cloud Packager cannot be used to create packages that include Creative Cloud 2019 apps or later. Learn More.

We recommend that you use the create package workflows provided in the Adobe Admin Console.

See how to create Named User Licensing packages and Shared Device Licensing packages.

Creative Cloud for teams/ enterprise: Named licensing

Named License deployment ties the usage of Creative Cloud apps and services to an individual user. Named licensing works well if the product and service requirements are closely associated with a user or a role. Named licensing provides IT admins complete control to add and remove product licenses for a user at any time. It also facilitates better compliance tracking as IT admins don't need to track machines, and can manage licenses centrally. Named licenses require periodic Internet connectivity.

 • Licenses for each user with rights to install on up to two computers per user
 • Choice of complete set of Creative Cloud applications or Single App option
 • Access to online services and storage
 • Available through all Creative Cloud plans, teams, education, or enterprise 
 • Online offering, computers must connect to Adobe servers for initial activation, and then at least once every 99 days

For Creative Cloud for enterprise customers, automatically created packages are readily available for download from the Admin Console. Packages are created based on default settings and purchased plans and can be downloaded and deployed as is. For more information, see Automatically created packages.

Creating Packages

To create packages using Adobe Creative Cloud Packager, perform the following steps.

 1. Run Adobe Creative Cloud Packager.

  • (Windows) Click the shortcut for the application in the Start menu, under Programs > Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (Mac OS) Use the alias at /Applications/Adobe/Creative Cloud Packager.
 2. Select your account type.

 3. Sign in with your ID and password.

  If you are a Creative Cloud for team customer, you must use an ID that has been specified as an administrator for your team. If you are a Creative Cloud for enterprise customer, use an Enterprise ID or a standard Adobe ID. For more information on Enterprise ID, see Enterprise ID, sign in, and account Help.

  Uwaga:
  • Your ID should be listed as an admin ID for one of the account types.
  • If you are an administrator for both the account types, you will have Adobe IDs corresponding to each of the account type. Creative Cloud Packager remembers the account type with which you sign in. Even if you close Creative Cloud Packager and relaunch it, for your convenience, you will be signed in for the same account type. If you want to change the account type, sign out, and then change the account type and sign in again (with the Adobe ID corresponding to the account type that you selected).
 4. After you have successfully signed in, the Create Package screen appears.

  Creative Cloud Packager

  Note: To specify preferences for download location for products, clear the cache, or view help on Creative Cloud Packager, see Edit and save configurations.

 5. In the Create Package screen, do one of the following:

  • Click Create Package to start the package creation process.
 6. In the Package Details screen that appears, enter the required details.

  Package name

  Enter the name of the package that is created.

  Select Organization

  Select the organization for which you want to create the package. Only members of the selected organization in the Adobe Admin Console, can view and access the package. 

  Save to

  Enter the location to which you want to save the package you create. You can
  Click the Browse icon to locate the destination folder, or enter the absolute path.

  32-bit/64-bit

  In Windows, choose 32-bit or 64-bit processor support. You must make separate packages for 32-bit and 64-bit installations. A 32-bit package does not run on a 64-bit machine. 

  License type

  Select Named License. This option creates a package that is licensed when the user signs in.

  Named Licensing allows users to sign in if they want to license the products they use. This enables members to access Creative Cloud services and gives administrators more visibility into activations. If no user has signed in to license a product, the usage is considered to be trial usage and lasts for 30 days.

  As an administrator, you can send your users an invitation to join the team. Once they receive the invitation, they will be able to sign in and license the applications you have deployed to their systems. They will also be able to access Creative Cloud services. The admin portal will be updated to reflect the product activation status.

  Package configurations

  The settings for package configuration include options such as whether to ignore conflicting processes during installation.

  To review or change the package configuration settings, click Change. The Advanced Configurations screen appears. For more information, see Modify package configuration.

  Creative Cloud desktop app

  Adobe Creative Cloud for desktop is the central hub for Creative Cloud activity and allows the users to view applications and updates. For named license, Creative Cloud desktop app is always enabled.

  To create a package that contains only the Creative Cloud for desktop app, do not select any Applications or Updates in the subsequent screens.

  Show Applications and Updates via the Apps panel

  This option is applicable only when Creative Cloud desktop app is enabled. When disabled, this option hides the apps panel in Creative Cloud desktop app for end-users.

  Selecting or deselecting this option results in the following changes to the options in the Advanced Update Manager Behavior section of the Advanced configurations dialog:

  User selection

  Admin users update via Adobe Update Manager

  Adobe Update Manager is disabled (IT manages update distribution)

  Enable Adobe Update Manager

  Disable Adobe Update Manager

  Select Show Applications and Updates via the Apps panel

  Enabled

   

   

   

  Deselect Show Applications and Updates via the Apps panel

   

  Enabled

   

   

  Select Show Applications and Updates via the Apps panel and Use internal update server

   

   

  Enabled

   

  Deselect Show Applications and Updates via the Apps panel and Use internal update server

   

   

   

  Enabled

  Uwaga:
  • Selecting or deselecting this option overrides the updater behavior that you may have changed in the package configurations. It is recommended that you verify the package configuration updates before proceeding.
  • To install applications or updates from the Apps panel, users must have administrative privileges.

  You can also retrospectively enable the Apps panel. For more information, see Customize Creative Cloud app for desktop.

  Elevated Privileges

  This option allows users to manage applications and updates even when they do not have Administrator privileges. To allow your users without Administrator credentials to manage applications and updates, select this option.

   

  Once you have deployed a package with elevated privileges, to revoke the elevated privileges later, you need to create a Creative Cloud desktop app-only package with Elevated Privileges deselected and deploy it. Similarly, to grant elevated privileges to existing users, you need to create a Creative Cloud desktop app only package with Elevated Privileges selected and deploy it.

   

  The Elevated Privileges option is available only when you have selected Show Applications And Updates Via The Apps Panel.

  Uwaga:

  You need to relaunch the Creative Cloud desktop app for this change to take effect.

 7. The Applications and Updates screen appears.

  Select the products and/or updates that you want to include in the package. For example, you might choose to include the Adobe® Photoshop® software and all it updates, as well as (only) the updates for Adobe® InDesign®. Select the checkboxes appropriately.

  Creative Cloud is always selected, and you cannot deselect it. This option deploys the common licensing infrastructure to client machines. To create a package that only contains the Creative Cloud for desktop app, enable Adobe Creative Cloud from the Package's Advanced Configurations screen. 

  You can package archived versions of software as well. Select the Show archived versions check box to display the list of supported previous versions, if any. If the product or update that you selected has already been downloaded to your machine, a Down Arrow appears next to its name.

  You can also select the language you want to package in, using the drop-down list on the upper-right side.

  Uwaga:

  Ensure that the target devices meet the system requirements of the apps being packaged. Deploying apps on unsupported systems may give unexpected results.

  Select Match OS language to create just one package that adapts to the client machine's OS language. 

  The language in which the package is installed depends on three factors:

  • Whether Match OS Language option is selected while creating the package.
  • The language you specify in the command while deploying the package.
  • The language in which you have created the package.

  The following table details how each of these factors affects the language in which the package is installed.

  Match OS language

  Language explicitly specified while deploying a package using command line or Info.plist file

  The package is  installed in...

  Selected

  No

  OS Language

  Selected

  Yes

  Language specified in command line while deploying a package

  Not Selected

  Not Selected

  No

  Language in which the package is created

  Selected

  Yes, but the specified language is unavailable

  Language in which the package is created

  Not Selected

  Uwaga:
  • When the installer is run, it checks for the locale that is set at the system level and not at the user level. For more details on this setting, see Install Creative Cloud package with Match OS Language option.
  • Adobe Fireworks does not support multi-lingual packages and installs in the language you have created the package in.
  • The Match OS option is not supported for CS6 applications.

  When you package an update for the latest version of some of the applications, you can apply the package to a system that does not already have the base version of the application installed. You can identify such apps with the icon ().  For a list of such applications, see Applications that can be deployed without their base versions.

  For example, the update of Photoshop CC 2015.0.1 could be installed on a client machine that already had base version of Photoshop CC 2015 installed. The latest version of Photoshop update can be installed on a machine that may not have the Photoshop base version. So while creating a package, you can choose to package only the update version for the apps that can be deployed without their base versions.

 8. To add applications and updates from a local source, such as a DVD or ESD, instead of downloading from the Creative Cloud, click Add offline media

 9. Click Build to start packaging the selected applications and updates. The Adobe Creative Cloud Packager downloads the products and/or updates that have not been downloaded already to your machine. It then builds the package. The progress is displayed on the Download Progress and the Build Progress screens.

 10. When the build completes successfully, the Summary page appears.

  • This page displays a summary of the products or components included in the build. The name of the folder in which the package is created is displayed on the screen. Clicking the folder name opens the folder.
  • Click the Build Log link to see the detailed progress report, including any errors.
  • Enterprise customers only: Packages created using Created Cloud Packager are listed in the Admin Console, so that all Admins can view and track packages across the organization.

  Note: When you create a package, Adobe Creative Cloud Packager creates a configuration file for the package, with the name <package_name>.ccp. This file is located in the folder that you specify for the package. This configuration file is for internal use only - do not modify or delete this file.

 11. To create another package, click Main Menu — this takes you back to the Welcome screen. To exit Adobe Creative Cloud Packager, click Close.

Deploying packages

As part of the build process, the following folders are created:

 1. The Build folder contains the MSI (Windows) or the PKG (Mac OS) files.
 2. The Exceptions folder contains the payloads of apps that must be installed separately. 
For information on how to deploy the packages, see Deploy packages.  
Uwaga:

For exception media (such as msi or exe) of latest version of Muse, the exception installer is copied in the following location and the user needs to install this exception separately:

Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Third Party\<Sapcode_Of_App>\<package_name>\

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto